Mainos: Ter­ve­tu­loa pul­la­kah­vil­le ta­paa­maan leh­den­te­ki­jöi­tä ti 24.5. klo 12-14 Raahen Seutuun (Fell­ma­nin­puis­to­ka­tu 4). Pai­kal­la myös opas­tus­ta di­gi­tuot­tei­dem­me käyt­töön.

Terveys ja lääketiede
Viimeisin 24 tuntia
Seuraa suorana: Koronakatsaus kello 10

Seuraa suo­ra­na: Ko­ro­na­kat­saus kello 10

19.05.2022 09:40
Kuukausi
Moni haluaa lääkärin puheille, vaikka usein järkevämpää olisi mennä suoraan fysioterapeutille

Moni haluaa lää­kä­rin pu­heil­le, vaikka usein jär­ke­väm­pää olisi mennä suoraan fy­sio­te­ra­peu­til­le

14.05.2022 09:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymä rekrytoi hoitajia ulkomailta – ensimmäisten filippiiniläisten sairaanhoitajien odotetaan aloittavan jo heinäkuun aikana

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä rek­ry­toi hoi­ta­jia ul­ko­mail­ta – en­sim­mäis­ten fi­lip­pii­ni­läis­ten sai­raan­hoi­ta­jien odo­te­taan aloit­ta­van jo hei­nä­kuun aikana

11.05.2022 17:30 9
Tilaajille
Minna Alatalo valittiin hyvinvointialueen hoitotyön palvelualuejohtajaksi – katso kaikki valitut täältä

Minna Alatalo va­lit­tiin hy­vin­voin­ti­alueen hoi­to­työn pal­ve­lu­alue­joh­ta­jak­si – katso kaikki valitut täältä

11.05.2022 11:00 6
Tilaajille
Raahen seudulla sairastetaan ja vanhusjonot hoivakoteihin kasvavat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoivapaikkoja

Raahen seu­dul­la sai­ras­te­taan ja van­hus­jo­not hoi­va­ko­tei­hin kas­va­vat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoi­va­paik­ko­ja

07.05.2022 09:00
Tilaajille
Pyhäjokiset ovat Raahen seudun terveimpiä

Py­hä­jo­ki­set ovat Raahen seudun ter­veim­piä

06.05.2022 08:00
Tilaajille
Raahen sairaalan vierailurajoitukset ovat yhä käytössä

Raahen sai­raa­lan vie­rai­lu­ra­joi­tuk­set ovat yhä käy­tös­sä

30.04.2022 17:00
Tilaajille
Terveydenhoitajat ovat huomanneet, että yhä useammat vanhemmat eivät halua lapsilleen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita

Ter­vey­den­hoi­ta­jat ovat huo­man­neet, että yhä useam­mat van­hem­mat eivät halua lap­sil­leen ro­ko­tus­oh­jel­maan kuu­lu­via ro­kot­tei­ta

27.04.2022 08:00
Tilaajille
Maskisuositus loppuu Pohjois-Pohjanmaallakin – paitsi muutamassa tilanteessa

Mas­ki­suo­si­tus loppuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin – paitsi muu­ta­mas­sa ti­lan­tees­sa

26.04.2022 15:57
Raahen liikuntapäivässä tarjolla kävelyä, uintia, temppuilua ja keittoa

Raahen lii­kun­ta­päi­väs­sä tar­jol­la kä­ve­lyä, uintia, temp­pui­lua ja keittoa

25.04.2022 14:01
Ihana nähdä ilmeitä ja kasvoja
Pääkirjoitus

Ihana nähdä ilmeitä ja kasvoja

23.04.2022 07:00
Tilaajille
Koronavirus kuormittaa yhä Raahen sairaalaa – koronapotilaita on ollut viikon sisällä enemmän kuin kertaakaan aiemmin

Ko­ro­na­vi­rus kuor­mit­taa yhä Raahen sai­raa­laa – ko­ro­na­po­ti­lai­ta on ollut viikon sisällä enemmän kuin ker­taa­kaan aiemmin

21.04.2022 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
OYS pyrkii palaamaan normaaliin toimintaan mahdollisimman nopeasti – kotiutettuja potilata kutsutaan takaisin

OYS pyrkii pa­laa­maan nor­maa­liin toi­min­taan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti – ko­tiu­tet­tu­ja po­ti­la­ta kut­su­taan ta­kai­sin

19.04.2022 21:38
Tilaajille
Johtajaylilääkäri: Potilasturvallisuus Oysissa ei toteudu keskiviikkona – sairaalan tyhjennys käynnissä

Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Po­ti­las­tur­val­li­suus Oysissa ei toteudu kes­ki­viik­ko­na – sai­raa­lan tyh­jen­nys käyn­nis­sä

19.04.2022 14:32
THL poisti yleisen maskisuosituksen – maskia kannattaa yhä käyttää tietyissä tilanteissa

THL poisti yleisen mas­ki­suo­si­tuk­sen – maskia kan­nat­taa yhä käyttää tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa

14.04.2022 13:50
NordLabille esitetään jatkoa

Nord­La­bil­le esi­te­tään jatkoa

12.04.2022 21:00
Tilaajille
Koronanyrkki: Maskisuositus poistetaan peruskouluista ja toisen asteen oppilaitoksista Pohjois-Pohjanmaalla

Ko­ro­na­nyrk­ki: Mas­ki­suo­si­tus pois­te­taan pe­rus­kou­luis­ta ja toisen asteen op­pi­lai­tok­sis­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la

12.04.2022 15:39
Koululaisten maskisuosituksesta luovutaan

Kou­lu­lais­ten mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta luo­vu­taan

12.04.2022 15:19
Pohjois-Pohjanmaalla päivystävälle hoitajalle pääsee chatin kautta noin yhdeksässä sekunnissa: "Se on yleistynyt, että lähetetään hoitajalle kuva, että katso, tällainen näppy"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la päi­vys­tä­väl­le hoi­ta­jal­le pääsee chatin kautta noin yh­dek­säs­sä se­kun­nis­sa: "Se on yleis­ty­nyt, että lä­he­te­tään hoi­ta­jal­le kuva, että katso, täl­lai­nen näppy"

11.04.2022 09:27
Tilaajille
Hoitoalan alipalkkaus ja jatkuva paine: lähihoitaja irtisanoutui ja meni tehtaalle paremmalle palkalle töihin

Hoi­to­alan ali­palk­kaus ja jatkuva paine: lä­hi­hoi­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui ja meni teh­taal­le pa­rem­mal­le pal­kal­le töihin

11.04.2022 08:00 2
Tilaajille