Mainos: Ter­ve­tu­loa pul­la­kah­vil­le ta­paa­maan leh­den­te­ki­jöi­tä ti 24.5. klo 12-14 Raahen Seutuun (Fell­ma­nin­puis­to­ka­tu 4). Pai­kal­la myös opas­tus­ta di­gi­tuot­tei­dem­me käyt­töön.

Yritykset ja elinkeinot
Viimeisin 12 tuntia
Gemdale Limited Oy:ltä kaivoslain mukainen varausilmoitus läpi koko Raahen seutukunnan

Gemdale Limited Oy:ltä kai­vos­lain mu­kai­nen va­rau­sil­moi­tus läpi koko Raahen seu­tu­kun­nan

13:39
Tilaajille
Viikko
Vielä nousee lisää tuulivoimaloita: Rakennuspaikat alkavat käydä vähiin.

Vielä nousee lisää tuu­li­voi­ma­loi­ta: Ra­ken­nus­pai­kat alkavat käydä vähiin.

18.05.2022 08:52 3
Tilaajille
Raahen uusi biljardisali

Raahen uusi bil­jar­di­sa­li

17.05.2022 15:29
Tilaajille
Oululaisen Wetterin omistaja vaihtuu poikkeuksellisessa yrityskaupassa – raahelaislähtöinen Markku Kankaala toinen uusista omistajista

Ou­lu­lai­sen Wet­te­rin omis­ta­ja vaihtuu poik­keuk­sel­li­ses­sa yri­tys­kau­pas­sa – raa­he­lais­läh­töi­nen Markku Kan­kaa­la toinen uusista omis­ta­jis­ta

16.05.2022 13:30
Tilaajille
RAOS Project vetäytyy Hanhikivenniemeltä – "Hiljaista tässä joka tapauksessa on. Juristit ovat niitä, jotka keskeisesti miettivät asioita"

RAOS Project ve­täy­tyy Han­hi­ki­ven­nie­mel­tä – "Hil­jais­ta tässä joka ta­pauk­ses­sa on. Ju­ris­tit ovat niitä, jotka kes­kei­ses­ti miet­ti­vät asioi­ta"

16.05.2022 08:00 2
Tilaajille
Tarvittavat tukitoimet pitää myös toteuttaa
Pääkirjoitus

Tar­vit­ta­vat tu­ki­toi­met pitää myös to­teut­taa

16.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Ely-keskus kokoaa työryhmiä selvittämään Fennovoiman hankkeen alasajon vaikutuksia ja tarvittavia tukitoimia

Ely-kes­kus kokoaa työ­ryh­miä sel­vit­tä­mään Fen­no­voi­man hank­keen alas­ajon vai­ku­tuk­sia ja tar­vit­ta­via tu­ki­toi­mia

13.05.2022 12:30 3
Tilaajille
Huolenaiheita Hanhikiveltä?
Kolumni

Huo­le­nai­hei­ta Han­hi­ki­vel­tä?

13.05.2022 07:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Korjausrakentamisen hinnat nousivat kymmenen prosenttia vuodessa

Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen hinnat nou­si­vat kym­me­nen pro­sent­tia vuo­des­sa

11.05.2022 15:00
Tilaajille
SSAB teki Raahen kaupungille ehdotuksen, jonka toteutumisella olisi suuri merkitys tehtaan tulevaisuudelle

SSAB teki Raahen kau­pun­gil­le eh­do­tuk­sen, jonka to­teu­tu­mi­sel­la olisi suuri mer­ki­tys tehtaan tu­le­vai­suu­del­le

08.05.2022 18:00
Tilaajille
Kauppatorstai pidentää aukioloaikoja: Kuukauden toisena torstaina ovet auki 20:een

Kaup­pa­tors­tai pi­den­tää au­kio­loai­ko­ja: Kuu­kau­den toisena tors­tai­na ovet auki 20:een

08.05.2022 13:00 2
Tilaajille
Rosatom vaatii korvauksia ja sanoo Fennovoiman päätöksen olevan poliittisesti motivoitunut – "Olemme avoimia keskustelemaan mahdollisista vaihtoehdoista hankkeen käynnistämiseksi uudelleen"

Rosatom vaatii kor­vauk­sia ja sanoo Fen­no­voi­man pää­tök­sen olevan po­liit­ti­ses­ti mo­ti­voi­tu­nut – "Olemme avoimia kes­kus­te­le­maan mah­dol­li­sis­ta vaih­toeh­dois­ta hank­keen käyn­nis­tä­mi­sek­si uu­del­leen"

06.05.2022 20:20 5
Tilaajille
Mitä töiden hiljeneminen Pyhäjoen Hanhikiven niemellä tarkoittaa alueen rakennusyrityksille? Kysymyksen saivat vastattavaksi Lehdon ja Sorvojan edustajat

Mitä töiden hil­je­ne­mi­nen Py­hä­joen Han­hi­ki­ven nie­mel­lä tar­koit­taa alueen ra­ken­nu­sy­ri­tyk­sil­le? Ky­sy­myk­sen saivat vas­tat­ta­vak­si Lehdon ja Sor­vo­jan edus­ta­jat

04.05.2022 15:00
Tilaajille
Sp-Koti laajentaa toimintaansa Raaheen: Suunnitelmissa on lisärekrytointeja

Sp-Koti laa­jen­taa toi­min­taan­sa Raa­heen: Suun­ni­tel­mis­sa on li­sä­rek­ry­toin­te­ja

04.05.2022 11:00
Tilaajille
Oikea ratkaisu, josta riittää jälkipyykkiä
Pääkirjoitus

Oikea rat­kai­su, josta riittää jäl­ki­pyyk­kiä

04.05.2022 06:30
Tilaajille
Pyhäjoen Hanhikivenniemi hiljenee odottamaan uutta laitostoimittajaa

Py­hä­joen Han­hi­ki­ven­nie­mi hil­je­nee odot­ta­maan uutta lai­tos­toi­mit­ta­jaa

03.05.2022 16:13 1
Tilaajille
Raahen Energia kiittää Fennovoiman ratkaisua – "Epätietoisuuden tilaan jääminen olisi ollut kaikista pahinta"

Raahen Energia kiittää Fen­no­voi­man rat­kai­sua – "E­pä­tie­toi­suu­den tilaan jää­mi­nen olisi ollut kai­kis­ta pa­hin­ta"

03.05.2022 13:30
Tilaajille
Kauppakamariosaston Raimo Seikkala: "Ydinvoimalahanke on tuonut hyvinvointia tälle alueelle 15 kultakaivoksen verran"

Kaup­pa­ka­ma­rio­sas­ton Raimo Seik­ka­la: "Y­din­voi­ma­la­han­ke on tuonut hy­vin­voin­tia tälle alueel­le 15 kul­ta­kai­vok­sen verran"

04.05.2022 15:05 4
Tilaajille
Venäläisyhtiö kommentoi: Fennovoima lopetti yhteistyön ilman osakkaiden suostumusta, RAOS aikoo puolustaa oikeuksiaan – "Käsittämätöntä"

Ve­nä­läi­syh­tiö kom­men­toi: Fen­no­voi­ma lopetti yh­teis­työn ilman osak­kai­den suos­tu­mus­ta, RAOS aikoo puo­lus­taa oi­keuk­siaan – "Kä­sit­tä­mä­tön­tä"

02.05.2022 17:41
Tilaajille
Odotettavissa ollut Fennovoiman päätös harmittaa Pyhäjoella – "Nyt on tärkeää lähteä painamaan kohti uutta"

Odo­tet­ta­vis­sa ollut Fen­no­voi­man päätös har­mit­taa Py­hä­joel­la – "Nyt on tärkeää lähteä pai­na­maan kohti uutta"

02.05.2022 17:00
Tilaajille