Susi liikkui toissayönä Pattijoen asutusalueella: hakeutui kalaruuan hajuun

Susi liikkui toissayönä Pattijoen asutusalueella: hakeutui kalaruuan hajuun

16:17
Apulaisoikeuskansleri: Raahen kaupunki ei menetellyt julkisuuslain mukaisesti

Apulaisoikeuskansleri: Raahen kaupunki ei menetellyt julkisuuslain mukaisesti

15:59
Timanttikairaukset alkoivat Vihannissa - tavoitteena porata 5 000 metriä

Timanttikairaukset alkoivat Vihannissa - tavoitteena porata 5 000 metriä

13:07
Kauniit Lucia-kulkueen neidot tekivät vaikutuksen – sivustakatsojasta tämän perinteen soisi laajenevan muuallekin

Kauniit Lu­cia-kul­kueen neidot tekivät vai­ku­tuk­sen – si­vus­ta­kat­so­jas­ta tämän pe­rin­teen soisi laa­je­ne­van muual­le­kin

17:00
Saaren koulun synnytystalkoot käynnissä

Saaren koulun synnytystalkoot käynnissä

12:09
Jyri Junnila jatkaa Hokissa peli kerrallaan
Urheilua

Jyri Junnila jatkaa Hokissa peli ker­ral­laan

16:00
Kotiseudulle palaaminen kiinnostaa Jyrki Holopaista

Ko­ti­seu­dul­le pa­laa­mi­nen kiin­nos­taa Jyrki Ho­lo­pais­ta

14:08
Tilaajille
Teräs-Kiekko vei paikallispelin torstaina

Te­räs-Kiek­ko vei pai­kal­lis­pe­lin tors­tai­na

09:45
Urheilutärpit: Vielä pelataan ennen joulua

Ur­hei­lu­tär­pit: Vielä pe­la­taan ennen joulua

12.12.2019 19:00

Pat­tUl­la taas jää­tä­vän kova sar­ja-avaus

12.12.2019 13:41

Olym­pia­lai­sis­ta jäi hyviä muis­to­ja

10.12.2019 20:00
Tiernapojissa tiivistyy jotakin olennaista joulun tunnelmasta: Katso video Raahen Keskuskoulun 6B-luokan tiernapoikaryhmän laulusta

Tiernapojissa tiivistyy jotakin olennaista joulun tunnelmasta: Katso video Raahen Keskuskoulun 6B-luokan tiernapoikaryhmän laulusta

08:00
Jouluikkuna 13: Anna Mustonen hallitsi kirjastoa rautaisella otteella

Jouluikkuna 13: Anna Mustonen hallitsi kirjastoa rautaisella otteella

06:00
Joulukalenteri
Jouluikkuna 13: Anna Mustonen hallitsi kirjastoa rautaisella otteella

Jou­lu­ik­ku­na 13: Anna Mus­to­nen hal­lit­si kir­jas­toa rau­tai­sel­la ot­teel­la

06:00
Jouluikkuna 12: Himangan talon entisestä isännästä tuli melkein Madagaskarin keisari

Jou­lu­ik­ku­na 12: Hi­man­gan talon en­ti­ses­tä isän­näs­tä tuli melkein Ma­da­gas­ka­rin keisari

12.12.2019 06:00
Jouluikkuna 11: Läksyn nurkka kutsuu keskiviikkona

Jou­lu­ik­ku­na 11: Läksyn nurkka kutsuu kes­ki­viik­ko­na

11.12.2019 06:00
Jouluikkuna 10: Tiistaina kutsuu vanha Seutu

Jou­lu­ik­ku­na 10: Tiis­tai­na kutsuu vanha Seutu

10.12.2019 06:00
Jouluikkuna 9: Hei rumpaaja, vilkaise Patalan ikkunaa!

Jou­lu­ik­ku­na 9: Hei rum­paa­ja, vil­kai­se Patalan ik­ku­naa!

