Mainos: Tutustu Raahen Seu­tuun! Lehti + digi nyt 2 kk 29 €. Tilaa tästä.

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viikko
Rautiperä saa kuntoportaat mutta ei lumitykkiä

Rau­ti­pe­rä saa kun­to­por­taat mutta ei lu­mi­tyk­kiä

20.10.2021 11:00
Tilaajille
Kyselytutkimus: Maakuntavaaleihin ei haluta kansanedustajia eikä edes valtuutettuja mielellään ehdolle

Ky­se­ly­tut­ki­mus: Maa­kun­ta­vaa­lei­hin ei haluta kan­san­edus­ta­jia eikä edes val­tuu­tet­tu­ja mie­lel­lään ehdolle

19.10.2021 16:30
Tilaajille
Siikajoen kunnanhallitus pohtii maanantaina palvelusihteerin tehtävän muuttamista hallintoasiantuntijaksi

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tus pohtii maa­nan­tai­na pal­ve­lu­sih­tee­rin teh­tä­vän muut­ta­mis­ta hal­lin­to­asian­tun­ti­jak­si

17.10.2021 16:00
Tilaajille
Kaupungin kaavoitus ja työllisyydenhoitokin siirtymässä Softpolikseen

Kau­pun­gin kaa­voi­tus ja työl­li­syy­den­hoi­to­kin siir­ty­mäs­sä Soft­po­lik­seen

17.10.2021 14:00 1
Tilaajille
Äänestyskyselyn mobiilikäyttö kiinnostaa Siikajoella

Ää­nes­tys­ky­se­lyn mo­bii­li­käyt­tö kiin­nos­taa Sii­ka­joel­la

16.10.2021 14:00
Tilaajille
RS kysyy: Oletko kiinnostunut aluevaaleista?

RS kysyy: Oletko kiin­nos­tu­nut alue­vaa­leis­ta?

15.10.2021 12:29 3
Aluevaltuustot ratkovat elämän ja kuoleman kysymyksiä - Hyvät päättäjät ovat nyt tarpeen

Alue­val­tuus­tot rat­ko­vat elämän ja kuo­le­man ky­sy­myk­siä - Hyvät päät­tä­jät ovat nyt tarpeen

15.10.2021 08:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Mäkelänrinteen hankkeelle ARA:n avustusta – kunnanhallituksen puheenjohtaja ei muista yhtä suurta pottia Siikajoen aiemmin saaneen

Mä­ke­län­rin­teen hank­keel­le ARA:n avus­tus­ta – kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ei muista yhtä suurta pottia Sii­ka­joen aiemmin saaneen

13.10.2021 15:30
Tilaajille
Toukokuussa valmistunut Raahen talouden tasapainottamisohjelma romukoppaan – homma alkaa alusta ensi vuonna

Tou­ko­kuus­sa val­mis­tu­nut Raahen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­oh­jel­ma ro­mu­kop­paan – homma alkaa alusta ensi vuonna

11.10.2021 17:00 3
Tilaajille
Kaavoitus ei puolla rakennuslupaa Raahen uudelle liikuntahallille – valittu paikka on asemakaavan vastainen

Kaa­voi­tus ei puolla ra­ken­nus­lu­paa Raahen uudelle lii­kun­ta­hal­lil­le – valittu paikka on ase­ma­kaa­van vas­tai­nen

11.10.2021 16:00 8
Tilaajille
Hyvää koulua kannattaa vielä odottaa

Hyvää koulua kan­nat­taa vielä odottaa

09.10.2021 08:48
Tilaajille
Vanha pois asuntojen tieltä

Vanha pois asun­to­jen tieltä

08.10.2021 15:30
Tilaajille
Oppimisvaje näkyi jo viime keväänä

Op­pi­mis­va­je näkyi jo viime keväänä

07.10.2021 16:05
Tilaajille
Pikkulahden virkistysalueen rakentaminen alkaa rantapuistosta vielä tänä syksynä

Pik­ku­lah­den vir­kis­tys­alueen ra­ken­ta­mi­nen alkaa ran­ta­puis­tos­ta vielä tänä syksynä

06.10.2021 17:00 3
Tilaajille
Visit Raahe valmisteltava paremmin - Pekkalan esitys asian palauttamisesta valmisteluun sai laajan kannatuksen

Visit Raahe val­mis­tel­ta­va pa­rem­min - Pek­ka­lan esitys asian pa­laut­ta­mi­ses­ta val­mis­te­luun sai laajan kan­na­tuk­sen

05.10.2021 17:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston nimettiin 75 edustajaa 30 eri kunnasta – katso tästä valtuuston kokoonpano

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­val­tuus­ton ni­met­tiin 75 edus­ta­jaa 30 eri kun­nas­ta – katso tästä val­tuus­ton ko­koon­pa­no

04.10.2021 13:59
Tulevaisuuskuntotutkimuksessa Raahen alueen kuntien sijoitukset jäivät sadan heikommalla puolella

Tu­le­vai­suus­kun­to­tut­ki­muk­ses­sa Raahen alueen kuntien si­joi­tuk­set jäivät sadan hei­kom­mal­la puo­lel­la

04.10.2021 07:00
Tilaajille
Nuorten äänitorvena – nuorisovaltuuston puheenjohtaja Noora Okkonen unelmoi Raahen jatkuvassa kylmässä tuulessa Australian lämmöstä

Nuorten ää­ni­tor­ve­na – nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Noora Okkonen unelmoi Raahen jat­ku­vas­sa kyl­mäs­sä tuu­les­sa Aust­ra­lian läm­mös­tä

02.10.2021 11:00
Tilaajille