Mainos: Ter­ve­tu­loa pul­la­kah­vil­le ta­paa­maan leh­den­te­ki­jöi­tä ti 24.5. klo 12-14 Raahen Seutuun (Fell­ma­nin­puis­to­ka­tu 4). Pai­kal­la myös opas­tus­ta di­gi­tuot­tei­dem­me käyt­töön.

Kirkko ja uskonnot
Viimeisin 24 tuntia
Vaikka verotulot vähenivät, Raahen seurakunnan talous pysyi hyvänä

Vaikka ve­ro­tu­lot vä­he­ni­vät, Raahen seu­ra­kun­nan talous pysyi hyvänä

19.05.2022 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta: Tulkintaa
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tul­kin­taa

12.05.2022 21:30 1
Tilaajille
Raahelainen Hannu Kallunki pääsi vaikuttamaan kirkolliskokouksessa ja totesi sen muistuttavan eduskuntatyöskentelyä

Raa­he­lai­nen Hannu Kal­lun­ki pääsi vai­kut­ta­maan kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa ja totesi sen muis­tut­ta­van edus­kun­ta­työs­ken­te­lyä

12.05.2022 10:00
Tilaajille
Metropoliittojen pääsiäistervehdys: Kristus nousi kuolleista!

Met­ro­po­liit­to­jen pää­siäis­ter­veh­dys: Kristus nousi kuol­leis­ta!

15.04.2022 20:02
Tilaajille
Oulun piispan pääsiäistervehdys: Toivon valo pimeydessä

Oulun piispan pää­siäis­ter­veh­dys: Toivon valo pi­mey­des­sä

14.04.2022 20:00
Tilaajille
Jeesuksen kuoleman muistojuhlaa vietetään myös Raahen valtakunnansalilla

Jee­suk­sen kuo­le­man muis­to­juh­laa vie­te­tään myös Raahen val­ta­kun­nan­sa­lil­la

13.04.2022 12:29
Tilaajille
Raahen 110-vuotiasta kirkkoa juhlittiin – Turvan ja pysyvyyden paikka

Raahen 110-vuo­tias­ta kirkkoa juh­lit­tiin – Turvan ja py­sy­vyy­den paikka

27.03.2022 17:25
Tilaajille
Tatu Koutonen oli pidetty nuorisopappi    – "Vietin elämäni parhaat työvuodet Raahessa"

Tatu Kou­to­nen oli pidetty nuo­ri­so­pap­pi    – "­Vie­tin elämäni parhaat työ­vuo­det Raa­hes­sa"

24.03.2022 18:00 5
Tilaajille
Raahen seurakuntakeskuksen laajennus toteutukseen – urakoitsija valitaan huhtikuussa

Raahen seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen laa­jen­nus to­teu­tuk­seen – ura­koit­si­ja va­li­taan huh­ti­kuus­sa

09.03.2022 10:00
Tilaajille
Merja Tuomaala: Raahen seurakunta järjestää rukousillan rauhan puolesta

Merja Tuo­maa­la: Raahen seu­ra­kun­ta jär­jes­tää ru­kous­il­lan rauhan puo­les­ta

08.03.2022 21:20
Tilaajille
Pyhäjoen seurakunnan kirkkoherra Jukka Malinen Ukrainan auttamisesta: "Paras apu on osallistua rahakeräyksiin eri järjestöjen kautta"

Py­hä­joen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jukka Malinen Uk­rai­nan aut­ta­mi­ses­ta: "Paras apu on osal­lis­tua ra­ha­ke­räyk­siin eri jär­jes­tö­jen kautta"

08.03.2022 08:37
Tilaajille
Anne Bokmanin oli tarkoitus saada keskusteluihin kunnon taustaa, mutta lyhyestä teologian kurssista tuli ensimmäinen askel kohti papin töitä

Anne Bok­ma­nin oli tar­koi­tus saada kes­kus­te­lui­hin kunnon taus­taa, mutta ly­hyes­tä teo­lo­gian kurs­sis­ta tuli en­sim­mäi­nen askel kohti papin töitä

03.03.2022 19:00 2
Tilaajille
Pikavuorolla naimisiin: Palindromipäivän hääparin päivä meni nappiin

Pi­ka­vuo­rol­la nai­mi­siin: Pa­lin­dro­mi­päi­vän hää­pa­rin päivä meni nappiin

24.02.2022 10:53
Tilaajille
Ensi marraskuussa olevissa seurakuntavaaleissa lienee vain yksi äänestysalue

Ensi mar­ras­kuus­sa ole­vis­sa seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa lienee vain yksi ää­nes­tys­alue

16.02.2022 10:00
Tilaajille
Seurakunta hakee sairaalapappia Raaheen

Seu­ra­kun­ta hakee sai­raa­la­pap­pia Raaheen

15.02.2022 20:30
Tilaajille
Moni hääpari sanoo tahdon 22.2.2022 Raahessa ja Revonlahdella

Moni hääpari sanoo tahdon 22.2.2022 Raa­hes­sa ja Re­von­lah­del­la

25.01.2022 13:08
Tilaajille
Pekka Nuutisen kulku on hidastunut, mutta ääni ja huumori ovat entisellään

Pekka Nuu­ti­sen kulku on hi­das­tu­nut, mutta ääni ja huumori ovat en­ti­sel­lään

26.12.2021 15:00 1
Tilaajille
Kalevi Silvolan jouluruno: Pyhä työ jatkuu
Mielipidekirjoitus

Kalevi Sil­vo­lan jou­lu­ru­no: Pyhä työ jatkuu

24.12.2021 06:00
Korona tuo rajoituksia joulunajan jumalanpalveluksiin Raahen seurakunnassa

Korona tuo ra­joi­tuk­sia jou­lun­ajan ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin Raahen seu­ra­kun­nas­sa

23.12.2021 11:54
Kauneimmat joululaulut on erottamaton osa jouluun valmistautumista

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut on erot­ta­ma­ton osa jouluun val­mis­tau­tu­mis­ta

04.12.2021 15:00
Tilaajille