Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ympäristö ja ilmasto
Kuukausi
Aittalahden ilmastuslaite toiminnassa

Ait­ta­lah­den il­mas­tus­lai­te toi­min­nas­sa

18.05.2023 16:00 3
Tilaajille
Seitsemän voimalan tuulivoimapuiston Kuusamon ja Posion rajalla

Seit­se­män voi­ma­lan tuu­li­voi­ma­puis­ton Kuu­sa­mon ja Posion rajalla

10.05.2023 08:27
Tilaajille
4H kerää lannotesäkkejä tänäkin kesänä

4H kerää lan­no­te­säk­ke­jä tänäkin kesänä

06.05.2023 18:30
Merituuli voisi tuoda miljardien verohyödyt

Me­ri­tuu­li voisi tuoda mil­jar­dien ve­ro­hyö­dyt

04.05.2023 13:20
Tilaajille
Ilmastuslaitteen rikkoutuminen aiheutti kalakuolemia Aittalahdella

Il­mas­tus­lait­teen rik­kou­tu­mi­nen ai­heut­ti ka­la­kuo­le­mia Ait­ta­lah­del­la

03.05.2023 20:30 2
Tilaajille
Kiertokaari valitsi urakoitsijat bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksiin, mukana viisi yritystä

Kier­to­kaa­ri valitsi ura­koit­si­jat bio- ja pak­kaus­jät­tei­den kul­je­tuk­siin, mukana viisi yri­tys­tä

01.05.2023 15:30 4
Vanhemmat
Kyykäärme rauhoitetaan nyt Suomessakin

Kyy­käär­me rau­hoi­te­taan nyt Suo­mes­sa­kin

28.04.2023 15:00
Tilaajille
Miksi sää on ollut muuta maata surkeampi Pohjois-Pohjanmaalla? Meteorologi: "Tämä on  ilmakehän omaa tanssimista"

Miksi sää on ollut muuta maata sur­keam­pi Poh­jois-Poh­jan­maal­la? Me­teo­ro­lo­gi: "Tämä on il­ma­ke­hän omaa tans­si­mis­ta"

28.04.2023 13:04
Tilaajille
Monia taloja uhkaa pakkoremontti – EU:n energiatehokkuusvaatimukset kohdistuvat etenkin 1970-luvulla ja sitä ennen rakennettuihin taloihin

Monia taloja uhkaa pak­ko­re­mont­ti – EU:n ener­gia­te­hok­kuus­vaa­ti­muk­set koh­dis­tu­vat etenkin 1970-lu­vul­la ja sitä ennen ra­ken­net­tui­hin ta­loi­hin

26.04.2023 09:56 3
Tilaajille
Ely-keskus: Pohjois-Pohjanmaan jokivarsien asukkaiden kannattaa varautua odotettua suurempiin kevättulviin – katso eri vesistöjen tulvaennusteet täältä

Ely-kes­kus: Poh­jois-Poh­jan­maan jo­ki­var­sien asuk­kai­den kan­nat­taa va­rau­tua odo­tet­tua suu­rem­piin ke­vät­tul­viin – katso eri ve­sis­tö­jen tul­va­en­nus­teet täältä

25.04.2023 20:12
Sukulaiset selville haistamalla – Mustamuurahaisten pesissä kuningatarten välinen sukulaisuus ratkaisee, eletäänkö sovussa vai ei

Su­ku­lai­set sel­vil­le hais­ta­mal­la – Mus­ta­muu­ra­hais­ten pesissä ku­nin­ga­tar­ten välinen su­ku­lai­suus rat­kai­see, ele­tään­kö sovussa vai ei

24.04.2023 10:00
Tilaajille
Roskapussikampanja näkyy seutukunnassa – aiempina vuosina maskit sotkivat ympäristöä, mutta nykyään vähemmän: "Se muistutti ympäristökatastrofia"

Ros­ka­pus­si­kam­pan­ja näkyy seu­tu­kun­nas­sa – aiem­pi­na vuosina maskit sot­ki­vat ym­pä­ris­töä, mutta nykyään vä­hem­män: "Se muis­tut­ti ym­pä­ris­tö­ka­tast­ro­fia"

22.04.2023 10:00 1
Tilaajille
Etha Windin Jukka Rönnlund: "Tuulivoiman positiivinen vaikutus, joka saavutetaan päästövähennyksinä, on 50 kertaa suurempi kuin sen negatiiviset vaikutukset"

Etha Windin Jukka Rönn­lund: "Tuu­li­voi­man po­si­tii­vi­nen vai­ku­tus, joka saa­vu­te­taan pääs­tö­vä­hen­nyk­si­nä, on 50 kertaa suu­rem­pi kuin sen ne­ga­tii­vi­set vai­ku­tuk­set"

21.04.2023 08:00 7
Tilaajille
Pyhäjoki hyväksyi kaavoitusaloitteen – "Merituulivoima on uusi lehti"

Py­hä­jo­ki hy­väk­syi kaa­voi­tus­aloit­teen – "Me­ri­tuu­li­voi­ma on uusi lehti"

20.04.2023 13:30
Tilaajille
Tulvahuippujen ajankohta muuttuu Pohjois-Pohjanmaalla – Siikajoelle ennustetaan kahta tulvajaksoa

Tul­va­huip­pu­jen ajan­koh­ta muuttuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Sii­ka­joel­le en­nus­te­taan kahta tul­va­jak­soa

19.04.2023 15:15
Tilaajille
Vihannin S-marketin yhteydessä ollut Rinki-ekopiste suljetaan

Vi­han­nin S-mar­ke­tin yh­tey­des­sä ollut Rin­ki-eko­pis­te sul­je­taan

19.04.2023 11:00
Tilaajille
Siikajoki hyväksyi merituulivoimapuistojen kaavoitusaloitteet

Sii­ka­jo­ki hy­väk­syi me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­to­jen kaa­voi­tus­aloit­teet

16.04.2023 12:00 2
Tilaajille
Raahen keskustan ilmassa on nyt paljon katupölyä – Helpotusta on luvassa

Raahen kes­kus­tan ilmassa on nyt paljon ka­tu­pö­lyä – Hel­po­tus­ta on luvassa

12.04.2023 14:57 1
Metsähallitus esittää Hailuotoon, Raaheen, Pyhäjoelle ja Siikajoelle massiivista satsausta merituulivoimaan – länsirannikolle suunnitellut puistot tuottaisivat energiaa lähes neljän Olkiluoto 3:n edestä

Met­sä­hal­li­tus esittää Hai­luo­toon, Raa­heen, Py­hä­joel­le ja Sii­ka­joel­le mas­sii­vis­ta sat­saus­ta me­ri­tuu­li­voi­maan – län­si­ran­ni­kol­le suun­ni­tel­lut puistot tuot­tai­si­vat ener­giaa lähes neljän Ol­ki­luo­to 3:n edestä

06.04.2023 15:23 4
Tilaajille
Kevättulvien odotetaan alkavan Pohjois-Pohjanmaalla aikaisintaan huhtikuun puolenvälin jälkeen – jääsahaukset aloitetaan ensi viikolla

Ke­vät­tul­vien odo­te­taan alkavan Poh­jois-Poh­jan­maal­la ai­kai­sin­taan huh­ti­kuun puo­len­vä­lin jälkeen – jää­sa­hauk­set aloi­te­taan ensi vii­kol­la

05.04.2023 13:16