Raahen Seudun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä määräaikainen Raahen Seutu 2 kk 34,90 euroa

Koti ja asuminen
Viimeisin 24 tuntia
Raahessa on pulaa asukkaista

Raa­hes­sa on pulaa asuk­kais­ta

08:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Kiertokaari ottaa hoitaakseen Raahen ja Siikajoen taajama-alueiden bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksen

Kier­to­kaa­ri ottaa hoi­taak­seen Raahen ja Sii­ka­joen taa­ja­ma-aluei­den bio- ja pak­kaus­jät­tei­den kul­je­tuk­sen

20.03.2023 08:00
Tilaajille
Satu Jortaman luovuus kukkii vanerilla

Satu Jor­ta­man luovuus kukkii va­ne­ril­la

18.03.2023 10:00
Tilaajille
RS kysyy: Miten tarkasti kierrätät kotitalousjätteet?

RS kysyy: Miten tar­kas­ti kier­rä­tät ko­ti­ta­lous­jät­teet?

17.03.2023 13:48
Nettikysely Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

Net­ti­ky­se­ly Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

17.03.2023 12:35
Tilaajille
Korona sotki etäluettavien mittareiden asennuksia – Vesijohtoverkostossa on paljon saneerausvelkaa

Korona sotki etä­luet­ta­vien mit­ta­rei­den asen­nuk­sia – Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on paljon sa­nee­raus­vel­kaa

17.03.2023 12:00
Muistisairaiden omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse palveluiden ulkopuolelle

Muis­ti­sai­rai­den omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse pal­ve­lui­den ul­ko­puo­lel­le

15.03.2023 12:00
Tilaajille
Kaupunki jalkauttaa korjausneuvojan Vanhaan Raaheen – puolen vuoden kokeilu alkaa huhtikuussa

Kau­pun­ki jal­kaut­taa kor­jaus­neu­vo­jan Vanhaan Raaheen – puolen vuoden kokeilu alkaa huh­ti­kuus­sa

15.03.2023 11:06
Tilaajille
Nyt ovat suosiossa perinteiset huonekasvit

Nyt ovat suo­sios­sa pe­rin­tei­set huo­ne­kas­vit

12.03.2023 15:00
Tilaajille
"Toimii osana Raahen vieraanvaraisuutta" – Vanhan kaupungin asemakaavamuutos antaa tilaa mielikuvitukselle

"Toimii osana Raahen vie­raan­va­rai­suut­ta" – Vanhan kau­pun­gin ase­ma­kaa­va­muu­tos antaa tilaa mie­li­ku­vi­tuk­sel­le

09.03.2023 16:00
Suomalaiset jatkoivat sähkön säästämistä helmikuussa

Suo­ma­lai­set jat­koi­vat sähkön sääs­tä­mis­tä hel­mi­kuus­sa

01.03.2023 13:16
Liminkakylän myyntinäyttely lähenee

Li­min­ka­ky­län myyn­ti­näyt­te­ly lähenee

01.03.2023 13:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Haluatko kerrostalokolmioon vai onko maatilan pihapiiri lisärakennuksineen enemmän sinun juttusi? Katso kartasta, mitä asunnonostaja saa Pohjois-Pohjanmaalla eri summilla

Ha­luat­ko ker­ros­ta­lo­kol­mioon vai onko maa­ti­lan pi­ha­pii­ri li­sä­ra­ken­nuk­si­neen enemmän sinun jut­tu­si? Katso kar­tas­ta, mitä asun­non­os­ta­ja saa Poh­jois-Poh­jan­maal­la eri sum­mil­la

22.02.2023 13:25
Tilaajille
Rakennuslupien määrässä rajua heittelyä, Raahessa jäätiin alle sadan kappaleen

Ra­ken­nus­lu­pien mää­räs­sä rajua heit­te­lyä, Raa­hes­sa jäätiin alle sadan kap­pa­leen

22.02.2023 09:00
Tilaajille
Vuoden parasta kylää etsitään – mikä tahansa kylä voi ilmoittautua mukaan

Vuoden parasta kylää et­si­tään – mikä tahansa kylä voi il­moit­tau­tua mukaan

18.02.2023 12:00
Tilaajille
Korkea korkotaso pakottaa nostamaan yhtiövastikkeita mutta suuria korotuksia ei ole näkyvissä

Korkea kor­ko­ta­so pa­kot­taa nos­ta­maan yh­tiö­vas­tik­kei­ta mutta suuria ko­ro­tuk­sia ei ole nä­ky­vis­sä

13.02.2023 08:00
Tilaajille
Kaikki paikkakunnan houkuttelevuudet peliin Raahessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki paik­ka­kun­nan hou­kut­te­le­vuu­det peliin Raa­hes­sa

11.02.2023 17:00
Tilaajille
Me suomalaiset olemme mielestämme suvaitsevaisia – näkyykö se siinä, miten kohtelemme muukalaisia?
Kolumni

Me suo­ma­lai­set olemme mie­les­täm­me su­vait­se­vai­sia – näkyykö se siinä, miten koh­te­lem­me muu­ka­lai­sia?

10.02.2023 08:00 3
Tilaajille
Raahen ydinkeskustan kehittämiskuviot osin uusiksi – Arvion mielestä Mettalanmäen kautta avautuu uusia mahdollisuuksia

Raahen ydin­kes­kus­tan ke­hit­tä­mis­ku­viot osin uusiksi – Arvion mie­les­tä Met­ta­lan­mäen kautta avautuu uusia mah­dol­li­suuk­sia

09.02.2023 17:00 4
Tilaajille
ASP-lainan ehdot paranivat – "Muutokset parantavat merkittävästi ensiasunnon ostajien mahdollisuuksia päästä kiinni omistusasumiseen"

ASP-lai­nan ehdot pa­ra­ni­vat – "Muu­tok­set pa­ran­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti en­si­asun­non os­ta­jien mah­dol­li­suuk­sia päästä kiinni omis­tu­sa­su­mi­seen"

01.02.2023 12:00
Tilaajille