Lapset
Viimeisin 4 tuntia
Lapsirikas-toiminta etsii vapaaehtoisia

Lap­si­ri­kas-toi­min­ta etsii va­paa­eh­toi­sia

15:00
Vanhemmat
Museossa suunnistettiin etsimässä uusia esineitä

Mu­seos­sa suun­nis­tet­tiin et­si­mäs­sä uusia esi­nei­tä

06.03.2020 10:00
Raahen kaupunki leikkaa itseään jalkaan
Mielipide

Raahen kau­pun­ki leikkaa itseään jalkaan

08.02.2020 09:00
Ennen kirmailtiin koulumatkailla, nyt istutaan kyydissä: koulun lakkautus vähentää liikunta-aikaa

Ennen kir­mail­tiin kou­lu­mat­kail­la, nyt is­tu­taan kyy­dis­sä: koulun lak­kau­tus vä­hen­tää lii­kun­ta-ai­kaa

05.02.2020 08:00
Pulttikuppi oli suksee: Judolla menee hyvin sillä se sopii niin tytöille kuin pojille

Pult­ti­kup­pi oli suksee: Judolla menee hyvin sillä se sopii niin ty­töil­le kuin pojille

26.01.2020 17:00
Vuoden ensimmäinen raahelainen syntyi ilotulitusten paukkuessa

Vuoden en­sim­mäi­nen raa­he­lai­nen syntyi ilo­tu­li­tus­ten pauk­kues­sa

02.01.2020 15:08
Lastenvaatteissakin voi ajatella ekologisesti: raahelaisten kotiäitien Floom Studio tekee kestovaatetta verkkokauppaan

Las­ten­vaat­teis­sa­kin voi aja­tel­la eko­lo­gi­ses­ti: raa­he­lais­ten ko­ti­äi­tien Floom Studio tekee kes­to­vaa­tet­ta verk­ko­kaup­paan

14.12.2019 15:00
Synttärikaverin saa hälytettyä nyt netistä jos kutsuvieraat tekevät oharin

Synt­tä­ri­ka­ve­rin saa hä­ly­tet­tyä nyt netistä jos kut­su­vie­raat tekevät oharin

07.12.2019 09:00
Koska meillä on joulu?

Koska meillä on joulu?

28.11.2019 16:00
Mielipide Keskustan Siikajoen kunnallisjärjestö

Lu­ki­jal­ta: Sii­ka­joel­la tar­vi­taan lap­si­ys­tä­väl­li­nen kun­ta­mal­li

22.11.2019 13:50
Köyhät lapset kokevat vähättelyä ja kiusaamista

Köyhät lapset kokevat vä­hät­te­lyä ja kiu­saa­mis­ta

22.11.2019 09:00
Moni perhe saa käyttöönsä lisää rahaa, kun päivähoitomaksu pienenee tässä kuussa

Moni perhe saa käyt­töön­sä lisää rahaa, kun päi­vä­hoi­to­mak­su pie­ne­nee tässä kuussa

17.01.2018 07:00
Raahelainen tekstiviestielostelija sai ehdollisen tuomion

Raa­he­lai­nen teks­ti­vies­ti­elos­te­li­ja sai eh­dol­li­sen tuomion

25.12.2017 14:00
Muuttoliike tuonee ison lapsilauman – mihin kaikki mahtuvat?

Muut­to­lii­ke tuonee ison lap­si­lau­man – mihin kaikki mah­tu­vat?

11.12.2017 09:00
Honganpalon koulu saa pian saattoalueen

Hon­gan­pa­lon koulu saa pian saat­to­alueen

07.12.2017 10:40
Saloisiin liisattaneen koulu osana 20 miljoonan euron pakettia

Sa­loi­siin lii­sat­ta­neen koulu osana 20 mil­joo­nan euron pa­ket­tia

01.12.2017 18:00
Lasten omaishoidon tuki on yleistymässä Raahen seudulla

Lasten omais­hoi­don tuki on yleis­ty­mäs­sä Raahen seu­dul­la

30.11.2017 19:00
Lapsiperheet arvostelevat kohteluaan pompotteluna

Lap­si­per­heet ar­vos­te­le­vat koh­te­luaan pom­pot­te­lu­na

29.11.2017 09:00
Kolumni: Lastemme puolesta

Ko­lum­ni: Las­tem­me puo­les­ta

29.11.2017 07:00
Lape tulee lasten ja nuorten avuksi

Lape tulee lasten ja nuorten avuksi

16.11.2017 09:18