Pyhäjoki
Kuukausi
Riskiryhmiin kuuluville ostosten ilmainen kotiinkuljetus Pyhäjoella - Fennovoima osallistuu kustannuksiin

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le os­tos­ten il­mai­nen ko­tiin­kul­je­tus Py­hä­joel­la - Fen­no­voi­ma osal­lis­tuu kus­tan­nuk­siin

30.03.2020 12:39
Perämerellä tarkkaillaan meren mikromuoveja ja siikaa osana isoa merenhoito-ohjelmaa

Pe­rä­me­rel­lä tark­kail­laan meren mik­ro­muo­ve­ja ja siikaa osana isoa me­ren­hoi­to-oh­jel­maa

27.03.2020 11:00
Pyörätie Viirteestä Yppäriin jäämässä haaveeksi

Pyö­rä­tie Viir­tees­tä Yp­pä­riin jää­mäs­sä haa­veek­si

20.03.2020 18:00
Pyhäjokinen saa puhua suunsa puhtaaksi kesällä

Py­hä­jo­ki­nen saa puhua suunsa puh­taak­si kesällä

20.03.2020 17:30
Ei rahaa valtion budjetissa: Pyhäjoella ei tehdä tulvan torjuntatöitä tänäkään vuonna

Ei rahaa valtion bud­je­tis­sa: Py­hä­joel­la ei tehdä tulvan tor­jun­ta­töi­tä tä­nä­kään vuonna

20.03.2020 08:00
Pyhäjoki lähtee mukaan seudulliseen matkailuhankkeeseen

Py­hä­jo­ki lähtee mukaan seu­dul­li­seen mat­kai­lu­hank­kee­seen

19.03.2020 17:00
Pyhäjoki palkkaa lapsille hoitajia ja virkoihin opettajia

Py­hä­jo­ki palkkaa lap­sil­le hoi­ta­jia ja vir­koi­hin opet­ta­jia

19.03.2020 14:00
Parhalahden koulu säilyy vielä pari vuotta

Par­ha­lah­den koulu säilyy vielä pari vuotta

19.03.2020 13:03
Fennovoima sulki Pyhäjoen toimiston ja peruu kevään työmaavierailut Hanhikiven niemelle

Fen­no­voi­ma sulki Py­hä­joen toi­mis­ton ja peruu kevään työ­maa­vie­rai­lut Han­hi­ki­ven nie­mel­le

19.03.2020 09:38
Raahe viime vuonna: 39 omakotitaloa ja vain yksi kesämökki

Raahe viime vuonna: 39 oma­ko­ti­ta­loa ja vain yksi ke­sä­mök­ki

10.03.2020 21:00
Kurrelaan tehdään kuntotutkimus

Kur­re­laan tehdään kun­to­tut­ki­mus

10.03.2020 18:00
Pyhäjoen uuteen kouluun haluttiin jokaiselle ryhmälle oma kotiluokka

Py­hä­joen uuteen kouluun ha­lut­tiin jo­kai­sel­le ryh­mäl­le oma ko­ti­luok­ka

08.03.2020 21:00
Tilaajille
Pyhäjoki houkuttelee asuntosijoittajia – Tiistaina tarjotaan sijoitusneuvoja

Py­hä­jo­ki hou­kut­te­lee asun­to­si­joit­ta­jia – Tiis­tai­na tar­jo­taan si­joi­tus­neu­vo­ja

08.03.2020 12:00
Fennovoimalle saksalainen toimitusjohtaja

Fen­no­voi­mal­le sak­sa­lai­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja

06.03.2020 10:30
Pyhäjoella laaditaan ympäristösuojelumääräykset

Py­hä­joel­la laa­di­taan ym­pä­ris­tö­suo­je­lu­mää­räyk­set

06.03.2020 10:15
Vanhemmat
UPM tehnyt pitkän sopimuksen: Ostaa valtaosan Pyhäjoelle rakennettavan tuulipuiston tuotannosta

UPM tehnyt pitkän so­pi­muk­sen: Ostaa val­ta­osan Py­hä­joel­le ra­ken­net­ta­van tuu­li­puis­ton tuo­tan­nos­ta

27.02.2020 15:47
Pyhäjoki petasi paikan uudelle marketille: Ollinmäelle voi rakentaa 1200 neliötä elintarvikemyymälätilaa

Py­hä­jo­ki petasi paikan uudelle mar­ke­til­le: Ol­lin­mäel­le voi ra­ken­taa 1200 neliötä elin­tar­vi­ke­myy­mä­lä­ti­laa

23.02.2020 08:00
Pyhäjoella kääritään hihat ja aletaan tehdä isoja talkoita

Py­hä­joel­la kää­ri­tään hihat ja aletaan tehdä isoja tal­koi­ta

22.02.2020 12:00
Pyhäjoen kirjastossa pelataan lautapelejä kansainvälisesti ja opitaan samalla tuntemaan uusia naapureita

Py­hä­joen kir­jas­tos­sa pe­la­taan lau­ta­pe­le­jä kan­sain­vä­li­ses­ti ja opitaan samalla tun­te­maan uusia naa­pu­rei­ta

14.02.2020 16:00
Pyhäjoella maistellaan kohta slaavilaisia ruokia

Py­hä­joel­la mais­tel­laan kohta slaa­vi­lai­sia ruokia

10.02.2020 12:00