Arvokas voitto Raaheen – PattU ei ole vielä kuivilla, mutta jo melko lähellä sarjapaikan säilyttämistä
Tilaajille

Arvokas voitto Raaheen – PattU ei ole vielä kuivilla, mutta jo melko lähellä sarjapaikan säilyttämistä

11.08.2022 21:06
Lampinsaaressa alkaa ensi viikolla kansainvälinen leiri
Tilaajille

Lampinsaaressa alkaa ensi viikolla kansainvälinen leiri

11.08.2022 19:00
Vihannin Härkäjuhlissa tanssataan taas - "Tapahtuma täynnä kulttuuria ja historian havinaa"

Vihannin Härkäjuhlissa tanssataan taas - "Tapahtuma täynnä kulttuuria ja historian havinaa"

11.08.2022 18:00
RS kysyy: Ovatko koulujen kesälomat liian lyhyet?

RS kysyy: Ovatko kou­lu­jen ke­sä­lo­mat liian lyhyet?

05.08.2022 13:30
Lukuvuosi avattiin uudella Saaren koululla – "Vaikuttaa ihan jäätävän hyvältä"
Tilaajille

Lukuvuosi avattiin uudella Saaren koululla – "Vaikuttaa ihan jäätävän hyvältä"

11.08.2022 16:15
Kimmo Kulju tietää mitä menestymiseen tarvitaan: "Minua kiinnostaa matka nollasta huipulle"
Tilaajille

Kimmo Kulju tietää mitä me­nes­ty­mi­seen tar­vi­taan: "Minua kiin­nos­taa matka nol­las­ta hui­pul­le"

10.08.2022 09:00 1
Karaokekorjaamon Kari Räihä haluaisi nyt omille keikoille: Soittaisin suuta ja laulaisin
Tilaajille

Ka­rao­ke­kor­jaa­mon Kari Räihä ha­luai­si nyt omille kei­koil­le: Soit­tai­sin suuta ja lau­lai­sin

11.08.2022 10:37
Olipa kerran Raahessa... keskiaika – Kuuntele uusin historiapodcast
Tilaajille

Olipa kerran Raahessa... keskiaika – Kuuntele uusin historiapodcast

04.07.2022 20:15 1
PattUn pudotuspelipaikka ratkeaa perjantaina
Urheilu
Tilaajille

PattUn pu­do­tus­pe­li­paik­ka ratkeaa per­jan­tai­na

10.08.2022 21:47
FC Raahelle tuli selvä tappio kotikentällä

FC Raa­hel­le tuli selvä tappio ko­ti­ken­täl­lä

10.08.2022 08:06
Tilaajille
Rastimetsästä kuntoa ja suunnistustaitoa

Ras­ti­met­säs­tä kuntoa ja suun­nis­tus­tai­toa

09.08.2022 21:00
Tilaajille
Topi Still

Topi Still

09.08.2022 18:00
Tilaajille

Topi Still

09.08.2022 18:00
Tilaajille

Edel­li­nen Topi luk­ka­roi Pat­tUs­sa 18 kautta – aikooko uusi Topi nos­tel­la tolppaa Pat­ti­joel­la vielä kesällä 2039?

09.08.2022 18:00 2
Tilaajille
Laura Juntunen antoi äänen niille, joiden ääntä ei yleensä kuulla
Tilaajille

Laura Juntunen antoi äänen niille, joiden ääntä ei yleensä kuulla

10.08.2022 15:49
Pattijoen K-Marketin kauppiaat vaihtuvat
Tilaajille

Pattijoen K-Marketin kauppiaat vaihtuvat

10.08.2022 14:30 4
Vuosien takaa: Palokunnalle suunniteltiin uutta ruiskuhuonetta 8o vuotta sitten
Tilaajille

Vuosien takaa: Palokunnalle suunniteltiin uutta ruiskuhuonetta 8o vuotta sitten

09.08.2022 19:00
PattU auttoi keltanokkia koulutiellä
Tilaajille

PattU auttoi keltanokkia koulutiellä

10.08.2022 13:00 4
Meikäläiset
Kimmo Kulju tietää mitä menestymiseen tarvitaan: "Minua kiinnostaa matka nollasta huipulle"

Kimmo Kulju tietää mitä me­nes­ty­mi­seen tar­vi­taan: "Minua kiin­nos­taa matka nol­las­ta hui­pul­le"

