Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi + Lehti 4 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Kirkko ja uskonnot
Saloisten pappila

Sa­lois­ten pappila

06.09.2023 12:00
Tilaajille
Raahelaisen Kukka ja Hautauspalvelu Havian juuret Halikossa

Raa­he­lai­sen Kukka ja Hau­taus­pal­ve­lu Havian juuret Ha­li­kos­sa

30.08.2023 14:00
Seurakuntalaisille uusi koti Raahen keskustaan

Seu­ra­kun­ta­lai­sil­le uusi koti Raahen kes­kus­taan

17.08.2023 18:00 2
Tilaajille
"Rakennustarkastajalta on saatu käyttöönottolupa" – Kiinteistöpäällikkö on huojentunut seurakuntakeskuksen valmistumisesta

"Ra­ken­nus­tar­kas­ta­jal­ta on saatu käyt­töö­not­to­lu­pa" – Kiin­teis­tö­pääl­lik­kö on huo­jen­tu­nut seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen val­mis­tu­mi­ses­ta

15.08.2023 18:00 1
Tilaajille
Raahen kappalainen Kimmo Heinilä ehdolla Toholammin kirkkoherraksi – vaalipäivä 1. lokakuuta

Raahen kap­pa­lai­nen Kimmo Heinilä ehdolla To­ho­lam­min kirk­ko­her­rak­si – vaa­li­päi­vä 1. lo­ka­kuu­ta

12.08.2023 10:55
Tilaajille
Tilkkutäkin säveliä ja herkkuruokaa – tällaista on rippikouluarki

Tilk­ku­tä­kin säveliä ja herk­ku­ruo­kaa – ­täl­lais­ta on rip­pi­kou­lu­ar­ki

20.07.2023 20:00
Tilaajille
Toimitusten hitaus piinaa rakennusprojektia – tällä viikolla selviää valmistuuko seurakuntakeskuksen laajennus ajoissa

Toi­mi­tus­ten hitaus piinaa ra­ken­nus­pro­jek­tia – tällä vii­kol­la selviää val­mis­tuu­ko seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen laa­jen­nus ajoissa

12.07.2023 12:00
Tilaajille
Kaksi romaania syntyi oman surun aikana

Kaksi ro­maa­nia syntyi oman surun aikana

09.06.2023 12:00 1
Tilaajille
Seurakuntakeskuksen laajennusosan rakentaminen alkaa olla jo loppusuoralla

Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen laa­jen­nus­osan ra­ken­ta­mi­nen alkaa olla jo lop­pu­suo­ral­la

04.05.2023 16:00
Tilaajille
Kolme seurakuntaa yhdessä ihmisten keskelle

Kolme seu­ra­kun­taa yhdessä ih­mis­ten kes­kel­le

27.04.2023 14:30
Sana viikonvaihteeksi: Ihmeellinen rakkaus
Kolumni

Sana vii­kon­vaih­teek­si: Ih­meel­li­nen rakkaus

07.04.2023 11:00
Ainali ei mahtanut mitään kanttorikutsumukselle

Ainali ei mah­ta­nut mitään kant­to­ri­kut­su­muk­sel­le

03.03.2023 13:00
Tilaajille
Kinkeriperinne elää yhä Pyhäjoella. Rippikoululaisetkin kuulustellaan

Kin­ke­ri­pe­rin­ne elää yhä Py­hä­joel­la. Rip­pi­kou­lu­lai­set­kin kuu­lus­tel­laan

25.02.2023 14:00
Tilaajille
Jukka Keskitalo piispantarkastuksen loppulausunnossaan: "Seurakunnan tulee käynnistää kiinteistöstrategian laatiminen, jonka yhteydessä suoritetaan perusteellinen tila- ja korjaustarveselvitys"

Jukka Kes­ki­ta­lo piis­pan­tar­kas­tuk­sen lop­pu­lau­sun­nos­saan: "Seu­ra­kun­nan tulee käyn­nis­tää kiin­teis­tö­stra­te­gian laa­ti­mi­nen, jonka yh­tey­des­sä suo­ri­te­taan pe­rus­teel­li­nen tila- ja kor­jaus­tar­ve­sel­vi­tys"

21.02.2023 17:00
Tilaajille
Paavolan kirkossa ja seurakuntatalolla juhlistetaan sunnuntaina Wilhelmi Malmivaaraa – kaikille avoimeen tapahtumaan sisältyy messu, lounas ja juhla

Paa­vo­lan kir­kos­sa ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la juh­lis­te­taan sun­nun­tai­na Wil­hel­mi Mal­mi­vaa­raa – ­kai­kil­le avoi­meen ta­pah­tu­maan si­säl­tyy messu, lounas ja juhla

07.02.2023 13:01 1
Tilaajille
Oulun piispa päätti panna seurakunnat kilpasille – palkintona 3 000 euroa

Oulun piispa päätti panna seu­ra­kun­nat kil­pa­sil­le – pal­kin­to­na 3 000 euroa

02.02.2023 11:32 1
Tilaajille
Muutakin kuin pappi

Muu­ta­kin kuin pappi

30.01.2023 10:11
Pirkko Valtasesta myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pirkko Val­ta­ses­ta myös kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja

19.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Raahelaislähtöinen Eetu Manninen perehtyi antiikin ajan kirkkoisän ajatteluun

Raa­he­lais­läh­töi­nen Eetu Man­ni­nen pe­reh­tyi an­tii­kin ajan kirk­ko­isän ajat­te­luun

15.01.2023 10:00
Toisenlaista joulua vietettiin leirikeskus Kultalassa – "Lähimmäisten on hyvä kokoontua yhteen"

Toi­sen­lais­ta joulua vie­tet­tiin lei­ri­kes­kus Kul­ta­las­sa – "Lä­him­mäis­ten on hyvä ko­koon­tua yhteen"

24.12.2022 12:00