Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Terveys ja lääketiede
Kuukausi
Pohteen uudella härvelillä voi mitata terveyttään aivan itse Kontinkankaan akuuttivastaanotolla – hoitajaa tarvitaan vain neuvomaan eikä välttämättä siihenkään

Pohteen uudella här­ve­lil­lä voi mitata ter­veyt­tään aivan itse Kon­tin­kan­kaan akuut­ti­vas­taa­no­tol­la – ­hoi­ta­jaa tar­vi­taan vain neu­vo­maan eikä vält­tä­mät­tä sii­hen­kään

04.12.2023 18:00
Tilaajille
Antti Ervasti testaa E-terveyskeskusta

Antti Ervasti testaa E-ter­veys­kes­kus­ta

04.12.2023 14:49
Pohde aloitti yt-neuvottelut Pyhäjoen Niittykodissa – Yksikköä ollaan lakkauttamassa vuoden loppuun mennessä

Pohde aloitti yt-neu­vot­te­lut Py­hä­joen Niit­ty­ko­dis­sa – Yk­sik­köä ollaan lak­kaut­ta­mas­sa vuoden loppuun men­nes­sä

01.12.2023 09:36 2
Tilaajille
Kolumni: Kunnon tauti
Kolumni

Ko­lum­ni: Kunnon tauti

01.12.2023 07:00
Tilaajille
Koronatestejä löytyy Raahesta, mutta ei jokaisesta kaupasta

Ko­ro­na­tes­te­jä löytyy Raa­hes­ta, mutta ei jo­kai­ses­ta kau­pas­ta

21.11.2023 14:00 2
Pohteen avustushaku avautuu 27. marraskuuta – avustusta voi hakea esimerkiksi Pohteen digipalveluiden opastamiseen

Pohteen avus­tus­ha­ku avautuu 27. mar­ras­kuu­ta – a­vus­tus­ta voi hakea esi­mer­kik­si Pohteen di­gi­pal­ve­lui­den opas­ta­mi­seen

20.11.2023 12:00
Tilaajille
Raahen ja Vihannin paloasemilla järjestetään avoimet ovet lauantaina

Raahen ja Vi­han­nin pa­lo­ase­mil­la jär­jes­te­tään avoimet ovet lauan­tai­na

20.11.2023 08:05
Tilaajille
"Vapettaminen" nostaa päätään myös Raahessa – Rehtorit toivovat, että sähkötupakoinnin vaaroista keskusteltaisiin kotona

"Va­pet­ta­mi­nen" nostaa päätään myös Raa­hes­sa – Reh­to­rit toi­vo­vat, että säh­kö­tu­pa­koin­nin vaa­rois­ta kes­kus­tel­tai­siin kotona

18.11.2023 14:00 1
Tilaajille
Kaikki koronapotilaat eivät mahdu osastolle – Osa viettää yönsä päivystyksen sängyissä

Kaikki ko­ro­na­po­ti­laat eivät mahdu osas­tol­le – Osa viettää yönsä päi­vys­tyk­sen sän­gyis­sä

17.11.2023 17:00 3
Tilaajille
Kunnissa pitäisi olla työryhmä ehkäisevään päihdetyöhön

Kun­nis­sa pitäisi olla työ­ryh­mä eh­käi­se­vään päih­de­työ­hön

17.11.2023 08:00 2
Tilaajille
Vertaistuki auttaa jaksamaan arjessa – "Oma jaksaminen on ollut tiukilla"

Ver­tais­tu­ki auttaa jak­sa­maan arjessa – "Oma jak­sa­mi­nen on ollut tiu­kil­la"

15.11.2023 10:00
Rokotukset alkoivat maltillisella jonotuksella – Innokkaimmat olivat ovella jo aamuseitsemältä: "Suomalainen ottaa kaiken, vaikka peräruiskeen, kun se saa sen ilmaiseksi"

Ro­ko­tuk­set al­koi­vat mal­til­li­sel­la jo­no­tuk­sel­la – In­nok­kaim­mat olivat ovella jo aa­mu­seit­se­mäl­tä: "Suo­ma­lai­nen ottaa kaiken, vaikka pe­rä­ruis­keen, kun se saa sen il­mai­sek­si"

14.11.2023 09:09 2
Tilaajille
Lohjenneen hampaan voi pian hoidattaa Pohteen palvelusetelillä

Loh­jen­neen hampaan voi pian hoi­dat­taa Pohteen pal­ve­lusete­lil­lä

14.11.2023 12:37
Tilaajille
Miksi soutaja ei souda? – Kuinka moni muistaa sote-uudistuksen 6 päämäärää?
Kolumni

Miksi soutaja ei souda? – ­Kuin­ka moni muistaa sote-uu­dis­tuk­sen 6 pää­mää­rää?

10.11.2023 07:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Nuoren elämään mahtuu huolen, mutta myös ilon aiheita

Nuoren elämään mahtuu huolen, mutta myös ilon aiheita

08.11.2023 09:02
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Onko raju sää­tö­kuu­ri oikea tie?

07.11.2023 18:30 2
Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä esittää omat vaihtoehtonsa Pohteen talouden tasapainottamiseen

Va­sem­mis­to­lii­ton alue­val­tuus­to­ryh­mä esittää omat vaih­to­eh­ton­sa Pohteen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen

06.11.2023 13:50
Tilaajille
Pohde katkaisi palvelusetelit yllättäen: ”Illalla tuli viesti Pohteelta, ettei jatketa asiakkaan palvelua, ja aamulla tuli viesti, että voitteko sittenkin mennä”

Pohde kat­kai­si pal­ve­lu­se­te­lit yl­lät­täen: ”Il­lal­la tuli viesti Poh­teel­ta, ettei jatketa asiak­kaan pal­ve­lua, ja aamulla tuli viesti, että voit­te­ko sit­ten­kin mennä”

04.11.2023 09:30 4
Tilaajille
RS kysyy: Vieläkö koronatilanne huolettaa?

RS kysyy: Vieläkö ko­ro­na­ti­lan­ne huo­let­taa?

03.11.2023 10:02 4
Digitaalisuus ei sovi kaikkeen
Kolumni

Di­gi­taa­li­suus ei sovi kaik­keen

03.11.2023 07:00 2
Tilaajille