Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 24 tuntia
Palon koululla puretaan jo, mutta asuntolarakennus ei ole kaupungin omistuksessa - Katso video purkutyömaalta

Palon kou­lul­la pu­re­taan jo, mutta asun­to­la­ra­ken­nus ei ole kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa - Katso video pur­ku­työ­maal­ta

07.12.2022 14:00
Tilaajille
Palonkoulun purkaminen

Pa­lon­kou­lun pur­ka­mi­nen

07.12.2022 14:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pohteen henkilöstölle tuleva etuseteli suurempi kuin Oulussa  – Hyvinvointialueen työntekijöille tarjolla myös kovasti toivottu polkupyöräetu

Pohteen hen­ki­lös­töl­le tuleva etu­se­te­li suu­rem­pi kuin Oulussa – Hy­vin­voin­ti­alueen työn­te­ki­jöil­le tar­jol­la myös kovasti toi­vot­tu pol­ku­pyö­rä­etu

07.12.2022 07:00
Tilaajille
Rakennuskieltoa Vanhassa Raahessa halutaan jatkaa – nykyinen kieltopäätös voimassa enää tammikuun puoliväliin saakka

Ra­ken­nus­kiel­toa Van­has­sa Raa­hes­sa ha­lu­taan jatkaa – ny­kyi­nen kiel­to­pää­tös voi­mas­sa enää tam­mi­kuun puo­li­vä­liin saakka

05.12.2022 13:20 1
Tilaajille
Kotihoidon tuen kuntalisä otetaan käyttöön Siikajoella

Ko­ti­hoi­don tuen kun­ta­li­sä otetaan käyt­töön Sii­ka­joel­la

30.11.2022 19:00
Tilaajille
Salonselän keskustaväki haastaa Raahen muut poliittiset ryhmät kertomaan kantansa kyläkouluista

Sa­lon­se­län kes­kus­ta­vä­ki haastaa Raahen muut po­liit­ti­set ryhmät ker­to­maan kan­tan­sa ky­lä­kou­luis­ta

30.11.2022 16:00 13
Tilaajille
Yhdistys kanteli kunnanjohtajien verkostosta

Yh­dis­tys kanteli kun­nan­joh­ta­jien ver­kos­tos­ta

30.11.2022 11:00 1
Tilaajille
Raahessa esitetään kompromissiratkaisua, joka päästäisi päättäjät pälkähästä: kouluverkkopäätökset siirtyisivät määrittelemättömään tulevaisuuteen

Raa­hes­sa esi­te­tään komp­ro­mis­si­rat­kai­sua, joka pääs­täi­si päät­tä­jät päl­kä­häs­tä: kou­lu­verk­ko­pää­tök­set siir­tyi­si­vät mää­rit­te­le­mät­tö­mään tu­le­vai­suu­teen

29.11.2022 20:00 4
Tilaajille
Pyhäjoki tukee lapsiperheitä vauvasta lähtien

Py­hä­jo­ki tukee lap­si­per­hei­tä vau­vas­ta lähtien

29.11.2022 16:00
Tilaajille
Raahen vanhusasiainneuvoston nimi muuttuu vanhusneuvostoksi

Raahen van­hus­asiain­neu­vos­ton nimi muuttuu van­hus­neu­vos­tok­si

29.11.2022 14:15
Tilaajille
Ukrainalaisia mahtuisi asumaan Pyhäjoelle

Uk­rai­na­lai­sia mah­tui­si asumaan Py­hä­joel­le

29.11.2022 13:31 1
Tilaajille
Siikajoen henkilöstöpolitiikka saa huutia – huonot palkat, työtä liikaa, tieto ei kulje eikä yhteistyö toimi

Sii­ka­joen hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­ka saa huutia – huonot palkat, työtä liikaa, tieto ei kulje eikä yh­teis­työ toimi

28.11.2022 13:08 3
Tilaajille
Työllisyydenhoitoon esitetään yli 300 000 euron lisämäärärahaa

Työl­li­syy­den­hoi­toon esi­te­tään yli 300 000 euron li­sä­mää­rä­ra­haa

28.11.2022 09:00
Tilaajille
Tytti Tuppurainen ihailee  Raahen rohkeutta ja huikeita suunnitelmia

Tytti Tup­pu­rai­nen ihailee Raahen roh­keut­ta ja hui­kei­ta suun­ni­tel­mia

26.11.2022 19:50 7
Tilaajille
Maakunnan pelastustoimen järjestämissuunnitelma nojaa vahvasti sopimuspelastajiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­kun­nan pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma nojaa vah­vas­ti so­pi­mus­pe­las­ta­jiin

25.11.2022 21:00
Tilaajille
Vesiyhtiö kerää vesimaksujen nostolla osinkoja Raahen kaupungille talouden tasapainottamiseen

Ve­si­yh­tiö kerää ve­si­mak­su­jen nos­tol­la osin­ko­ja Raahen kau­pun­gil­le ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen

25.11.2022 18:00 21
Tilaajille
Vihannin paloaseman ja Harakkamäen koulun remontit siirtynevät edemmäs

Vi­han­nin pa­lo­ase­man ja Ha­rak­ka­mäen koulun re­mon­tit siir­ty­ne­vät edemmäs

25.11.2022 15:00
Tilaajille
Tarjoustulvaa ja talousarviota
Kolumni

Tar­jous­tul­vaa ja ta­lous­ar­vio­ta

25.11.2022 07:30
Tilaajille
Raahen kaupungin lotto
Mielipidekirjoitus

Raahen kau­pun­gin lotto

24.11.2022 21:00
Pitkäkarin kaava-asiaan otettiin aikalisä – "Tämä on meille ammattilaisillekin hyvin haastava kaava"

Pit­kä­ka­rin kaa­va-asiaan otet­tiin ai­ka­li­sä – "Tämä on meille am­mat­ti­lai­sil­le­kin hyvin haas­ta­va kaava"

24.11.2022 19:00 2
Tilaajille