Syöksyvirtaus kaatoi puita ja pylväitä: sähkökatkos jatkuu Luohualla vielä vuorokausi ukkosen jälkeenkin
Tilaajille

Syöksyvirtaus kaatoi puita ja pylväitä: sähkökatkos jatkuu Luohualla vielä vuorokausi ukkosen jälkeenkin

15:59
PattUn jaksovoitto vietiin ottelun keskeytyksellä – Pelinjohtaja Jussi Haapakoski: "Suoraan sanottuna vi**ttaa. Tuomarit ovat näköjään ennustajia ja meteorologeja"
Tilaajille

PattUn jaksovoitto vietiin ottelun keskeytyksellä – Pelinjohtaja Jussi Haapakoski: "Suoraan sanottuna vi**ttaa. Tuomarit ovat näköjään ennustajia ja meteorologeja"

20:44 1
Siikajoen sivistystoimenjohtajan valinnasta tiukka äänestys – Jonna Heikkilä sai taakseen 14 valtuutettua, Juha Isomaa 12
Tilaajille

Siikajoen sivistystoimenjohtajan valinnasta tiukka äänestys – Jonna Heikkilä sai taakseen 14 valtuutettua, Juha Isomaa 12

18:54 2
Koronarokotteita 12–15-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville – ajanvaraus aukeaa ensi tiistaina

Koronarokotteita 12–15-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville – ajanvaraus aukeaa ensi tiistaina

15:16
Juha Kärsämä RJK:n puheenjohtajaksi – seura palkitsi parhaitaan
Tilaajille

Juha Kärsämä RJK:n pu­heen­joh­ta­jak­si – seura pal­kit­si par­hai­taan

14:10
Kopsasta löytyneet kupariplootut Raahen museolle, Raahe–seura maksaa lunastuksen
Tilaajille

Kop­sas­ta löy­ty­neet ku­pa­ri­ploo­tut Raahen mu­seol­le, Raa­he–­seu­ra maksaa lu­nas­tuk­sen

18.06.2021 09:00
Äänestä tästä pop up -palvelupisteelle nimi!

Äänestä tästä pop up -pal­ve­lu­pis­teel­le nimi!

18.06.2021 16:17 1
RS kysyy: Harrastatko catch and release -kalastusta?
Tilaajille

RS kysyy: Har­ras­tat­ko catch and release -ka­las­tus­ta?

18.06.2021 12:00 1
PattUn jaksovoitto vietiin ottelun keskeytyksellä – Pelinjohtaja Jussi Haapakoski: "Suoraan sanottuna vi**ttaa. Tuomarit ovat näköjään ennustajia ja meteorologeja"
Urheilu
Tilaajille

PattUn jak­so­voit­to vietiin ottelun kes­key­tyk­sel­lä – Pe­lin­joh­ta­ja Jussi Haa­pa­kos­ki: "Suo­raan sa­not­tu­na vi**t­taa. Tuo­ma­rit ovat nä­kö­jään en­nus­ta­jia ja me­teo­ro­lo­ge­ja"

20:44 1
Juha Kärsämä RJK:n puheenjohtajaksi – seura palkitsi parhaitaan

Juha Kärsämä RJK:n pu­heen­joh­ta­jak­si – seura pal­kit­si par­hai­taan

14:10
Tilaajille
PattU käänsi pelin kotiutuskisan kautta voitoksi

PattU käänsi pelin ko­tiu­tus­ki­san kautta voi­tok­si

20.06.2021 22:21
Tilaajille
Hyvä alku ei kantanut voittoon

Hyvä alku ei kan­ta­nut voit­toon

20.06.2021 22:19
Tilaajille

Vesa Kittilä treenaa vaih­teek­si täysin ter­vee­nä: "Jos tämä olisi kovin ikävää hommaa, ei tätä jak­sai­si tehdä"

20.06.2021 19:00
Tilaajille

PattUn naiset kat­kai­si tap­pio­put­ken­sa lauan­tai­na su­per­vuo­ron kautta

19.06.2021 20:53
Tilaajille
THL: Suomessa 107 uutta koronatartuntaa, kaksi uutta koronakuolemaa – Pohjois–Pohjanmaalla kaksi uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 107 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, kaksi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa – Poh­jois–­Poh­jan­maal­la kaksi uutta tar­tun­taa

14:20
Uusi öljyntarjontavene on jo toimintavalmiudessa, paikallaanpitojärjestelmä Suomen ensimmäisiä
Tilaajille

Uusi öljyntarjontavene on jo toimintavalmiudessa, paikallaanpitojärjestelmä Suomen ensimmäisiä

