Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Ympäristö ja ilmasto
Kuukausi
Luonnonperintösäätiö sai Raahesta lahjaksi metsää – Säätiölle on tulossa lisää suojelualueita Pohjois-Pohjanmaalle lähiaikoina

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö sai Raa­hes­ta lah­jak­si metsää – ­Sää­tiöl­le on tulossa lisää suo­je­lu­aluei­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­le lä­hi­ai­koi­na

28.02.2024 13:14 3
Moni katto kestää yli metrin kerroksen lunta – Siikajoen mittauspisteellä lumi on ollut näissä korkeuksissa viimeksi vuonna 1969

Moni katto kestää yli metrin ker­rok­sen lunta – Sii­ka­joen mit­taus­pis­teel­lä lumi on ollut näissä kor­keuk­sis­sa vii­mek­si vuonna 1969

28.02.2024 08:00 1
Lukijalta: Nyt on hyvät neuvot tarpeen, kun kahvinporot jäätyvät kompostiin
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nyt on hyvät neuvot tar­peen, kun kah­vin­po­rot jää­ty­vät kom­pos­tiin

21.02.2024 16:30 6
Tilaajille
Valkoista kultaa putoilee taivaalta jo aivan liikaa: "Ajatus oli, että kyllähän tuosta vielä voi ajaa. Ei voinut"
Kolumni

Val­kois­ta kultaa pu­toi­lee tai­vaal­ta jo aivan liikaa: "Ajatus oli, että kyl­lä­hän tuosta vielä voi ajaa. Ei voinut"

21.02.2024 07:00
Tilaajille
Merituulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen sopimus tulee käsittelyyn

Me­ri­tuu­li­voi­ma­hank­keen osa­yleis­kaa­voi­tuk­sen sopimus tulee kä­sit­te­lyyn

19.02.2024 18:00 1
Tilaajille
Siitepölytiedotuksia saadaan sittenkin ensi kesänä –Palvelun rahoitus on selvillä vain yhdeksi vuodeksi

Sii­te­pö­ly­tie­do­tuk­sia saadaan sit­ten­kin ensi kesänä –Pal­ve­lun ra­hoi­tus on sel­vil­lä vain yhdeksi vuo­dek­si

17.02.2024 14:00
"Rosatom puolustaa etujaan, kunnes kaikki on täytetty" – Venäläiset vaatimassa Fennovoimalta yhä enemmän korvauksia

"Ro­sa­tom puo­lus­taa etu­jaan, kunnes kaikki on täy­tet­ty" – Ve­nä­läi­set vaa­ti­mas­sa Fen­no­voi­mal­ta yhä enemmän kor­vauk­sia

16.02.2024 09:29 3
Tilaajille
Jääröysejä Kallan edustalla

Jää­röy­se­jä Kallan edus­tal­la

13.02.2024 15:19
Tilaajille
Jääröystit Kallan edustalla

Jää­röys­tit Kallan edus­tal­la

13.02.2024 15:19
Tilaajille
Ilmastuslaite epäkunnossa – Aittalahdella voi esiintyä epämiellyttävää hajua

Il­mas­tus­lai­te epä­kun­nos­sa – Ait­ta­lah­del­la voi esiin­tyä epä­miel­lyt­tä­vää hajua

12.02.2024 16:00 7
Tilaajille
SSAB:n valtava voimajohtohanke etenee – Maanomistajia toistasataa

SSAB:n valtava voi­ma­joh­to­han­ke etenee – Maan­omis­ta­jia tois­ta­sa­taa

09.02.2024 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pyhäjoen S-marketille muovinkeräyspiste

Py­hä­joen S-mar­ke­til­le muo­vin­ke­räys­pis­te

01.02.2024 14:00
Tilaajille
Kylmin tammikuu kahdeksaan vuoteen

Kylmin tam­mi­kuu kah­dek­saan vuoteen

01.02.2024 13:00
Tilaajille
Kiertokaari Oy käynnistää uudelleen bio- ja pakkausjätteiden kilpailutuksen

Kier­to­kaa­ri Oy käyn­nis­tää uu­del­leen bio- ja pak­kaus­jät­tei­den kil­pai­lu­tuk­sen

01.02.2024 12:00 1
Tilaajille
Kolumni: Pakkanen mielen mittarina
Kolumni

Ko­lum­ni: Pak­ka­nen mielen mit­ta­ri­na

26.01.2024 07:00
Tilaajille
Ministeriö avustaa Raahea kiinteistöjen energiatehokkuudessa

Mi­nis­te­riö avustaa Raahea kiin­teis­tö­jen ener­gia­te­hok­kuu­des­sa

21.01.2024 09:00
Tilaajille
Jäätynyttä kompostoria ei pidä sulattaa kuumalla vedellä –  herättele pieneliöt toimimaan kuumavesipullolla

Jää­ty­nyt­tä kom­pos­to­ria ei pidä su­lat­taa kuu­mal­la vedellä –  he­rät­te­le pien­eliöt toi­mi­maan kuu­ma­ve­si­pul­lol­la

25.01.2024 17:16
Tilaajille
Ilmastonmuutos kutistaa tuttuja talvilintujamme – lämpenevä ilmasto suosii luonnonvalinnan kautta pienikokoisempia yksilöitä

Il­mas­ton­muu­tos ku­tis­taa tuttuja tal­vi­lin­tu­jam­me – läm­pe­ne­vä ilmasto suosii luon­non­va­lin­nan kautta pie­ni­ko­koi­sem­pia yk­si­löi­tä

13.01.2024 16:00 1
Markkinaoikeuden päätös ei vaikuta Kiertokaaren jätekuljetuksiin

Mark­ki­na­oi­keu­den päätös ei vaikuta Kier­to­kaa­ren jä­te­kul­je­tuk­siin

10.01.2024 15:06
Tilaajille
Täyttyikö keräysastia? – Tyhjennysaikataulut löytyvät netistä

Täyt­tyi­kö ke­räy­sas­tia? – ­Tyh­jen­ny­sai­ka­tau­lut löy­ty­vät netistä

08.01.2024 15:00 5
Tilaajille