Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Brahe haluaa liikunnan osaksi opiskelun arkea, valtio tukee 24 000 eurolla
Tilaajille

Brahe haluaa liikunnan osaksi opiskelun arkea, valtio tukee 24 000 eurolla

19:00
Poliisi muistuttaa lapsia häiriökäyttäytymisen vakavuudesta – luvattomia luokkaretkirahan kerääjiäkin ollut liikkeellä
Tilaajille

Poliisi muistuttaa lapsia häiriökäyttäytymisen vakavuudesta – luvattomia luokkaretkirahan kerääjiäkin ollut liikkeellä

18:00
Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin – näihin aikoihin valoja aiotaan sammuttaa sähköpulan uhatessa

Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin – näihin aikoihin valoja aiotaan sammuttaa sähköpulan uhatessa

18:02 1
RS kysyy: Miltä tuntuisi antaa tai saada käytetty lahja

RS kysyy: Miltä tun­tui­si antaa tai saada käy­tet­ty lahja

12:00 1
Sotilaspoikaristit Halmetsalolle ja Martinmäelle: "Olimme erittäin isänmaallisia"
Tilaajille

Sotilaspoikaristit Halmetsalolle ja Martinmäelle: "Olimme erittäin isänmaallisia"

17:00
Täällä tehdään SSAB:n tulevaisuutta – Hybrit pumppaa vihreää rautaa tonnin tunnissa
Tilaajille

Täällä tehdään SSAB:n tu­le­vai­suut­ta – Hybrit pumppaa vihreää rautaa tonnin tun­nis­sa

30.11.2022 09:00 1
16 itsenäisyyspäivän kunniamerkkiä Raahen seutukuntaan
Tilaajille

16 it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­merk­kiä Raahen seu­tu­kun­taan

01.12.2022 12:32
Reserviläisliitolta korkean tunnustuksen saanut Pasi Parkkila: "Pidetään tulokynnys Suomeen korkeana"
Tilaajille

Reserviläisliitolta korkean tunnustuksen saanut Pasi Parkkila: "Pidetään tulokynnys Suomeen korkeana"

15:12
Kaisto PattUn kakkospelinjohtajaksi
Urheilu
Tilaajille

Kaisto PattUn kak­kos­pe­lin­joh­ta­jak­si

11:33
Koivuluotoon avautui jälleen frisbeegolfareiden talvirata – hiihtomajan rata menee talviunille

Koi­vu­luo­toon avautui jälleen fris­bee­gol­fa­rei­den tal­vi­ra­ta – hiih­to­ma­jan rata menee tal­vi­unil­le

10:00
Tilaajille
Urheilutärpit: Sunnuntaina sukellellaan

Ur­hei­lu­tär­pit: Sun­nun­tai­na su­kel­lel­laan

01.12.2022 19:00 1
Tilaajille
Onni Suutari pääsee maajoukkueleirille vetämään ylleen Suomi-kamat: "Ihan hyvältä tuntuu – ja pitääkin tuntua"

Onni Suutari pääsee maa­jouk­kue­lei­ril­le ve­tä­mään ylleen Suo­mi-ka­mat: "Ihan hyvältä tuntuu – ja pi­tää­kin tuntua"

30.11.2022 10:00
Tilaajille

Vuoden jää­kiek­ko­te­ki­jöi­tä pal­kit­tiin

29.11.2022 17:00
Tilaajille

Kei­laa­jat koh­ta­si­vat kau­pun­ki­ot­te­lus­sa

28.11.2022 19:00
Tilaajille
Hyötytuuli investoi Siikajoelle 330 miljoonaa euroa – uuden tuulipuiston vuosituotanto tulee olemaan yli 700 gigawattituntia
Tilaajille

Hyötytuuli investoi Siikajoelle 330 miljoonaa euroa – uuden tuulipuiston vuosituotanto tulee olemaan yli 700 gigawattituntia

