Ympäristö ja ilmasto
Viimeisin 4 tuntia
Lokakuu on nimensä veroinen

Lokakuu on nimensä ve­roi­nen

17:00
Tilaajille
Kuukausi
Äärimmäisen uhanalaisen raakun selviytyminen on ihme

Ää­rim­mäi­sen uhan­alai­sen raakun sel­viy­ty­mi­nen on ihme

23.09.2022 16:00
Vetyputki avaa uusia ovia Raahessa: alueelle voi sen ansiosta sijoittua sähköä kuluttavaa vihreää teollisuutta

Ve­ty­put­ki avaa uusia ovia Raa­hes­sa: alueel­le voi sen an­sios­ta si­joit­tua sähköä ku­lut­ta­vaa vihreää teol­li­suut­ta

23.09.2022 09:00
Tilaajille
Aurinkopaneelit Siikajoen kunnan uusiin kohteisiin

Au­rin­ko­pa­nee­lit Sii­ka­joen kunnan uusiin koh­tei­siin

22.09.2022 14:30
Tilaajille
VTT toteuttaa vetytalousselvityksen Raahen seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla

VTT to­teut­taa ve­ty­ta­lous­sel­vi­tyk­sen Raahen seu­dul­la ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.09.2022 19:00
Tilaajille
Poikkeuksellinen kesä vakuutusyhtiölle –  "Kattoja lähti ja repeytyi, ihan kokonaisia mökkejä tuhoutui"

Poik­keuk­sel­li­nen kesä va­kuu­tus­yh­tiöl­le – "Kat­to­ja lähti ja re­pey­tyi, ihan ko­ko­nai­sia mökkejä tu­hou­tui"

13.09.2022 15:00
Tilaajille
Miksi ruskalla on niin paljon värejä? Entä mitkä olosuhteet takaavat hienoimman väriloiston? Selvitimme mistä ruskassa on kyse

Miksi rus­kal­la on niin paljon värejä? Entä mitkä olo­suh­teet ta­kaa­vat hie­noim­man vä­ri­lois­ton? Sel­vi­tim­me mistä rus­kas­sa on kyse

13.09.2022 13:30
Tilaajille
Kauneuskanavaa ruopataan ja siistitään

Kau­neus­ka­na­vaa ruo­pa­taan ja siis­ti­tään

09.09.2022 17:00 4
Tilaajille
Konsultit Hallan merituulivoimapuistossa – "Me kerromme, minne voi mennä ja minne ei, asiakas tekee omat päätöksensä"

Kon­sul­tit Hallan me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­tos­sa – "Me ker­rom­me, minne voi mennä ja minne ei, asiakas tekee omat pää­tök­sen­sä"

09.09.2022 08:00
Tilaajille
Siikajoella käytiin jo pakkasella, Raahessa mittari pysyi plussalla

Sii­ka­joel­la käytiin jo pak­ka­sel­la, Raa­hes­sa mittari pysyi plus­sal­la

09.09.2022 07:45
Tilaajille
Ketunperän metsään tulossa yli 9 000 aurinkopaneelia – Raahen Monivoiman tavoitteena aloittaa aurinkovoimalan rakentaminen keväällä

Ke­tun­pe­rän metsään tulossa yli 9 000 au­rin­ko­pa­nee­lia – Raahen Mo­ni­voi­man ta­voit­tee­na aloit­taa au­rin­ko­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­nen ke­vääl­lä

07.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Nyt on mahdollista tavata kaava-asiantuntijoita, joilla on näkemys siitä, mihin Pohjois-Pohjanmaa on menossa

Nyt on mah­dol­lis­ta tavata kaa­va-asian­tun­ti­joi­ta, joilla on näkemys siitä, mihin Poh­jois-Poh­jan­maa on menossa

05.09.2022 14:39
Hirvikärpästen huippuaika meneillään pohjoisessa: Purema voi aiheuttaa kuukausia kestävän ihottuman, ja pahimmillaan saa myös vanhat puremakohdat kutisemaan

Hir­vi­kär­päs­ten huip­pu­ai­ka me­neil­lään poh­joi­ses­sa: Purema voi ai­heut­taa kuu­kau­sia kes­tä­vän ihot­tu­man, ja pa­him­mil­laan saa myös vanhat pu­re­ma­koh­dat ku­ti­se­maan

31.08.2022 10:30
Tilaajille
Vanhemmat
Vihreää vetyä merituulivoimapuistosta – miljardien hanke etenee aikataulussaan

Vihreää vetyä me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta – mil­jar­dien hanke etenee ai­ka­tau­lus­saan

26.08.2022 08:00
Tilaajille
Venäjän valtionyhtiö Rosatom aloitti oikeustoimet Fennovoimaa vastaan – vaatii yli kolmen miljardin euron korvauksia

Venäjän val­tion­yh­tiö Rosatom aloitti oi­keus­toi­met Fen­no­voi­maa vastaan – vaatii yli kolmen mil­jar­din euron kor­vauk­sia

23.08.2022 07:29
Tilaajille
LC Vihanti luovutti kuntoportaat Raahelle – "Kiitollisena otamme vastaan tällaisia hankkeita"

LC Vihanti luo­vut­ti kun­to­por­taat Raa­hel­le – "Kii­tol­li­se­na otamme vastaan täl­lai­sia hank­kei­ta"

22.08.2022 06:00 3
Tilaajille
Järvikaislan niitto

Jär­vi­kais­lan niitto

19.08.2022 09:01
Tilaajille
Järvikaislan niitto

Jär­vi­kais­lan niitto

19.08.2022 09:01
Tilaajille
Pyhäjokisuu aukenee kovalla työllä

Py­hä­jo­ki­suu aukenee kovalla työllä

19.08.2022 09:01
Tilaajille
Uudistava viljely pitää pelloista huolta – "Ei meillä peltoja ole siksi, että siellä voisi tehdä jotakin kivoja ympäristöjuttuja, vaan ensisijassa siksi, että siellä kasvatetaan ruokaa"

Uu­dis­ta­va viljely pitää pel­lois­ta huolta – "Ei meillä peltoja ole siksi, että siellä voisi tehdä jotakin kivoja ym­pä­ris­tö­jut­tu­ja, vaan en­si­si­jas­sa siksi, että siellä kas­va­te­taan ruokaa"

17.08.2022 08:00
Tilaajille