Koulutus
Toiveet kohdistuvat nyt nuoriin hakijoihin
Pääkirjoitus

Toiveet koh­dis­tu­vat nyt nuoriin ha­ki­joi­hin

13.03.2020 06:45
"Ja kaikkein tärkeintä on rakkaus" - Simo Skinnari kaipaa lisää henkisyyttä ja rakkautta kouluopetukseen

"Ja kaik­kein tär­kein­tä on rak­kaus" - Simo Skin­na­ri kaipaa lisää hen­ki­syyt­tä ja rak­kaut­ta kou­lu­ope­tuk­seen

12.03.2020 21:00
Tilaajille
Elina Kattilakoski kuulee mielellään seutukunnan koulutustarpeista

Elina Kat­ti­la­kos­ki kuulee mie­lel­lään seu­tu­kun­nan kou­lu­tus­tar­peis­ta

19.02.2020 10:00
Sinustako kiertävä perhehoitaja? Raahen seudulle aletaan kouluttaa kiertäviä perhehoitajia

Si­nus­ta­ko kier­tä­vä per­he­hoi­ta­ja? Raahen seu­dul­le aletaan kou­lut­taa kier­tä­viä per­he­hoi­ta­jia

12.02.2020 15:05
Hevosala karistaa tulokkaiden ruusuisimpia unikuvia: tutustujat laitetaan talikon varteen

He­vos­ala ka­ris­taa tu­lok­kai­den ruu­sui­sim­pia uni­ku­via: tu­tus­tu­jat lai­te­taan talikon varteen

31.01.2020 18:00
Minna Vilmunen vie suomalaisia koulutusmenetelmiä kauas rajojemme ulkopuolelle

Minna Vil­mu­nen vie suo­ma­lai­sia kou­lu­tus­me­ne­tel­miä kauas ra­jo­jem­me ul­ko­puo­lel­le

06.01.2020 12:00
Tilaajille
Raaheen halutaan lisää insinöörikoulutusta ja myös muita osaajia

Raaheen ha­lu­taan lisää in­si­nöö­ri­kou­lu­tus­ta ja myös muita osaajia

15.12.2019 10:00
Raahessa opiskellaan pian päiväopinnoissa tietojenkäsittelyn tradenomiksi

Raa­hes­sa opis­kel­laan pian päi­vä­opin­nois­sa tie­to­jen­kä­sit­te­lyn tra­de­no­mik­si

11.12.2019 11:00
Opetusnavetan yksityistäminen valmistelussa

Ope­tus­na­ve­tan yk­si­tyis­tä­mi­nen val­mis­te­lus­sa

25.11.2019 17:05
Kansainvälisyys oli hyvä perusta työuralle

Kan­sain­vä­li­syys oli hyvä perusta työ­ural­le

22.11.2019 16:12
Tilaajille
Oppia tarjolla Nuorkauppakamarien hallitusten jäsenille

Oppia tar­jol­la Nuor­kaup­pa­ka­ma­rien hal­li­tus­ten jä­se­nil­le

22.11.2019 13:54
Insinööriputki aukesi taas Raahessa: 50 aloitti opinnot

In­si­nöö­ri­put­ki aukesi taas Raa­hes­sa: 50 aloitti opinnot

08.01.2018 16:43
Mitä jos alkaisit digikummiksi?

Mitä jos al­kai­sit di­gi­kum­mik­si?

19.10.2017 15:00
Insinöörikoulutuksen hakijamäärässä Suomen ennätys?

In­si­nöö­ri­kou­lu­tuk­sen ha­ki­ja­mää­räs­sä Suomen en­nä­tys?

21.09.2017 08:03
Toisen asteen opintoja kampanjoidaan maksuttomiksi

Toisen asteen opin­to­ja kam­pan­joi­daan mak­sut­to­mik­si

04.09.2017 08:00
Ensiksi korotettiin kokouspalkkiot

Ensiksi ko­ro­tet­tiin ko­kous­palk­kiot

11.08.2017 09:00
Siitä lähdetään, että oppilasmääriä ei vähennetä

Siitä läh­de­tään, että op­pi­las­mää­riä ei vä­hen­ne­tä

11.08.2017 09:00
Kaksoistutkintolainen keskittyy

Kak­sois­tut­kin­to­lai­nen kes­kit­tyy

27.05.2017 15:00

SSAB kou­lut­taa kun­nos­sa­pi­toon uusia työn­te­ki­jöi­tä

26.05.2017 13:02
Oppisopimuksella erikoistumiseen joutuu jonottamaan

Op­pi­so­pi­muk­sel­la eri­kois­tu­mi­seen joutuu jo­not­ta­maan

20.05.2017 10:00