12:31
Kaupunginhallitus ei nostanut Arina Areenaa jatkokäsittelyyn – Raimo Seikkala: "Ehkä olisi helpompi rakentaa ylipainehalli Liminkaan"
Tilaajille

Kaupunginhallitus ei nostanut Arina Areenaa jatkokäsittelyyn – Raimo Seikkala: "Ehkä olisi helpompi rakentaa ylipainehalli Liminkaan"

12:28 13
2. jouluikkuna: Porvarikoulu perustettiin Johan Fellmanin lahjoituksella
Tilaajille

2. jouluikkuna: Porvarikoulu perustettiin Johan Fellmanin lahjoituksella

07:30
Tätä mieltä: Miten Ukrainan sota on vaikuttanut arjessasi?
Tilaajille

Tätä mieltä: Miten Ukrainan sota on vaikuttanut arjessasi?

10:00
Meikäläiset
Terhi Niinimaan viidenkympin tempaus: "Toiset ostavat moottoripyörän, minä sävelsin sielunmessun"

Terhi Nii­ni­maan vii­den­kym­pin tem­paus: "Toiset ostavat moot­to­ri­pyö­rän, minä sä­vel­sin sie­lun­mes­sun"

22.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Kun Juhana Jansson näki kitaran, siitä alkoi pitkä yhteinen matka

Kun Juhana Jansson näki ki­ta­ran, siitä alkoi pitkä yh­tei­nen matka

05.11.2022 16:00 1
Tilaajille
"Hei, tehdääs Brahe Classica!" Raimo Vertainen pohti Raaheen muutettuaan – Moni muu oli samaa mieltä ja siitä alkoi pitkä perinne

"Hei, tehdääs Brahe Clas­si­ca!" Raimo Ver­tai­nen pohti Raaheen muu­tet­tuaan – Moni muu oli samaa mieltä ja siitä alkoi pitkä perinne

25.10.2022 20:00
Tilaajille
Lapsena Kalle Kotila pelasi Alpuassa tasohyppelyä – Nyt vuosikymmeniä myöhemmin hän tekee työkseen mahdollisimman koukuttavia mobiilipelejä

Lapsena Kalle Kotila pelasi Al­puas­sa ta­so­hyp­pe­lyä – Nyt vuo­si­kym­me­niä myö­hem­min hän tekee työk­seen mah­dol­li­sim­man kou­kut­ta­via mo­bii­li­pe­le­jä

03.10.2022 12:00
Tilaajille
Juha Manninen sai ensimmäisen kirjastokorttinsa Pattijoen kirjastosta – Nyt hän työskentelee suomalaisten kirjastojen hyväksi

Juha Man­ni­nen sai en­sim­mäi­sen kir­jas­to­kort­tin­sa Pat­ti­joen kir­jas­tos­ta – Nyt hän työs­ken­te­lee suo­ma­lais­ten kir­jas­to­jen hyväksi

25.09.2022 20:00 1
Tilaajille
Tähjän Mari Saloisista: "Parasta tulevaisuusmuotoilijan työssä on se, kun ihmiset uskaltavat lähteä ajattelemaan toisin"

Tähjän Mari Sa­loi­sis­ta: "Pa­ras­ta tu­le­vai­suus­muo­toi­li­jan työssä on se, kun ihmiset us­kal­ta­vat lähteä ajat­te­le­maan toisin"

20.09.2022 20:00
Tilaajille
Uudet syöpähoidot voivat muuttaa perinpohjaisesti käsityksemme syövän kanssa elämisestä

Uudet syö­pä­hoi­dot voivat muuttaa pe­rin­poh­jai­ses­ti kä­si­tyk­sem­me syövän kanssa elä­mi­ses­tä

14.09.2022 10:04
Tilaajille
Kimmo Kulju tietää mitä menestymiseen tarvitaan: "Minua kiinnostaa matka nollasta huipulle"

