Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso Poh­jois-Poh­jan­maan ja koko Suomen vaa­li­tu­los tästä

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Koti ja asuminen
Viimeisin 4 tuntia
Raahessa Airbnb-asuntojen keskimääräinen kuukausituotto on 772 euroa

Raa­hes­sa Airbnb-asun­to­jen kes­ki­mää­räi­nen kuu­kau­si­tuot­to on 772 euroa

11:08
Tilaajille
Kuukausi
Raahe alkaa tarkistaa rakennusrekistereitä – luvattomat rakennukset poimitaan esille

Raahe alkaa tar­kis­taa ra­ken­nus­re­kis­te­rei­tä – lu­vat­to­mat ra­ken­nuk­set poi­mi­taan esille

18.01.2022 13:22
Tilaajille
Raahe haluaa asukkailtaan kokemuspohjaista tietoa ja näkemyksiä – kuntalaiskysely avautui perjantaina

Raahe haluaa asuk­kail­taan ko­ke­mus­poh­jais­ta tietoa ja nä­ke­myk­siä – kun­ta­lais­ky­se­ly avautui per­jan­tai­na

08.01.2022 16:00
Tilaajille
Marraskuun väestötilastot: Pyhäjoen viime vuosi hienoisesti plussalla, Raahe menetti marraskuussa 25 asukasta

Mar­ras­kuun väes­tö­ti­las­tot: Py­hä­joen viime vuosi hie­noi­ses­ti plus­sal­la, Raahe menetti mar­ras­kuus­sa 25 asu­kas­ta

06.01.2022 07:00 1
Tilaajille
Selatut elämät
Kolumni

Selatut elämät

31.12.2021 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pekka Nuutisen kulku on hidastunut, mutta ääni ja huumori ovat entisellään

Pekka Nuu­ti­sen kulku on hi­das­tu­nut, mutta ääni ja huumori ovat en­ti­sel­lään

26.12.2021 15:00 1
Tilaajille
Pyhäjoen jäteasemalla otetaan vastaan myös muovia

Py­hä­joen jä­tea­se­mal­la otetaan vastaan myös muovia

25.12.2021 15:00
Tilaajille
Sähköistä jännitystä
Kolumni

Säh­köis­tä jän­ni­tys­tä

22.12.2021 07:30
Tilaajille
Wanhan Raahen jouluikkunat kutsuvat

Wanhan Raahen jou­luik­ku­nat kut­su­vat

30.11.2021 16:00
Tilaajille
RS kysyy: Joko olet ostanut joululahjoja?

RS kysyy: Joko olet ostanut jou­lu­lah­jo­ja?

26.11.2021 12:45 1
Edes yhtenä jouluna
Kolumni

Edes yhtenä jouluna

22.11.2021 07:00
Tilaajille
Oodi rintamamiestalolle
Kolumni

Oodi rin­ta­ma­mies­ta­lol­le

19.11.2021 07:30
Tilaajille
Raahelaisen omakotitaloasujan kaukolämpölasku kasvaa ensi vuonna 12 prosenttia

Raa­he­lai­sen oma­ko­ti­ta­loa­su­jan kau­ko­läm­pö­las­ku kasvaa ensi vuonna 12 pro­sent­tia

11.11.2021 08:00 5
Tilaajille
Vähävaraisten paloturvallisuutta paremmaksi – Palovaroittimia jakoon vähävaraisille

Vä­hä­va­rais­ten pa­lo­tur­val­li­suut­ta pa­rem­mak­si – Pa­lo­va­roit­ti­mia jakoon vä­hä­va­rai­sil­le

06.11.2021 16:01 1
Tilaajille
Normaaliaika alkaa taas – kelloja siirretään tunti taaksepäin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä

Nor­maa­liai­ka alkaa taas – kelloja siir­re­tään tunti taak­se­päin lauan­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yönä

30.10.2021 18:45
Talousvesi keitettävä Mehtäkylän alueella – runkolinjassa Rotkontiellä putkirikko

Ta­lous­ve­si kei­tet­tä­vä Meh­tä­ky­län alueel­la – run­ko­lin­jas­sa Rot­kon­tiel­lä put­ki­rik­ko

26.10.2021 12:57
Anne Sipolan homekoira haistaa ongelmakohdat – Bordercollie Tinka on kutsuttu usein asuntokauppatilanteisiin

Anne Sipolan ho­me­koi­ra haistaa on­gel­ma­koh­dat – Bor­der­col­lie Tinka on kut­sut­tu usein asun­to­kaup­pa­ti­lan­tei­siin

24.10.2021 14:00
Tilaajille
Jotakin on tehtävä Raahen rotille – Ongelma-alueita on jo useita

Jotakin on tehtävä Raahen rotille – On­gel­ma-aluei­ta on jo useita

23.10.2021 09:00 3
Tilaajille
Muutamassa vuodessa Raahen asunnottomuus on saatu puolitettua – Välivuokraus on viimeinen vaihtoehto, kun aiempi asunto on mennyt alta ja uutta ei omin toimin löydy

Muu­ta­mas­sa vuo­des­sa Raahen asun­not­to­muus on saatu puo­li­tet­tua – Vä­li­vuok­raus on vii­mei­nen vaih­toeh­to, kun aiempi asunto on mennyt alta ja uutta ei omin toimin löydy

20.10.2021 08:00 1
Tilaajille
Kiinteistökauppa venäläisten kanssa sujuu Raahessa – Ei kultaisia hanoja, vaan hyväkuntoisia perustaloja

Kiin­teis­tö­kaup­pa ve­nä­läis­ten kanssa sujuu Raa­hes­sa – Ei kul­tai­sia hanoja, vaan hy­vä­kun­toi­sia pe­rus­ta­lo­ja

13.10.2021 08:00
Tilaajille