Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Metsästys ja kalastus
Pohjois-Pohjanmaan hirvijahti jäi paikoin vaisuksi, koska metsästäjät pelkäävät päästää koiransa suden suuhun – "Isäntä on vaihtunut metsässä"

Poh­jois-Poh­jan­maan hir­vi­jah­ti jäi paikoin vai­suk­si, koska met­säs­tä­jät pel­kää­vät päästää koi­ran­sa suden suuhun – "Isäntä on vaih­tu­nut met­säs­sä"

24.01.2023 07:08 2
Tilaajille
Lupavuosi 2022 oli ennätyksellinen Oulun poliisilaitoksella

Lu­pa­vuo­si 2022 oli en­nä­tyk­sel­li­nen Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la

18.01.2023 12:16
Tilaajille
Kohtalokkaat kohtaamiset hirvimetsällä – "Edes Luonnonvarakeskus ei pysty sanomaan, paljonko susia on"

Koh­ta­lok­kaat koh­taa­mi­set hir­vi­met­säl­lä – "Edes Luon­non­va­ra­kes­kus ei pysty sa­no­maan, pal­jon­ko susia on"

29.11.2022 18:00 13
Tilaajille
Iso siika ei kohta verkkoon ui – "Käytännössä isompaa siikaa on entistä harvemmassa kylmätiskeillä"

Iso siika ei kohta verk­koon ui – "Käy­tän­nös­sä isompaa siikaa on entistä har­vem­mas­sa kyl­mä­tis­keil­lä"

28.11.2022 09:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Riistakeskuksen myöntämät sudenkaatoluvat Revonlahden reviirille ja Kuhmoon olivat lainvastaisia

Hal­lin­to-oi­keus: Riis­ta­kes­kuk­sen myön­tä­mät su­den­kaa­to­lu­vat Re­von­lah­den re­vii­ril­le ja Kuhmoon olivat lain­vas­tai­sia

17.11.2022 13:15
Tilaajille
"Kalastajainseuran strategia on kehittää paikallista kalaa tunnetummaksi ja enemmän hyödynnetyksi"

"Ka­las­ta­jain­seu­ran stra­te­gia on ke­hit­tää pai­kal­lis­ta kalaa tun­ne­tum­mak­si ja enemmän hyö­dyn­ne­tyk­si"

04.11.2022 18:59
Tilaajille
Pakastimet valmiina kalamarkkinoille: Isoa siikaa ja kymmeniä mätikiloja

Pa­kas­ti­met val­mii­na ka­la­mark­ki­noil­le: Isoa siikaa ja kym­me­niä mä­ti­ki­lo­ja

25.10.2022 18:00
Tilaajille
Poliisilla tehovalvonta hirvenjahdin alkaessa

Po­lii­sil­la te­ho­val­von­ta hir­ven­jah­din al­kaes­sa

29.09.2022 16:30
Hirvijahti pantiin tauolle kiimarauhoituksen ajaksi – Katso hirvilaskurista, miten eri kunnissa on tehty kaatoja

Hir­vi­jah­ti pantiin tauolle kii­ma­rau­hoi­tuk­sen ajaksi – Katso hir­vi­las­ku­ris­ta, miten eri kun­nis­sa on tehty kaatoja

25.09.2022 21:10
Tilaajille
Uusi kalastuslaki velvoittaisi vapaa-ajan kalastajat saalisilmoituksiin –  Ilmoitukset "Omakala -järjestelmään", uudistus voimaan ensi vuoden alusta.

Uusi ka­las­tus­la­ki vel­voit­tai­si va­paa-ajan ka­las­ta­jat saa­lis­il­moi­tuk­siin – Il­moi­tuk­set "O­ma­ka­la -jär­jes­tel­mään", uu­dis­tus voimaan ensi vuoden alusta.

20.09.2022 15:10
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa lauantaina – Lintutiheydet vaihtelevat paikallisesti

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa lauan­tai­na – Lin­tu­ti­hey­det vaih­te­le­vat pai­kal­li­ses­ti

05.09.2022 15:00
Tilaajille
Nahkiainen nousee jokeen vielä heikosti

Nah­kiai­nen nousee jokeen vielä hei­kos­ti

31.08.2022 14:00
Tilaajille
Järvikaislan niitto

Jär­vi­kais­lan niitto

19.08.2022 09:01
Tilaajille
Järvikaislan niitto

Jär­vi­kais­lan niitto

19.08.2022 09:01
Tilaajille
Raahen alueelta on saatu kalaa yllättävän hyvin

Raahen alueel­ta on saatu kalaa yl­lät­tä­vän hyvin

29.07.2022 13:00
Tilaajille
Ravustuskausi alkaa torstaina

Ra­vus­tus­kau­si alkaa tors­tai­na

20.07.2022 15:45
Tilaajille
Täkäläiset hirvet saavat olla varuillaan sillä pyyntiluvat lisääntyivät

Tä­kä­läi­set hirvet saavat olla va­ruil­laan sillä pyyn­ti­lu­vat li­sään­tyi­vät

15.07.2022 15:25
Tilaajille
Piehinginjoella kalastetaan härskisti suoraan kalaportaasta – Johtava ympäristötarkastaja: "Ei todellakaan ole sallittua"

Pie­hin­gin­joel­la ka­las­te­taan härs­kis­ti suoraan ka­la­por­taas­ta – Johtava ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: "Ei to­del­la­kaan ole sal­lit­tua"

30.05.2022 08:00
Tilaajille
Kultasakaali hyötyy suden tappamista kauriista Tauvossa

Kul­ta­sa­kaa­li hyötyy suden tap­pa­mis­ta kau­riis­ta Tau­vos­sa

29.04.2022 09:00
Tilaajille
Metso Lasinkankaalla

Metso La­sin­kan­kaal­la

24.03.2022 15:40
Tilaajille