Saaren koulu
Pyhäjoen veronmaksajalla tekee kipeää: Saaren koulun väistötilat maksavat yli 2 miljoonaa euroa

Py­hä­joen ve­ron­mak­sa­jal­la tekee kipeää: Saaren koulun väis­tö­ti­lat mak­sa­vat yli 2 mil­joo­naa euroa

21.03.2020 19:00
Parhalahden koulu säilyy vielä pari vuotta

Par­ha­lah­den koulu säilyy vielä pari vuotta

19.03.2020 13:03
Saaren koulun väistötilojen vuokrat vievät Pyhäjoen sivistyslautakunnalta säästömahdollisuuksia: Toimintaa sopeutetaan useamman vuoden aikana

Saaren koulun väis­tö­ti­lo­jen vuokrat vievät Py­hä­joen si­vis­tys­lau­ta­kun­nal­ta sääs­tö­mah­dol­li­suuk­sia: Toi­min­taa so­peu­te­taan useam­man vuoden aikana

05.03.2020 19:14
Saaren koulun synnytystalkoot käynnissä

Saaren koulun syn­ny­tys­tal­koot käyn­nis­sä

13.12.2019 12:09
Saaren koulusta saa vielä lausua

Saaren kou­lus­ta saa vielä lausua

01.12.2019 14:29