Raahen Seudun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä määräaikainen Raahen Seutu 2 kk 34,90 euroa

Rikokset ja oikeustoimet
Kuukausi
Tehtävätilasto kertoo, että virkavallalla oli Raahessa kirjava vuosi: pommiuhkaus, itsensäpaljastaja ja lapsia kateissa

Teh­tä­vä­ti­las­to kertoo, että vir­ka­val­lal­la oli Raa­hes­sa kirjava vuosi: pom­miuh­kaus, it­sen­sä­pal­jas­ta­ja ja lapsia ka­teis­sa

17.03.2023 11:00
Tilaajille
Tekeekö Fortum ydinvoimalan Pyhäjoelle? Ei tee, sanoo yhtiö – mutta tästä syystä toivo kunnassa elää

Tekeekö Fortum ydin­voi­ma­lan Py­hä­joel­le? Ei tee, sanoo yhtiö – mutta tästä syystä toivo kun­nas­sa elää

15.03.2023 11:10
Tilaajille
Poliisi selvitti laajan verkkopetosvyyhden, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi kehottaa kansalaisia suhtautumaan varauksella käsirahan maksamiseen

Poliisi sel­vit­ti laajan verk­ko­pe­tos­vyyh­den, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi ke­hot­taa kan­sa­lai­sia suh­tau­tu­maan va­rauk­sel­la kä­si­ra­han mak­sa­mi­seen

06.03.2023 08:29
Tilaajille
Raahelaiskaksikolle tuomio vuosien takaisesta varkaudesta – kokivat toimineensa sittemmin kuolleen miehen pakottamana

Raa­he­lais­kak­si­kol­le tuomio vuosien ta­kai­ses­ta var­kau­des­ta – kokivat toi­mi­neen­sa sit­tem­min kuol­leen miehen pa­kot­ta­ma­na

24.02.2023 13:38
Tilaajille
Vanhemmat
Kanta-palvelun ja Omakannan nimissä lähetetään huijausviestejä – rikollisten tavoitteena saada haltuun henkilötietoja ja päästä käsiksi pankkitileihin

Kan­ta-pal­ve­lun ja Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tään hui­jaus­vies­te­jä – ­ri­kol­lis­ten ta­voit­tee­na saada haltuun hen­ki­lö­tie­to­ja ja päästä käsiksi pank­ki­ti­lei­hin

22.02.2023 10:19
Raahelainen asuntomurto käräjillä: veivät omaisuutta ja rikkoivat kissan raapimispuun

Raa­he­lai­nen asun­to­mur­to kä­rä­jil­lä: veivät omai­suut­ta ja rik­koi­vat kissan raa­pi­mis­puun

16.02.2023 14:20
Tilaajille
Ruukissa rikottu jo kahden kiinteistön lämpölasit lyhyen ajan sisällä – poliisi tutkii tapauksia

Ruu­kis­sa rikottu jo kahden kiin­teis­tön läm­pö­la­sit lyhyen ajan sisällä – poliisi tutkii ta­pauk­sia

15.02.2023 09:24 2
Tilaajille
Oulussa käsiteltiin Raahen vä­ki­val­ta­ri­kos­ju­ttua, murhasta ja murhan yrityksistä syytetty määrättiin mielentilatutkimukseen – "Teko on Suomen ri­kos­his­to­rias­sa täysin poik­keuk­sel­li­nen"

Oulussa kä­si­tel­tiin Raahen vä­ki­val­ta­ri­kos­jut­tua, mur­has­ta ja murhan yri­tyk­sis­tä syy­tet­ty mää­rät­tiin mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen – "Teko on Suomen ri­kos­his­to­rias­sa täysin poik­keuk­sel­li­nen"

10.02.2023 17:50
Tilaajille
Silkkitieltä huumeita ja lopuksi monista rikoksista vankeuteen

Silk­ki­tiel­tä huu­mei­ta ja lopuksi monista ri­kok­sis­ta van­keu­teen

05.02.2023 18:00
Tilaajille
Raahelainen aviopari varasteli yhtä ja toista ja mies etenkin peräkärryjä

