Pyhäjoki
Kuukausi
Satoja asukkaita Matinsaareen

Satoja asuk­kai­ta Ma­tin­saa­reen

19.01.2020 08:00
Susitilanne riistäytyi ääripäiden riitelyksi

Su­si­ti­lan­ne riis­täy­tyi ää­ri­päi­den rii­te­lyk­si

16.01.2020 08:04
Tilaajille
Vapaa Pyhäjoki hyödyttää voimalaa

Vapaa Py­hä­jo­ki hyö­dyt­tää voi­ma­laa

13.01.2020 09:00
Pyhäjokitalo valmiina kilpailutukseen: Katso kuinka talo avautuu joelle

Py­hä­jo­ki­ta­lo val­mii­na kil­pai­lu­tuk­seen: Katso kuinka talo avautuu joelle

11.01.2020 12:00
Jorma Röning haluaa Pyhäjoen veden taas kirkkaaksi

Jorma Röning haluaa Py­hä­joen veden taas kirk­kaak­si

10.01.2020 14:00
Vanhemmat

Py­hä­joen jou­lu­kon­sert­ti on fis­sio­la­bo­ra­to­rio joka en­tei­lee tu­le­vai­suut­ta

20.12.2019 15:00
Pyhäjoella kiristettävää perusopetuksessa: Kymmenen opettajan palkan verran

Py­hä­joel­la ki­ris­tet­tä­vää pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa: Kym­me­nen opet­ta­jan palkan verran

19.12.2019 16:52
Fennovoiman ydinvoimahankkeen kannatus vahvistunut varsinkin Raahessa

Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­hank­keen kan­na­tus vah­vis­tu­nut var­sin­kin Raa­hes­sa

19.12.2019 15:01
Fennovoiman voimalaitoksen ja pääkonttorin rakennuspaikat edelleen määrittämättä - "Odotamme, että pystymme tekemään sen ensi vuoden alussa"

Fen­no­voi­man voi­ma­lai­tok­sen ja pää­kont­to­rin ra­ken­nus­pai­kat edel­leen mää­rit­tä­mät­tä - "O­do­tam­me, että pys­tym­me te­ke­mään sen ensi vuoden alussa"

18.12.2019 15:53
Saaren koulun synnytystalkoot käynnissä

Saaren koulun syn­ny­tys­tal­koot käyn­nis­sä

13.12.2019 12:09
Wpd Finland hakee lupaa rakentaa 250 metrin korkuisia tuulivoimaloita Karhunnevankankaalle

Wpd Finland hakee lupaa ra­ken­taa 250 metrin kor­kui­sia tuu­li­voi­ma­loi­ta Kar­hun­ne­van­kan­kaal­le

12.12.2019 10:46
Merijärven erosta tulossa Raahelle 123 000 euron lasku

Me­ri­jär­ven erosta tulossa Raa­hel­le 123 000 euron lasku

04.12.2019 11:01
Pyhäjoen kirkko soi Merikosken laulun joulukonsertissa

Py­hä­joen kirkko soi Me­ri­kos­ken laulun jou­lu­kon­ser­tis­sa

02.12.2019 09:45
Saaren koulusta saa vielä lausua

Saaren kou­lus­ta saa vielä lausua

01.12.2019 14:29
Uusi laskutusohjelma ei toiminutkaan - Pyhäjoen kunta antanut asiakkaille lisää maksuaikaa

Uusi las­ku­tus­oh­jel­ma ei toi­mi­nut­kaan - Py­hä­joen kunta antanut asiak­kail­le lisää mak­su­ai­kaa

28.11.2019 11:43
Työttömyys nousussa Raahen seutukunnassa

Työt­tö­myys nou­sus­sa Raahen seu­tu­kun­nas­sa

26.11.2019 10:56