Yritykset ja elinkeinot
Kuukausi
Lähes kaikki lukevat sanomalehtiä
Pääkirjoitus

Lähes kaikki lukevat sa­no­ma­leh­tiä

03.10.2022 06:30
Tilaajille
Tätä mieltä: Joulusuklaat ovat jo kaupoissa, alkaako joulun odotus liian aikaisin?

Tätä mieltä: Jou­lu­suk­laat ovat jo kau­pois­sa, alkaako joulun odotus liian ai­kai­sin?

29.09.2022 20:00 2
Tilaajille
Raahen seudulta kaksi osastoa alihankintamessuille Tampereelle

Raahen seu­dul­ta kaksi osastoa ali­han­kin­ta­mes­suil­le Tam­pe­reel­le

24.09.2022 12:00
Tilaajille
Luohualla toimiva tislaamo on valmiina ensimmäisen tuotteensa myyntiin

Luo­hual­la toimiva tis­laa­mo on val­mii­na en­sim­mäi­sen tuot­teen­sa myyn­tiin

23.09.2022 10:13
Tilaajille
Raahepolis Oy rakentaa yritykselle tuotantohallin

Raa­he­po­lis Oy ra­ken­taa yri­tyk­sel­le tuo­tan­to­hal­lin

22.09.2022 18:00 1
Tilaajille
Otso Goldin saneeraussuunnitelmalle lisää jatkoaikaa – "Ei ole tärkeää, kuka on virkaa tekevä toimitusjohtaja", hallituksen puheenjohtaja sanoo

Otso Goldin sa­nee­raus­suun­ni­tel­mal­le lisää jat­ko­ai­kaa – "Ei ole tär­keää, kuka on virkaa tekevä toi­mi­tus­joh­ta­ja", hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja sanoo

15.09.2022 18:00
Tilaajille
Norwegian lopettaa Oulun-lennot – "Oulu on kiva paikka, mutta ihmiset lentävät mieluummin rantakohteisiin"

Nor­we­gian lo­pet­taa Ou­lun-len­not – "Oulu on kiva paikka, mutta ihmiset len­tä­vät mie­luum­min ran­ta­koh­tei­siin"

09.09.2022 12:10
Tilaajille
Yritysten näkymät tipahtivat miinukselle Pohjois-Pohjanmaalla: "Barometristä on vaikea hakea positiivisia näkymiä"

Yri­tys­ten näkymät ti­pah­ti­vat mii­nuk­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la: "Ba­ro­met­ris­tä on vaikea hakea po­si­tii­vi­sia nä­ky­miä"

07.09.2022 20:30
Tilaajille
Vanhemmat
Yrittäjyys pitää tehdä nuorille tutuksi
Pääkirjoitus

Yrit­tä­jyys pitää tehdä nuo­ril­le tutuksi

05.09.2022 06:30
Tilaajille
E. Helaakoski Oy osti Molkentin Oy:n

E. He­laa­kos­ki Oy osti Mol­ken­tin Oy:n

02.09.2022 17:00
Tilaajille
Konkurssi uhkaa näillä sähkön hinnoilla – "Se tarkoittaisi jo noin 150 000 euron sähkölaskua kaudesta"

Kon­kurs­si uhkaa näillä sähkön hin­noil­la – "Se tar­koit­tai­si jo noin 150 000 euron säh­kö­las­kua kau­des­ta"

01.09.2022 20:00
Tilaajille
Siikajoenkylän uusi kauppa avautuu ensi viikon perjantaina – kauppias: "Kerranhan me eletään ja otetaan hyppy tuntemattomaan"

Sii­ka­joen­ky­län uusi kauppa avautuu ensi viikon per­jan­tai­na – kaup­pias: "Ker­ran­han me eletään ja otetaan hyppy tun­te­mat­to­maan"

31.08.2022 09:00 6
Tilaajille
Yksi pala pois Raahen keskustan kehittämisestä – DPFF-rahasto piti kaupungin vaatimia korvauksia kohtuuttomina

Yksi pala pois Raahen kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­ses­tä – DPFF-ra­has­to piti kau­pun­gin vaa­ti­mia kor­vauk­sia koh­tuut­to­mi­na

31.08.2022 08:00 4
Tilaajille
Kuudetta vuotta peräkkäin kasvanut ResComi palkkaa osaajia

Kuu­det­ta vuotta pe­räk­käin kas­va­nut ResComi palkkaa osaajia

30.08.2022 10:22
Tilaajille
Sähkön hinta näkyy tuloslaskelmissa – "On pakko keksiä keinoja säästää sähköä"

Sähkön hinta näkyy tu­los­las­kel­mis­sa – "On pakko keksiä keinoja säästää sähköä"

29.08.2022 08:00
Tilaajille
Yritysten muutostilanteisiin apua infotilaisuuksista

Yri­tys­ten muu­tos­ti­lan­tei­siin apua in­fo­ti­lai­suuk­sis­ta

25.08.2022 16:00
Tilaajille
RAOS Project: Fennovoima vaatii purkamaan kaikki rakennukset – Fennovoima: rakennusten kohtalo on osa riitaa

RAOS Pro­ject: Fen­no­voi­ma vaatii pur­ka­maan kaikki ra­ken­nuk­set – Fen­no­voi­ma: ra­ken­nus­ten kohtalo on osa riitaa

25.08.2022 14:15 2
Tilaajille
Venäjän valtionyhtiö Rosatom aloitti oikeustoimet Fennovoimaa vastaan – vaatii yli kolmen miljardin euron korvauksia

Venäjän val­tion­yh­tiö Rosatom aloitti oi­keus­toi­met Fen­no­voi­maa vastaan – vaatii yli kolmen mil­jar­din euron kor­vauk­sia

23.08.2022 07:29
Tilaajille
Pohjolan Peruna toiminut Vihannissa 60 vuotta – "Ukrainan sota on osoittanut, kuinka tärkeä merkitys alkutuotannolla ja elintarviketeollisuudella on Suomen huoltovarmuudelle"

Poh­jo­lan Peruna toi­mi­nut Vi­han­nis­sa 60 vuotta – "Uk­rai­nan sota on osoit­ta­nut, kuinka tärkeä mer­ki­tys al­ku­tuo­tan­nol­la ja elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­del­la on Suomen huol­to­var­muu­del­le"

20.08.2022 10:00
Tilaajille
Raahen satama jatkaa kasvuaan – "Pyrimme säilyttämään asemamme sellaisena, että Raahen satama on täynnä."

Raahen satama jatkaa kas­vuaan – "Py­rim­me säi­lyt­tä­mään ase­mam­me sel­lai­se­na, että Raahen satama on täyn­nä."

15.08.2022 08:00
Tilaajille