Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yritykset ja elinkeinot
Kuukausi ja vanhemmat
Toiminta loppumassa konkurssiin – vanhalla meijerillä toimineen Rannikon SERO-yhdistyksen tarina päättyy ensi viikolla

Toi­min­ta lop­pu­mas­sa kon­kurs­siin – van­hal­la mei­je­ril­lä toi­mi­neen Ran­ni­kon SE­RO-yh­dis­tyk­sen tarina päättyy ensi vii­kol­la

26.05.2023 08:00 1
Tilaajille
Aurinko sai markkinaväen liikkeelle

Aurinko sai mark­ki­na­väen liik­keel­le

20.05.2023 18:00 1
Tilaajille
Woodcomp keskittyy  puutuotteisiin ja puukerrostaloihin

Wood­comp kes­kit­tyy puu­tuot­tei­siin ja puu­ker­ros­ta­loi­hin

19.05.2023 17:00
Tilaajille
SSAB:n Raahen tehtaalla vietettiin harjannostajaisia

SSAB:n Raahen teh­taal­la vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia

18.05.2023 12:00 1
Tilaajille
Tiia Laurila tuo Raahen kadut, rannat ja tunnelmat kuoseihinsa

Tiia Laurila tuo Raahen kadut, rannat ja tun­nel­mat kuo­sei­hin­sa

17.05.2023 18:00 2
Tilaajille
Raahen Monivoiman omistajayhtiölle uusi toimitusjohtaja

Raahen Mo­ni­voi­man omis­ta­ja­yh­tiöl­le uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja

17.05.2023 13:00
Tilaajille
Satama ja merituulivoimapuistoa suunnitteleva OX2 sopivat yhteistyöstä – satamassa saattaa iskeä tilapula

Satama ja me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­toa suun­nit­te­le­va OX2 sopivat yh­teis­työs­tä – sa­ta­mas­sa saattaa iskeä ti­la­pu­la

16.05.2023 20:00 1
Tilaajille
Helaakosken toimitusjohtaja vaihtuu

He­laa­kos­ken toi­mi­tus­joh­ta­ja vaihtuu

15.05.2023 10:21
Tilaajille
Raahessa omakotitalot käyvät kaupaksi – toiset hakevat kaupunkikotia, kaksiota tai kolmiota

Raa­hes­sa oma­ko­ti­ta­lot käyvät kau­pak­si – toiset hakevat kau­pun­ki­ko­tia, kak­sio­ta tai kol­mio­ta

14.05.2023 12:00 1
Tilaajille
Katso video ja kuvat: Muotinäytös huipensi Fiian Valakiat

Katso video ja kuvat: Muo­ti­näy­tös hui­pen­si Fiian Va­la­kiat

13.05.2023 15:22
Tilaajille
Muotinäytös Härkätorilla

Muo­ti­näy­tös Här­kä­to­ril­la

13.05.2023 15:20
Tilaajille
Pyhäjoelle viritellään turvesuon kokoista aurinkovoimalaa – projektijohtajan mukaan kyse on yhdestä Suomen suurimmista aurinkovoimahankkeista

Py­hä­joel­le vi­ri­tel­lään tur­ve­suon ko­kois­ta au­rin­ko­voi­ma­laa – pro­jek­ti­joh­ta­jan mukaan kyse on yhdestä Suomen suu­rim­mis­ta au­rin­ko­voi­ma­hank­keis­ta

12.05.2023 08:00 1
Tilaajille
Huili saa ihan uuden elämän remontissa

Huili saa ihan uuden elämän re­mon­tis­sa

11.05.2023 20:00 3
Tilaajille
Kysyntä kirittää SSAB:n muutosta – fossiilivapaan teräksen tuotantolinja tarvitsee Raahen ruutukaava-alueen kokoisen tilan

Kysyntä ki­rit­tää SSAB:n muu­tos­ta – fos­sii­li­va­paan te­räk­sen tuo­tan­to­lin­ja tar­vit­see Raahen ruu­tu­kaa­va-alueen ko­koi­sen tilan

09.05.2023 20:00
Tilaajille
Syväsatamaan on suunnitteilla uusi laituri – Raahen Satama Oy hakee vesiluvan muutosta

Sy­vä­sa­ta­maan on suun­nit­teil­la uusi laituri – Raahen Satama Oy hakee ve­si­lu­van muu­tos­ta

08.05.2023 15:40 1
Tilaajille
Limingassa yrittäjää tai työnhakijaa ei jätetä tyhjän päälle: ”On tärkeää tietää, minkälaista työvoiman tarvetta yrityksillä on"
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa yrit­tä­jää tai työn­ha­ki­jaa ei jätetä tyhjän päälle: ”On tärkeää tietää, min­kä­lais­ta työ­voi­man tar­vet­ta yri­tyk­sil­lä on"

08.05.2023 06:00
Kari-Pekka Tuhkala myi nuorisokotinsa Siikajoella ja puhuu nyt suunsa puhtaaksi lastensuojelulain ongelmista –  Oululaisasianajaja korjaisi lakia esimerkiksi hatkanuorten osalta

Ka­ri-Pek­ka Tuhkala myi nuo­ri­so­ko­tin­sa Sii­ka­joel­la ja puhuu nyt suunsa puh­taak­si las­ten­suo­je­lu­lain on­gel­mis­ta –  Ou­lu­lai­sa­sia­na­ja­ja kor­jai­si lakia esi­mer­kik­si hat­ka­nuor­ten osalta

07.05.2023 09:20 4
Tilaajille
Ratalinjausvaihtoehdoista karttaluonnos – ratayhteys olisi joko Otanmäen ja Tuomiojan tai Lampinsaaren välillä

Ra­ta­lin­jaus­vaih­to­eh­dois­ta kart­ta­luon­nos – ra­ta­yh­teys olisi joko Otan­mäen ja Tuo­mi­ojan tai Lam­pin­saa­ren välillä

06.05.2023 10:00
Tilaajille
Kuljettajiksi haluavilta tulee työhakemuksia hyvin, mutta kokeneita hakijoissa ei kovin paljon ole

Kul­jet­ta­jik­si ha­lua­vil­ta tulee työ­ha­ke­muk­sia hyvin, mutta ko­ke­nei­ta ha­ki­jois­sa ei kovin paljon ole

05.05.2023 10:00
Tilaajille
Vapaita neliöitä rohkeasti uudelleen ideoitavaksi – vesiyhtiö laittoi Tornitalon vesisäiliön myyntiin

Vapaita ne­liöi­tä roh­keas­ti uu­del­leen ideoi­ta­vak­si – ve­si­yh­tiö laittoi Tor­ni­ta­lon ve­si­säi­liön myyn­tiin

05.05.2023 08:00 2
Tilaajille