Mainos: Tutustu Raahen Seu­tuun! Lehti + digi nyt 2 kk 29 €. Tilaa tästä.

Kotimaan politiikka
Kuukausi
Lukiossa Annika Nivala piti taloustiedettä tärkeänä mutta myös unettavana – Nyt hän on tuore taloustieteen tohtori

Lu­kios­sa Annika Nivala piti ta­lous­tie­det­tä tär­keä­nä mutta myös unet­ta­va­na – Nyt hän on tuore ta­lous­tie­teen tohtori

19.10.2021 18:00
Tilaajille
RS kysyy: Oletko kiinnostunut aluevaaleista?

RS kysyy: Oletko kiin­nos­tu­nut alue­vaa­leis­ta?

15.10.2021 12:29 3
Nyt uhattuna olevalla tuella on hankittu Siikajoelle muun muassa lastenkirjoja – "Toivottavasti peruvat nämä suunnitelmansa"

Nyt uhat­tu­na ole­val­la tuella on han­kit­tu Sii­ka­joel­le muun muassa las­ten­kir­jo­ja – "Toi­vot­ta­vas­ti peruvat nämä suun­ni­tel­man­sa"

15.10.2021 14:59
Tilaajille
Talousasiantuntija Björn Wahlroos päätti lyödä vetoa, että SSAB lopettaa Raahen terästehtaat kymmenessä vuodessa. Onko taustalla totta vai tarua?

Ta­lou­sa­sian­tun­ti­ja Björn Wahl­roos päätti lyödä vetoa, että SSAB lo­pet­taa Raahen te­räs­teh­taat kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Onko taus­tal­la totta vai tarua?

13.10.2021 07:30 3
Tilaajille
Kolumni: Jotain tolkkua pelihaittoihin
Kolumni

Ko­lum­ni: Jotain tolkkua pe­li­hait­toi­hin

11.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Oppimisvaje näkyi jo viime keväänä

Op­pi­mis­va­je näkyi jo viime keväänä

07.10.2021 16:05
Tilaajille
Matkailuala esittää valtioneuvostolle koulujen kesäloman siirtoa – kesälomalle viikkoa ennen juhannusta, kouluun elo–syyskuun vaihteessa

Mat­kai­lua­la esittää val­tio­neu­vos­tol­le kou­lu­jen ke­sä­lo­man siir­toa – ­ke­sä­lo­mal­le viikkoa ennen ju­han­nus­ta, kouluun elo–­syys­kuun vaih­tees­sa

07.10.2021 13:45 1
Tilaajille
Julkisuuden hakua ja höpöhöpöväitteitä: Björn Wahlroosin veikkaus Raahen terästehtaan tulevaisuudesta sai tyrmäyksen

Jul­ki­suu­den hakua ja hö­pö­hö­pö­väit­tei­tä: Björn Wahl­roo­sin veik­kaus Raahen te­räs­teh­taan tu­le­vai­suu­des­ta sai tyr­mäyk­sen

01.10.2021 15:44 15
Tilaajille
Pääkirjoitus

Nyt on korkea aika herätä alue­vaa­lei­hin

30.09.2021 06:00
Tilaajille
"Pohjoiseen virtaa vielä asukkaita ja lomailijoita" – tulevaisuustutkija Ilkka Halavan mielestä planeettakestävyyttä kohti tulee juosta nopeammin ja kaikki voitava täytyy automatisoida

"Poh­joi­seen virtaa vielä asuk­kai­ta ja lo­mai­li­joi­ta" – tu­le­vai­suus­tut­ki­ja Ilkka Halavan mie­les­tä pla­neet­ta­kes­tä­vyyt­tä kohti tulee juosta no­peam­min ja kaikki voitava täytyy au­to­ma­ti­soi­da

27.09.2021 16:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue rakentuu

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lue ra­ken­tuu

26.09.2021 12:00
Tilaajille
Sudet tappoivat Paavolassa neljä lemmikkilammasta talon viereisessä rannassa – maaseutuasiamies toivoo, että susitilanteeseen herättäisiin

Sudet tap­poi­vat Paa­vo­las­sa neljä lem­mik­ki­lam­mas­ta talon vie­rei­ses­sä ran­nas­sa – maa­seu­tua­sia­mies toivoo, että su­si­ti­lan­tee­seen he­rät­täi­siin

24.09.2021 16:29 1
Tilaajille
Lukijalta: Huumemiljardöörejä kunnioitetaan Suomessa
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Huu­me­mil­jar­döö­re­jä kun­nioi­te­taan Suo­mes­sa

21.09.2021 21:30
Tilaajille
Vanhemmat
Hallitus siirtää koronapassista ja maahantulosäännöksistä kertovaa tiedotustilaisuutta

Hal­li­tus siirtää ko­ro­na­pas­sis­ta ja maa­han­tu­lo­sään­nök­sis­tä ker­to­vaa tie­do­tus­ti­lai­suut­ta

21.09.2021 11:40
Lukijalta: Sähkönsiirto tuulivoiman sudenkuoppa
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Säh­kön­siir­to tuu­li­voi­man su­den­kuop­pa

19.09.2021 15:30 1
Tilaajille
Sopimukset kutsuvat: Leena Mikkola-Riekkinen aloittaa työt hyvinvointialueella

So­pi­muk­set kut­su­vat: Leena Mik­ko­la-Riek­ki­nen aloit­taa työt hy­vin­voin­tia­lueel­la

18.09.2021 08:00 4
Tilaajille
Keskustan eduskuntaryhmä hyväksyy päätöksen siirtää terästeollisuusyhtiö SSAB:n omistus Solidiumilta suoraan valtiolle

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä hy­väk­syy pää­tök­sen siirtää te­räs­teol­li­suus­yh­tiö SSAB:n omistus So­li­diu­mil­ta suoraan val­tiol­le

17.09.2021 14:41
Tilaajille
Kaivosvero on varsin kohtuullinen korvaus
Pääkirjoitus

Kai­vos­ve­ro on varsin koh­tuul­li­nen korvaus

15.09.2021 06:00
Tilaajille
Poliisi on yhteinen turvamme
Kolumni

Poliisi on yh­tei­nen tur­vam­me

14.09.2021 21:00 1
Tilaajille
Kuinka se olikaan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka se oli­kaan?

12.09.2021 20:00
Tilaajille