Mainos: Tutustu Raahen Seu­tuun! Lehti + digi nyt 2 kk 29 €. Tilaa tästä.

Terveys ja lääketiede
Viikko
Hyvinvointikuntayhtymä pistää kolmosrokotuksia influenssarokotusten yhteydessä

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä pistää kol­mos­ro­ko­tuk­sia inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä

20.10.2021 12:07 1
Muutamassa vuodessa Raahen asunnottomuus on saatu puolitettua – Välivuokraus on viimeinen vaihtoehto, kun aiempi asunto on mennyt alta ja uutta ei omin toimin löydy

Muu­ta­mas­sa vuo­des­sa Raahen asun­not­to­muus on saatu puo­li­tet­tua – Vä­li­vuok­raus on vii­mei­nen vaih­toeh­to, kun aiempi asunto on mennyt alta ja uutta ei omin toimin löydy

20.10.2021 08:00 1
Tilaajille
Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve tasoittunut Pohjois-Pohjanmaalla – maakunnan rokotuskattavuus nousee, mutta hitaasti

Ko­ro­na­po­ti­lai­den sai­raa­la­hoi­don tarve ta­soit­tu­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maa­kun­nan ro­ko­tus­kat­ta­vuus nousee, mutta hi­taas­ti

19.10.2021 16:44
Yli satatuhatta suomalaista kotitaloutta kärsii katastrofaalisen korkeista terveysmenoista – terveysmenot ovat Suomessa muita Pohjoismaita suuremmat

Yli sa­ta­tu­hat­ta suo­ma­lais­ta ko­ti­ta­lout­ta kärsii ka­tast­ro­faa­li­sen kor­keis­ta ter­veys­me­nois­ta – ter­veys­me­not ovat Suo­mes­sa muita Poh­jois­mai­ta suu­rem­mat

19.10.2021 08:40
Tilaajille
Koronatartuntatapaus kotihoidon työntekijällä Raahessa – altistuneita asiakkaita 18

Ko­ro­na­tar­tun­ta­ta­paus ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jäl­lä Raa­hes­sa – al­tis­tu­nei­ta asiak­kai­ta 18

18.10.2021 14:57 5
Koronarajoitusten poistuminen näkyy sairaalahoidon tarpeessa ja leikkauksia on jouduttu perumaan OYSissa – Lääkärillä on painava viesti riskiryhmäläisille ja yli 45-vuotiaille: Menkää koronarokotukseen

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa – Lää­kä­ril­lä on painava viesti ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le ja yli 45-vuo­tiail­le: Menkää ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

17.10.2021 08:52 2
Tilaajille
Rajoitukset lähtivät, tauti jäi
Pääkirjoitus

Ra­joi­tuk­set läh­ti­vät, tauti jäi

16.10.2021 07:59
Tilaajille
Aluevaltuustot ratkovat elämän ja kuoleman kysymyksiä - Hyvät päättäjät ovat nyt tarpeen

Alue­val­tuus­tot rat­ko­vat elämän ja kuo­le­man ky­sy­myk­siä - Hyvät päät­tä­jät ovat nyt tarpeen

15.10.2021 08:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Joko Koronavilkku kannattaa poistaa kännykästä? Sovelluksen kautta tartunnasta on ilmoitettu vajaa 24 000 kertaa

Joko Ko­ro­na­vilk­ku kan­nat­taa poistaa kän­ny­käs­tä? So­vel­luk­sen kautta tar­tun­nas­ta on il­moi­tet­tu vajaa 24 000 kertaa

13.10.2021 12:52
Tilaajille
Koronapotilasmäärän kasvua osattiin odottaa

Ko­ro­na­po­ti­las­mää­rän kasvua osat­tiin odottaa

12.10.2021 12:25
Tilaajille
Raahessa kokeillaan, vetääkö ilmaiset pullakahvit kansaa koronarokotukseen

Raa­hes­sa ko­keil­laan, vetääkö il­mai­set pul­la­kah­vit kansaa ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

11.10.2021 18:00 4
Sairaalahoidossa on 180 koronapotilasta koko maassa – Pohjois-Pohjanmaalla 81 uutta koronatartuntaa kolmen päivän aikana

Sai­raa­la­hoi­dos­sa on 180 ko­ro­na­po­ti­las­ta koko maassa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 81 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kolmen päivän aikana

11.10.2021 14:01
Nepsy-lapsi haastaa koko perheen arjen

Nep­sy-lap­si haastaa koko perheen arjen

11.10.2021 06:30 2
Tilaajille
RS kysyy: Aiotko ottaa influenssarokotteen?

RS kysyy: Aiotko ottaa inf­luens­sa­ro­kot­teen?

08.10.2021 12:00 4
Pattijoelle avataan eläinlääkäriasema

Pat­ti­joel­le avataan eläin­lää­kä­ria­se­ma

08.10.2021 11:00 1
Tilaajille
Rakas Rontti auttaa monia ihmisiä kuntoutumaan

Rakas Rontti auttaa monia ihmisiä kun­tou­tu­maan

08.10.2021 10:00
Tilaajille
Tekstarit: Tällä viikolla puhuttavat rokotukset ja haittailmoitukset
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Tällä vii­kol­la pu­hut­ta­vat ro­ko­tuk­set ja hait­ta­il­moi­tuk­set

08.10.2021 06:00
Tilaajille
Koronapositiivinen hoitaja altisti 15 asiakasta Ruukissa, myös hyvinvointikuntayhtymän työntekijöitä on altistunut

Ko­ro­na­po­si­tii­vi­nen hoitaja altisti 15 asia­kas­ta Ruu­kis­sa, myös hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män työn­te­ki­jöi­tä on al­tis­tu­nut

06.10.2021 15:35 3
Riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan hakeutumaan koronarokotukseen Pohjois-Pohjanmaalla – etätyösuosituksen päättyminen häämöttää lähitulevaisuudessa

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via kan­nus­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – etä­työ­suo­si­tuk­sen päät­ty­mi­nen hää­möt­tää lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

05.10.2021 19:19
Raahessa on ollut koronapositiivinen hammaslääkärissä: jos kävit hammaslääkärissä ja sinulle tuli oireita, hakeudu testiin

Raa­hes­sa on ollut ko­ro­na­po­si­tii­vi­nen ham­mas­lää­kä­ris­sä: jos kävit ham­mas­lää­kä­ris­sä ja sinulle tuli oi­rei­ta, hakeudu testiin

05.10.2021 11:07