Koronaepidemia
OYSiin ei ole tullut uusia koronapotilaita moneen viikkoon – sairaalan vierailurajoituksia puretaan vähitellen

OYSiin ei ole tullut uusia ko­ro­na­po­ti­lai­ta moneen viik­koon – sai­raa­lan vie­rai­lu­ra­joi­tuk­sia pu­re­taan vä­hi­tel­len

02.06.2020 13:27 0
Ensimmäisessä korona-aallossa on menossa loppuliuku, sanoo PPSHP:n johtajaylilääkäri  – "Niin kauan kuin rokotetta ei ole käytössä, jo itsesuojeluvaisto ohjaa ihmisiä suojautumaan"

En­sim­mäi­ses­sä ko­ro­na-aal­los­sa on menossa lop­pu­liu­ku, sanoo PPSHP:n joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri – "Niin kauan kuin ro­ko­tet­ta ei ole käy­tös­sä, jo it­se­suo­je­lu­vais­to ohjaa ihmisiä suo­jau­tu­maan"

29.05.2020 08:50 0
Tilaajille
Osa veneistä jää maalle koronan takia

Osa ve­neis­tä jää maalle koronan takia

24.05.2020 10:00 0
Tilaajille
Seppo Parkkila luottaa rokotteen tuovan avun koronaviruskriisiin

Seppo Park­ki­la luottaa ro­kot­teen tuovan avun ko­ro­na­vi­rus­krii­siin

16.04.2020 20:00 0
Tilaajille
Raahen seudun viides koronatapaus ilmaantui pääsiäisen aikana – testejä tehty satoja ja hoivapaikkoja varattu kymmeniä

Raahen seudun viides ko­ro­na­ta­paus il­maan­tui pää­siäi­sen aikana – testejä tehty satoja ja hoi­va­paik­ko­ja varattu kym­me­niä

14.04.2020 16:11 0
Tilaajille
Lue Työterveyslaitoksen ohjeet kasvomaskien käyttämiselle ja muita vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Lue Työ­ter­veys­lai­tok­sen ohjeet kas­vo­mas­kien käyt­tä­mi­sel­le ja muita vas­tauk­sia usein ky­syt­tyi­hin ky­sy­myk­siin

14.04.2020 08:12 0
Tilaajille