Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Viimeisin 4 tuntia
Mainingin tilalle tulevaa hoivakotia aletaan rakentamaan syksyllä

Mai­nin­gin tilalle tulevaa hoi­va­ko­tia aletaan ra­ken­ta­maan syk­syl­lä

14:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Laboratoriotiloista lisätiloja pieneläinklinikalle

La­bo­ra­to­rio­ti­lois­ta li­sä­ti­lo­ja pien­eläin­kli­ni­kal­le

25.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Raahessa saa ajan pian myös etälääkärille

Raa­hes­sa saa ajan pian myös etä­lää­kä­ril­le

04.06.2020 21:00 0
Tilaajille
Terveysasemilla pitempi kesäsulku

Ter­veys­ase­mil­la pitempi ke­sä­sul­ku

31.05.2020 15:00 0
Tilaajille
RAS:n terveydenhuollon johtaja Susanna Halonen: "Suojain olisi hyvä olla pakollisena kaupoissa"

RAS:n ter­vey­den­huol­lon johtaja Susanna Ha­lo­nen: "Suo­jain olisi hyvä olla pa­kol­li­se­na kau­pois­sa"

15.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Myös virtuaalisesti pääsee jumppaamaan

Myös vir­tuaa­li­ses­ti pääsee jump­paa­maan

06.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Nyt työkalenteri on tyhjä – Viimeisenä työpäivänään Hannu Kallunki kävi vielä Pyhäjoen valtuustossa

Nyt työ­ka­len­te­ri on tyhjä – Vii­mei­se­nä työ­päi­vä­nään Hannu Kal­lun­ki kävi vielä Py­hä­joen val­tuus­tos­sa

01.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Infektiopoliklinikan aukioloajat supistuvat ensi maanantaista lähtien

In­fek­tio­po­li­kli­ni­kan au­ki­olo­ajat su­pis­tu­vat ensi maa­nan­tais­ta lähtien

29.04.2020 09:52 0
Tilaajille
Yhtä lukuun ottamatta kaikki Raahen seudun koronaviruspotilaat parantuneet – väki voi tulla lääkärin vastaanotolle, mutta vappujuhlissa ei saa riskeerata

Yhtä lukuun ot­ta­mat­ta kaikki Raahen seudun ko­ro­na­vi­rus­po­ti­laat pa­ran­tu­neet – väki voi tulla lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le, mutta vap­pu­juh­lis­sa ei saa ris­kee­ra­ta

28.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Kaupungin henkilöstöstä perehdytetään reserviä koronaepidemian varalle

Kau­pun­gin hen­ki­lös­tös­tä pe­reh­dy­te­tään re­ser­viä ko­ro­na­epi­de­mian varalle

23.04.2020 20:00 0
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymässä avattiin henkisen tuen puhelin ikääntyville

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mäs­sä avat­tiin hen­ki­sen tuen puhelin ikään­ty­vil­le

23.04.2020 15:51 0
Tilaajille
Terveydenhuollon käynti- ja tutkimusaikoja ei kannata perua

Ter­vey­den­huol­lon käynti- ja tut­ki­mus­ai­ko­ja ei kannata perua

22.04.2020 12:34 0
Tilaajille
Auttavat puhelimet avautuvat tänään hyvinvointikuntayhtymässä: Henkistä tukea ja perheneuvola-apua

Aut­ta­vat pu­he­li­met avau­tu­vat tänään hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­mäs­sä: Hen­kis­tä tukea ja per­he­neu­vo­la-apua

20.04.2020 10:26 0
Raahen seudun viides koronatapaus ilmaantui pääsiäisen aikana – testejä tehty satoja ja hoivapaikkoja varattu kymmeniä

Raahen seudun viides ko­ro­na­ta­paus il­maan­tui pää­siäi­sen aikana – testejä tehty satoja ja hoi­va­paik­ko­ja varattu kym­me­niä

14.04.2020 16:11 0
Tilaajille
Niemelä ja Roimaa ovat hyvinvointikuntayhtymän uusia palvelujohtajia

Niemelä ja Roimaa ovat hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män uusia pal­ve­lu­joh­ta­jia

05.04.2020 14:00 0
Tilaajille
Lehto: Hakotaurin tonttikauppa vielä tekemättä

Lehto: Ha­ko­tau­rin tont­ti­kaup­pa vielä te­ke­mät­tä

29.03.2020 15:00 0
Tilaajille
RAS ei tiedota enää koronatapauksista – noudattaa viestinnässä sairaanhoitopiirin linjausta

RAS ei tiedota enää ko­ro­na­ta­pauk­sis­ta – nou­dat­taa vies­tin­näs­sä sai­raan­hoi­to­pii­rin lin­jaus­ta

24.03.2020 16:05 0
Tilaajille
Raahen seudulla ei vielä yhtään korona-positiivista

Raahen seu­dul­la ei vielä yhtään ko­ro­na-po­si­tii­vis­ta

21.03.2020 16:20 0
Tilaajille
Ei yhtään varmistettua koronavirustartuntaa Raahen seudulla perjantain iltapäivään mennessä

Ei yhtään var­mis­tet­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Raahen seu­dul­la per­jan­tain il­ta­päi­vään men­nes­sä

20.03.2020 16:06 0
Tilaajille
Koronatestejä tehty Raahessa nyt 24 – ei yhtään varmistunutta koronatartuntaa

Ko­ro­na­tes­te­jä tehty Raa­hes­sa nyt 24 – ei yhtään var­mis­tu­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa

19.03.2020 16:19 0
Tilaajille