Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viikko
Pohde kertoi laajoista yt-neuvotteluista ja palveluverkkoon suunnitelluista leikkauksista – Palveluja keskitetään ja karsitaan

Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta – Pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään ja kar­si­taan

21.02.2024 08:53 3
Tilaajille
Pyhäjoki perusti Jaakko Jukkolan stipendirahaston

Py­hä­jo­ki perusti Jaakko Juk­ko­lan sti­pen­di­ra­has­ton

20.02.2024 15:00
Tilaajille
Merituulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen sopimus tulee käsittelyyn

Me­ri­tuu­li­voi­ma­hank­keen osay­leis­kaa­voi­tuk­sen sopimus tulee kä­sit­te­lyyn

19.02.2024 18:00 1
Tilaajille
Pohteen vanhusneuvosto vastustaa palvelujen alasajoa ja lähettää kipakat terveiset aluevaltuustolle

Pohteen van­hus­neu­vos­to vas­tus­taa pal­ve­lu­jen ala­sa­joa ja lä­het­tää kipakat ter­vei­set alue­val­tuus­tol­le

19.02.2024 08:30
Palloiluhallin myynti kaupunginhallituksessa maanantaina

Pal­loi­lu­hal­lin myynti kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa maa­nan­tai­na

18.02.2024 14:00 3
Tilaajille
Raahen Seudun Asuntosäätiön hallitus on uudistumassa

Raahen Seudun Asun­to­sää­tiön hal­li­tus on uu­dis­tu­mas­sa

18.02.2024 12:01
Tilaajille
Joki ICT:lle on sorvattu osakassopimus

Joki ICT:lle on sor­vat­tu osa­kas­so­pi­mus

17.02.2024 12:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Raahen Nuorisovaltuusto järjestäytyi – Uudet jäsenet Riina ja Taiju haluavat, että kaupungissa olisi enemmän tekemistä nuorille

Raahen Nuo­ri­so­val­tuus­to jär­jes­täy­tyi – Uudet jäsenet Riina ja Taiju ha­lua­vat, että kau­pun­gis­sa olisi enemmän te­ke­mis­tä nuo­ril­le

16.02.2024 10:00
Tilaajille
"Rosatom puolustaa etujaan, kunnes kaikki on täytetty" – Venäläiset vaatimassa Fennovoimalta yhä enemmän korvauksia

"Ro­sa­tom puo­lus­taa etu­jaan, kunnes kaikki on täy­tet­ty" – Ve­nä­läi­set vaa­ti­mas­sa Fen­no­voi­mal­ta yhä enemmän kor­vauk­sia

16.02.2024 09:29 3
Tilaajille
Pasi Pitkäselle ja Harri Tuomikoskelle tulossa uudet tehtävänimekkeet

Pasi Pit­kä­sel­le ja Harri Tuo­mi­kos­kel­le tulossa uudet teh­tä­vä­ni­mek­keet

15.02.2024 16:00
Tilaajille
Kun henkilöstömäärää katsotaan, Raahen kaupunki on kaltaistensa joukossa alle keskiarvon

Kun hen­ki­lös­tö­mää­rää kat­so­taan, Raahen kau­pun­ki on kal­tais­ten­sa jou­kos­sa alle kes­kiar­von

15.02.2024 14:51 4
Tilaajille
Hyvän mielen työntekijä toimii nyt koko Siikajoen kunnan alueella – toiminnan jatko vuoden loppuun asti ei ole vielä täysin varmaa

Hyvän mielen työn­te­ki­jä toimii nyt koko Sii­ka­joen kunnan alueel­la – toi­min­nan jatko vuoden loppuun asti ei ole vielä täysin varmaa

15.02.2024 14:00
Tilaajille
Lupa- ja hallintojaosto ei anna lisäselitystä – "Asiassa ei ole ilmennyt mitään uutta"

Lupa- ja hal­lin­to­jaos­to ei anna li­sä­se­li­tys­tä – "A­sias­sa ei ole il­men­nyt mitään uutta"

14.02.2024 14:00
Tilaajille
Raahen työllisyysalue syntymässä – "Näkökulmastamme asia on sinettiä vaille valmis"

Raahen työl­li­syy­sa­lue syn­ty­mäs­sä – "Nä­kö­kul­mas­tam­me asia on si­net­tiä vaille valmis"

13.02.2024 16:00
Tilaajille
Ilmastuslaite epäkunnossa – Aittalahdella voi esiintyä epämiellyttävää hajua

Il­mas­tus­lai­te epä­kun­nos­sa – Ait­ta­lah­del­la voi esiin­tyä epä­miel­lyt­tä­vää hajua

12.02.2024 16:00 7
Tilaajille
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut nousevat elokuussa

Var­hais­kas­va­tuk­sen asia­kas­mak­sut nou­se­vat elo­kuus­sa

11.02.2024 10:00
Tilaajille
Pohde aloittaa laajat yt-neuvottelut, säästösuunnitelmat julki pian – Kyse 90 miljoonan euron tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta

Pohde aloit­taa laajat yt-neu­vot­te­lut, sääs­tö­suun­ni­tel­mat julki pian – Kyse 90 mil­joo­nan euron tuot­ta­vuus- ja ta­lou­del­li­suu­soh­jel­mas­ta

10.02.2024 14:00
Tilaajille
Keskustan valtuustoryhmä esitti uudet henkilövalinnat Pyhäjoen valtuuston lautakuntiin

Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä esitti uudet hen­ki­lö­va­lin­nat Py­hä­joen val­tuus­ton lau­ta­kun­tiin

07.02.2024 17:00 1
Tilaajille
Siikajoen kunta myy kiinteistöjä – kohteita Ruukissa kaksi ja Paavolassa yksi

Sii­ka­joen kunta myy kiin­teis­tö­jä – koh­tei­ta Ruu­kis­sa kaksi ja Paa­vo­las­sa yksi

07.02.2024 16:00
Tilaajille
Kunnossapitolain uudistukselta toivotaan parannuksia – "Hevosliikenteelle suunnitellut kaupungit kapeine katuineen kärsivät erityisesti nykylainsäädännön haasteista"

Kun­nos­sa­pi­to­lain uu­dis­tuk­sel­ta toi­vo­taan pa­ran­nuk­sia – "­He­vos­lii­ken­teel­le suun­ni­tel­lut kau­pun­git kapeine ka­tui­neen kär­si­vät eri­tyi­ses­ti ny­ky­lain­sää­dän­nön haas­teis­ta"

06.02.2024 18:00
Tilaajille