Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Terveys ja lääketiede
Viikko
NettiRassin ulkoasu on uudistunut Pohteen brändin mukaiseksi

Net­ti­Ras­sin ulkoasu on uu­dis­tu­nut Pohteen brändin mu­kai­sek­si

27.01.2023 14:00
Tilaajille
Tänään avautunut näyttely esittelee hoiva-alan ammattilaisia kuvin ja tarinoin

Tänään avau­tu­nut näyt­te­ly esit­te­lee hoi­va-alan am­mat­ti­lai­sia kuvin ja ta­ri­noin

27.01.2023 10:00
Pohde on yhtenäistänyt toimintoja

Pohde on yh­te­näis­tä­nyt toi­min­to­ja

25.01.2023 08:34 1
Tilaajille
Asukkaiden potilastiedot ovat siirtyneet hyvinvointialueille - kuittaa Omakannassa ilmoitus tietojesi käytöstä

Asuk­kai­den po­ti­las­tie­dot ovat siir­ty­neet hy­vin­voin­ti­alueil­le - kuittaa Oma­kan­nas­sa il­moi­tus tie­to­je­si käy­tös­tä

24.01.2023 12:30
Tilaajille
Siikajoella keskustellaan Siikapirtin tulevaisuudesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joel­la kes­kus­tel­laan Sii­ka­pir­tin tu­le­vai­suu­des­ta

24.01.2023 10:22
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Oodi vanhusneuvolalle
Kolumni

Oodi van­hus­neu­vo­lal­le

20.01.2023 07:00
Tilaajille
OYSissa on yksikkö, jonka sijaintia ei kerrota ulkopuolisille – He tuntevat kaikki, mutta kukaan ei tunne heitä

OYSissa on yk­sik­kö, jonka si­jain­tia ei kerrota ul­ko­puo­li­sil­le – He tun­te­vat kaikki, mutta kukaan ei tunne heitä

19.01.2023 07:52
Tilaajille
Eläinavusteinen valmennus auttaa lapsia ja aikuisia. Nuppi on ihan nappi tähän hommaan

Eläin­avus­tei­nen val­men­nus auttaa lapsia ja ai­kui­sia. Nuppi on ihan nappi tähän hommaan

17.01.2023 20:00
Tilaajille
Sydäniskureita on liian vähän

Sy­dän­is­ku­rei­ta on liian vähän

15.01.2023 12:00
Tilaajille
Kyläkuva muuttuu, kun Pyhäjoen purku-urakat alkavat

Ky­lä­ku­va muut­tuu, kun Py­hä­joen pur­ku-ura­kat alkavat

13.01.2023 11:00
Tilaajille
Miljoonien tuet koulujen nuorisotyöhön Pohjois-Pohjanmaalle – Raahen kaupunki sai avustusta yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten nuorisotyön vahvistamiseen.

Mil­joo­nien tuet kou­lu­jen nuo­ri­so­työ­hön Poh­jois-Poh­jan­maal­le – Raahen kau­pun­ki sai avus­tus­ta ylä­kou­lu­jen ja toisen asteen op­pi­lai­tos­ten nuo­ri­so­työn vah­vis­ta­mi­seen.

11.01.2023 18:00
Tarja Ollanketo jatkaa Vasemmiston aluevaltuustoryhmän puheenjohtajistossa

Tarja Ol­lan­ke­to jatkaa Va­sem­mis­ton alue­val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­jis­tos­sa

11.01.2023 10:29
Tilaajille
Joka viides kutsutuista ei tullut aikuisneuvolaan, vaikka se tarjoaa ilmaisia tutkimuksia ja neuvontaa

Joka viides kut­su­tuis­ta ei tullut ai­kuis­neu­vo­laan, vaikka se tarjoaa il­mai­sia tut­ki­muk­sia ja neu­von­taa

11.01.2023 09:00 2
Tilaajille
Raahen kaupunki ja ely-keskus lahjoittavat 300 paria liukuesteitä

Raahen kau­pun­ki ja ely-kes­kus lah­joit­ta­vat 300 paria liu­ku­es­tei­tä

09.01.2023 15:00 2
Leijonat kokosivat yli tuhat kassia jaettavaksi ukrainalaisille

Lei­jo­nat ko­ko­si­vat yli tuhat kassia jaet­ta­vak­si uk­rai­na­lai­sil­le

09.01.2023 12:04 1
Nuoria kuolee enemmän huumeisiin kuin liikenteessä
Pääkirjoitus

Nuoria kuolee enemmän huu­mei­siin kuin lii­ken­tees­sä

06.01.2023 06:30 1
Tilaajille
Katso, paljonko keskeisten palvelujen asiakasmaksut ovat Pohteella – Etävastaanotosta saa jatkossa alennusta koko hyvinvointialueella

Katso, pal­jon­ko kes­keis­ten pal­ve­lu­jen asia­kas­mak­sut ovat Poh­teel­la – Etä­vas­taan­otos­ta saa jat­kos­sa alen­nus­ta koko hy­vin­voin­ti­alueel­la

05.01.2023 07:41
Tilaajille
Raahen sairaalan infektiopoliklinikka suljetaan

Raahen sai­raa­lan in­fek­tio­po­li­kli­nik­ka sul­je­taan

03.01.2023 15:05
Tilaajille
Eläinlääkäreille olisi tarvetta, mutta hakijoita ei tahdo löytyä

Eläin­lää­kä­reil­le olisi tar­vet­ta, mutta ha­ki­joi­ta ei tahdo löytyä

31.12.2022 18:00 3
Tilaajille
Tiukkaa tekee mutta tällä aloitellaan
Mielipidekirjoitus

Tiukkaa tekee mutta tällä aloi­tel­laan

31.12.2022 07:00 3
Tilaajille