09.12.2019 06:00
Jouluikkuna 8: Langin kauppahuoneessa toimivat kaikki Raahen mahtisuvut

Jou­lu­ik­ku­na 8: Langin kaup­pa­huo­nees­sa toi­mi­vat kaikki Raahen mah­ti­su­vut

08.12.2019 06:00
Jouluikkuna 7: Katinhännän pojalle Velkaperä ja Miljoonaperä olivat kuin eri kaupunkeja

Jou­lu­ik­ku­na 7: Ka­tin­hän­nän pojalle Vel­ka­pe­rä ja Mil­joo­na­pe­rä olivat kuin eri kau­pun­ke­ja

07.12.2019 06:00
Jouluikkuna 6: Emsinpastillit ja eetteritärpätti auttoivat käheyteen, Ruotsin kuninkaan rintatipat ja Sjömanin rintapulveri yskään

Jou­lu­ik­ku­na 6: Em­sin­pas­til­lit ja eet­te­ri­tär­pät­ti aut­toi­vat kä­hey­teen, Ruotsin ku­nin­kaan rin­ta­ti­pat ja Sjö­ma­nin rin­ta­pul­ve­ri yskään

06.12.2019 06:00
Kisa Siikajoen teknisen johtajan virasta huipentumassa, mukana enää kolme raahelaista

Kisa Siikajoen teknisen johtajan virasta huipentumassa, mukana enää kolme raahelaista

12.12.2019 14:34
Jyri Junnila jatkaa Hokissa peli kerrallaan

Jyri Junnila jatkaa Hokissa peli ker­ral­laan

16:00
Kotiseudulle palaaminen kiinnostaa Jyrki Holopaista
Tilaajille

Ko­ti­seu­dul­le pa­laa­mi­nen kiin­nos­taa Jyrki Ho­lo­pais­ta

14:08
Oulun ja Helsingin väliset junayhteydet nopeutuvat

Oulun ja Hel­sin­gin väliset ju­na­yh­tey­det no­peu­tu­vat

10:45
Meikäläiset
Kotiseudulle palaaminen kiinnostaa Jyrki Holopaista

Ko­ti­seu­dul­le pa­laa­mi­nen kiin­nos­taa Jyrki Ho­lo­pais­ta

14:08
Tilaajille
Muutamia vuosia sitten Eija Huusarin kymmeniä vuosia sitten kirjoittama sketsi löysi tiensä Youtubeen – Nyt se on saanut jo pari miljoonaa katselukertaa

Muu­ta­mia vuosia sitten Eija Huu­sa­rin kym­me­niä vuosia sitten kir­joit­ta­ma sketsi löysi tiensä You­tu­been – Nyt se on saanut jo pari mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa

11.12.2019 14:00
Tilaajille
Suomi ei ole terveydenhuollossa kirkkaasti ykkönen

Suomi ei ole ter­vey­den­huol­los­sa kirk­kaas­ti ykkönen

09.12.2019 10:00
Tilaajille
Entisestä vaatemyyjästä muodin huipputyöllistäjä

En­ti­ses­tä vaa­te­myy­jäs­tä muodin huip­pu­työl­lis­tä­jä

07.12.2019 20:01
Tilaajille
Luovuus ja sisaruus yhdistävät

Luovuus ja si­sa­ruus yh­dis­tä­vät

07.12.2019 20:00
Tilaajille
Eläinten oikeuksien puolestapuhuja

Eläin­ten oi­keuk­sien puo­les­ta­pu­hu­ja

05.12.2019 21:05
Tilaajille
Lähikuvassa tehdas ja sen työntekijät

Lä­hi­ku­vas­sa tehdas ja sen työn­te­ki­jät

05.12.2019 21:03
Tilaajille
Yön ääni ja Kansanradion kuuntelija

Yön ääni ja Kan­san­ra­dion kuun­te­li­ja

05.12.2019 21:00
Tilaajille
"Maininki ydinkeskustaan! Päättäjät, kummassa paikassa itse asuisitte vanhuksena, sairaalan takana vai ydinkeskustassa?"

"Maininki ydinkeskustaan! Päättäjät, kummassa paikassa itse asuisitte vanhuksena, sairaalan takana vai ydinkeskustassa?"

