Harmaasieppo löysi itselleen tyylikkään pesäpaikan: Onko tässä Suomen kaunein lintukoti?
Tilaajille

Harmaasieppo löysi itselleen tyylikkään pesäpaikan: Onko tässä Suomen kaunein lintukoti?

12:05 0
Vesilintujen poikuelaskenta alkaa – uusia laskijoita toivotaan mukaan
Tilaajille

Vesilintujen poikuelaskenta alkaa – uusia laskijoita toivotaan mukaan

12:00 0
Perinnemaisemia kartoitetaan jälleen – tietoa arvokkaista kohteista tarvitaan
Tilaajille

Perinnemaisemia kartoitetaan jälleen – tietoa arvokkaista kohteista tarvitaan

08:41 0
Eläkeläiset kuukausien tauon jälkeen koolla: Laulusta ei ollut tulla loppua
Tilaajille

Eläkeläiset kuukausien tauon jälkeen koolla: Laulusta ei ollut tulla loppua

02.07.2020 18:00 0
Koronaepidemia vaikuttaa Miesten Superpesisotteluiden järjestelyihin
Mainos Pattijoen Urheilijat

Ko­ro­na­epi­de­mia vai­kut­taa Miesten Su­per­pe­si­sot­te­lui­den jär­jes­te­lyi­hin

01.07.2020 09:00
Pitsimyssyjä, silinterihattuja, silkkihuiveja ja tyllimekkoja – vanhan Raahen syvin elämys syntyy pukuloistosta
Tilaajille

Pit­si­mys­sy­jä, si­lin­te­ri­hat­tu­ja, silk­ki­hui­ve­ja ja tyl­li­mek­ko­ja – vanhan Raahen syvin elämys syntyy pu­ku­lois­tos­ta

06:00 0
Loukkaantumiset eivät lannista nuorta aitajuoksijaa
Tilaajille

Louk­kaan­tu­mi­set eivät lan­nis­ta nuorta ai­ta­juok­si­jaa

10:18 0
Kuuntele podcast: Happi & Saima ruotivat seksiä ja alastomuutta
Tilaajille

Kuuntele podcast: Happi & Saima ruotivat seksiä ja alastomuutta

14.06.2020 11:27 0
Loukkaantumiset eivät lannista nuorta aitajuoksijaa
Urheilu
Tilaajille

Louk­kaan­tu­mi­set eivät lan­nis­ta nuorta ai­ta­juok­si­jaa

10:18 0
Teemu Juntusen syöksykopit säväyttivät - PattU haki kaksi sarjapistettä Siilinjärveltä

Teemu Jun­tu­sen syök­sy­ko­pit sä­väyt­ti­vät - PattU haki kaksi sar­ja­pis­tet­tä Sii­lin­jär­vel­tä

02.07.2020 20:37 0
Tilaajille
Essi Bäckman johdatti PattUn naiset vierasvoittoon

Essi Bäckman joh­dat­ti PattUn naiset vie­ras­voit­toon

01.07.2020 20:24 0
Tilaajille
Korona ei pelota pelinjohtajaa: "Jos jollekin tulee positiivinen testitulos, sitten ollaan kaikki karanteenissa, ja tulee parin viikon breikki"

Korona ei pelota pe­lin­joh­ta­jaa: "Jos jol­le­kin tulee po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los, sitten ollaan kaikki ka­ran­tee­nis­sa, ja tulee parin viikon breik­ki"

01.07.2020 08:00 0
Tilaajille

Kun­to­ras­tit suun­nis­te­taan taas pian pe­rin­tei­seen malliin

30.06.2020 19:30 0
Tilaajille

PattUn pe­lei­hin mahtuu yli tuhat kat­so­jaa – "Pe­riaat­tees­sa jär­jes­täm­me kolme peliä yhden pelin aikana"

29.06.2020 12:17 1
Tilaajille
Teemu Juntusen syöksykopit säväyttivät - PattU haki kaksi sarjapistettä Siilinjärveltä
Tilaajille

Teemu Juntusen syöksykopit säväyttivät - PattU haki kaksi sarjapistettä Siilinjärveltä

02.07.2020 20:37 0
Kahden tapaamisen törmäys
Tilaajille
Kolumni
Raili Viirret

Kahden ta­paa­mi­sen törmäys

07:00 0
Laita oma raahelaisuutesi kovaan testiin!
Tilaajille

Laita oma raa­he­lai­suu­te­si kovaan tes­tiin!

