Ali­kul­ku­käy­tä­vä tulossa - han­ket­ta esi­tel­lään ylei­söl­le

Tämä risteys on ollut vuosien saatossa varsin ongelmallinen. Nyt sinne on suunnitteilla muun muassa alikulkukäytävä.
Tämä risteys on ollut vuosien saatossa varsin ongelmallinen. Nyt sinne on suunnitteilla muun muassa alikulkukäytävä.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmaa kantatielle 88 Palokyläntien ja Oravantien liittymäalueelle.

Kantatielle 88 Palonkyläntien liittymän itäpuolelle suunnitellaan kevyen liikenteen alikulkukäytävää.

Lisäksi katuliittymien näkemiä parannetaan, järjestellään kevyen liikenteen yhteyksiä, uusitaan valaistus ja pysäkkijärjestelyt. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä Raahen kaupungin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kevyen liikenteen ja autoliikenteen turvallisuuden parantaminen.

Suunnittelutyö on käynnistetty heinäkuun 2017 alussa.

Hankkeesta pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus torstaina 26.10. kello 17-19 Teknisen keskuksen valtuustosalissa, osoitteessa Ruskatie 1, Pattijoki.

Tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2017, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn.

Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Raahen kaupungilta.

Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 0,75 miljoonaa euroa. Rakentaminen on ajoitettu vuodelle 2018.