Historia
Viimeisin 12 tuntia
Uusi arkeloginen tutkimus valottaa viikinkiaikaa

Uusi ar­ke­lo­gi­nen tut­ki­mus va­lot­taa vii­kin­ki­ai­kaa

12:00
Tilaajille
Nyt on toisin kuin ennen
Kolumni Mikko Määttä

Nyt on toisin kuin ennen

07:00
Kuukausi
Henrik Corten tavoilla ei pärjäisi tämän päivän politiikassa

Henrik Corten ta­voil­la ei pär­jäi­si tämän päivän po­li­tii­kas­sa

13.01.2020 20:00
Tilaajille
Naimi Jokela jakoi Ylipään postit kävellen

Naimi Jokela jakoi Ylipään postit kä­vel­len

12.01.2020 12:00
Ehrström oli lääkäri ja kansan sivistäjä

Ehrst­röm oli lääkäri ja kansan si­vis­tä­jä

10.01.2020 20:00
Tilaajille
Yrjö Reinilä oli suuresti arvostettu kaupungin kippari ja herrasmies

Yrjö Reinilä oli suu­res­ti ar­vos­tet­tu kau­pun­gin kippari ja her­ras­mies

09.01.2020 20:00
Tilaajille
Eläinlääkäri Swanljung oli kotiseuturakas kansanmies

Eläin­lää­kä­ri Swanl­jung oli ko­ti­seu­tu­ra­kas kan­san­mies

29.12.2019 09:59
Vanhemmat
Sata vuotta sitten: Palovartijalle paikka

Sata vuotta sitten: Pa­lo­var­ti­jal­le paikka

10.12.2019 07:30
Pietari Brahe edisti Suomea monin tavoin

Pietari Brahe edisti Suomea monin tavoin

04.12.2019 10:00
Tilaajille
Kylähistoriikki syntyi ennätysajassa

Ky­lä­his­to­riik­ki syntyi en­nä­tys­ajas­sa

22.11.2019 16:01
Hauta seuraa aikaansa

Hauta seuraa ai­kaan­sa

06.09.2019 14:00
Heraldiikan maailma on vanha

He­ral­dii­kan maailma on vanha

06.12.2017 13:00
Museosuunnistusta ja visaisia tehtäviä pikkuväelle

Mu­seo­suun­nis­tus­ta ja vi­sai­sia teh­tä­viä pik­ku­väel­le

24.10.2017 20:00
Vapaustaistelija Myhrbergin syntymästä 220 vuotta

Va­paus­tais­te­li­ja Myhr­ber­gin syn­ty­mäs­tä 220 vuotta

22.07.2017 14:00
Merivoimat ohjusvene Raahen myynnistä: Ei ajankohtaista mutta ei mahdotonta

Me­ri­voi­mat oh­jus­ve­ne Raahen myyn­nis­tä: Ei ajan­koh­tais­ta mutta ei mah­do­ton­ta

20.07.2017 00:00
Tuleva tietosuojalaki on saanut museot varpailleen: Voidaanko saamelaisten, vammaisten tai ammattiliittojen historiaa enää taltioida?

Tuleva tie­to­suo­ja­la­ki on saanut museot var­pail­leen: Voi­daan­ko saa­me­lais­ten, vam­mais­ten tai am­mat­ti­liit­to­jen his­to­riaa enää tal­tioi­da?

18.07.2017 13:01