Siikajoen kunta
Kuukausi
Kannustusta korona-aikaan kirjeitse

Kan­nus­tus­ta ko­ro­na-ai­kaan kir­jeit­se

26.05.2020 10:41 0
Siikajoki irtisanomassa kehityspäällikön osana kunnan organisaatiouudistusta

Sii­ka­jo­ki ir­ti­sa­no­mas­sa ke­hi­tys­pääl­li­kön osana kunnan or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tus­ta

24.05.2020 16:30 0
Siikajoen nuoret eivät saa vielä multigolfrataa

Sii­ka­joen nuoret eivät saa vielä mul­ti­golf­ra­taa

15.05.2020 19:30 0
Kouluilla on tarvittu nyt mielikuvitusta - peruskoululaiset palaavat kaikkea muuta kuin normaaliin lähiopetukseen

Kou­luil­la on tar­vit­tu nyt mie­li­ku­vi­tus­ta - pe­rus­kou­lu­lai­set pa­laa­vat kaikkea muuta kuin nor­maa­liin lä­hi­ope­tuk­seen

12.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Siikajoen yt:t päättyivät  – ei lomautuksia

Sii­ka­joen yt:t päät­tyi­vät  – ei lo­mau­tuk­sia

08.05.2020 14:40 0
Raahe työllistää nuoria tänäkin kesänä, mutta Pyhäjoki miettii vielä

Raahe työl­lis­tää nuoria tänäkin kesänä, mutta Py­hä­jo­ki miettii vielä

07.05.2020 15:00 0
Vanhemmat
Siikajoki ei tue yli 500 metrin valokuituvetoja

Sii­ka­jo­ki ei tue yli 500 metrin va­lo­kui­tu­ve­to­ja

24.04.2020 18:00 0
Kesätyöt kunnissa vaakalaudalla

Ke­sä­työt kun­nis­sa vaa­ka­lau­dal­la

20.04.2020 06:00 0
Siikajoen hyvämielentyöntekijässä on paljon Lappia ja puutarhaterapeuttia

Sii­ka­joen hy­vä­mie­len­työn­te­ki­jäs­sä on paljon Lappia ja puu­tar­ha­te­ra­peut­tia

17.04.2020 20:00 0
Siikajoki lomauttaa henkilöstöään ja maksaa lomarahat jo toukokuussa

Sii­ka­jo­ki lo­maut­taa hen­ki­lös­töään ja maksaa lo­ma­ra­hat jo tou­ko­kuus­sa

15.04.2020 13:40 0
Ympäristöriskejä selvitetään - kohteena vanha kaatopaikka Vihannissa ja sahan alue Siikajoella

Ym­pä­ris­tö­ris­ke­jä sel­vi­te­tään - koh­tee­na vanha kaa­to­paik­ka Vi­han­nis­sa ja sahan alue Sii­ka­joel­la

07.04.2020 13:05 0
Siikajoen viime vuosi ei mennyt niin kuin piti - se meni 2,1 miljoonaa euroa paremmin

Sii­ka­joen viime vuosi ei mennyt niin kuin piti - se meni 2,1 mil­joo­naa euroa pa­rem­min

31.03.2020 14:00 0
Siikajokisille mikroyrityksille tarjolla kriisirahoitusta

Sii­ka­jo­ki­sil­le mik­ro­yri­tyk­sil­le tar­jol­la krii­si­ra­hoi­tus­ta

25.03.2020 15:17 0
Kunnat hiljenevät koronan vuoksi – moni ovi pysyy nyt säpissä

Kunnat hil­je­ne­vät koronan vuoksi – moni ovi pysyy nyt säpissä

13.03.2020 21:00 0
Työllisyystilanne söi pisteitä - Raahe jää aluekehitystä mittaavalla indeksiluvulla Kalajoen, Ylivieskan ja Pyhännänkin taakse

Työl­li­syys­ti­lan­ne söi pis­tei­tä - Raahe jää alue­ke­hi­tys­tä mit­taa­val­la in­dek­si­lu­vul­la Ka­la­joen, Yli­vies­kan ja Py­hän­nän­kin taakse

26.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Ruukin Formula sai ylimääräisten kierrosten jälkeen avustuksensa

Ruukin Formula sai yli­mää­räis­ten kier­ros­ten jälkeen avus­tuk­sen­sa

20.02.2020 13:35 0
Kokoomus haluaa Siikajoen kunnalle kesäviirin

Ko­koo­mus haluaa Sii­ka­joen kun­nal­le ke­sä­vii­rin

20.02.2020 13:05 0
Anonyymi rekrytointi kiinnostaa, mutta kokeilijoita ei vielä Raahen alueelta löydy

Ano­nyy­mi rek­ry­toin­ti kiin­nos­taa, mutta ko­kei­li­joi­ta ei vielä Raahen alueel­ta löydy

17.02.2020 08:00 0
Satu Kaipio äänestettiin tekniseksi johtajaksi Siikajoelle

Satu Kaipio ää­nes­tet­tiin tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si Sii­ka­joel­le

30.01.2020 20:33 0
Kaikki 2003 ja 2004 syntyneet siikajokiset nuoret kesätöihin

Kaikki 2003 ja 2004 syn­ty­neet sii­ka­jo­ki­set nuoret ke­sä­töi­hin

29.01.2020 14:03 0