Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Alkutuotanto
Maa- ja metsätalousministeriö päätti luopua Ruukin tutkimusnavetasta – Kannuksen ja Parkanon kenttätyön toiminnot siirretään Ruukkiin ja Seinäjoelle

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö päätti luopua Ruukin tut­ki­mus­na­ve­tas­ta – ­Kan­nuk­sen ja Par­ka­non kent­tä­työn toi­min­not siir­re­tään Ruuk­kiin ja Sei­nä­joel­le

16.02.2024 11:53
Tilaajille
Raahen maatalousnäyttely oli aikansa massatapahtuma

Raahen maa­ta­lous­näyt­te­ly oli aikansa mas­sa­ta­pah­tu­ma

26.01.2024 12:00
Pirkolat ovat pitäneet tilaa samoilla seuduilla jo 300 vuotta

Pir­ko­lat ovat pi­tä­neet tilaa sa­moil­la seu­duil­la jo 300 vuotta

12.01.2024 10:00
Tilaajille
Nurmiviljely vähentää merkittävästi typen huuhtoutumista turvepelloilta

Nur­mi­vil­je­ly vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti typen huuh­tou­tu­mis­ta tur­ve­pel­loil­ta

07.11.2023 12:00
Pentti Kettukangas ja Mauri Jyrylä metsätöissä.

Pentti Ket­tu­kan­gas ja Mauri Jyrylä met­sä­töis­sä.

02.11.2023 15:03
Tilaajille
Lapaluotoon odotetaan viikonlopulle lähes 40 markkinamyyjää – "Ruokapuoleen on muutenkin panostettu"

La­pa­luo­toon odo­te­taan vii­kon­lo­pul­le lähes 40 mark­ki­na­myy­jää – "Ruo­ka­puo­leen on muu­ten­kin pa­nos­tet­tu"

25.10.2023 12:00
Kahdeksan lammasta hakeutui sateen suojaan ja jäi jumiin Siikajoella

Kah­dek­san lam­mas­ta ha­keu­tui sateen suojaan ja jäi jumiin Sii­ka­joel­la

13.10.2023 07:57
Perunaa tulee Vihannin tehtaalle parhaimpina päivinä yli miljoona kiloa

Perunaa tulee Vi­han­nin teh­taal­le par­haim­pi­na päivinä yli mil­joo­na kiloa

05.10.2023 16:01
Tilaajille
Suomessa viljellään 88 ruokaperunalajiketta – Mutta mihin on kadonnut Pito?

Suo­mes­sa vil­jel­lään 88 ruo­ka­pe­ru­na­la­ji­ket­ta – Mutta mihin on ka­don­nut Pito?

05.10.2023 15:45
Tilaajille
Ruukin luomu- ja lähituotemarkkinoilla tänä syksynä juhlakisa – polkutraktorilla vedetään kilpaa jo 20. kertaa

Ruukin luomu- ja lä­hi­tuo­te­mark­ki­noil­la tänä syksynä juh­la­ki­sa – pol­ku­trak­to­ril­la ve­de­tään kilpaa jo 20. kertaa

06.09.2023 18:30
"Susien suojelussa leikitään tulella" – Siikajoen petotulilla vaadittiin oikeutta puolustaa kotieläimiä

"Susien suo­je­lus­sa lei­ki­tään tu­lel­la" – Sii­ka­joen pe­to­tu­lil­la vaa­dit­tiin oi­keut­ta puo­lus­taa ko­ti­eläi­miä

05.09.2023 08:09
Tilaajille
Tutkimuspelto

Tut­ki­mus­pel­to

16.08.2023 08:37
Tilaajille
Tutkimuspelto

Tut­ki­mus­pel­to

16.08.2023 08:37
Tilaajille
Harkintaa venetsialaisten aikaan ilotulittamiseen – viime vuonna Siikajoella tuli vahinkoa lammaslaitumella

Har­kin­taa ve­net­sia­lais­ten aikaan ilo­tu­lit­ta­mi­seen – viime vuonna Sii­ka­joel­la tuli va­hin­koa lam­mas­lai­tu­mel­la

13.08.2023 18:30
Ruukin tutkimusaseman salmonella  on todennäköisesti lähtöisin linnuista - puhdistustoimet meneillään

Ruukin tut­ki­mus­ase­man sal­mo­nel­la on to­den­nä­köi­ses­ti läh­töi­sin lin­nuis­ta - puh­dis­tus­toi­met me­neil­lään

02.08.2023 12:00
Tilaajille
Tutkimusaseman navetassa alkoi tehosiivous – salmonellan aiheuttajaa ei vielä tiedetä

Tut­ki­mus­ase­man na­ve­tas­sa alkoi te­ho­sii­vous – sal­mo­nel­lan ai­heut­ta­jaa ei vielä tiedetä

13.07.2023 14:40
Tilaajille
Kuivuus kiusasi viljasadon kehitystä

Kuivuus kiusasi vil­ja­sa­don ke­hi­tys­tä

05.07.2023 10:00
Tilaajille
Pilar Goldin toimitusjohtajan mukaan Raahen kultakaivoksella on loistavat mahdollisuudet: Tätä sanomaa hän jakoi myös sijoittajille torstaina

Pilar Goldin toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan Raahen kul­ta­kai­vok­sel­la on lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det: Tätä sanomaa hän jakoi myös si­joit­ta­jil­le tors­tai­na

30.06.2023 08:00 3
Tilaajille
Savusiikakeittoa Lapaluodon satamassa – "Ajattelin, että tässä olisi tällainen keponen kesätyö"

Sa­vu­sii­ka­keit­toa La­pa­luo­don sa­ta­mas­sa – "A­jat­te­lin, että tässä olisi täl­lai­nen keponen ke­sä­työ"

06.06.2023 18:00
Tilaajille
Kun päivä pitenee, sähkölasku lyhenee – Severinkankaan syksyllä asennetut aurinkopaneelit sytkyttävät sähköä myyntiin

Kun päivä pi­te­nee, säh­kö­las­ku lyhenee – Se­ve­rin­kan­kaan syk­syl­lä asen­ne­tut au­rin­ko­pa­nee­lit syt­kyt­tä­vät sähköä myyn­tiin

31.05.2023 15:15
Tilaajille