Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta: Keskustan kehittäminen vaatii toimenpiteitä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­nen vaatii toi­men­pi­tei­tä

28.06.2022 16:44
Kuukausi
Pyhäjoella toimintaympäristö on ollut suotuisa – nyt on mietittävä elinkeinotoiminnan tulevaisuutta

Py­hä­joel­la toi­min­ta­ym­pä­ris­tö on ollut suo­tui­sa – nyt on mie­tit­tä­vä elin­kei­no­toi­min­nan tu­le­vai­suut­ta

23.06.2022 15:00
Tilaajille
Raahen ja Vihannin välin liikennöitsijäksi valittiin Raahen Tilausliikenne

Raahen ja Vi­han­nin välin lii­ken­nöit­si­jäk­si va­lit­tiin Raahen Ti­laus­lii­ken­ne

23.06.2022 09:42
Tilaajille
Hyvä tilinpäätös, mutta Raahe ratsastaa velkahevosella

Hyvä ti­lin­pää­tös, mutta Raahe rat­sas­taa vel­ka­he­vo­sel­la

21.06.2022 18:00 1
Tilaajille
Lähidemokratiatoimikunta löysi Raahen kaupunkistrategian luonnoksesta runsaasti heikkouksia

Lä­hi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta löysi Raahen kau­pun­ki­stra­te­gian luon­nok­ses­ta run­saas­ti heik­kouk­sia

20.06.2022 10:00 1
Tilaajille
Matinsaarta on siivottu kehotusten jälkeen

Ma­tin­saar­ta on sii­vot­tu ke­ho­tus­ten jälkeen

18.06.2022 18:00
Tilaajille
Rosatomin pääjohtaja venäläismediassa: "Venäjä tulee laskuttamaan Suomelta kaikki Hanhikiven kustannukset"

Ro­sa­to­min pää­joh­ta­ja ve­nä­läis­me­dias­sa: "Venäjä tulee las­kut­ta­maan Suo­mel­ta kaikki Han­hi­ki­ven kus­tan­nuk­set"

17.06.2022 08:29
Tilaajille
Noin puolet taloista nousee Raahen kyliin

Noin puolet ta­lois­ta nousee Raahen kyliin

17.06.2022 07:00 1
Tilaajille
Kiitoksen paikka
Kolumni

Kii­tok­sen paikka

17.06.2022 06:30
Tilaajille
Raahe sai satojen tuhansien tuen digitalisaatioon

Raahe sai satojen tu­han­sien tuen di­gi­ta­li­saa­tioon

16.06.2022 10:41 1
Tilaajille
Siikajoen Juha Lampi jäi toiseksi Hailuodon kunnanjohtajakisassa

Sii­ka­joen Juha Lampi jäi toi­sek­si Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja­ki­sas­sa

15.06.2022 11:03
Pääkirjoitus

Brahen hal­li­tuk­sen päätös kielii pa­nii­kis­ta

13.06.2022 06:00 1
Tilaajille
Raahen alueen kuntajohtajat hyvinvointikuntayhtymän purkamisen kannalla

Raahen alueen kun­ta­joh­ta­jat hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­sen kan­nal­la

11.06.2022 17:00
Tilaajille
Valtanen rohkaisee uskaltamaan Raahessa vähän enemmän – "Ne muistetaan, jotka uskaltavat tehdä jotakin"

Val­ta­nen roh­kai­see us­kal­ta­maan Raa­hes­sa vähän enemmän – "Ne muis­te­taan, jotka us­kal­ta­vat tehdä jo­ta­kin"

06.06.2022 07:00
Tilaajille
Ruukin Villa Oy:lle vuokra-asuntoja

Ruukin Villa Oy:lle vuok­ra-asun­to­ja

01.06.2022 17:30
Tilaajille
Raahen seudun Risteys-rekrytointitapahtumaa aikaistetaan Hanhikiven pysähtymisen myötä, kohderyhmänä myös nuoret ja ukrainalaiset

Raahen seudun Ris­teys-rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­maa ai­kais­te­taan Han­hi­ki­ven py­säh­ty­mi­sen myötä, koh­de­ryh­mä­nä myös nuoret ja uk­rai­na­lai­set

01.06.2022 13:38 1
Pikkulahden rantaan kasvaa ruusupuisto – "Tarkoitus on se, että ihmiset viihtyisivät siellä entistä paremmin"

Pik­ku­lah­den rantaan kasvaa ruu­su­puis­to – "Tar­koi­tus on se, että ihmiset viih­tyi­si­vät siellä entistä pa­rem­min"

31.05.2022 18:30 6
Tilaajille
Vanhemmat
Raahen aarteenvartijat
Kolumni

Raahen aar­teen­var­ti­jat

30.05.2022 07:00
Tilaajille
Raahen valtuusto kantaa huolta hyvinvointikuntayhtymän henkilöstötilanteesta ja hoitovelan kasvusta

Raahen val­tuus­to kantaa huolta hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män hen­ki­lös­tö­ti­lan­tees­ta ja hoi­to­ve­lan kas­vus­ta

25.05.2022 08:00 4
Tilaajille
Museosillan valaistus sai eniten ääniä Pyhäjoen osallistuvassa budjetoinnissa

Mu­seo­sil­lan va­lais­tus sai eniten ääniä Py­hä­joen osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa

24.05.2022 19:00
Tilaajille