Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Ympäristö ja ilmasto
Kuukausi
RS kysyy: Nautitko helteestä?

RS kysyy: Nau­tit­ko hel­tees­tä?

23.06.2022 12:00 1
Siikajoen vesistöalueella kesätulva – laiturit ja rannassa olevat esineet vaarassa, virtaama viisi kertaa ajankohtaa nähden kovempi

Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueel­la ke­sä­tul­va – lai­tu­rit ja ran­nas­sa olevat esineet vaa­ras­sa, vir­taa­ma viisi kertaa ajan­koh­taa nähden kovempi

21.06.2022 13:29
Tilaajille
Matinsaarta on siivottu kehotusten jälkeen

Ma­tin­saar­ta on sii­vot­tu ke­ho­tus­ten jälkeen

18.06.2022 18:00
Tilaajille
Pyhäjoen kirjastoon mennään kompostin kautta: Kuntalaisille yhteisökomposti ja kasvimaa

Py­hä­joen kir­jas­toon mennään kom­pos­tin kautta: Kun­ta­lai­sil­le yh­tei­sö­kom­pos­ti ja kas­vi­maa

09.06.2022 17:30
Tilaajille
Raahen alueen vesistöjärjestelyt käynnistyvät – Tehtaan vedentarve on pienentynyt

Raahen alueen ve­sis­tö­jär­jes­te­lyt käyn­nis­ty­vät – Tehtaan ve­den­tar­ve on pie­nen­ty­nyt

04.06.2022 17:00
Tilaajille
Lukiolaiset tekivät hyvää viimeisen koulupäivän kunniaksi

Lu­kio­lai­set tekivät hyvää vii­mei­sen kou­lu­päi­vän kun­niak­si

04.06.2022 08:00
Tilaajille
Pikkulahden rantaan kasvaa ruusupuisto – "Tarkoitus on se, että ihmiset viihtyisivät siellä entistä paremmin"

Pik­ku­lah­den rantaan kasvaa ruu­su­puis­to – "Tar­koi­tus on se, että ihmiset viih­tyi­si­vät siellä entistä pa­rem­min"

31.05.2022 18:30 6
Tilaajille
Ruusupuisto

Ruu­su­puis­to

31.05.2022 16:35
Tilaajille
Vanhemmat
Koululaiset rientävät luontopolun päähän, jossa odottaa makkaraa

Kou­lu­lai­set rien­tä­vät luon­to­po­lun päähän, jossa odottaa mak­ka­raa

28.05.2022 09:00
Tilaajille
Maailmanmestari Roope Tonteri tulee avaamaan Tarpioon uuden luontopolun

Maail­man­mes­ta­ri Roope Tonteri tulee avaa­maan Tar­pioon uuden luon­to­po­lun

25.05.2022 10:00
Tilaajille
Raahen ilmanlaatu oli viime vuonna hyvä tai tyydyttävä yli 97 prosenttia vuodesta

Raahen il­man­laa­tu oli viime vuonna hyvä tai tyy­dyt­tä­vä yli 97 pro­sent­tia vuo­des­ta

24.05.2022 06:00
Tilaajille
Inhottavan ihanaa

In­hot­ta­van ihanaa

20.05.2022 10:07
Tilaajille
RAOS Project vetäytyy Hanhikivenniemeltä – "Hiljaista tässä joka tapauksessa on. Juristit ovat niitä, jotka keskeisesti miettivät asioita"

RAOS Project ve­täy­tyy Han­hi­ki­ven­nie­mel­tä – "Hil­jais­ta tässä joka ta­pauk­ses­sa on. Ju­ris­tit ovat niitä, jotka kes­kei­ses­ti miet­ti­vät asioi­ta"

16.05.2022 08:00 3
Tilaajille
Kohti kestävämpää liiketoimintaa
Mielipidekirjoitus

Kohti kes­tä­väm­pää lii­ke­toi­min­taa

11.05.2022 05:30
Tilaajille
Kompostointi kannattaa rahallisesti, sillä kohta taajama-alueelta aletaan kerätä biojätettä erikseen ja se maksaa

Kom­pos­toin­ti kan­nat­taa ra­hal­li­ses­ti, sillä kohta taa­ja­ma-alueel­ta aletaan kerätä bio­jä­tet­tä erik­seen ja se maksaa

10.05.2022 21:00
Tilaajille
Seurakuntakodilla pohditaan lauantaina, mikä on kirkon rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä

Seu­ra­kun­ta­ko­dil­la poh­di­taan lauan­tai­na, mikä on kirkon rooli il­mas­ton­muu­tok­sen vas­tai­ses­sa työssä

06.05.2022 16:00
Tilaajille
Penkkojen kunnostusta miljoonalla eurolla

Penk­ko­jen kun­nos­tus­ta mil­joo­nal­la eurolla

06.05.2022 10:00
Tilaajille
Meren jää Mikonkarin edustalla

Meren jää Mi­kon­ka­rin edus­tal­la

05.05.2022 19:00
Tilaajille
Kädestä pitäen opastusta ilmasto- ja ympäristöasioihin – Mikon voi kutsua kylään vaikka opastamaan biohiiletyksen tekemiseen

Kädestä pitäen opas­tus­ta il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­asioi­hin – Mikon voi kutsua kylään vaikka opas­ta­maan bio­hii­le­tyk­sen te­ke­mi­seen

02.05.2022 16:25 2
Tilaajille
Kylmää on, mutta niin oli viime vappunakin

Kylmää on, mutta niin oli viime vap­pu­na­kin

29.04.2022 13:23