Wanha Raahe
Tämä on helmi! Hyppää aikakoneeseen ja katso videopätkä Raahesta vuodelta 1946

Tämä on helmi! Hyppää ai­ka­ko­nee­seen ja katso vi­deo­pät­kä Raa­hes­ta vuo­del­ta 1946

12.02.2020 18:30
Tilaajille
Vieraita isosta elokuvamaailmasta – Raahe suuren elokuvan kuvauspaikaksi?

Vie­rai­ta isosta elo­ku­va­maail­mas­ta – Raahe suuren elo­ku­van ku­vaus­pai­kak­si?

26.12.2019 21:00
Jouluikkuna 24: Ruiskuhuoneen ikkuna avautuu aattona – nyt lyysaa koko kaupunki

Jou­lu­ik­ku­na 24: Ruis­ku­huo­neen ikkuna avautuu aattona – nyt lyysaa koko kau­pun­ki

24.12.2019 06:00
Jouluikkuna 23: Anderssonin luumylly piti lapset lakritsirahoissa

Jou­lu­ik­ku­na 23: An­ders­so­nin luu­myl­ly piti lapset lak­rit­si­ra­hois­sa

23.12.2019 06:00
Jouluikkuna 22: Kauppakatu on liike-elämän keskus ja nuorten riiauspaikka

Jou­lu­ik­ku­na 22: Kaup­pa­ka­tu on lii­ke-elä­män keskus ja nuorten riiaus­paik­ka

22.12.2019 06:00
Jouluikkuna 21: Opettajaseminaari muodosti oman pienen maailmansa

Jou­lu­ik­ku­na 21: Opet­ta­ja­se­mi­naa­ri muo­dos­ti oman pienen maail­man­sa

21.12.2019 06:00
Jouluikkuna 20: Swanljungin talossa pyöritettiin laivanselvitysfirmaa ja matkatoimistoa

Jou­lu­ik­ku­na 20: Swanl­jun­gin talossa pyö­ri­tet­tiin lai­van­sel­vi­tys­fir­maa ja mat­ka­toi­mis­toa

20.12.2019 06:00
Jouluikkuna 19: Hassisen kaupasta ei lähetetty kräväyskirjeitä

Jou­lu­ik­ku­na 19: Has­si­sen kau­pas­ta ei lä­he­tet­ty krä­väys­kir­jei­tä

19.12.2019 06:00
Jouluikkuna 18: Pirttiahon Fanny huolehti semiskoista ja naapureista

Jou­lu­ik­ku­na 18: Pirt­ti­ahon Fanny huo­leh­ti se­mis­kois­ta ja naa­pu­reis­ta

18.12.2019 14:28
Jouluikkuna 17: Kirkon palo oli kimmoke VPK:n perustamiselle ja Raahelan rakentamiselle

Jou­lu­ik­ku­na 17: Kirkon palo oli kimmoke VPK:n pe­rus­ta­mi­sel­le ja Raa­he­lan ra­ken­ta­mi­sel­le

17.12.2019 06:00
Jouluikkuna 16: Soveliuksen jugendtalo on rakennettu kolmesta suolamakasiinista ja keittiöstä

Jou­lu­ik­ku­na 16: So­ve­liuk­sen ju­gend­ta­lo on ra­ken­net­tu kol­mes­ta suo­la­ma­ka­sii­nis­ta ja keit­tiös­tä

16.12.2019 06:00
Jouluikkuna 15: Pitkänkarinkadulla elettiin kuin yhtä pihaa

Jou­lu­ik­ku­na 15: Pit­kän­ka­rin­ka­dul­la elet­tiin kuin yhtä pihaa

15.12.2019 06:00
Jouluikkuna 14: Lybeckerin koulun historia on voimanaisten historiaa

Jou­lu­ik­ku­na 14: Ly­bec­ke­rin koulun his­to­ria on voi­ma­nais­ten his­to­riaa

14.12.2019 06:00
Jouluikkuna 13: Anna Mustonen hallitsi kirjastoa rautaisella otteella

Jou­lu­ik­ku­na 13: Anna Mus­to­nen hal­lit­si kir­jas­toa rau­tai­sel­la ot­teel­la

13.12.2019 06:00
Jouluikkuna 12: Himangan talon entisestä isännästä tuli melkein Madagaskarin keisari

Jou­lu­ik­ku­na 12: Hi­man­gan talon en­ti­ses­tä isän­näs­tä tuli melkein Ma­da­gas­ka­rin keisari

12.12.2019 06:00
Jouluikkuna 11: Läksyn nurkka kutsuu keskiviikkona

Jou­lu­ik­ku­na 11: Läksyn nurkka kutsuu kes­ki­viik­ko­na

11.12.2019 06:00
Jouluikkuna 10: Tiistaina kutsuu vanha Seutu

Jou­lu­ik­ku­na 10: Tiis­tai­na kutsuu vanha Seutu

10.12.2019 06:00
Jouluikkuna 9: Hei rumpaaja, vilkaise Patalan ikkunaa!

Jou­lu­ik­ku­na 9: Hei rum­paa­ja, vil­kai­se Patalan ik­ku­naa!

09.12.2019 06:00
Jouluikkuna 8: Langin kauppahuoneessa toimivat kaikki Raahen mahtisuvut

Jou­lu­ik­ku­na 8: Langin kaup­pa­huo­nees­sa toi­mi­vat kaikki Raahen mah­ti­su­vut

08.12.2019 06:00
Jouluikkuna 7: Katinhännän pojalle Velkaperä ja Miljoonaperä olivat kuin eri kaupunkeja

Jou­lu­ik­ku­na 7: Ka­tin­hän­nän pojalle Vel­ka­pe­rä ja Mil­joo­na­pe­rä olivat kuin eri kau­pun­ke­ja

07.12.2019 06:00