Pyhäjoen kunta
Kuukausi
Pyhäjoen veronmaksajalla tekee kipeää: Saaren koulun väistötilat maksavat yli 2 miljoonaa euroa

Py­hä­joen ve­ron­mak­sa­jal­la tekee kipeää: Saaren koulun väis­tö­ti­lat mak­sa­vat yli 2 mil­joo­naa euroa

21.03.2020 19:00
Pyhäjoen kunta on hyvä työnantaja, mutta palkka voisi olla parempi

Py­hä­joen kunta on hyvä työ­nan­ta­ja, mutta palkka voisi olla parempi

21.03.2020 09:00
Pyhäjokinen saa puhua suunsa puhtaaksi kesällä

Py­hä­jo­ki­nen saa puhua suunsa puh­taak­si kesällä

20.03.2020 17:30
Kunnat hiljenevät koronan vuoksi – moni ovi pysyy nyt säpissä

Kunnat hil­je­ne­vät koronan vuoksi – moni ovi pysyy nyt säpissä

13.03.2020 21:00
Myös Pyhäjoki sulkee ovensa

Myös Py­hä­jo­ki sulkee ovensa

13.03.2020 14:03
Kurrelaan tehdään kuntotutkimus

Kur­re­laan tehdään kun­to­tut­ki­mus

10.03.2020 18:00
Pyhäjoen uuteen kouluun haluttiin jokaiselle ryhmälle oma kotiluokka

Py­hä­joen uuteen kouluun ha­lut­tiin jo­kai­sel­le ryh­mäl­le oma ko­ti­luok­ka

08.03.2020 21:00
Tilaajille
Pyhäjoella laaditaan ympäristösuojelumääräykset

Py­hä­joel­la laa­di­taan ym­pä­ris­tö­suo­je­lu­mää­räyk­set

06.03.2020 10:15
Saaren koulun väistötilojen vuokrat vievät Pyhäjoen sivistyslautakunnalta säästömahdollisuuksia: Toimintaa sopeutetaan useamman vuoden aikana

Saaren koulun väis­tö­ti­lo­jen vuokrat vievät Py­hä­joen si­vis­tys­lau­ta­kun­nal­ta sääs­tö­mah­dol­li­suuk­sia: Toi­min­taa so­peu­te­taan useam­man vuoden aikana

05.03.2020 19:14
Vanhemmat
Pyhäjoen liikuntahallin suunnittelu jatkuu, rahoitushakemus vetämään joulukuussa

Py­hä­joen lii­kun­ta­hal­lin suun­nit­te­lu jatkuu, ra­hoi­tus­ha­ke­mus ve­tä­mään jou­lu­kuus­sa

29.02.2020 20:20
Työllisyystilanne söi pisteitä - Raahe jää aluekehitystä mittaavalla indeksiluvulla Kalajoen, Ylivieskan ja Pyhännänkin taakse

Työl­li­syys­ti­lan­ne söi pis­tei­tä - Raahe jää alue­ke­hi­tys­tä mit­taa­val­la in­dek­si­lu­vul­la Ka­la­joen, Yli­vies­kan ja Py­hän­nän­kin taakse

26.02.2020 06:00
Tilaajille
Anonyymi rekrytointi kiinnostaa, mutta kokeilijoita ei vielä Raahen alueelta löydy

Ano­nyy­mi rek­ry­toin­ti kiin­nos­taa, mutta ko­kei­li­joi­ta ei vielä Raahen alueel­ta löydy

17.02.2020 08:00
Pyhäjoki työllistää kaikki 2002–2004 syntyneet kesällä

Py­hä­jo­ki työl­lis­tää kaikki 2002–2004 syn­ty­neet kesällä

13.02.2020 08:40
Pyhäjoki sallii Karhunnevankankaalle 250-metriset tuulivoimalat

Py­hä­jo­ki sallii Kar­hun­ne­van­kan­kaal­le 250-met­ri­set tuu­li­voi­ma­lat

29.01.2020 16:42
Pyhäjoen kunnan nimissä tehty harhaanjohtavaa myyntiä – kunta varoittaa yrityksiä

Py­hä­joen kunnan nimissä tehty har­haan­joh­ta­vaa myyntiä – kunta va­roit­taa yri­tyk­siä

27.01.2020 15:52
Pyhäjoen Matinsaari: tehdäkö väljää luksusta vai hamutako paljon väkeä? Ja näkyykö se meri vai ei?

Py­hä­joen Ma­tin­saa­ri: tehdäkö väljää luk­sus­ta vai ha­mu­ta­ko paljon väkeä? Ja näkyykö se meri vai ei?

22.01.2020 20:00
Tilaajille
Valtionosuuksia tulee seutukuntaan keskimääräistä enemmän

Val­tion­osuuk­sia tulee seu­tu­kun­taan kes­ki­mää­räis­tä enemmän

15.01.2020 21:00
Riita poikki ja voita väliin - Arinan ja Pyhäjoen välille sovinto 70 000 eurolla

Riita poikki ja voita väliin - Arinan ja Py­hä­joen välille sovinto 70 000 eurolla

15.01.2020 11:30