Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Raahen Seutu tästä!

Alkutuotanto
Keskinkertainen hunajakesä – "Ei päästä viimekesän lukemiin"

Kes­kin­ker­tai­nen hu­na­ja­ke­sä – "Ei päästä vii­me­ke­sän lu­ke­miin"

05.08.2022 10:00
Tilaajille
Alueelle on tulossa normaali viljasato

Alueel­le on tulossa nor­maa­li vil­ja­sa­to

29.07.2022 11:00
Tilaajille
Näitkö tämän Kasitien varressa: Revonlahdella viljelyssä oleva nelimetriseksi kasvava kuituhamppu on kiehtovan ekologinen mutta korjuu on osoittautunut haastavaksi

Näitkö tämän Ka­si­tien var­res­sa: Re­von­lah­del­la vil­je­lys­sä oleva ne­li­met­ri­sek­si kasvava kui­tu­hamp­pu on kieh­to­van eko­lo­gi­nen mutta korjuu on osoit­tau­tu­nut haas­ta­vak­si

15.07.2022 08:00 1
Tilaajille
Herkuttelun aika!
Kolumni

Her­kut­te­lun aika!

15.07.2022 07:00
Tilaajille
Siinä on parhalahtista Keskisen Hannun luomuporkkanaa ja sitä myydään kaupoissakin

Siinä on par­ha­lah­tis­ta Kes­ki­sen Hannun luo­mu­pork­ka­naa ja sitä myydään kau­pois­sa­kin

06.07.2022 08:00 1
Tilaajille
Kurikan lammastilalle  Maistuva maaseutu -palkinto – Sari ja Marko Kurikka: "Eihän tätä osannut yhtään odottaa."

Kurikan lam­mas­ti­lal­le  Mais­tu­va maa­seu­tu -pal­kin­to – Sari ja Marko Ku­rik­ka: "Eihän tätä osannut yhtään odot­taa."

01.07.2022 12:30
Tilaajille
Tekevän Mylly

Tekevän Mylly

09.08.2022 14:51
Tilaajille
Metsälakirikkomusten jäljille päästään entistä paremmin: Apuna tarkastukset ja satelliittierotuskuvat

Met­sä­la­ki­rik­ko­mus­ten jäl­jil­le pääs­tään entistä pa­rem­min: Apuna tar­kas­tuk­set ja sa­tel­liit­ti­ero­tus­ku­vat

17.06.2022 10:00
Tilaajille
Elätti on lypsylehmien eliittiä – Ojalan maitotilan kuningatar on heruttanut 13-vuotisen elämänsä aikana yli 150 000 litraa maitoa

Elätti on lyp­sy­leh­mien eliit­tiä – Ojalan mai­to­ti­lan ku­nin­ga­tar on he­rut­ta­nut 13-vuo­ti­sen elä­män­sä aikana yli 150 000 litraa maitoa

26.05.2022 10:00
Tilaajille
Luke: Ruoan hintaan kohdistuu tänä vuonna poikkeuksellisen kovaa nousupainetta – kustannusten nousu koettelee erityisesti kotieläintiloja

Luke: Ruoan hintaan koh­dis­tuu tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sen kovaa nou­su­pai­net­ta – kus­tan­nus­ten nousu koet­te­lee eri­tyi­ses­ti ko­ti­eläin­ti­lo­ja

24.05.2022 16:45
Arkkukarin siirtolapuutarhassa on nyt tarjolla yhteisöviljelyä kaikille jotka haluavat kasvattaa ruokaa

Ark­ku­ka­rin siir­to­la­puu­tar­has­sa on nyt tar­jol­la yh­tei­sö­vil­je­lyä kai­kil­le jotka ha­lua­vat kas­vat­taa ruokaa

10.05.2022 19:00
Tilaajille
Reilu Teko -säkkikeräys alkaa taas: yli 40 miljoonaa kiloa maatalousmuovia on saanut uuden elämän

Reilu Teko -säk­ki­ke­räys alkaa taas: yli 40 mil­joo­naa kiloa maa­ta­lous­muo­via on saanut uuden elämän

04.05.2022 16:30
Tilaajille
Kun kultakaivoksella on etsitty malmia, alueelle on kasattu miljoonien tonnien painosta kiveä – Nyt tämän kiven kaupallista hyödyntämistä pohditaan

Kun kul­ta­kai­vok­sel­la on etsitty malmia, alueel­le on kasattu mil­joo­nien tonnien pai­nos­ta kiveä – Nyt tämän kiven kau­pal­lis­ta hyö­dyn­tä­mis­tä poh­di­taan

27.04.2022 11:30 3
Tilaajille
Tarkastuskäynnille osallistuneet viljelijät tyytyväisimpiä maataloustukien valvontaan

Tar­kas­tus­käyn­nil­le osal­lis­tu­neet vil­je­li­jät tyy­ty­väi­sim­piä maa­ta­lous­tu­kien val­von­taan

11.04.2022 18:00
Tilaajille
Siikajoen messuille ja markkinoille tukea

Sii­ka­joen mes­suil­le ja mark­ki­noil­le tukea

19.03.2022 13:15
Tilaajille
Ruokaturvan merkitys korostuu
Pääkirjoitus

Ruo­ka­tur­van mer­ki­tys ko­ros­tuu

07.03.2022 06:30
Tilaajille
Myötätunnolla ei voi maksaa laskuja

Myö­tä­tun­nol­la ei voi maksaa laskuja

11.02.2022 12:00
Tilaajille
Arvostus ei näy tilallisen tilinauhassa
Pääkirjoitus

Ar­vos­tus ei näy ti­lal­li­sen ti­li­nau­has­sa

11.02.2022 06:30
Tilaajille
Eläkepäivien nautintoja kohti – Kari Salon tilalle haetaan metsänhoitoyhdistykseen jo hyvissä ajoin uutta johtajaa

Elä­ke­päi­vien nau­tin­to­ja kohti – Kari Salon tilalle haetaan met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­seen jo hyvissä ajoin uutta joh­ta­jaa

27.01.2022 16:01
Tilaajille
Joulutulet syttyivät kiitokseksi kuluttajille suomalaisen ruuan valitsemisesta

Jou­lu­tu­let syt­tyi­vät kii­tok­sek­si ku­lut­ta­jil­le suo­ma­lai­sen ruuan va­lit­se­mi­ses­ta

23.12.2021 17:00
Tilaajille