Liikuntapaikat
Viimeisin 4 tuntia
Raahen urheilukenttien kesävuorot haettavana nyt

Raahen ur­hei­lu­kent­tien ke­sä­vuo­rot haet­ta­va­na nyt

20:00
Kuukausi
Raahen liikuntapaikkamaksut taas uuteen mietintään - lautakunta valmistelee hinnaston toukokuun loppuun mennessä

Raahen lii­kun­ta­paik­ka­mak­sut taas uuteen mie­tin­tään - lau­ta­kun­ta val­mis­te­lee hin­nas­ton tou­ko­kuun loppuun men­nes­sä

19.02.2020 13:04
Kahdelle valaistulle kuntoradalle ja yhdelle uimapaikalle lakkautustuomio Raahessa

Kah­del­le va­lais­tul­le kun­to­ra­dal­le ja yhdelle ui­ma­pai­kal­le lak­kau­tus­tuo­mio Raa­hes­sa

19.02.2020 13:00
Raahen liikuntapaikoille esitetään edelleen käyttömaksuja - koskee myös alle 18-vuotiaita

Raahen lii­kun­ta­pai­koil­le esi­te­tään edel­leen käyt­tö­mak­su­ja - koskee myös alle 18-vuo­tiai­ta

17.02.2020 10:49
Urheiluseuroilta tiukka vaatimus: Raahen valtuuston on annettava lisämääräraha liikunta-alueiden ylläpitoon

Ur­hei­lu­seu­roil­ta tiukka vaa­ti­mus: Raahen val­tuus­ton on an­net­ta­va li­sä­mää­rä­ra­ha lii­kun­ta-aluei­den yl­lä­pi­toon

13.02.2020 20:00
Tilaajille
Raahen kaupunki leikkaa itseään jalkaan
Mielipide

Raahen kau­pun­ki leikkaa itseään jalkaan

08.02.2020 09:00
Päätöskokous ei olekaan 11. helmikuuta - Raahen liikuntapaikkapäätökset lykkääntyvät

Pää­tös­ko­kous ei olekaan 11. hel­mi­kuu­ta - Raahen lii­kun­ta­paik­ka­pää­tök­set lyk­kään­ty­vät

05.02.2020 13:00
Vihantilaiset tiukkoina liikuntapaikkojen puolesta: Raahe sai haukut huonosta taloudenpidosta

Vi­han­ti­lai­set tiuk­koi­na lii­kun­ta­paik­ko­jen puo­les­ta: Raahe sai haukut huo­nos­ta ta­lou­den­pi­dos­ta

31.01.2020 18:25
Tilaajille
Liikuntapaikoista keskustellaan tänään Vihannissa: "Täällä ollaan kuin erämaassa"

Lii­kun­ta­pai­kois­ta kes­kus­tel­laan tänään Vi­han­nis­sa: "Täällä ollaan kuin erä­maas­sa"

30.01.2020 14:11
Vanhemmat
Keskustanuoret: Virkamiesten ja päättäjien on peruttava liikuntapaikkaleikkaukset
Mielipide

Kes­kus­ta­nuo­ret: Vir­ka­mies­ten ja päät­tä­jien on pe­rut­ta­va lii­kun­ta­paik­ka­leik­kauk­set

27.01.2020 11:01
Urheiluseuraväki tylynä - Raahen meininkiä kuvataan pöyristyttäväksi ja hävyttömäksi

Ur­hei­lu­seu­ra­vä­ki tylynä - Raahen mei­nin­kiä ku­va­taan pöy­ris­tyt­tä­väk­si ja hä­vyt­tö­mäk­si

23.01.2020 16:00
Tilaajille
Lordi ja Duudsonit eivät ole kaunista ja rehellistä
Mielipide

Lordi ja Duud­so­nit eivät ole kau­nis­ta ja re­hel­lis­tä

22.01.2020 07:00
Umpihanki ei ole markkinointivaltti
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Um­pi­han­ki ei ole mark­ki­noin­ti­valt­ti

17.01.2020 06:45
Seuroilta painava sana kaupungille liikuntapaikkojen maksullisuudesta

Seu­roil­ta painava sana kau­pun­gil­le lii­kun­ta­paik­ko­jen mak­sul­li­suu­des­ta

14.01.2020 09:47
Esitys Raahen liikuntapaikkojen käyttömaksuista syntyi ripeästi - käytännössä kaikki kentät maksullisiksi

Esitys Raahen lii­kun­ta­paik­ko­jen käyt­tö­mak­suis­ta syntyi ri­peäs­ti - käy­tän­nös­sä kaikki kentät mak­sul­li­sik­si

13.01.2020 10:52
Tilaajille
Me kysyimme liikuntapaikkojen maksullisuudesta – Kannatus ja vastustus olivat lähestulkoon samoissa lukemissa

Me ky­syim­me lii­kun­ta­paik­ko­jen mak­sul­li­suu­des­ta – Kan­na­tus ja vas­tus­tus olivat lä­hes­tul­koon sa­mois­sa lu­ke­mis­sa

09.01.2020 13:34
Valtuuston säästötoimenpiteistä
Mielipide

Val­tuus­ton sääs­tö­toi­men­pi­teis­tä

08.01.2020 06:45
"Tämä on nyt se realiteetti" - Säästöjen seurauksena Raahen liikuntapaikat muuttumassa maksullisiksi

"Tämä on nyt se rea­li­teet­ti" - Sääs­tö­jen seu­rauk­se­na Raahen lii­kun­ta­pai­kat muut­tu­mas­sa mak­sul­li­sik­si

06.01.2020 09:00