Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kotimaan politiikka
Konsultti: Tuulivoimarakentamisesta pitäisi ottaa hyöty irti eikä jahkailla – Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimarakentamisen euroista vain viidennes jää alueelle

Kon­sult­ti: Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­ses­ta pitäisi ottaa hyöty irti eikä jah­kail­la – Poh­jois-Poh­jan­maan tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen eu­rois­ta vain vii­den­nes jää alueel­le

25.09.2023 11:30 4
Tilaajille
Syksy hiljentää Ruukin vastaanottokeskuksen – asiakkaat toisten keskusten kirjoille syyskuun aikana

Syksy hil­jen­tää Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen – asiak­kaat toisten kes­kus­ten kir­joil­le syys­kuun aikana

20.09.2023 11:30
Tilaajille
Työvoimapalvelujen siirto valtiolta kunnille etenee: "Meneillään on työllisyydenhoidon suurin muutos sitten 1960-luvun"

Työ­voi­ma­pal­ve­lu­jen siirto val­tiol­ta kun­nil­le etenee: "Me­neil­lään on työl­li­syy­den­hoi­don suurin muutos sitten 1960-lu­vun"

06.09.2023 08:07 1
Tilaajille
RS kysyy: Oletko kohdannut rasismia?

RS kysyy: Oletko koh­dan­nut ra­sis­mia?

01.09.2023 10:04 3
Kolumni: Pata kattilaa soimaa
Kolumni

Ko­lum­ni: Pata kat­ti­laa soimaa

01.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Leikkaussuunnitelmat aiheuttavat huolta: Raahe-opiston kurssitarjonta saattaa heiketä säästöjen vuoksi

Leik­kaus­suun­ni­tel­mat ai­heut­ta­vat huolta: Raa­he-opis­ton kurs­si­tar­jon­ta saattaa heiketä sääs­tö­jen vuoksi

23.08.2023 15:00 1
Mattila toivoo hallitukselta toimintakykyä –  "Rasismista tulee irtisanoutua selkeästi"

Mattila toivoo hal­li­tuk­sel­ta toi­min­ta­ky­kyä –  "­Ra­sis­mis­ta tulee ir­ti­sa­nou­tua sel­keäs­ti"

21.07.2023 08:00 5
Tilaajille
Ruukin vastaanottokeskus suljetaan tänä vuonna – Kuusamossa vastaanottokeskuksen yksityisasuntoihin sijoitettu osa jatkaa

Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kus sul­je­taan tänä vuonna – Kuu­sa­mos­sa vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen yk­si­tyis­asun­toi­hin si­joi­tet­tu osa jatkaa

06.07.2023 14:13
Tilaajille
RS kysyy: Tarvitaanko peruskouluihin kännykkäkielto?

RS kysyy: Tar­vi­taan­ko pe­rus­kou­lui­hin kän­nyk­kä­kiel­to?

26.05.2023 09:46 2
Äänestyspaikoilta kerättiin 965 000 euroa tukea

Ää­nes­tys­pai­koil­ta ke­rät­tiin 965 000 euroa tukea

23.05.2023 16:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta pudonnut Katja Hänninen: Pohjalta on vain yksi tie

Edus­kun­nas­ta pu­don­nut Katja Hän­ni­nen: Poh­jal­ta on vain yksi tie

17.05.2023 08:00 7
Tilaajille
Nettigallup: Miten työllisyysongelma ratkeaa?

Net­ti­gal­lup: Miten työl­li­syys­on­gel­ma rat­keaa?

12.05.2023 10:30
Nuori raahelaisvaltuutettu pestattiin töihin eduskuntaan

Nuori raa­he­lais­val­tuu­tet­tu pes­tat­tiin töihin edus­kun­taan

03.05.2023 15:33
Tilaajille
Raahen poliittista vappua vietettiin sunnuntaina ja maanantaina

Raahen po­liit­tis­ta vappua vie­tet­tiin sun­nun­tai­na ja maa­nan­tai­na

02.05.2023 08:06 4
Tilaajille
Kyykäärme rauhoitetaan nyt Suomessakin

Kyy­käär­me rau­hoi­te­taan nyt Suo­mes­sa­kin

28.04.2023 15:00
Tilaajille
Venäjän juoni paljastuu oudon nimityksen takaa – Rosatom valmistautuu miljarditaisteluun Fennovoimaa vastaan

Venäjän juoni pal­jas­tuu oudon ni­mi­tyk­sen takaa – Rosatom val­mis­tau­tuu mil­jar­di­tais­te­luun Fen­no­voi­maa vastaan

27.04.2023 19:00 4
Tilaajille
Lukijalta: "Päiväkodit ovat lasten säilytyspaikkoja"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "Päi­vä­ko­dit ovat lasten säi­ly­tys­paik­ko­ja"

26.04.2023 21:00 1
Vain kouluttamattomia maahanmuuttajia Suomeen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vain kou­lut­ta­mat­to­mia maa­han­muut­ta­jia Suomeen

26.04.2023 20:50
Lukijalta: Diabeteslääkäripalveluista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Dia­be­tes­lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta

26.04.2023 20:40
Tilaajille
Lukijalta: Keskusta palvelee isänmaata oppositiossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta pal­ve­lee isän­maa­ta op­po­si­tios­sa

26.04.2023 20:30