Pyhäjoen kunta
Viime vuonna kasvaneet menot mietityttivät Pyhäjoen valtuustoa

Viime vuonna kas­va­neet menot mie­ti­tyt­ti­vät Py­hä­joen val­tuus­toa

19.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Pyhäjoki pyrkii välttämään lomautukset – Kunnanjohtaja: Luulin, että olemme kaikki samassa veneessä

Py­hä­jo­ki pyrkii vält­tä­mään lo­mau­tuk­set – Kun­nan­joh­ta­ja: Luulin, että olemme kaikki samassa ve­nees­sä

12.06.2020 09:46 0
Tilaajille
Lisätalousarviossa kunnille luvatut eurot tulevat tarpeeseen ja tarjoavat kunnille paikkausta koronatappioihin

Li­sä­ta­lous­ar­vios­sa kun­nil­le luvatut eurot tulevat tar­pee­seen ja tar­joa­vat kun­nil­le paik­kaus­ta ko­ro­na­tap­pioi­hin

09.06.2020 17:00 1
Tilaajille
Neljännessä lisätalousarviossa miljardiluokan tuki kunnille – Katso, kuinka paljon seutukuntaan on luvassa

Nel­jän­nes­sä li­sä­ta­lous­ar­vios­sa mil­jar­di­luo­kan tuki kun­nil­le – Katso, kuinka paljon seu­tu­kun­taan on luvassa

05.06.2020 15:11 1
Tilaajille
Liki yhdeksän miljoonan euron urakka - Saaren koulun rakentaminen alkaa Pyhäjoella

Liki yh­dek­sän mil­joo­nan euron urakka - Saaren koulun ra­ken­ta­mi­nen alkaa Py­hä­joel­la

28.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Pyhäjoella on pyritty vähentämään määräaikaisia työsuhteita

Py­hä­joel­la on pyritty vä­hen­tä­mään mää­rä­ai­kai­sia työ­suh­tei­ta

19.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Tuen hakemisella on kiire: Pyhäjoen Elävisluodon kalasatamaa halutaan kehittää

Tuen ha­ke­mi­sel­la on kiire: Py­hä­joen Elä­vis­luo­don ka­la­sa­ta­maa ha­lu­taan ke­hit­tää

19.05.2020 15:37 0
Tilaajille
Pyhäjoen kunnan yt-neuvottelut jatkuvat edelleen

Py­hä­joen kunnan yt-neu­vot­te­lut jat­ku­vat edel­leen

19.05.2020 14:49 0
Tilaajille
Kouluilla on tarvittu nyt mielikuvitusta - peruskoululaiset palaavat kaikkea muuta kuin normaaliin lähiopetukseen

Kou­luil­la on tar­vit­tu nyt mie­li­ku­vi­tus­ta - pe­rus­kou­lu­lai­set pa­laa­vat kaikkea muuta kuin nor­maa­liin lä­hi­ope­tuk­seen

12.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Raahe työllistää nuoria tänäkin kesänä, mutta Pyhäjoki miettii vielä

Raahe työl­lis­tää nuoria tänäkin kesänä, mutta Py­hä­jo­ki miettii vielä

07.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Hannu Kallunki: "Älkää jättäkö menemättä hoitoon koronan takia"

Hannu Kal­lun­ki: "Älkää jättäkö me­ne­mät­tä hoitoon koronan takia"

30.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Kesätyöt kunnissa vaakalaudalla

Ke­sä­työt kun­nis­sa vaa­ka­lau­dal­la

20.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Pyhäjoki aloittanut yt-neuvottelut - koskee jokaista kunnan työntekijää

Py­hä­jo­ki aloit­ta­nut yt-neu­vot­te­lut - koskee jo­kais­ta kunnan työn­te­ki­jää

07.04.2020 14:07 0
Tilaajille
Pyhäjoen veronmaksajalla tekee kipeää: Saaren koulun väistötilat maksavat yli 2 miljoonaa euroa

Py­hä­joen ve­ron­mak­sa­jal­la tekee kipeää: Saaren koulun väis­tö­ti­lat mak­sa­vat yli 2 mil­joo­naa euroa

21.03.2020 19:00 0
Tilaajille
Pyhäjoen kunta on hyvä työnantaja, mutta palkka voisi olla parempi

Py­hä­joen kunta on hyvä työ­nan­ta­ja, mutta palkka voisi olla parempi

21.03.2020 09:00 0
Tilaajille
Pyhäjokinen saa puhua suunsa puhtaaksi kesällä

Py­hä­jo­ki­nen saa puhua suunsa puh­taak­si kesällä

20.03.2020 17:30 0
Tilaajille
Kunnat hiljenevät koronan vuoksi – moni ovi pysyy nyt säpissä

Kunnat hil­je­ne­vät koronan vuoksi – moni ovi pysyy nyt säpissä

13.03.2020 21:00 0
Tilaajille
Myös Pyhäjoki sulkee ovensa

Myös Py­hä­jo­ki sulkee ovensa

13.03.2020 14:03 0
Tilaajille
Kurrelaan tehdään kuntotutkimus

Kur­re­laan tehdään kun­to­tut­ki­mus

10.03.2020 18:00 0
Tilaajille
Pyhäjoen uuteen kouluun haluttiin jokaiselle ryhmälle oma kotiluokka

Py­hä­joen uuteen kouluun ha­lut­tiin jo­kai­sel­le ryh­mäl­le oma ko­ti­luok­ka

08.03.2020 21:00 0
Tilaajille