Museot
Vihannin museo avautuu juhannuksena

Vi­han­nin museo avautuu ju­han­nuk­se­na

01.06.2020 14:39 0
Tilaajille
Museoihin jälleen ensi viikolla

Mu­seoi­hin jälleen ensi vii­kol­la

27.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Museossa suunnistettiin etsimässä uusia esineitä

Mu­seos­sa suun­nis­tet­tiin et­si­mäs­sä uusia esi­nei­tä

06.03.2020 10:00 0
Tilaajille
Ollaan ylpeitä upeista museoistamme
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Ollaan ylpeitä upeista mu­seois­tam­me

17.02.2020 06:45 0
Tilaajille
Raahen museolla huippuvuosi: Tuhansia kävijöitä lisää

Raahen mu­seol­la huip­pu­vuo­si: Tu­han­sia kä­vi­jöi­tä lisää

14.01.2020 20:00 0
Tilaajille
Punainen Tupa kotiseutuyhdistyksen museokahvilaksi

Pu­nai­nen Tupa ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen mu­seo­kah­vi­lak­si

12.12.2017 20:00 0
Pyhäjoen Annalan museosta on varastettu puoli tusinaa vanhaa asetta

Py­hä­joen Annalan mu­seos­ta on va­ras­tet­tu puoli tusinaa vanhaa asetta

09.11.2017 13:26 0
Museosuunnistusta ja visaisia tehtäviä pikkuväelle

Mu­seo­suun­nis­tus­ta ja vi­sai­sia teh­tä­viä pik­ku­väel­le

24.10.2017 20:00 0
Vanhantien uudistukset nykyaikaistavat Pyhäjoen ilmettä

Van­han­tien uu­dis­tuk­set ny­ky­ai­kais­ta­vat Py­hä­joen ilmettä

07.10.2017 12:05 0
Hiukan keskiaikaa, hiukan pyhimyksiä, hiukan Commodore 64:ää – mikä se on?

Hiukan kes­kiai­kaa, hiukan py­hi­myk­siä, hiukan Com­mo­do­re 64:ää – mikä se on?

20.07.2017 15:53 0
Merivoimat ohjusvene Raahen myynnistä: Ei ajankohtaista mutta ei mahdotonta

Me­ri­voi­mat oh­jus­ve­ne Raahen myyn­nis­tä: Ei ajan­koh­tais­ta mutta ei mah­do­ton­ta

20.07.2017 00:00 0
Tuleva tietosuojalaki on saanut museot varpailleen: Voidaanko saamelaisten, vammaisten tai ammattiliittojen historiaa enää taltioida?

Tuleva tie­to­suo­ja­la­ki on saanut museot var­pail­leen: Voi­daan­ko saa­me­lais­ten, vam­mais­ten tai am­mat­ti­liit­to­jen his­to­riaa enää tal­tioi­da?

18.07.2017 13:01 0