Terveys ja lääketiede
Viikko
Raahe haluaa olemassa olevien palvelujen säilyvän

Raahe haluaa ole­mas­sa olevien pal­ve­lu­jen säi­ly­vän

03.10.2022 10:00
Tilaajille
Mielenterveystyö menettämässä hurjasti resurssia Raahessa

Mie­len­ter­veys­työ me­net­tä­mäs­sä hur­jas­ti re­surs­sia Raa­hes­sa

30.09.2022 14:00 3
Siikajoen kunta puolustaa Raahen toimintoja – "sairaalan osastojen toiminta tulee mahdollistaa nykyisessä muodossa tai jopa akuutimmassa toiminnassa"

Sii­ka­joen kunta puo­lus­taa Raahen toi­min­to­ja – "sai­raa­lan osas­to­jen toi­min­ta tulee mah­dol­lis­taa ny­kyi­ses­sä muo­dos­sa tai jopa akuu­tim­mas­sa toi­min­nas­sa"

28.09.2022 14:00 1
Tilaajille
Alasti makoilu vaatii 27 astetta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Oululainen tutkija tietää, missä lämpötilassa ihminen pärjää

Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

28.09.2022 11:02 1
Tilaajille
Kuukausi
Vastustuskykyä mullasta ja luonnosta
Pääkirjoitus

Vas­tus­tus­ky­kyä mul­las­ta ja luon­nos­ta

28.09.2022 06:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Seu­raa­va tais­te­lu al­ka­koon

24.09.2022 08:00
Tilaajille
Raahen sairaalan päivystys suljetaan sunnuntain ja maanantain väliseksi yöksi

Raahen sai­raa­lan päi­vys­tys sul­je­taan sun­nun­tain ja maa­nan­tain vä­li­sek­si yöksi

24.09.2022 16:48 6
Julia Piippo on huomannut vuodessa, että hoitoala oli hänelle oikea valinta

Julia Piippo on huo­man­nut vuo­des­sa, että hoi­to­ala oli hänelle oikea valinta

23.09.2022 12:00
Tilaajille
Ei lasta pesuveden mukana
Kolumni

Ei lasta pe­su­ve­den mukana

23.09.2022 07:00
Tilaajille
Heinäkuussa saapuneet filippiiniläiset hoitajat ovat viihtyneet Raahessa mainiosti – Osa haluaa jäädä pysyvästi

Hei­nä­kuus­sa saa­pu­neet fi­lip­pii­ni­läi­set hoi­ta­jat ovat viih­ty­neet Raa­hes­sa mai­nios­ti – Osa haluaa jäädä py­sy­väs­ti

19.09.2022 14:01 1
Korona rauhoittui, mutta flunssaa on liikkeellä

Korona rau­hoit­tui, mutta fluns­saa on liik­keel­lä

16.09.2022 19:00
OYS peruu vastaanotto- ja toimenpideaikoja – "Henkilöstövaje on jatkunut jo vuosia ja jonot vain kasvavat"

OYS peruu vas­taan­ot­to- ja toi­men­pi­de­ai­ko­ja – "Hen­ki­lös­tö­va­je on jat­ku­nut jo vuosia ja jonot vain kas­va­vat"

16.09.2022 13:24 2
Tilaajille
Uudet syöpähoidot voivat muuttaa perinpohjaisesti käsityksemme syövän kanssa elämisestä

Uudet syö­pä­hoi­dot voivat muuttaa pe­rin­poh­jai­ses­ti kä­si­tyk­sem­me syövän kanssa elä­mi­ses­tä

14.09.2022 10:04
Tilaajille
Päivystys on Raahelle tärkeä lähipalvelu
Pääkirjoitus

Päi­vys­tys on Raa­hel­le tärkeä lä­hi­pal­ve­lu

14.09.2022 06:30 1
Tilaajille
Yöpäivystys jälleen uhattuna

Yö­päi­vys­tys jälleen uhat­tu­na

13.09.2022 17:00 7
Tilaajille
Toimintaterapeutin työ voi näyttää lastenleikiltä

Toi­min­ta­te­ra­peu­tin työ voi näyttää las­ten­lei­kil­tä

09.09.2022 09:00
Raahen sairaalan osastohoidossa paljon koronapotilaita – vierailua osastoilla kannattaa välttää

Raahen sai­raa­lan osas­to­hoi­dos­sa paljon ko­ro­na­po­ti­lai­ta – vie­rai­lua osas­toil­la kan­nat­taa välttää

05.09.2022 16:26
Tilaajille
Orion vetää Devisol Salmiakki -ravintolisätuotteen pois kuluttajilta

Orion vetää Devisol Sal­miak­ki -ra­vin­to­li­sä­tuot­teen pois ku­lut­ta­jil­ta

05.09.2022 13:47
THL selvittää aikuisväestön hyvinvointia laajalla tutkimuksella – kyselylomakkeen saa 85 000 henkilöä

THL sel­vit­tää ai­kuis­väes­tön hy­vin­voin­tia laa­jal­la tut­ki­muk­sel­la – ­ky­se­ly­lo­mak­keen saa 85 000 hen­ki­löä

05.09.2022 13:45
Vanhemmat
THL: Ikääntyneille ja riskiryhmille koronarokotteen tehosteannos syksyllä – aiempien tartuntojen ja rokotteiden määrällä ei enää väliä

THL: Ikään­ty­neil­le ja ris­ki­ryh­mil­le ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos syk­syl­lä – aiem­pien tar­tun­to­jen ja ro­kot­tei­den mää­räl­lä ei enää väliä

01.09.2022 13:57