Kimmo Kulju tietää mitä me­nes­ty­mi­seen tar­vi­taan: "Minua kiin­nos­taa matka nol­las­ta hui­pul­le"

10.08.2022 09:00 1
Tilaajille
Kaisto PattUn kakkospelinjohtajaksi
Tilaajille

Kaisto PattUn kakkospelinjohtajaksi

11:33
Koivuluotoon avautui jälleen frisbeegolfareiden talvirata – hiihtomajan rata menee talviunille
Tilaajille

Koi­vu­luo­toon avautui jälleen fris­bee­gol­fa­rei­den tal­vi­ra­ta – hiih­to­ma­jan rata menee tal­vi­unil­le

10:00
Urho Salo piti lukio- ja ammattiopintojen yhtä aikaa tekemisen tarjoamasta rytmistä
Tilaajille

Urho Salo piti lukio- ja am­mat­ti­opin­to­jen yhtä aikaa te­ke­mi­sen tar­joa­mas­ta ryt­mis­tä

09:00
Ylimääräiset takaisinsoittopyynnöt ruuhkauttavat terveyskeskuksen puhelinpalvelua

Yli­mää­räi­set ta­kai­sin­soit­to­pyyn­nöt ruuh­kaut­ta­vat ter­veys­kes­kuk­sen pu­he­lin­pal­ve­lua

08:00
Luonto
Susireviirien asukkaille päivitettyä tietoa – Viime talven DNA-tulokset julkaistu reviireittäin

Su­si­re­vii­rien asuk­kail­le päi­vi­tet­tyä tietoa – Viime talven DNA-tu­lok­set jul­kais­tu re­vii­reit­täin

01.12.2022 18:00
Tilaajille
Ilmoita suurpetohavainnosta petoyhdyshenkilölle: "Tärkeää vapaaehtoistyötä"

Ilmoita suur­pe­to­ha­vain­nos­ta pe­toyh­dys­hen­ki­löl­le: "Tär­keää va­paaeh­tois­työ­tä"

01.12.2022 13:34 1
Tässä työssä saa olla ulkona: Raahe etsii puistomestaria vakituiseen työhön

Tässä työssä saa olla ulkona: Raahe etsii puis­to­mes­ta­ria va­ki­tui­seen työhön

30.11.2022 18:00
Tilaajille
Villisikakoulutusta tänään Pyhäjoella – Asiaa metsästyksestä ja sikaruton torjunnasta

Vil­li­si­ka­kou­lu­tus­ta tänään Py­hä­joel­la – Asiaa met­säs­tyk­ses­tä ja si­ka­ru­ton tor­jun­nas­ta

30.11.2022 11:43 1
Yleisö äänesti Timo Kestin ja Raahen meriliikuntaviikon voittoon: "Nöyräksi se veti, kun niin paljon oli äänestetty"

Yleisö äänesti Timo Kestin ja Raahen me­ri­lii­kun­ta­vii­kon voit­toon: "Nöy­räk­si se veti, kun niin paljon oli ää­nes­tet­ty"

28.11.2022 17:00 2
Tilaajille
Meri jäätyy rannoilta alkaen – Nyt tarvittaisiin parit kunnon myrskyt

Meri jäätyy ran­noil­ta alkaen – Nyt tar­vit­tai­siin parit kunnon myrskyt

25.11.2022 13:00
Tilaajille
Ihmisoikeudet kaikille?
Tilaajille
Kolumni
Roy Viitanen

Ih­mis­oi­keu­det kai­kil­le?