26.06.2020 12:04 0
Kuluttajien mielissä on jo optimismia
Tilaajille
Pääkirjoitus
Nina Tuomikoski

Ku­lut­ta­jien mie­lis­sä on jo op­ti­mis­mia

06:45 0
Toimituksen valinta
Raahen Seudun perustajasuvusta maailmalle: toimittajan töitä vuosikymmenet tehnyt Ulla Aurio alkoi yrittäjäksi 70-vuotiaana

Raahen Seudun pe­rus­ta­ja­su­vus­ta maail­mal­le: toi­mit­ta­jan töitä vuo­si­kym­me­net tehnyt Ulla Aurio alkoi yrit­tä­jäk­si 70-vuo­tiaa­na

28.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Mari Pihlajakoskesta kasvoi rautainen kuvataidealan ammattilainen

Mari Pih­la­ja­kos­kes­ta kasvoi rau­tai­nen ku­va­tai­de­alan am­mat­ti­lai­nen

20.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Maaliskuussa suomalaiset yllättäneestä koronasulusta tuli työelämän tutkimuslaboratorio, kun töitä siirryttiin tekemään etänä

Maa­lis­kuus­sa suo­ma­lai­set yl­lät­tä­nees­tä ko­ro­na­su­lus­ta tuli työ­elä­män tut­ki­mus­la­bo­ra­to­rio, kun töitä siir­ryt­tiin te­ke­mään etänä

07.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Tutkijasielulla on sammumaton tiedonjano

Tut­ki­ja­sie­lul­la on sam­mu­ma­ton tie­don­ja­no

05.06.2020 09:00 0
Tilaajille
Raahelaislähtöisen viulistin Minna Tuhkalan ura alkoi jo nuorena isän mukana kiertäessä – "Isä oli kunnon pelimanni"

Raa­he­lais­läh­töi­sen viu­lis­tin Minna Tuh­ka­lan ura alkoi jo nuorena isän mukana kier­täes­sä – "Isä oli kunnon pe­li­man­ni"

02.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Rautaruukki oli ensimmäinen yliopisto

Rau­ta­ruuk­ki oli en­sim­mäi­nen yli­opis­to

31.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Miehemme Prahassa: Marko Pyhtilä alkoi kirjoittaa jännäriä, mutta lopputulos on myös poliittinen satiiri aikamme öyhöttäjistä

Mie­hem­me Pra­has­sa: Marko Pyhtilä alkoi kir­joit­taa jän­nä­riä, mutta lop­pu­tu­los on myös po­liit­ti­nen satiiri aikamme öy­höt­tä­jis­tä

24.05.2020 12:00 0
Tilaajille
Virkamies, jonka työhön kuuluvat alkoholi, tupakka, rahapelit ja monet muut paheet

Vir­ka­mies, jonka työhön kuu­lu­vat al­ko­ho­li, tu­pak­ka, ra­ha­pe­lit ja monet muut paheet

19.05.2020 20:30 0
Tilaajille
Essi Bäckman johdatti PattUn naiset vierasvoittoon
Tilaajille

Essi Bäckman johdatti PattUn naiset vierasvoittoon

01.07.2020 20:24 0
Norjalaiset ostavat yksityisen päiväkotiyritys Pilkkeen
Tilaajille

Nor­ja­lai­set ostavat yk­si­tyi­sen päi­vä­ko­ti­yri­tys Pilk­keen

02.07.2020 20:00 0
Nyt alkaa suuri Kalakuvakisa 2020 – vangitse kuvaan kalastuksen jännitystä tai leppoisia onkimishetkiä

Nyt alkaa suuri Ka­la­ku­va­ki­sa 2020 – van­git­se kuvaan ka­las­tuk­sen jän­ni­tys­tä tai lep­poi­sia on­ki­mis­het­kiä

12.06.2020 14:52 0
Helteinen kesäkuu nosti hukkuneiden määrää Suomessa –  luonnonvesissä uidessa uimataidon tärkeys korostuu
Tilaajille

Hel­tei­nen kesäkuu nosti huk­ku­nei­den määrää Suo­mes­sa –  luon­non­ve­sis­sä uidessa ui­ma­tai­don tärkeys ko­ros­tuu

02.07.2020 17:30 0
Luonto
Harmaasieppo löysi itselleen tyylikkään pesäpaikan: Onko tässä Suomen kaunein lintukoti?

Har­maa­siep­po löysi it­sel­leen tyy­lik­kään pe­sä­pai­kan: Onko tässä Suomen kaunein lin­tu­ko­ti?

