Metsästys ja kalastus
Kuukausi
Hirvijahti pantiin tauolle kiimarauhoituksen ajaksi – Katso hirvilaskurista, miten eri kunnissa on tehty kaatoja

Hir­vi­jah­ti pantiin tauolle kii­ma­rau­hoi­tuk­sen ajaksi – Katso hir­vi­las­ku­ris­ta, miten eri kun­nis­sa on tehty kaatoja

25.09.2022 21:10
Tilaajille
Uusi kalastuslaki velvoittaisi vapaa-ajan kalastajat saalisilmoituksiin –  Ilmoitukset "Omakala -järjestelmään", uudistus voimaan ensi vuoden alusta.

Uusi ka­las­tus­la­ki vel­voit­tai­si va­paa-ajan ka­las­ta­jat saa­li­sil­moi­tuk­siin – Il­moi­tuk­set "O­ma­ka­la -jär­jes­tel­mään", uu­dis­tus voimaan ensi vuoden alusta.

20.09.2022 15:10
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa lauantaina – Lintutiheydet vaihtelevat paikallisesti

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa lauan­tai­na – Lin­tu­ti­hey­det vaih­te­le­vat pai­kal­li­ses­ti

05.09.2022 15:00
Tilaajille
Nahkiainen nousee jokeen vielä heikosti

Nah­kiai­nen nousee jokeen vielä hei­kos­ti

31.08.2022 14:00
Tilaajille
Vanhemmat
Järvikaislan niitto

Jär­vi­kais­lan niitto

19.08.2022 09:01
Tilaajille
Järvikaislan niitto

Jär­vi­kais­lan niitto

19.08.2022 09:01
Tilaajille
Raahen alueelta on saatu kalaa yllättävän hyvin

Raahen alueel­ta on saatu kalaa yl­lät­tä­vän hyvin

29.07.2022 13:00
Tilaajille
Ravustuskausi alkaa torstaina

Ra­vus­tus­kau­si alkaa tors­tai­na

20.07.2022 15:45
Tilaajille
Täkäläiset hirvet saavat olla varuillaan sillä pyyntiluvat lisääntyivät

Tä­kä­läi­set hirvet saavat olla va­ruil­laan sillä pyyn­ti­lu­vat li­sään­tyi­vät

15.07.2022 15:25
Tilaajille
Piehinginjoella kalastetaan härskisti suoraan kalaportaasta – Johtava ympäristötarkastaja: "Ei todellakaan ole sallittua"

Pie­hin­gin­joel­la ka­las­te­taan härs­kis­ti suoraan ka­la­por­taas­ta – Johtava ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: "Ei to­del­la­kaan ole sal­lit­tua"

30.05.2022 08:00
Tilaajille
Kultasakaali hyötyy suden tappamista kauriista Tauvossa

Kul­ta­sa­kaa­li hyötyy suden tap­pa­mis­ta kau­riis­ta Tau­vos­sa

29.04.2022 09:00
Tilaajille
Metso Lasinkankaalla

Metso La­sin­kan­kaal­la

24.03.2022 15:40
Tilaajille
Lapaluodon kalahalli peruskorjataan, urakoitsija on jo valittu

La­pa­luo­don ka­la­hal­li pe­rus­kor­ja­taan, ura­koit­si­ja on jo valittu

17.03.2022 10:51 2
Tilaajille
MeriRaahen panoraamasaunassa voi vaikka pilkkiä – Maisemaa voi vaihtaa miten haluaa

Me­ri­Raa­hen pa­no­raa­ma­sau­nas­sa voi vaikka pilkkiä – Mai­se­maa voi vaihtaa miten haluaa

16.03.2022 10:30
Tilaajille
Matti Pajukoski

Matti Pa­ju­kos­ki

23.02.2022 09:59
Tilaajille
Eläkepäivien nautintoja kohti – Kari Salon tilalle haetaan metsänhoitoyhdistykseen jo hyvissä ajoin uutta johtajaa

Elä­ke­päi­vien nau­tin­to­ja kohti – Kari Salon tilalle haetaan met­sän­hoi­toyh­dis­tyk­seen jo hyvissä ajoin uutta joh­ta­jaa

27.01.2022 16:01
Tilaajille
Revonlahden susiparin metsästykseen irtosi kaatolupa – Kuhmossa saa metsästää peräti kahdeksan sutta

Re­von­lah­den su­si­pa­rin met­säs­tyk­seen irtosi kaa­to­lu­pa – Kuh­mos­sa saa met­säs­tää peräti kah­dek­san sutta

30.12.2021 10:10
Tilaajille
"Tarkoin pitää miettiä, onko järkevää enää hirvikoiraa hankkia" – Sudet tappoivat hirvijahdissa olleen koiran Raahessa

"Tar­koin pitää miet­tiä, onko jär­ke­vää enää hir­vi­koi­raa hank­kia" – Sudet tap­poi­vat hir­vi­jah­dis­sa olleen koiran Raa­hes­sa

09.12.2021 15:00 4
Tilaajille
Poroja tappaneen suden saa kaataa, mutta pihalla vierailevaa ei – kompastuuko susien suojelu omaan byrokratiaansa?

Poroja tap­pa­neen suden saa kaataa, mutta pihalla vie­rai­le­vaa ei – kom­pas­tuu­ko susien suojelu omaan by­rok­ra­tiaan­sa?

22.11.2021 08:10 2
Tilaajille
Pöyry, metsäojat, merimetsot ja Pattijoen ja Siikajoen kunnostukset nousevat tapetille Siikajoen kalataloussuunnitelmassa

Pöyry, met­säo­jat, me­ri­met­sot ja Pat­ti­joen ja Sii­ka­joen kun­nos­tuk­set nou­se­vat ta­pe­til­le Sii­ka­joen ka­la­ta­lous­suun­ni­tel­mas­sa

08.11.2021 08:00
Tilaajille