Oulun yliopistollinen sairaala
OYSissa ei ole enää hoidettavana yhtään koronaviruspotilasta – 24 potilasta on päätynyt koronaviruksen vuoksi sairaalaan maaliskuun puolivälin jälkeen

OYSissa ei ole enää hoi­det­ta­va­na yhtään ko­ro­na­vi­rus­po­ti­las­ta – 24 po­ti­las­ta on pää­ty­nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi sai­raa­laan maa­lis­kuun puo­li­vä­lin jälkeen

12.06.2020 13:52 0
OYSiin ei ole tullut uusia koronapotilaita moneen viikkoon – sairaalan vierailurajoituksia puretaan vähitellen

OYSiin ei ole tullut uusia ko­ro­na­po­ti­lai­ta moneen viik­koon – sai­raa­lan vie­rai­lu­ra­joi­tuk­sia pu­re­taan vä­hi­tel­len

02.06.2020 13:27 0
Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne on rauhallinen – Oysissa hoidossa viisi koronapotilasta eikä uusia sairastuneita ole tiedossa

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen – Oysissa hoi­dos­sa viisi ko­ro­na­po­ti­las­ta eikä uusia sai­ras­tu­nei­ta ole tie­dos­sa

04.05.2020 14:55 0
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla 120 varmistettua koronatartuntaa – alle viisi potilasta Oys:ssa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la 120 var­mis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa – alle viisi po­ti­las­ta Oys:ssa

27.04.2020 14:00 0
Tilaajille
Keskiviikkoaamuna Oysissa oli yhteensä kuusi koronapotilasta, joista kaksi tehohoidossa

Kes­ki­viik­ko­aa­mu­na Oysissa oli yh­teen­sä kuusi ko­ro­na­po­ti­las­ta, joista kaksi te­ho­hoi­dos­sa

22.04.2020 16:05 0
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on sairaalahoidossa viisi koronapotilasta

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on sai­raa­la­hoi­dos­sa viisi ko­ro­na­po­ti­las­ta

18.04.2020 13:42 0
Tilaajille
OYSin koronapotilaiden lukumäärä kasvussa ja hoitohenkilöstöä halutaan lisää

OYSin ko­ro­na­po­ti­lai­den lu­ku­mää­rä kas­vus­sa ja hoi­to­hen­ki­lös­töä ha­lu­taan lisää

07.04.2020 11:29 0
Tilaajille
Yksi kuollut koronavirukseen Pohjois-Pohjanmaalla – Oys:n päivystyksen hoitajia altistunut ja karanteenissa

Yksi kuollut ko­ro­na­vi­ruk­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Oys:n päi­vys­tyk­sen hoi­ta­jia al­tis­tu­nut ja ka­ran­tee­nis­sa

28.03.2020 14:25 0
Tilaajille
Aivan uusi opastustapa Oulun yliopistolliseen sairaalaan

Aivan uusi opas­tus­ta­pa Oulun yli­opis­tol­li­seen sai­raa­laan

28.03.2020 13:54 0
Tilaajille
Raahen sairaalassa ei ole koronaviruspotilaita: Pohjois-Pohjanmaalla on viisi uutta varmistettua tartuntaa, yksi potilas tehohoidossa

Raahen sai­raa­las­sa ei ole ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lai­ta: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on viisi uutta var­mis­tet­tua tar­tun­taa, yksi potilas te­ho­hoi­dos­sa

27.03.2020 14:58 0
Tilaajille