09.12.2019 10:30
Teräs-Kiekko vei paikallispelin torstaina

Te­räs-Kiek­ko vei pai­kal­lis­pe­lin tors­tai­na

09:45
Lääkkeitä, huumeita, jopa muuntoaineita

Lääk­kei­tä, huu­mei­ta, jopa muun­to­ai­nei­ta

08:28
Muropaketin tonttu

Mu­ro­pa­ke­tin tonttu

07:00
Hyvä viesti joulukaupalle

Hyvä viesti jou­lu­kau­pal­le

06:45
Urheilutärpit: Vielä pelataan ennen joulua

Ur­hei­lu­tär­pit: Vielä pe­la­taan ennen joulua

12.12.2019 19:00
Pienin pöllömme on talvisin rohkeampi: Keijo Ahistus sai söpön valokuvamallin pihamäntyynsä

Pienin pöl­löm­me on tal­vi­sin roh­keam­pi: Keijo Ahistus sai söpön va­lo­ku­va­mal­lin pi­ha­män­tyyn­sä

12.12.2019 16:23
Fennovoima yrittää saada koko turvallisuusselosteen ensi vuoden aikana STUKille

Fen­no­voi­ma yrittää saada koko tur­val­li­suus­se­los­teen ensi vuoden aikana STU­Kil­le

12.12.2019 16:08
Jere Lilja iski silmänsä joululauluihin – Mukana myös viisi suomalaista artistia tai bändiä (ikään kuin)

Jere Lilja iski sil­män­sä jou­lu­lau­lui­hin – Mukana myös viisi suo­ma­lais­ta ar­tis­tia tai bändiä (ikään kuin)

12.12.2019 15:00
PattUlla taas jäätävän kova sarja-avaus

Pat­tUl­la taas jää­tä­vän kova sar­ja-avaus

12.12.2019 13:41
Jokelanperän pyörätien ensimmäinen vaihe rakennetaan valtion rahoilla

Jo­ke­lan­pe­rän pyö­rä­tien en­sim­mäi­nen vaihe ra­ken­ne­taan valtion ra­hoil­la

12.12.2019 13:10
Wpd Finland hakee lupaa rakentaa 250 metrin korkuisia tuulivoimaloita Karhunnevankankaalle

Wpd Finland hakee lupaa ra­ken­taa 250 metrin kor­kui­sia tuu­li­voi­ma­loi­ta Kar­hun­ne­van­kan­kaal­le

12.12.2019 10:46
Jouluikkuna 12: Himangan talon entisestä isännästä tuli melkein Madagaskarin keisari

Jou­lu­ik­ku­na 12: Hi­man­gan talon en­ti­ses­tä isän­näs­tä tuli melkein Ma­da­gas­ka­rin keisari

12.12.2019 06:00
Susitutkija Ilpo Kojola: "Susien vaarallisuudesta liikkeellä perätöntäkin tietoa, mutta ihmisten susipelko on otettava vakavasti"

Su­si­tut­ki­ja Ilpo Kojola: "Susien vaa­ral­li­suu­des­ta liik­keel­lä pe­rä­tön­tä­kin tietoa, mutta ih­mis­ten su­si­pel­ko on otet­ta­va va­ka­vas­ti"

11.12.2019 14:15
Muutamia vuosia sitten Eija Huusarin kymmeniä vuosia sitten kirjoittama sketsi löysi tiensä Youtubeen – Nyt se on saanut jo pari miljoonaa katselukertaa
Tilaajille

Muu­ta­mia vuosia sitten Eija Huu­sa­rin kym­me­niä vuosia sitten kir­joit­ta­ma sketsi löysi tiensä You­tu­been – Nyt se on saanut jo pari mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa

11.12.2019 14:00
Joulukortit ehtivät vielä ensi viikollakin: Tänään vielä halvimmalla ikimerkillä

Jou­lu­kor­tit ehtivät vielä ensi vii­kol­la­kin: Tänään vielä hal­vim­mal­la iki­mer­kil­lä

11.12.2019 13:52