12:05 0
Tilaajille
Vesilintujen poikuelaskenta alkaa – uusia laskijoita toivotaan mukaan

Ve­si­lin­tu­jen poi­kue­las­ken­ta alkaa – uusia las­ki­joi­ta toi­vo­taan mukaan

12:00 0
Tilaajille
Nyt yölaulajien aikaan kannattaa olla kuulolla meren ruovikon äärellä

Nyt yö­lau­la­jien aikaan kan­nat­taa olla kuu­lol­la meren ruo­vi­kon äärellä

26.06.2020 11:00 0
Tilaajille
Koronamummut tekivät pörriäisille kukkaketjun kerrostaloalueelle

Ko­ro­na­mum­mut tekivät pör­riäi­sil­le kuk­ka­ket­jun ker­ros­ta­lo­alueel­le

26.06.2020 10:55 0
Tilaajille
Sudet uivat Siikajoen yli päiväsaikaan Ruukissa, lähellä lapsia rannalla – katso lukijan kuvat ja video

Sudet uivat Sii­ka­joen yli päi­väs­ai­kaan Ruu­kis­sa, lähellä lapsia ran­nal­la – katso lukijan kuvat ja video

23.06.2020 11:21 0
Tilaajille
Vieraslajit halutaan hallintaan

Vie­ras­la­jit ha­lu­taan hal­lin­taan

30.05.2020 16:23 0
Tilaajille
Tanssijan toisenlainen kesä – Berliini vaihtui Pyhäjokeen
Tilaajille

Tans­si­jan toi­sen­lai­nen kesä – Ber­lii­ni vaihtui Py­hä­jo­keen

02.07.2020 17:00 0
Ideoita hakemaan tai vain kukkaloistoa ihastelemaan –Avoimet puutarhat kutsuvat vieraakseen
Tilaajille

Ideoita ha­ke­maan tai vain kuk­ka­lois­toa ihas­te­le­maan –A­voi­met puu­tar­hat kut­su­vat vie­raak­seen

02.07.2020 16:00 0
Pääkirjaston heinäkuun näyttelyssä selkeitä rajauksia ja arkkitehtuurisia yksityiskohtia
Tilaajille

Pää­kir­jas­ton hei­nä­kuun näyt­te­lys­sä sel­kei­tä ra­jauk­sia ja ark­ki­teh­tuu­ri­sia yk­si­tyis­koh­tia

02.07.2020 15:00 0
Urheilutärpit: Kesällä kunto kohenee ulkoilmassa
Tilaajille

Ur­hei­lu­tär­pit: Kesällä kunto kohenee ul­ko­il­mas­sa

02.07.2020 14:41 0
Ennätyslämmin kesäkuu toi Raaheen kolme hellepäivää

En­nä­tys­läm­min kesäkuu toi Raaheen kolme hel­le­päi­vää

02.07.2020 11:13 0
Vanhemmat pääsevät jatkossa tarkastelemaan myös yli 10-vuotiaiden lasten tietoja Omakannassa
Tilaajille

Van­hem­mat pää­se­vät jat­kos­sa tar­kas­te­le­maan myös yli 10-vuo­tiai­den lasten tietoja Oma­kan­nas­sa

01.07.2020 13:34 0
Mielipide
Kahden tapaamisen törmäys
Kolumni Raili Viirret

Kahden ta­paa­mi­sen törmäys

07:00 0
Tilaajille
Kuluttajien mielissä on jo optimismia
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Ku­lut­ta­jien mie­lis­sä on jo op­ti­mis­mia

06:45 0
Tilaajille
Käryytystä
Kolumni Inga Nuojua

Kä­ryy­tys­tä

01.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Rahapelien tuomat ongelmat tiedetään
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Ra­ha­pe­lien tuomat on­gel­mat tie­de­tään

01.07.2020 06:45 0
Tilaajille
THL:n karttasovellus kertoo tartunnat kunnittain – Raahessa vielä alle viisi varmistettua tartuntaa
Tilaajille

THL:n kart­ta­so­vel­lus kertoo tar­tun­nat kun­nit­tain – Raa­hes­sa vielä alle viisi var­mis­tet­tua tar­tun­taa

06.04.2020 13:04 0
Persoonia ja niittypirttejä
Tilaajille

Per­soo­nia ja niit­ty­pirt­te­jä

01.07.2020 13:00 0
Raahen sataman johtaja vaihtuu tänään kun Satama-Kalle jää eläkkeelle, uusi toimitusjohtaja on Pauli Sarpola
Tilaajille

Raahen sataman johtaja vaihtuu tänään kun Sa­ta­ma-Kal­le jää eläk­keel­le, uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja on Pauli Sarpola

01.07.2020 08:01 0
Korona ei pelota pelinjohtajaa: "Jos jollekin tulee positiivinen testitulos, sitten ollaan kaikki karanteenissa, ja tulee parin viikon breikki"
Tilaajille

Korona ei pelota pe­lin­joh­ta­jaa: "Jos jol­le­kin tulee po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los, sitten ollaan kaikki ka­ran­tee­nis­sa, ja tulee parin viikon breik­ki"

01.07.2020 08:00 0
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori