SSAB
SSAB:n Raahen terästehdas kokeilee ensimmäisenä Suomessa biokaasua laivakuljetusten polttoaineena – tavoitteena päästöjen vähentäminen

SSAB:n Raahen te­räs­teh­das ko­kei­lee en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa bio­kaa­sua lai­va­kul­je­tus­ten polt­to­ai­nee­na – ta­voit­tee­na pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen

11.06.2020 15:23 0
Tilaajille
SSAB ottaa askelen kohti fossiilivapaata teräksen tuotantoa: Tavoitteena tuoda fossiilivapaa teräs ensimmäisenä markkinoille

SSAB ottaa askelen kohti fos­sii­li­va­paa­ta te­räk­sen tuo­tan­toa: Ta­voit­tee­na tuoda fos­sii­li­va­paa teräs en­sim­mäi­se­nä mark­ki­noil­le

01.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Urakoitsijan työntekijä loukkaantui viikkohuollon yhteydessä SSAB:n Raahen terästehtaalla - työntekijän jalka leikkautui nilkasta poikki

Ura­koit­si­jan työn­te­ki­jä louk­kaan­tui viik­ko­huol­lon yh­tey­des­sä SSAB:n Raahen te­räs­teh­taal­la - työn­te­ki­jän jalka leik­kau­tui nil­kas­ta poikki

29.05.2020 12:55 0
Raahen terästehtaalla on tunnustus, jonka saavat aniharvat rautakourat

Raahen te­räs­teh­taal­la on tun­nus­tus, jonka saavat ani­har­vat rau­ta­kou­rat

22.05.2020 09:00 0
Tilaajille
SSAB vuokraa kaupungilta hehtaarin kokoisen varastokentän koksille

SSAB vuokraa kau­pun­gil­ta heh­taa­rin ko­koi­sen va­ras­to­ken­tän kok­sil­le

20.05.2020 16:00 0
Tilaajille
SSAB:n Raahen tehtaan kakkosmasuunin välikorjausta suunnitellaan tälle vuodelle

SSAB:n Raahen tehtaan kak­kos­ma­suu­nin vä­li­kor­jaus­ta suun­ni­tel­laan tälle vuo­del­le

27.04.2020 12:42 0
Tilaajille
Kuonasenkan puhkeaminen aiheutti suuren pa­lo­hä­ly­tyk­sen SSAB:n Raahen tehtaalla – tilanteesta selvittiin lievin seurauksin

Kuo­na­sen­kan puh­kea­mi­nen ai­heut­ti suuren pa­lo­hä­ly­tyk­sen SSAB:n Raahen teh­taal­la – ti­lan­tees­ta sel­vit­tiin lievin seu­rauk­sin

21.04.2020 19:51 0
Tilaajille
Raahen toinen masuuni suljetaan tällä viikolla, lomautukset tehtaalla jo täydessä vauhdissa

Raahen toinen masuuni sul­je­taan tällä vii­kol­la, lo­mau­tuk­set teh­taal­la jo täy­des­sä vauh­dis­sa

20.04.2020 12:07 0
Tilaajille
SSAB: Raahen toinen masuuni suljetaan

SSAB: Raahen toinen masuuni sul­je­taan

07.04.2020 11:01 0
Tilaajille
SSAB:n yhtiökokous päätti: Osinkoa ei jaeta – johtoryhmä alentaa palkkojaan 10 prosenttia

SSAB:n yh­tiö­ko­kous päätti: Osinkoa ei jaeta – joh­to­ryh­mä alentaa palk­ko­jaan 10 pro­sent­tia

01.04.2020 19:30 0
Tilaajille
SSAB aloittaa yt-neuvottelut

SSAB aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

30.03.2020 15:09 0
Tilaajille
SSAB puolittaa osinkoehdotuksensa koronan takia

SSAB puo­lit­taa osin­ko­eh­do­tuk­sen­sa koronan takia

25.03.2020 10:03 0
Tilaajille
SSAB keskeytti tehdasvierailut ja varmistaa portilla urakoitsijoiden työntekijöiden terveyden

SSAB kes­keyt­ti teh­das­vie­rai­lut ja var­mis­taa por­til­la ura­koit­si­joi­den työn­te­ki­jöi­den ter­vey­den

17.03.2020 18:00 0
Tilaajille
SSAB:n Raahen tehtaalla yksi koronavirukselle altistunut ollut tehdasalueella alkuviikosta

SSAB:n Raahen teh­taal­la yksi ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nut ollut teh­das­alueel­la al­ku­vii­kos­ta

13.03.2020 11:28 0
Tilaajille
SSAB palkkaa lähes 800 kesätyöntekijää: Eniten paikkoja Raahen tehtaalla

SSAB palkkaa lähes 800 ke­sä­työn­te­ki­jää: Eniten paik­ko­ja Raahen teh­taal­la

11.02.2020 12:00 0
Tilaajille
SSAB niiasi syvälle - "Viime vuosi iski lujaa Raaheen"

SSAB niiasi syvälle - "Viime vuosi iski lujaa Raa­heen"

29.01.2020 08:00 0
Tilaajille
Suomen lakot rasittivat SSAB:n tulosta yli 23 miljoonalla eurolla

Suomen lakot ra­sit­ti­vat SSAB:n tulosta yli 23 mil­joo­nal­la eurolla

28.01.2020 10:12 0
Tilaajille
Iltalehti: Tunteet kuumenivat SSAB:n Raahen tehtaalla

Il­ta­leh­ti: Tunteet kuu­me­ni­vat SSAB:n Raahen teh­taal­la

19.12.2019 15:09 0
Tilaajille
SSAB tutkii ja uudistaa, jotta hiilivapaaseen terästuotantoon päästään etunenässä

SSAB tutkii ja uu­dis­taa, jotta hii­li­va­paa­seen te­räs­tuo­tan­toon pääs­tään etu­ne­näs­sä

16.12.2019 09:00 0
Tilaajille
Raahen tehdas pilottitehtaaksi - SSAB tutkii kaikki energiankäyttövirrat

Raahen tehdas pi­lot­ti­teh­taak­si - SSAB tutkii kaikki ener­gian­käyt­tö­vir­rat

04.12.2019 14:36 0
Tilaajille