Raa­he­lai­nen avio­pa­ri va­ras­te­li yhtä ja toista ja mies etenkin pe­rä­kär­ry­jä

05.02.2023 10:00
Tilaajille
Telineasentaja vammautui järkyttävässä työtapaturmassa SSAB:n tehdasalueella Raahessa – käräjäoikeus tuomitsi useita henkilöitä ja yhtiöitä sakkoihin

Te­li­ne­asen­ta­ja vam­mau­tui jär­kyt­tä­väs­sä työ­ta­pa­tur­mas­sa SSAB:n teh­das­alueel­la Raa­hes­sa – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si useita hen­ki­löi­tä ja yh­tiöi­tä sak­koi­hin

31.01.2023 16:00 1
Tilaajille
Raahelaismies sai syytteet murhasta ja viidestä murhan yrityksestä

Raa­he­lais­mies sai syyt­teet mur­has­ta ja vii­des­tä murhan yri­tyk­ses­tä

31.01.2023 12:39
Tilaajille
Raahelaiselle naiselle ehdollista vankeutta kirjanpitorikoksesta ja veropetoksesta – käräjäoikeus katsoi teot tahallisiksi ja törkeiksi

Raa­he­lai­sel­le nai­sel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta kir­jan­pi­to­ri­kok­ses­ta ja ve­ro­pe­tok­ses­ta – kä­rä­jä­oi­keus katsoi teot ta­hal­li­sik­si ja tör­keik­si

30.01.2023 16:00
Tilaajille
Maailman turhin ilmiö
Pääkirjoitus

Maail­man turhin ilmiö

28.01.2023 07:00 1
Mies murtautui isänsä kotiin, haki tavaraa ja sai linnaa

Mies mur­tau­tui isänsä kotiin, haki tavaraa ja sai linnaa

27.01.2023 17:00
Tilaajille
Ruukin kahvila TeeKoo on joutunut ilkivallan kohteeksi – oven lämpölasit särjettiin, mutta poliisia ei ole saatu käymään paikalla

Ruukin kahvila TeeKoo on jou­tu­nut il­ki­val­lan koh­teek­si – oven läm­pö­la­sit sär­jet­tiin, mutta po­lii­sia ei ole saatu käymään pai­kal­la

25.01.2023 15:08 2
Tilaajille
17-vuotias surmattiin kotipihaansa Raahessa, 20-vuotiasta epäillään murhan lisäksi viidestä murhan yrityksestä – Poliisi: Teko oli suunniteltu

17-vuo­tias sur­mat­tiin ko­ti­pi­haan­sa Raa­hes­sa, 20-vuo­tias­ta epäil­lään murhan lisäksi vii­des­tä murhan yri­tyk­ses­tä – Po­lii­si: Teko oli suun­ni­tel­tu

20.01.2023 15:00
Tökerö huijausviesti itsensä poliisiylijohtajan nimissä – "Ei ollut poliisille ollenkaan outo asia", rikosilmoituksen tehnyt Laurukainen kertoo

Tökerö hui­jaus­vies­ti itsensä po­lii­si­yli­joh­ta­jan nimissä – "Ei ollut po­lii­sil­le ol­len­kaan outo asia", ri­kos­il­moi­tuk­sen tehnyt Lau­ru­kai­nen kertoo

17.01.2023 11:15 1
Tilaajille
Tätä mieltä: Ovatko petos- ja huijausyritykset jo osa yrittäjän arkea?

Tätä mieltä: Ovatko petos- ja hui­jaus­yri­tyk­set jo osa yrit­tä­jän arkea?

13.01.2023 09:00
Tilaajille
Nuoria kuolee enemmän huumeisiin kuin liikenteessä
Pääkirjoitus

Nuoria kuolee enemmän huu­mei­siin kuin lii­ken­tees­sä

06.01.2023 06:30 1
Tilaajille