Väistötilat
Pyhäjoen veronmaksajalla tekee kipeää: Saaren koulun väistötilat maksavat yli 2 miljoonaa euroa

Py­hä­joen ve­ron­mak­sa­jal­la tekee kipeää: Saaren koulun väis­tö­ti­lat mak­sa­vat yli 2 mil­joo­naa euroa

21.03.2020 19:00
Kummatin moduulikoulusta yksimielinen esitys - väistötilaratkaisu seuraavaksi Raahen kaupunginhallituksen käsittelyyn

Kum­ma­tin mo­duu­li­kou­lus­ta yk­si­mie­li­nen esitys - väis­tö­ti­la­rat­kai­su seu­raa­vak­si Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn

30.01.2020 11:24
Raatihuoneen palvelut löytyvät toistaiseksi Brain Centeristä

Raa­ti­huo­neen pal­ve­lut löy­ty­vät tois­tai­sek­si Brain Cen­te­ris­tä

13.01.2020 10:00
Raatihuone tyhjeni - henkilöstö ja toiminnot nyt Brain Centerissä

Raa­ti­huo­ne tyhjeni - hen­ki­lös­tö ja toi­min­not nyt Brain Cen­te­ris­sä

09.01.2020 16:00