Siikajoki
Kuukausi
Gumeruksen koululle Metsävisan neljäs sija

Gu­me­ruk­sen kou­lul­le Met­sä­vi­san neljäs sija

20.05.2020 16:26 0
Tilaajille
Jokisuun ruoppaus sai vesiluvan – veneväylää avarretaan ja Haukireikä avataan

Jo­ki­suun ruop­paus sai ve­si­lu­van – ve­ne­väy­lää avar­re­taan ja Hau­ki­rei­kä avataan

10.05.2020 15:25 0
Tilaajille
Olli Lohi valittu Siikajoen kappalaiseksi: Matalan kynnyksen pappi

Olli Lohi valittu Sii­ka­joen kap­pa­lai­sek­si: Matalan kyn­nyk­sen pappi

08.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Lainata saa, mutta oleskelemaan ei parane jäädä: kirjastot palvelevat asiakkaita toukokuun loppuun hyvin rajoitetusti

Lainata saa, mutta oles­ke­le­maan ei parane jäädä: kir­jas­tot pal­ve­le­vat asiak­kai­ta tou­ko­kuun loppuun hyvin ra­joi­te­tus­ti

07.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Edessä hiljainen tapahtumakesä - Raahessa mietitään nyt miten Fiian valintaa juhlistetaan

Edessä hil­jai­nen ta­pah­tu­ma­ke­sä - Raa­hes­sa mie­ti­tään nyt miten Fiian va­lin­taa juh­lis­te­taan

24.04.2020 08:00 0
Tilaajille
Siikajoen hyvämielentyöntekijässä on paljon Lappia ja puutarhaterapeuttia

Sii­ka­joen hy­vä­mie­len­työn­te­ki­jäs­sä on paljon Lappia ja puu­tar­ha­te­ra­peut­tia

17.04.2020 20:00 0
Tilaajille
Ympäristöriskejä selvitetään - kohteena vanha kaatopaikka Vihannissa ja sahan alue Siikajoella

Ym­pä­ris­tö­ris­ke­jä sel­vi­te­tään - koh­tee­na vanha kaa­to­paik­ka Vi­han­nis­sa ja sahan alue Sii­ka­joel­la

07.04.2020 13:05 0
Tilaajille
Palvelukodin konkurssista tuomio johtajalle

Pal­ve­lu­ko­din kon­kurs­sis­ta tuomio joh­ta­jal­le

30.03.2020 11:00 0
Tilaajille
Perämerellä tarkkaillaan meren mikromuoveja ja siikaa osana isoa merenhoito-ohjelmaa

Pe­rä­me­rel­lä tark­kail­laan meren mik­ro­muo­ve­ja ja siikaa osana isoa me­ren­hoi­to-oh­jel­maa

27.03.2020 11:00 0
Tilaajille
Kaksi miestä kuoli eilen sattuneessa rajussa ulosajossa Paavolassa

Kaksi miestä kuoli eilen sat­tu­nees­sa rajussa ulos­ajos­sa Paa­vo­las­sa

26.03.2020 13:33 0
Tilaajille
Siikajoki tarjoaa kouluruokaa – Wilmassa kysytään kuka haluaa lounaspaketin

Sii­ka­jo­ki tarjoaa kou­lu­ruo­kaa – Wil­mas­sa ky­sy­tään kuka haluaa lou­nas­pa­ke­tin

20.03.2020 12:58 0
Tilaajille
Raahe viime vuonna: 39 omakotitaloa ja vain yksi kesämökki

Raahe viime vuonna: 39 oma­ko­ti­ta­loa ja vain yksi ke­sä­mök­ki

10.03.2020 21:00 0
Tilaajille
Uudistuksen jälkeen Komppalinnan kirjastoon pääsee viikon jokaisena päivänä

Uu­dis­tuk­sen jälkeen Komp­pa­lin­nan kir­jas­toon pääsee viikon jo­kai­se­na päivänä

07.03.2020 08:00 0
Tilaajille
Kirjastokortti ja PIN-koodi avaavat kirjaston oven omatoimiaikoina

Kir­jas­to­kort­ti ja PIN-koo­di avaavat kir­jas­ton oven oma­toi­mi­ai­koi­na

07.03.2020 07:59 0
Tilaajille
Sini Yrjänän ja Markus Kuotesahon yhteistyöstä syntyi kalenteri ja valokuvanäyttely: Päähenkilöinä ovat vanhat autot

Sini Yrjänän ja Markus Kuo­te­sa­hon yh­teis­työs­tä syntyi ka­len­te­ri ja va­lo­ku­va­näyt­te­ly: Pää­hen­ki­löi­nä ovat vanhat autot

05.03.2020 11:40 0
Tilaajille
Siikajoen patojen mielekkyys kyseenalaistettiin – Koskienergia ei lämpene vapaalle Siikajoelle ja Ruukin patoakin aiotaan korottaa

Sii­ka­joen patojen mie­lek­kyys ky­seen­alais­tet­tiin – Kos­ki­ener­gia ei lämpene va­paal­le Sii­ka­joel­le ja Ruukin pa­toa­kin aiotaan ko­rot­taa

27.02.2020 09:41 0
Tilaajille
Siikajoelle on pohdinnassa puistogolfin, futisgolfin ja frisbeegolfin yhdistäviä ratoja

Sii­ka­joel­le on poh­din­nas­sa puis­to­gol­fin, fu­tis­gol­fin ja fris­bee­gol­fin yh­dis­tä­viä ratoja

22.02.2020 16:36 0
Tilaajille
Kasitiellä Siikajoella henkilöauton ulosajo

Ka­si­tiel­lä Sii­ka­joel­la hen­ki­lö­au­ton ulosajo

14.02.2020 08:04 0
Tilaajille
Turvaton vain tilastoissa – numerot eivät kerro kaikkea

Tur­va­ton vain ti­las­tois­sa – numerot eivät kerro kaikkea

24.01.2020 20:00 0
Tilaajille
Gumeruksen koulun oppilaat osaavat vaikka mitä – taitavat lähtevät Taitaja-kilpaan

Gu­me­ruk­sen koulun op­pi­laat osaavat vaikka mitä – tai­ta­vat läh­te­vät Tai­ta­ja-kil­paan

23.01.2020 13:43 0
Tilaajille