Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kotimaan politiikka
Viimeisin tunti
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suomen hal­li­tus – mitä vikaa on de­mok­ra­tias­sa?

16:00
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
RS kysyy: Pitäisikö viiniä saada ruokakaupasta?

RS kysyy: Pi­täi­si­kö viiniä saada ruo­ka­kau­pas­ta?

15:16
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta: Lakkokeisarit – mitä vikaa on demokratiassa?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lak­ko­kei­sa­rit – mitä vikaa on de­mok­ra­tias­sa?

21.02.2024 17:00 7
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Hanna-Leena Mattila ei pyri keskustan puheenjohtajaksi – Myöskään EU-vaaliehdokkuus ei kiinnosta raahelaista kansanedustajaa

Han­na-Lee­na Mattila ei pyri kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si – Myös­kään EU-vaa­li­eh­dok­kuus ei kiin­nos­ta raa­he­lais­ta kan­san­edus­ta­jaa

16.02.2024 15:00 6
Tilaajille
"Rosatom puolustaa etujaan, kunnes kaikki on täytetty" – Venäläiset vaatimassa Fennovoimalta yhä enemmän korvauksia

"Ro­sa­tom puo­lus­taa etu­jaan, kunnes kaikki on täy­tet­ty" – Ve­nä­läi­set vaa­ti­mas­sa Fen­no­voi­mal­ta yhä enemmän kor­vauk­sia

16.02.2024 09:29 3
Tilaajille
"Tämähän on niin epävarma maailmantilanne, ettei ota selvää kukaan" – Uudelta presidentiltä odotetaan ulkopoliittista osaamista

"Tä­mä­hän on niin epä­var­ma maail­man­ti­lan­ne, ettei ota selvää kukaan" – Uudelta pre­si­den­til­tä odo­te­taan ul­ko­po­liit­tis­ta osaa­mis­ta

13.02.2024 17:00
Tilaajille

Oikaisu

12.02.2024 15:20
Stubb oli suosituin Raahen seutukunnassa – Raahen äänestysinto jäi vaatimattomaksi varsinaisena vaalipäivänä

Stubb oli suo­si­tuin Raahen seu­tu­kun­nas­sa – Raahen ää­nes­tys­in­to jäi vaa­ti­mat­to­mak­si var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä

12.02.2024 09:22 1
Tilaajille
Alexander Stubb voitti Oulun vaalipiirissä selvemmin kuin koko maassa

Ale­xan­der Stubb voitti Oulun vaa­li­pii­ris­sä sel­vem­min kuin koko maassa

12.02.2024 13:19
Tilaajille
Ennakkoäänet julkistetaan kello 20 – löydät presidentinvaalien tulospalvelun tästä

En­nak­ko­ää­net jul­kis­te­taan kello 20 – löydät pre­si­den­tin­vaa­lien tu­los­pal­ve­lun tästä

11.02.2024 19:00
Molemmat Oulusta ponnistaneet presidentit kyllästyivät jo yhden kauden jälkeen – Näin Suomen presidentit on valittu

Mo­lem­mat Oulusta pon­nis­ta­neet pre­si­den­tit kyl­läs­tyi­vät jo yhden kauden jälkeen – Näin Suomen pre­si­den­tit on valittu

10.02.2024 08:56
Tilaajille
Kolumni: Kyllä minä niin mieleni pahoitin
Kolumni

Ko­lum­ni: Kyllä minä niin mieleni pa­hoi­tin

09.02.2024 07:00 2
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta:  Sote oli susi jo syn­tyis­sään ja lak­koi­li­jat sa­haa­vat omaa ok­saan­sa

08.02.2024 18:00 3
Tilaajille
Raahelaiset kertovat, että ennakkoäänestämisessä kiehtoo sen helppous

Raa­he­lai­set ker­to­vat, että en­nak­ko­ää­nes­tä­mi­ses­sä kiehtoo sen help­pous

08.02.2024 16:00
Tilaajille
Raahen ennakkoäänestysaktiivisuus nousi 50,1 prosenttiin

Raahen en­nak­ko­ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus nousi 50,1 pro­sent­tiin

07.02.2024 07:55
Tilaajille
Kunnossapitolain uudistukselta toivotaan parannuksia – "Hevosliikenteelle suunnitellut kaupungit kapeine katuineen kärsivät erityisesti nykylainsäädännön haasteista"

Kun­nos­sa­pi­to­lain uu­dis­tuk­sel­ta toi­vo­taan pa­ran­nuk­sia – "­He­vos­lii­ken­teel­le suun­ni­tel­lut kau­pun­git kapeine ka­tui­neen kär­si­vät eri­tyi­ses­ti ny­ky­lain­sää­dän­nön haas­teis­ta"

06.02.2024 18:00
Tilaajille
Ooksä skenes ines?
Mainos Kaleva Media

Ooksä skenes ines?

06.02.2024 06:00
Vielä kolme päivää aikaa äänestää ennakkoon – Raahen ennakkoäänestysprosentti piirin korkein lauantai-illan päätteeksi

Vielä kolme päivää aikaa ää­nes­tää en­nak­koon – ­Raa­hen en­nak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti piirin korkein lauan­tai-il­lan päät­teek­si

04.02.2024 08:00
Tilaajille
Raahen vastaanottokeskuksen toiminta päättyy heinäkuun lopussa

Raahen vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen toi­min­ta päättyy hei­nä­kuun lopussa

03.02.2024 13:00
Tilaajille
Uusi ehdokas haussa
Kolumni

Uusi ehdokas haussa

02.02.2024 07:00 1
Tilaajille