Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Yritykset ja elinkeinot
Viimeisin 12 tuntia
Uutta koulutusta suunnitellessa kuunnellaan tarkasti yrityselämää – Raahessa alkaa ensi syksyllä tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Uutta kou­lu­tus­ta suun­ni­tel­les­sa kuun­nel­laan tar­kas­ti yri­tys­elä­mää – Raa­hes­sa alkaa ensi syk­syl­lä tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan in­si­nöö­ri­kou­lu­tus

31.01.2023 18:00
Tilaajille
Viikko
Suomen Keittiömestarit ja Pohjolan Peruna yhteistyöhön: Kotimainen ruoka toi samaan pöytään

Suomen Keit­tiö­mes­ta­rit ja Poh­jo­lan Peruna yh­teis­työ­hön: Ko­ti­mai­nen ruoka toi samaan pöytään

30.01.2023 14:44 3
Tilaajille
Ammattiosaajista on pulaa, mutta tarvittavien taitojen kartuttamiseen on tarjolla monia hyviä keinoja

Am­mat­tio­saa­jis­ta on pulaa, mutta tar­vit­ta­vien tai­to­jen kar­tut­ta­mi­seen on tar­jol­la monia hyviä keinoja

30.01.2023 11:00
Tilaajille
Tuulesta otettavissa enemmän euroja – voimalainvestoinnista jää nyt vain 20 prosenttia maakuntaan

Tuu­les­ta otet­ta­vis­sa enemmän euroja – voi­ma­la­in­ves­toin­nis­ta jää nyt vain 20 pro­sent­tia maa­kun­taan

28.01.2023 16:00 1
Tilaajille
SSAB paransi jälleen ennätystulostaan – "Mekin tehtiin parempi tulos kuin edellisenä vuonna", SSAB Europen johtaja sanoo

SSAB paransi jälleen en­nä­tys­tu­los­taan – "Mekin tehtiin parempi tulos kuin edel­li­se­nä vuon­na", SSAB Europen johtaja sanoo

27.01.2023 10:12 5
Tilaajille
Tänään avautunut näyttely esittelee hoiva-alan ammattilaisia kuvin ja tarinoin

Tänään avau­tu­nut näyt­te­ly esit­te­lee hoi­va-­alan am­mat­ti­lai­sia kuvin ja ta­ri­noin

27.01.2023 10:00
Raaheen ainakin 50 uutta kaupan alan työpaikkaa – "Eikä työllistämisvaikutukset tietenkään jää pelkkään Prismaan"

Raaheen ainakin 50 uutta kaupan alan työ­paik­kaa – "Eikä työl­lis­tä­mis­vai­ku­tuk­set tie­ten­kään jää pelk­kään Pris­maan"

27.01.2023 08:00 3
Tilaajille
Vanha Raahe on ainutlaatuinen
Mielipidekirjoitus

Vanha Raahe on ai­nut­laa­tui­nen

26.01.2023 21:00 4
Raahelaisen Miiluxin suojausteräksille vientilupia – "Aamulla tuli tieto, että meille on myönnetty vientilupa myös Ukrainaan"

Raa­he­lai­sen Mii­lu­xin suo­jaus­te­räk­sil­le vien­ti­lu­pia – "Aa­mul­la tuli tieto, että meille on myön­net­ty vien­ti­lu­pa myös Uk­rai­naan"

26.01.2023 15:30 1
Tilaajille
Yksityisten metsänomistajien kemera-tukea jäi käyttämättä useita miljoonia Pohjois-Pohjanmaalla – varoilla olisi kunnostanut 100 kilometriä metsäautotietä

Yk­si­tyis­ten met­sä­no­mis­ta­jien ke­me­ra-tu­kea jäi käyt­tä­mät­tä useita mil­joo­nia Poh­jois-­Poh­jan­maal­la – ­va­roil­la olisi kun­nos­ta­nut 100 ki­lo­met­riä met­sä­au­to­tie­tä

25.01.2023 16:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Siikajoella uusitaan sähköverkkoa tuulivoiman liittämiseksi, rakentamistyöt alkavat syksyllä

Sii­ka­joel­la uu­si­taan säh­kö­verk­koa tuu­li­voi­man liit­tä­mi­sek­si, ra­ken­ta­mis­työt alkavat syk­syl­lä

24.01.2023 11:29
Tilaajille
Rautatornista tulee täysin savuton taloyhtiö: Tupakointi kielletään asunnoissa ja kaikkialla taloyhtiön alueella

Rau­ta­tor­nis­ta tulee täysin savuton ta­loyh­tiö: Tu­pa­koin­ti kiel­le­tään asun­nois­sa ja kaik­kial­la ta­lo­yh­tiön alueel­la

22.01.2023 15:00 3
Tilaajille
SSAB ostaa Saloisten pappilan maat, seurakunta siirtää vanhat rakennukset kirkon viereen

SSAB ostaa Sa­lois­ten pap­pi­lan maat, seu­ra­kun­ta siirtää vanhat ra­ken­nuk­set kirkon viereen

22.01.2023 10:00 4
Tilaajille
Prisman siirtyminen nähdään mahdollisuutena – "Kyllä se jotakin hyvää jättää nykyisillekin kivijalkakauppiaille"

Prisman siir­ty­mi­nen nähdään mah­dol­li­suu­te­na – "Kyllä se jotakin hyvää jättää ny­kyi­sil­le­kin ki­vi­jal­ka­kaup­piail­le"

21.01.2023 10:00 3
Tilaajille
RS kysyy: Kuihduttaako Prisman lähtö Mettalanmäelle Raahen keskustaa?

RS kysyy: Kuih­dut­taa­ko Prisman lähtö Met­ta­lan­mäel­le Raahen kes­kus­taa?

20.01.2023 16:02 33
Arina osti Raahen Portti Oy:n koko osakekannan – tavoitteena avata uusi Prisma-kauppakeskus jo ensi vuonna

Arina osti Raahen Portti Oy:n koko osa­ke­kan­nan – ta­voit­tee­na avata uusi Pris­ma-­kaup­pa­kes­kus jo ensi vuonna

20.01.2023 14:00 31
Tilaajille
Arina aikoo rakentaa uuden Prisman Raahen Mettalanmäelle – keskustaan jää S-market

Arina aikoo ra­ken­taa uuden Prisman Raahen Met­ta­lan­mäel­le – kes­kus­taan jää S-­mar­ket

20.01.2023 10:45 16
Tilaajille
Suomen suurimpien tuulivoimakuntien TOP10-lista: Pyhäjoki on selkeä ykkönen, Raahe ja Siikajokikin mahtuvat mukaan

Suomen suu­rim­pien tuu­li­voi­ma­kun­tien TOP10-lis­ta: Py­hä­jo­ki on selkeä yk­kö­nen, Raahe ja Sii­ka­jo­ki­kin mah­tu­vat mukaan

18.01.2023 15:00 3
Tilaajille
Ketunperän monienergiapuiston aikataulu venyy – Raahen Monivoima pyrkii tekemään investointipäätökset vielä talven aikana

Ke­tun­pe­rän mo­ni­ener­gia­puis­ton ai­ka­tau­lu venyy – Raahen Mo­ni­voi­ma pyrkii te­ke­mään in­ves­toin­ti­pää­tök­set vielä talven aikana

18.01.2023 13:25 6
Tilaajille
Henkilöautojen ensirekisteröinnit ennätysmatalalla – vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus lähenee jo 40 prosenttia

Hen­ki­lö­au­to­jen en­si­re­kis­te­röin­nit en­nä­tys­ma­ta­lal­la – vaih­to­eh­tois­ten käyt­tö­voi­mien osuus lähenee jo 40 pro­sent­tia

17.01.2023 16:22
Tilaajille