07:00
Nyt tarvitaan tulevaisuudenuskoa
Tilaajille
Pääkirjoitus
Nina Tuomikoski

Nyt tar­vi­taan tu­le­vai­suu­den­us­koa

06:30
Joulukauppa alkaa kiihtyä aivan pian – "Kaikkien vuosien kokemusten jälkeen joulua ei ole ikinä peruttu"
Tilaajille

Jou­lu­kaup­pa alkaa kiihtyä aivan pian – "Kaik­kien vuosien ko­ke­mus­ten jälkeen joulua ei ole ikinä pe­rut­tu"

01.12.2022 20:00
Urheilutärpit: Sunnuntaina sukellellaan
Tilaajille

Ur­hei­lu­tär­pit: Sun­nun­tai­na su­kel­lel­laan

01.12.2022 19:00 1
Susireviirien asukkaille päivitettyä tietoa – Viime talven DNA-tulokset julkaistu reviireittäin
Tilaajille

Su­si­re­vii­rien asuk­kail­le päi­vi­tet­tyä tietoa – Viime talven DNA-tu­lok­set jul­kais­tu re­vii­reit­täin

01.12.2022 18:00
Raahe hankkimassa sähköisen työkalun osallistamiseen – "Tulee toimimaan asukkaiden keskitettynä osallistumis- ja vaikuttamiskanavana"

Raahe hank­ki­mas­sa säh­köi­sen työ­ka­lun osal­lis­ta­mi­seen – "Tulee toi­mi­maan asuk­kai­den kes­ki­tet­ty­nä osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­ka­na­va­na"

01.12.2022 16:00 4
Mielipide
Ihmisoikeudet kaikille?
Kolumni Roy Viitanen

Ih­mis­oi­keu­det kai­kil­le?

07:00
Tilaajille
Nyt tarvitaan tulevaisuudenuskoa
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Nyt tar­vi­taan tu­le­vai­suu­den­us­koa

06:30
Tilaajille
Kyläkoulujen pelastuspaketti
Kolumni Katja Hänninen

Ky­lä­kou­lu­jen pe­las­tus­pa­ket­ti

30.11.2022 07:00
Tilaajille
Ehkä sittenkin Fortumin voimin
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Ehkä sit­ten­kin For­tu­min voimin

30.11.2022 06:30 1
Tilaajille
Onko Fifalla ja ihmisarvolla mitään tekemistä keskenään?
Kolumni Vappu Kallio

Onko Fifalla ja ih­mis­ar­vol­la mitään te­ke­mis­tä kes­ke­nään?

28.11.2022 08:00
Tilaajille
Varautuminen vähentää stressiä tositianteen tullen
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Va­rau­tu­mi­nen vä­hen­tää stres­siä to­si­tian­teen tullen

28.11.2022 06:30
Tilaajille
Remontoituun Gellmanin H-taloon uusia toimijoita – "Olemme oikeasti tosi tyytyväisiä siihen, että pääsimme samaan tilaan"

Re­mon­toi­tuun Gell­ma­nin H-ta­loon uusia toi­mi­joi­ta – "Olemme oi­keas­ti tosi tyy­ty­väi­siä siihen, että pää­sim­me samaan tilaan"

01.12.2022 14:00
Ilmoita suurpetohavainnosta petoyhdyshenkilölle: "Tärkeää vapaaehtoistyötä"

Ilmoita suur­pe­to­ha­vain­nos­ta pe­toyh­dys­hen­ki­löl­le: "Tär­keää va­paaeh­tois­työ­tä"

01.12.2022 13:34 1
Maria Maanvalon työt häikäisevät Galleria Myötätuulessa: "Kaikki nousee henkisestä maailmasta"
Tilaajille

Maria Maan­va­lon työt häi­käi­se­vät Gal­le­ria Myö­tä­tuu­les­sa: "Kaikki nousee hen­ki­ses­tä maail­mas­ta"

01.12.2022 13:12 1
Tänään iltakuudelta on suositeltavaa huudattaa kodin palovaroittimia – SPEKin mukaan palovaroitinten testaamiseen on todellakin tarvetta
Tilaajille

Tänään iltakuudelta on suositeltavaa huudattaa kodin palovaroittimia – SPEKin mukaan palovaroitinten testaamiseen on todellakin tarvetta

01.12.2022 11:30
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori