Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kirkko ja uskonnot
Oulun hiippakunnan kirkolliskokousryhmässä paljon uusia nimiä – Raahen seurakunnasta valituksi tuli Hannu Kallunki

Oulun hiip­pa­kun­nan kir­kol­lis­ko­kous­ryh­mäs­sä paljon uusia nimiä – Raahen seu­ra­kun­nas­ta va­li­tuk­si tuli Hannu Kal­lun­ki

20.02.2024 10:00
Tilaajille
Seurakuntapastori Lauri Hämeenaho nähdään pääsiäisenä uudessa roolissa – "Täydellisen ihmisen roolia ei ole helppo esittää"

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Lauri Hä­meen­aho nähdään pää­siäi­se­nä uudessa roo­lis­sa – "Täy­del­li­sen ihmisen roolia ei ole helppo esit­tää"

16.02.2024 12:00
Tilaajille
Luonnon ystävä Kalevi Silvola on poissa

Luonnon ystävä Kalevi Silvola on poissa

14.02.2024 14:01
Tilaajille
Yhteisvastuukeräys tuotti yli 2,6 miljoonaa euroa – tulos kasvoi toista vuotta peräkkäin

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tuotti yli 2,6 mil­joo­naa euroa – tulos kasvoi toista vuotta pe­räk­käin

26.01.2024 18:00
Tilaajille
Piispa asettaa Kimmo Heinilän Toholammin seurakunnan kirkkoherran virkaan sunnuntaina

Piispa asettaa Kimmo Hei­ni­län To­ho­lam­min seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran virkaan sun­nun­tai­na

08.01.2024 16:00
Tilaajille
Antti Jeskanen jatkaa vakituisessa virassa – tehtävään siunaaminen loppiaisena

Antti Jes­ka­nen jatkaa va­ki­tui­ses­sa virassa – teh­tä­vään siu­naa­mi­nen lop­piai­se­na

09.01.2024 09:00
Tilaajille
Paavolalaiset Mustoset eivät vietä joulua uskonsa vuoksi – ”Kaikki nykyaikaiseen joulun viettoon liittyvä perustuu valheeseen”

Paa­vo­la­lai­set Mus­to­set eivät vietä joulua uskonsa vuoksi – ”Kaikki ny­ky­ai­kai­seen joulun viet­toon liit­ty­vä pe­rus­tuu val­hee­seen”

23.12.2023 16:00 3
Tilaajille
Seurakunta ei ota vastaan asuinhuoneistoa Vihannista

Seu­ra­kun­ta ei ota vastaan asuin­huo­neis­toa Vi­han­nis­ta

22.12.2023 10:00 2
Tilaajille
Raahen seurakunta jaetaan kahteen toiminta-alueeseen

Raahen seu­ra­kun­ta jaetaan kahteen toi­min­ta-aluee­seen

21.12.2023 20:00
Tilaajille
Uusi pääsiäistapahtuma rakentuu Seminaarille

Uusi pää­siäis­ta­pah­tu­ma ra­ken­tuu Se­mi­naa­ril­le

15.12.2023 10:00 1
Tilaajille
Kolumni: Minun jouluni
Kolumni

Ko­lum­ni: Minun jouluni

13.12.2023 07:00
Tilaajille
Diakoniatyön jouluavustusten haku päättyi: Yksinäisyys näkyy kasvavana ongelmana

Dia­ko­nia­työn jou­lu­avus­tus­ten haku päät­tyi: Yk­si­näi­syys näkyy kas­va­va­na on­gel­ma­na

30.11.2023 13:57 1
Tilaajille
Rovasti Aaro Leipälän pitkäaikainen haave vihdoin toteutuu

Rovasti Aaro Lei­pä­län pit­kä­ai­kai­nen haave vihdoin to­teu­tuu

22.11.2023 14:00
Kirkkovaltuusto hyväksyi SSAB:n ja Rautaruukin ostotarjoukset

Kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi SSAB:n ja Rau­ta­ruu­kin os­to­tar­jouk­set

19.11.2023 08:00
Tilaajille
Raahen seurakunta jatkaa entisellä kirkollisveroprosentilla – investoinneissa mukana seurakuntakodin purkaminen

Raahen seu­ra­kun­ta jatkaa en­ti­sel­lä kir­kol­lis­ve­ro­pro­sen­til­la – in­ves­toin­neis­sa mukana seu­ra­kun­ta­ko­din pur­ka­mi­nen

18.11.2023 12:00 3
Tilaajille
Piispa myönsi Raahen seutukuntaan rovastin arvonimiä

Piispa myönsi Raahen seu­tu­kun­taan ro­vas­tin ar­vo­ni­miä

16.11.2023 14:00 4
Tilaajille
Raahen seurakunta sai ostotarjoukset pelloista ja metsäpalstasta

Raahen seu­ra­kun­ta sai os­to­tar­jouk­set pel­lois­ta ja met­sä­pals­tas­ta

04.11.2023 09:00 3
Tilaajille
Seurakunnan kiinteistöpäällikön virkaa tavoittelee 15 hakijaa

Seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­pääl­li­kön virkaa ta­voit­te­lee 15 hakijaa

03.11.2023 10:00 4
Tilaajille
Raahen seurakunnan käteisvarat vähissä – rahaa laskujen maksamiseen lainataan haudanhoitorahastoista

Raahen seu­ra­kun­nan kä­teis­va­rat vähissä – rahaa las­ku­jen mak­sa­mi­seen lai­na­taan hau­dan­hoi­to­ra­has­tois­ta

19.10.2023 08:47 1
Tilaajille
Raahen kirkko muuttuu tänään majataloksi – Pekka Simojoki joukkoineen tuo kirkkoon lämpöä ja yhteisöllisyyttä

Raahen kirkko muuttuu tänään ma­ja­ta­lok­si – Pekka Si­mo­jo­ki jouk­koi­neen tuo kirk­koon lämpöä ja yh­tei­söl­li­syyt­tä

06.10.2023 08:00
Tilaajille