Koulut
Pyhäjoen veronmaksajalla tekee kipeää: Saaren koulun väistötilat maksavat yli 2 miljoonaa euroa

Py­hä­joen ve­ron­mak­sa­jal­la tekee kipeää: Saaren koulun väis­tö­ti­lat mak­sa­vat yli 2 mil­joo­naa euroa

21.03.2020 19:00
Tikkalan koululla varotoimi – Italiassa lomaillut opettaja määrätty kotiin

Tik­ka­lan kou­lul­la va­ro­toi­mi – Ita­lias­sa lo­mail­lut opet­ta­ja mää­rät­ty kotiin

13.03.2020 10:11
Raahe tutuksi seikkailulla tv-sarjan henkeen

Raahe tutuksi seik­kai­lul­la tv-sar­jan henkeen

20.02.2020 07:50
Miten ihmeessä Raahessa ei muka pelata koripalloa?

Miten ih­mees­sä Raa­hes­sa ei muka pelata ko­ri­pal­loa?

06.02.2020 17:19
Koulu voi retkeillä, mutta se ei saa maksaa oppilaalle mitään

Koulu voi ret­keil­lä, mutta se ei saa maksaa op­pi­laal­le mitään

29.01.2020 09:00
Tilaajille
Kummatin koulu siirtymässä väistötiloihin ainakin viideksi vuodeksi - Lainakoulun vuosivuokra 400 000 euroa

Kum­ma­tin koulu siir­ty­mäs­sä väis­tö­ti­loi­hin ainakin vii­dek­si vuo­dek­si - Lai­na­kou­lun vuo­si­vuok­ra 400 000 euroa

24.01.2020 16:00
Tilaajille
Pattasissa muutoksia opetustiloihin, biologian ja maantiedon luokat seurakuntatalolle

Pat­ta­sis­sa muu­tok­sia ope­tus­ti­loi­hin, bio­lo­gian ja maan­tie­don luokat seu­ra­kun­ta­ta­lol­le

24.01.2020 15:30
Tilaajille

Lau­ta­kun­ta pohtii Sa­lois­ten kou­lu­kes­kus­ta: syn­ty­vyys pie­nen­ty­nyt, lii­kun­ta­sa­lia tar­vi­taan

28.01.2018 10:00
Raahen koulujen meriliikuntaviikko palkittiin urheilugaalassa

Raahen kou­lu­jen me­ri­lii­kun­ta­viik­ko pal­kit­tiin ur­hei­lu­gaa­las­sa

26.01.2018 22:00
Katso miten paljon lapsellasi on tilaa koulussa

Katso miten paljon lap­sel­la­si on tilaa kou­lus­sa

26.01.2018 10:00
Vihannin koulukeskuksen rahoitukseen haetaan parasta tarjousta

Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen ra­hoi­tuk­seen haetaan parasta tar­jous­ta

19.12.2017 17:00
Katso video: Näin vapautuu pikkuhiljaa yksi Raahen kauneimmista merinäköalatonteista

Katso video: Näin va­pau­tuu pik­ku­hil­jaa yksi Raahen kau­neim­mis­ta me­ri­nä­kö­ala­ton­teis­ta

16.12.2017 12:00
Raahen urheilualueet saavat odottaa; nyt on tärkeämpiä menoja

Raahen ur­hei­lu­alueet saavat odot­taa; nyt on tär­keäm­piä menoja

12.12.2017 17:00
Muuttoliike tuonee ison lapsilauman – mihin kaikki mahtuvat?

Muut­to­lii­ke tuonee ison lap­si­lau­man – mihin kaikki mah­tu­vat?

11.12.2017 09:00
Honganpalon koulu saa pian saattoalueen

Hon­gan­pa­lon koulu saa pian saat­to­alueen

07.12.2017 10:40
Merikadun koulu katoaa maisemasta kevääseen mennessä

Me­ri­ka­dun koulu katoaa mai­se­mas­ta ke­vää­seen men­nes­sä

05.12.2017 17:00
Saloisiin liisattaneen koulu osana 20 miljoonan euron pakettia

Sa­loi­siin lii­sat­ta­neen koulu osana 20 mil­joo­nan euron pa­ket­tia

01.12.2017 18:00
Katso video porvarikoulun muotinäytöksestä: Ysiluokkalaiset etsivät koulujen avoimissa ovissa omaa paikkaansa

Katso video por­va­ri­kou­lun muo­ti­näy­tök­ses­tä: Ysi­luok­ka­lai­set etsivät kou­lu­jen avoi­mis­sa ovissa omaa paik­kaan­sa

30.11.2017 08:00
Vihannin koulukeskuksen urakan kilpailutus lähenee

Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen urakan kil­pai­lu­tus lähenee

22.11.2017 15:08
Pian vanhaa Merikadun koulua ei enää ole – Katso video ja kuvia rakennuksen sisältä

Pian vanhaa Me­ri­ka­dun koulua ei enää ole – Katso video ja kuvia ra­ken­nuk­sen sisältä

17.10.2017 20:00