09:00
Vuosien takaa – Maaherra oli kalastuskeskuksen ensimmäinen virallinen kalastaja
Tilaajille

Vuosien takaa – Maaherra oli kalastuskeskuksen ensimmäinen virallinen kalastaja

22.06.2021 19:00
Sähköä autoihin latauspisteistä – kysyntä lisääntynyt
Tilaajille

Sähköä au­toi­hin la­taus­pis­teis­tä – kysyntä li­sään­ty­nyt

11:00
Meikäläiset
Kotikaupunki yllätti aikuisena – "Raahe on aidosti yksi Suomen kauneimpia kaupunkeja"

Ko­ti­kau­pun­ki yllätti ai­kui­se­na – "Raahe on aidosti yksi Suomen kau­neim­pia kau­pun­ke­ja"

01.06.2021 20:00
Tilaajille
Mobiilipelillä jo kymmenen miljoonan dollarin liikevaihto – Miikka Ahonen pitää hyvää peliä ja hauskaa pelikokemusta menestyksen mittarina

Mo­bii­li­pe­lil­lä jo kym­me­nen mil­joo­nan dol­la­rin lii­ke­vaih­to – Miikka Ahonen pitää hyvää peliä ja hauskaa pe­li­ko­ke­mus­ta me­nes­tyk­sen mit­ta­ri­na

30.05.2021 20:00
Tilaajille
Merikaupungin tytöstä tulikin merimies: Kaisa Keränen seilaa Naantalin ja Kapellskärin väliä

Me­ri­kau­pun­gin tytöstä tulikin me­ri­mies: Kaisa Keränen seilaa Naan­ta­lin ja Ka­pells­kä­rin väliä

20.05.2021 20:00
Tilaajille
Stora Enson tutkija Anna-Maija Perander pitää metsäteollisuutta uudistumiskykyisenä alana – Uusia innovaatioita tehdään koko ajan

Stora Enson tutkija An­na-Mai­ja Pe­ran­der pitää met­sä­teol­li­suut­ta uu­dis­tu­mis­ky­kyi­se­nä alana – Uusia in­no­vaa­tioi­ta tehdään koko ajan

09.05.2021 20:00
Tilaajille
Tapio Sarpolalle on tullut menestystä, mutta hän on kokenut myös menetyksiä

Tapio Sar­po­lal­le on tullut me­nes­tys­tä, mutta hän on kokenut myös me­ne­tyk­siä

02.05.2021 19:00
Tilaajille
Pattijoen kasvatti pitää huolen, että ylin valtiojohto saa tarvitsemaansa tiedustelutietoa

Pat­ti­joen kas­vat­ti pitää huolen, että ylin val­tio­joh­to saa tar­vit­se­maan­sa tie­dus­te­lu­tie­toa

29.04.2021 19:00
Tilaajille
Raahe on kuitenkin minun kaupunkini

Raahe on kui­ten­kin minun kau­pun­ki­ni

26.04.2021 09:00
Tilaajille
Spotifylla Tukholmassa työskentelevä Susanna Pelttari on aina ylpeästi pyhäjokinen

Spo­ti­fyl­la Tuk­hol­mas­sa työs­ken­te­le­vä Susanna Pelt­ta­ri on aina yl­peäs­ti py­hä­jo­ki­nen

12.04.2021 09:00
Tilaajille
PattU käänsi pelin kotiutuskisan kautta voitoksi
Tilaajille

PattU käänsi pelin kotiutuskisan kautta voitoksi

20.06.2021 22:21
Veden keittokehotus Pattijoella Linjatiellä, Raahen Vesi ennakoi tapauksien vain lisääntyvän

Veden keit­to­ke­ho­tus Pat­ti­joel­la Lin­ja­tiel­lä, Raahen Vesi ennakoi ta­pauk­sien vain li­sään­ty­vän

13:08
Valtuutettujen itsearvioinnissa rajua hajontaa: Homma toimii hienosti ja ei lainkaan
Tilaajille

Val­tuu­tet­tu­jen it­se­ar­vioin­nis­sa rajua ha­jon­taa: Homma toimii hie­nos­ti ja ei lain­kaan

07:00 1
Turvallista keskikesän juhlaa kaikille
Tilaajille
Pääkirjoitus
Mikko Määttä

Tur­val­lis­ta kes­ki­ke­sän juhlaa kai­kil­le

06:30
Luonto
Lumimittari tehnyt tuhoja Raahessa

Lu­mi­mit­ta­ri tehnyt tuhoja Raa­hes­sa

21.06.2021 17:00
Tilaajille
Juhannuslumoa
Kolumni Inga Nuojua

Ju­han­nus­lu­moa

21.06.2021 07:00
Tilaajille
Kalliit kustannukset kaupungille ilkivallasta

Kalliit kus­tan­nuk­set kau­pun­gil­le il­ki­val­las­ta

20.06.2021 20:00
Tilaajille
Olkijoen ja Siniluodon rannoilla ei kannata nyt uida – katso video Olkijokisuun rannalta!

