Raahen terveyskeskus
Raahen terveyskeskuksen vastaanotolle soittavat saavat jatkossa valittavakseen neljä vaihtoehtoa: kuuntele viesti tarkasti loppuun saakka

Raahen ter­veys­kes­kuk­sen vas­taan­otol­le soit­ta­vat saavat jat­kos­sa va­lit­ta­vak­seen neljä vaih­toeh­toa: kuun­te­le viesti tar­kas­ti loppuun saakka

09.02.2020 09:00