Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rikokset ja oikeustoimet
Kuukausi
Oletko nähnyt Puolan rekisterikilvissä olevaa valkoista Ford S-Maxia? Poliisi pyytää havainnot suoraan hätänumeroon

Oletko nähnyt Puolan re­kis­te­ri­kil­vis­sä olevaa val­kois­ta Ford S-Ma­xia? Poliisi pyytää ha­vain­not suoraan hä­tä­nu­me­roon

23.09.2023 16:30
Rikolliset kalastelevat OP:n tunnuksia tekstiviesteillä ja sähköposteilla – nämä huijaukset yleistyivät kesällä

Ri­kol­li­set ka­las­te­le­vat OP:n tun­nuk­sia teks­ti­vies­teil­lä ja säh­kö­pos­teil­la – nämä hui­jauk­set yleis­tyi­vät kesällä

19.09.2023 15:02
Operaatioiden johtamisessa on mukana tekniikkaa, taktiikkaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa poliisin Harvaturva-työryhmää

Ope­raa­tioi­den joh­ta­mi­ses­sa on mukana tek­niik­kaa, tak­tiik­kaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa po­lii­sin Har­va­tur­va-työ­ryh­mää

06.09.2023 14:11
Tilaajille
Autoilija kaahasi lähes kahtasataa Siikajoella

Au­toi­li­ja kaahasi lähes kah­ta­sa­taa Sii­ka­joel­la

02.09.2023 17:03
Vanhemmat
Hovioikeus hylkäsi syytteet Kalajoen suuresta maastopalosta – Destian työntekijän syyllisyydestä jäi sille varteenotettava epäily

Ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teet Ka­la­joen suu­res­ta maas­to­pa­los­ta – Destian työn­te­ki­jän syyl­li­syy­des­tä jäi sille var­teen­otet­ta­va epäily

28.08.2023 10:59
Tilaajille
Raahen kaupunki teki tutkintapyynnön Kari Karjalaisesta

Raahen kau­pun­ki teki tut­kin­ta­pyyn­nön Kari Kar­ja­lai­ses­ta

17.08.2023 12:00 12
Tilaajille
Pikkulahden ulkokuntosalilla ilkivaltaa – "Aiheuttaa meille turhia kustannuksia ja ne ovat pitkässä juoksussa pois jostain muusta liikuntapalvelusta"

Pik­ku­lah­den ul­ko­kun­to­sa­lil­la il­ki­val­taa – "Ai­heut­taa meille turhia kus­tan­nuk­sia ja ne ovat pit­käs­sä juok­sus­sa pois jostain muusta lii­kun­ta­pal­ve­lus­ta"

09.08.2023 12:18 15
Tilaajille
Pattijokisen miehen BMW koki kovia Oulaisten rautatieasemalla - Takalasi lyötiin rikki ja sisälle tunkeuduttiin

Pat­ti­jo­ki­sen miehen BMW koki kovia Ou­lais­ten rau­ta­tie­ase­mal­la - Ta­ka­la­si lyötiin rikki ja sisälle tun­keu­dut­tiin

07.08.2023 13:08
Tilaajille
Verkkopankkitunnuksia kalastellaan väärennetyillä viesteillä - Traficom muistuttaa: "Älä kirjaudu mihinkään tekstiviestitse tulevan linkin kautta"

Verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia ka­las­tel­laan vää­ren­ne­tyil­lä vies­teil­lä - Tra­fi­com muis­tut­taa: "Älä kir­jau­du mi­hin­kään teks­ti­vies­tit­se tulevan linkin kautta"

04.08.2023 15:00
Tilaajille
RS kysyy: Oletko joutunut pyörävarkauden uhriksi?

RS kysyy: Oletko jou­tu­nut pyö­rä­var­kau­den uh­rik­si?

03.08.2023 12:00
Antinkankaan kentältä jouduttiin imuroimaan lasinsiruja – "Pihan valvontakameramateriaali tutkitaan tarkasti"

An­tin­kan­kaan ken­täl­tä jou­dut­tiin imu­roi­maan la­sin­si­ru­ja – "Pihan val­von­ta­ka­me­ra­ma­te­riaa­li tut­ki­taan tar­kas­ti"

20.07.2023 15:00
Tilaajille
Mystinen joukkotappelu viikonloppuna Raahen keskustassa

Mys­ti­nen jouk­ko­tap­pe­lu vii­kon­lop­pu­na Raahen kes­kus­tas­sa

17.07.2023 15:46 4
Tilaajille
Raahessa tapahtunut pahoinpitely oli raaka – toisen uhrin äiti kertoo

Raa­hes­sa ta­pah­tu­nut pa­hoin­pi­te­ly oli raaka – toisen uhrin äiti kertoo

11.07.2023 20:00 1
Tilaajille
Poliisi tutkii lauantaina tapahtunutta pahoinpitelyä

Poliisi tutkii lauan­tai­na ta­pah­tu­nut­ta pa­hoin­pi­te­lyä

06.07.2023 16:17
Tilaajille
Nainen puukotti avopuolisoaan jalkaan Raahessa – oikeudessa hän selitti tekoa diabeteksen aiheuttamalla aggressiivisuudella

Nainen puu­kot­ti avo­puo­li­soaan jalkaan Raa­hes­sa – oi­keu­des­sa hän selitti tekoa dia­be­tek­sen ai­heut­ta­mal­la ag­gres­sii­vi­suu­del­la

09.06.2023 13:30 1
Tilaajille
Kalajoen suurta maastopaloa käsitellään tänään hovioikeudessa – kiistakysymyksenä alueella liikkuneen työmiehen tupakointi

Ka­la­joen suurta maas­to­pa­loa kä­si­tel­lään tänään ho­vi­oi­keu­des­sa – kiis­ta­ky­sy­myk­se­nä alueel­la liik­ku­neen työ­mie­hen tu­pa­koin­ti

07.06.2023 10:00 1
Tilaajille
Raahessa poikkeuksellisen veriteon tehnyt mies oli syyntakeeton – tuomittiin murhasta ja viidestä murhan yrityksestä

Raa­hes­sa poik­keuk­sel­li­sen ve­ri­teon tehnyt mies oli syyn­ta­kee­ton – tuo­mit­tiin mur­has­ta ja vii­des­tä murhan yri­tyk­ses­tä

02.06.2023 15:17
Tilaajille
Naiset tuomittiin Pyhäjoen rukoushuoneen tulipalosta

Naiset tuo­mit­tiin Py­hä­joen ru­kous­huo­neen tu­li­pa­los­ta

25.05.2023 19:17
Tilaajille
Nuorten hölmöhommia yritetään karsia Raahessa - kaupunki  sai rahaa jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseen

Nuorten höl­mö­hom­mia yri­te­tään karsia Raa­hes­sa - kau­pun­ki sai rahaa jen­giy­ty­mi­sen ja ri­kol­li­suu­den eh­käi­se­mi­seen

18.05.2023 08:00 1
Pääkirjoitus

Pääa­sia, että tut­ki­taan pe­rus­teel­li­ses­ti

17.05.2023 06:30
Tilaajille