Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kuukausi
Lehto: Hakotaurin tonttikauppa vielä tekemättä

Lehto: Ha­ko­tau­rin tont­ti­kaup­pa vielä te­ke­mät­tä

29.03.2020 15:00
RAS ei tiedota enää koronatapauksista – noudattaa viestinnässä sairaanhoitopiirin linjausta

RAS ei tiedota enää ko­ro­na­ta­pauk­sis­ta – nou­dat­taa vies­tin­näs­sä sai­raan­hoi­to­pii­rin lin­jaus­ta

24.03.2020 16:05
Raahen seudulla ei vielä yhtään korona-positiivista

Raahen seu­dul­la ei vielä yhtään ko­ro­na-po­si­tii­vis­ta

21.03.2020 16:20
Ei yhtään varmistettua koronavirustartuntaa Raahen seudulla perjantain iltapäivään mennessä

Ei yhtään var­mis­tet­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Raahen seu­dul­la per­jan­tain il­ta­päi­vään men­nes­sä

20.03.2020 16:06
Koronatestejä tehty Raahessa nyt 24 – ei yhtään varmistunutta koronatartuntaa

Ko­ro­na­tes­te­jä tehty Raa­hes­sa nyt 24 – ei yhtään var­mis­tu­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa

19.03.2020 16:19
Raahessa ei yhtään varmistettua koronatapausta – alkuviikon aikana otettu 21 testiä

Raa­hes­sa ei yhtään var­mis­tet­tua ko­ro­na­ta­paus­ta – al­ku­vii­kon aikana otettu 21 testiä

18.03.2020 16:30
Kymmenen hyvinvointikuntayhtymän työntekijä karanteenissa: "He sattuvat olemaan keskeisiä toimijoita"

Kym­me­nen hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män työn­te­ki­jä ka­ran­tee­nis­sa: "He sat­tu­vat olemaan kes­kei­siä toi­mi­joi­ta"

17.03.2020 14:43
Raahessa ei vielä yhtään varmistunutta koronatapausta, mutta näytteitä on otettu tänään paljon – koronavastaanotto avautui sairaalan yhteydessä

Raa­hes­sa ei vielä yhtään var­mis­tu­nut­ta ko­ro­na­ta­paus­ta, mutta näyt­tei­tä on otettu tänään paljon – ko­ro­na­vas­taan­ot­to avautui sai­raa­lan yh­tey­des­sä

16.03.2020 17:06
Valitus ei hidasta Lehtoa ja Attendoa - kuntayhtymä lupailee yleisötilaisuutta

Valitus ei hidasta Lehtoa ja At­ten­doa - kun­ta­yh­ty­mä lu­pai­lee ylei­sö­ti­lai­suut­ta

05.03.2020 13:08
Silmätoiminnan tähtäin ensi syksyssä - Raahen sairaalan tiloihin suunnitellaan erikoissairaanhoidon palveluja tuottavaa yhtiötä

Sil­mä­toi­min­nan tähtäin ensi syk­sys­sä - Raahen sai­raa­lan ti­loi­hin suun­ni­tel­laan eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lu­ja tuot­ta­vaa yhtiötä

04.03.2020 06:00
Tilaajille
Influenssakausi on Raahen seudulla edelleen rauhallinen

Inf­luens­sa­kau­si on Raahen seu­dul­la edel­leen rau­hal­li­nen

03.03.2020 15:03
Vanhemmat
Marjukka Manninen hyvinvointikuntayhtymän johtajaksi

Mar­juk­ka Man­ni­nen hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si

28.02.2020 17:28
Toisella kierroksella 15 hakijaa hyvinvointikuntayhtymän johtajaksi – Nyt hakijoita talon sisältä on viisi

Toi­sel­la kier­rok­sel­la 15 hakijaa hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si – Nyt ha­ki­joi­ta talon sisältä on viisi

21.02.2020 16:37
Raahen ja hyvinvointikuntayhtymän Maininki-päätökset aluehallintoviraston tutkittavaksi

Raahen ja hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män Mai­nin­ki-pää­tök­set alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tut­kit­ta­vak­si

21.02.2020 12:41
Maininki-soppa sakenee Raahessa - vuorossa oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä

Mai­nin­ki-sop­pa sakenee Raa­hes­sa - vuo­ros­sa oi­kai­su­vaa­ti­mus kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tök­ses­tä

19.02.2020 15:28
Yhtymähallitus jatkoi johtajan viran hakuaikaa - "Asiaan ei liity mitään erityistä"

Yh­ty­mä­hal­li­tus jatkoi joh­ta­jan viran ha­ku­ai­kaa - "Asiaan ei liity mitään eri­tyis­tä"

17.02.2020 14:00
Anonyymi rekrytointi kiinnostaa, mutta kokeilijoita ei vielä Raahen alueelta löydy

Ano­nyy­mi rek­ry­toin­ti kiin­nos­taa, mutta ko­kei­li­joi­ta ei vielä Raahen alueel­ta löydy

17.02.2020 08:00
Mervi Koski valittu Oulun kaupungin uudeksi van­hus­työn­joh­ta­jak­si

Mervi Koski valittu Oulun kau­pun­gin uudeksi van­hus­työn­joh­ta­jak­si

14.02.2020 10:09
Lasten oikomishoidot ovat viivästyneet

Lasten oi­ko­mis­hoi­dot ovat vii­väs­ty­neet

11.02.2020 19:00
Raahen terveyskeskuksen vastaanotolle soittavat saavat jatkossa valittavakseen neljä vaihtoehtoa: kuuntele viesti tarkasti loppuun saakka

Raahen ter­veys­kes­kuk­sen vas­taan­otol­le soit­ta­vat saavat jat­kos­sa va­lit­ta­vak­seen neljä vaih­toeh­toa: kuun­te­le viesti tar­kas­ti loppuun saakka

09.02.2020 09:00