Palonkylä
Kaupunki haluaa huonokuntoisen rampin pois alueeltaan – Palonkylän asukasyhdistyksen puheenjohtaja: Asiaa käsitellään maanantain kokouksessa

Kau­pun­ki haluaa huo­no­kun­toi­sen rampin pois alueel­taan – Pa­lon­ky­län asu­kas­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja: Asiaa kä­si­tel­lään maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa

19.05.2020 12:45 0