Onnettomuus
Kasitiellä Siikajoella henkilöauton ulosajo

Ka­si­tiel­lä Sii­ka­joel­la hen­ki­lö­au­ton ulosajo

14.02.2020 08:04
Kahden henkilöauton peltikolari haittasi liikennettä Kasitiellä Raahessa

Kahden hen­ki­lö­au­ton pel­ti­ko­la­ri hait­ta­si lii­ken­net­tä Ka­si­tiel­lä Raa­hes­sa

16.01.2020 21:45
Auto suistui tieltä Alpuassa – ei vakavia loukkaantumisia

Auto suistui tieltä Al­puas­sa – ei vakavia louk­kaan­tu­mi­sia

07.01.2020 07:01
Pe­las­tus­lai­tos irrotti kaksi henkilöä on­net­to­muusau­tois­ta Re­von­lah­del­la, seitsemän henkilöä vietiin sairaalaan

Pe­las­tus­lai­tos irrotti kaksi hen­ki­löä on­net­to­muus­au­tois­ta Re­von­lah­del­la, seit­se­män hen­ki­löä vietiin sai­raa­laan

25.12.2019 18:35
Auto lensi katolleen Vihannintiellä

Auto lensi ka­tol­leen Vi­han­nin­tiel­lä

21.12.2019 16:31
Raahen Pa­lo­kun­nan­ka­dul­la kahden auton risteyskolari

Raahen Pa­lo­kun­nan­ka­dul­la kahden auton ris­teys­ko­la­ri

19.12.2019 22:05
Autoilija törmäsi omakotitalon seinään Raahen keskustassa – kuljettaja pakeni paikalta

Au­toi­li­ja törmäsi oma­ko­ti­ta­lon seinään Raahen kes­kus­tas­sa – kul­jet­ta­ja pakeni pai­kal­ta

08.12.2019 09:07
Pelastuslaitos harjoitteli suuronnettomuuden pelastustyötä kultakaivoksella

Pe­las­tus­lai­tos har­joit­te­li suur­on­net­to­muu­den pe­las­tus­työ­tä kul­ta­kai­vok­sel­la

03.12.2019 15:01
Hen­ki­lö­au­toi­li­ja ajautui vas­taan­tu­le­vien kaistalle ja törmäsi raskaaseen ajoneuvoon Vihannin lähellä – kuljettaja vietiin sai­raa­la­hoi­toon

Hen­ki­lö­au­toi­li­ja ajautui vas­taan­tu­le­vien kais­tal­le ja törmäsi ras­kaa­seen ajo­neu­voon Vi­han­nin lähellä – kul­jet­ta­ja vietiin sai­raa­la­hoi­toon

01.12.2019 09:40