Ol­ki­joen ja Si­ni­luo­don ran­noil­la ei kannata nyt uida – katso video Ol­ki­jo­ki­suun ran­nal­ta!

19.06.2021 10:00 1
Tilaajille
Luonnonkukkaretki toteutuu sunnuntaina

Luon­non­kuk­ka­ret­ki to­teu­tuu sun­nun­tai­na

18.06.2021 12:00
Tilaajille
Koivu on aito metsäsuomalainen, jolle viileys on hellesäätä mieluisampaa

Koivu on aito met­sä­suo­ma­lai­nen, jolle viileys on hel­le­sää­tä mie­lui­sam­paa

18.06.2021 11:00 1
Tilaajille
Maalla
Tilaajille
Kolumni
Juulia Lahnaoja

Maalla

06:30
Tuhansia talouksia ilman sähköä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Koillismaalla – ongelmat jatkuneet tiistai-illasta keskiviikkopäivään saakka

Tu­han­sia ta­louk­sia ilman sähköä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la – on­gel­mat jat­ku­neet tiis­tai-il­las­ta kes­ki­viik­ko­päi­vään saakka

13:30
Koronarokotustodistuksissa isoja viiveitä – Todistuksen saa pyytämällä
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tuk­sis­sa isoja vii­vei­tä – To­dis­tuk­sen saa pyy­tä­mäl­lä

22.06.2021 18:00
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella kymmeniä tehtäviä myrskytuhojen vuoksi – irronneita kattoja, kaatuneita puita ja yksi tulipalo

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la kym­me­niä teh­tä­viä myrs­ky­tu­ho­jen vuoksi – ir­ron­nei­ta kat­to­ja, kaa­tu­nei­ta puita ja yksi tu­li­pa­lo

22.06.2021 19:51
Lasten teatteripaja tuo vilinää ja vilskettä Seminaarille
Tilaajille

Lasten teat­te­ri­pa­ja tuo vilinää ja vils­ket­tä Se­mi­naa­ril­le

22.06.2021 15:30
Myrskyääkö tänäänkin? Ilmatieteen laitos antoi varoituksen rajuista ukkoskuuroista Pohjois-Pohjanmaalla – myös rankkasateet ja myrskytuulet mahdollisia

Myrs­kyää­kö tä­nään­kin? Il­ma­tie­teen laitos antoi va­roi­tuk­sen ra­juis­ta uk­kos­kuu­rois­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la – myös rank­ka­sa­teet ja myrs­ky­tuu­let mah­dol­li­sia

22.06.2021 12:49
Mielipide
Turvallista keskikesän juhlaa kaikille
Pääkirjoitus Mikko Määttä

Tur­val­lis­ta kes­ki­ke­sän juhlaa kai­kil­le

06:30
Tilaajille
Maalla
Kolumni Juulia Lahnaoja

Maalla

06:30
Tilaajille
Juhannuslumoa
Kolumni Inga Nuojua

Ju­han­nus­lu­moa

21.06.2021 07:00
Tilaajille
Raahen museo tarvitsee pelivaraa
Pääkirjoitus Timo Myllykoski

Raahen museo tar­vit­see pe­li­va­raa

21.06.2021 06:30 1
Tilaajille
Koronan vaikutukset sulavat hyvää tahtia työttömyydestä
Tilaajille

Koronan vai­ku­tuk­set sulavat hyvää tahtia työt­tö­myy­des­tä

22.06.2021 12:12
THL: Suomessa 110 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla ei tartuntoja, Kainuussa 7

THL: Suo­mes­sa 110 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei tar­tun­to­ja, Kai­nuus­sa 7

22.06.2021 11:58
Siikajoen kunnanhallitus ei myöntäisi ympäristölupaa avokompostoinnille Revonlahdelle
Tilaajille

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tus ei myön­täi­si ym­pä­ris­tö­lu­paa avo­kom­pos­toin­nil­le Re­von­lah­del­le

22.06.2021 11:02
Palkittu Jarmo Uutela: "Kunnallispolitiikka on kotiseututyötä"
Tilaajille

Pal­kit­tu Jarmo Uutela: "Kun­nal­lis­po­li­tiik­ka on ko­ti­seu­tu­työ­tä"

21.06.2021 19:43 1
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.