Opiskelu
Kuukausi
Menestystä Raaheen Uskalla yrittää -kisassa

Me­nes­tys­tä Raaheen Uskalla yrittää -ki­sas­sa

14.02.2020 15:15
Nuoret yrittäjät valmiina kisaan

Nuoret yrit­tä­jät val­mii­na kisaan

12.02.2020 12:00
Katso videoita ja kuvia penkkareista: Raahen opettajien abeille esittämässä lopputervehdyksessä oli vähän sanoja, mutta paljon sanomaa

Katso vi­deoi­ta ja kuvia penk­ka­reis­ta: Raahen opet­ta­jien abeille esit­tä­mäs­sä lop­pu­ter­veh­dyk­ses­sä oli vähän sanoja, mutta paljon sanomaa

06.02.2020 14:26
Hevosala karistaa tulokkaiden ruusuisimpia unikuvia: tutustujat laitetaan talikon varteen

He­vos­ala ka­ris­taa tu­lok­kai­den ruu­sui­sim­pia uni­ku­via: tu­tus­tu­jat lai­te­taan talikon varteen

31.01.2020 18:00
Vanhemmat
Työ erittäin pienten asioiden parissa

Työ erit­täin pienten asioi­den parissa

22.12.2019 20:00
Tilaajille
Ennaltaehkäisevää päihdetyötä tehdään raahelaisilla oppi-laitoksilla jatkuvasti – Tämän vuoden aikana huumeita vaikuttaa liikkuneen tavallista enemmän

En­nal­ta­eh­käi­se­vää päih­de­työ­tä tehdään raa­he­lai­sil­la op­pi-lai­tok­sil­la jat­ku­vas­ti – Tämän vuoden aikana huu­mei­ta vai­kut­taa liik­ku­neen ta­val­lis­ta enemmän

18.12.2019 12:00
Opintoja pidetään henkisesti raskaina

Opin­to­ja pi­de­tään hen­ki­ses­ti ras­kai­na

04.12.2019 09:00
Opiskelu ei saa ajaa uupumukseen
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Opis­ke­lu ei saa ajaa uu­pu­muk­seen

04.12.2019 06:45
Suhtautuminen eläkeläisiin laahaa jäljessä

Suh­tau­tu­mi­nen elä­ke­läi­siin laahaa jäl­jes­sä

28.11.2019 13:34
Tilaajille
Viittä vaille koneinsinööri

Viittä vaille ko­ne­in­si­nöö­ri

23.11.2019 15:15
Lybeckerin opiskelijoiden syksyn aikana tehtyjä töitä esitellään Raahen kirjastossa

Ly­bec­ke­rin opis­ke­li­joi­den syksyn aikana tehtyjä töitä esi­tel­lään Raahen kir­jas­tos­sa

17.11.2019 14:00