Eduskuntavaalit
Eduskunnassa on nyt ennätysmäärä naisia

Edus­kun­nas­sa on nyt en­nä­tys­mää­rä naisia

02.05.2019 13:00 0
Lähes 4 000 ääntä eduskuntavaaleissa saanut Markus Kuotesaho miettii nyt Brysseliä

Lähes 4 000 ääntä edus­kun­ta­vaa­leis­sa saanut Markus Kuo­te­sa­ho miettii nyt Brys­se­liä

15.04.2019 12:15 0
Äänet on laskettu: Mattila ja Hänninen säilyttivät paikkansa

Äänet on las­ket­tu: Mattila ja Hän­ni­nen säi­lyt­ti­vät paik­kan­sa

14.04.2019 23:30 0
Äänet on laskettu: Mattila ja Hänninen säilyttivät paikkansa

Äänet on las­ket­tu: Mattila ja Hän­ni­nen säi­lyt­ti­vät paik­kan­sa

14.04.2019 23:30 0
Äänestysprosentti nousi edellisvaaleista

Ää­nes­tys­pro­sent­ti nousi edel­lis­vaa­leis­ta

14.04.2019 23:25 0
Honkala: Tavoitteet jäivät saavuttamatta

Hon­ka­la: Ta­voit­teet jäivät saa­vut­ta­mat­ta

14.04.2019 23:05 0

Sorvari keräsi eniten ääniä Raa­hes­sa an­ne­tuis­ta vih­reit­ten äänistä

14.04.2019 22:45 0
Hanna-Leena seurasi tilannetta kylmän viileästi ja silti tulisilla hiilillä

Han­na-Lee­na seurasi ti­lan­net­ta kylmän vii­leäs­ti ja silti tu­li­sil­la hii­lil­lä

14.04.2019 22:20 0
Marko Salmela: Omat tavoitteeni täyttyivät

Marko Sal­me­la: Omat ta­voit­tee­ni täyt­tyi­vät

14.04.2019 22:00 0
Kalliorinne ja Hänninen rinta rinnan

Kal­lio­rin­ne ja Hän­ni­nen rinta rinnan

14.04.2019 21:47 0
Miten paikat jakautuvat? Seuraa äänten karttumista täältä

Miten paikat ja­kau­tu­vat? Seuraa äänten kart­tu­mis­ta täältä

14.04.2019 21:25 0
Katja Hänninen vasemmiston vaalivoitosta: Mahtavaa!

Katja Hän­ni­nen va­sem­mis­ton vaa­li­voi­tos­ta: Mah­ta­vaa!

14.04.2019 21:00 0

Puolet koko maan äänistä las­ket­tu – Mattila ja Hän­ni­nen menossa läpi

14.04.2019 20:20 0

En­nak­koää­net: Mattila ja Hän­ni­nen säi­lyt­täi­si­vät paik­kan­sa

14.04.2019 20:15 0
Joonas tuli Kanadasta kesälomille – äänesti ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa

Joonas tuli Ka­na­das­ta ke­sä­lo­mil­le – äänesti en­sim­mäis­tä kertaa edus­kun­ta­vaa­leis­sa

14.04.2019 18:00 0

Tie­dät­kö, miten ver­taus­lu­vut las­ke­taan? Suo­mes­sa on käy­tös­sä d'Hond­tin me­ne­tel­mä

14.04.2019 16:00 0
500 äänestänyt tänään Lybeckerillä: Ääntenlaskuralli alkaa kello 20

500 ää­nes­tä­nyt tänään Ly­bec­ke­ril­lä: Ään­ten­las­ku­ral­li alkaa kello 20

14.04.2019 16:00 0
Raahen Seutu kertoo vaalituloksen verkossa

Raahen Seutu kertoo vaa­li­tu­lok­sen ver­kos­sa

14.04.2019 10:00 0
Suositumpi kuin Sipilä: Kuotesaho sai kuudenneksi eniten ääniä Suomen Nuorisovaaleissa

Suo­si­tum­pi kuin Sipilä: Kuo­te­sa­ho sai kuu­den­nek­si eniten ääniä Suomen Nuo­ri­so­vaa­leis­sa

09.04.2019 20:00 0
Maanantai tähän asti vilkkain äänestyspäivä

Maa­nan­tai tähän asti vilk­kain ää­nes­tys­päi­vä

09.04.2019 07:40 0