10.08.2022 09:00 1
Tilaajille
Maarit loihtii puvut elokuviin ja tv-sarjoihin - "Tämän työn glamour ei näy itse työn teossa, vaan vasta ensi-illoissa"

Maarit loihtii puvut elo­ku­viin ja tv-sar­joi­hin - "Tämän työn glamour ei näy itse työn teossa, vaan vasta en­si-il­lois­sa"

01.08.2022 09:00
Tilaajille
Antti Karihtala soittaa metallimusiikkia määrätietoisesti - "Koen, että olen aina saanut soittaa itseäni parempien kanssa"

Antti Ka­rih­ta­la soittaa me­tal­li­mu­siik­kia mää­rä­tie­toi­ses­ti - "Koen, että olen aina saanut soittaa itseäni pa­rem­pien kanssa"

24.07.2022 20:00
Tilaajille
Susikoira Roin still-kuvaaja Kimmo Korhonen: "Nyt on jo monta syytä rakastua Raaheen"

Su­si­koi­ra Roin still-ku­vaa­ja Kimmo Kor­ho­nen: "Nyt on jo monta syytä ra­kas­tua Raa­heen"

12.07.2022 20:00
Tilaajille
Jaana Heikkilä päätyi Cerniin onnellisten sattumusten ja kovan työn avulla – "Uskon, että vanhempieni kannustus on kantanut minut tänne saakka"

Jaana Heik­ki­lä päätyi Cerniin on­nel­lis­ten sat­tu­mus­ten ja kovan työn avulla – "Uskon, että van­hem­pie­ni kan­nus­tus on kan­ta­nut minut tänne saakka"

14.06.2022 19:00
Tilaajille
Kimmo Angervaniva tekee unelmiensa työtä tatuoijana – "Tämä on ammattina hieno ja palkitseva"

Kimmo An­ger­va­ni­va tekee unel­mien­sa työtä ta­tuoi­ja­na – "Tämä on am­mat­ti­na hieno ja pal­kit­se­va"

07.06.2022 20:00
Tilaajille
Eljas Koistinen tietää olevansa johtajanakin vain yksi joukkueen pelaajista – "Yrityselämä on vähän kuin koripallojoukkue"

Eljas Kois­ti­nen tietää ole­van­sa joh­ta­ja­na­kin vain yksi jouk­kueen pe­laa­jis­ta – "Y­ri­ty­se­lä­mä on vähän kuin ko­ri­pal­lo­jouk­kue"

30.05.2022 09:00
Tilaajille
Raahelaisbändi hyppäsi 37 vuotta sitten Vihannissa junaan, ja sillä reissulla Veeti Kallio on edelleen – "Innostus ja usko omiin kykyihin oli kova"

Raa­he­lais­bän­di hyppäsi 37 vuotta sitten Vi­han­nis­sa junaan, ja sillä reis­sul­la Veeti Kallio on edel­leen – "In­nos­tus ja usko omiin ky­kyi­hin oli kova"

10.05.2022 20:00 1
Tilaajille
PattUn pudotuspelipaikka ratkeaa perjantaina
Tilaajille

PattUn pudotuspelipaikka ratkeaa perjantaina

10.08.2022 21:47
FC Raahelle tuli selvä tappio kotikentällä
Tilaajille

FC Raa­hel­le tuli selvä tappio ko­ti­ken­täl­lä

10.08.2022 08:06
"Ei läpälläkään, loppu kiusaamiselle" - Raahen alueen kouluissa aloitetaan kiusaamisen vastainen teema tulevalle lukuvuodelle
Tilaajille

"Ei lä­päl­lä­kään, loppu kiu­saa­mi­sel­le" - Raahen alueen kou­luis­sa aloi­te­taan kiu­saa­mi­sen vas­tai­nen teema tu­le­val­le lu­ku­vuo­del­le

10.08.2022 08:00 1
Mölyt voi pitää mahassa
Tilaajille
Kolumni
Jonna Karekivi

Mölyt voi pitää mahassa

10.08.2022 07:00 1
Luonto
Tähkäpäiden päälle nousee täysi kuu – Katso Ursan taivastärpit elokuulle

Täh­kä­päi­den päälle nousee täysi kuu – Katso Ursan tai­vas­tär­pit elo­kuul­le

05.08.2022 12:30
Tilaajille
Merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa ensi viikolla

Me­ri­han­hen ja ka­na­dan­han­hen pel­to­met­säs­tys alkaa ensi vii­kol­la

04.08.2022 11:30
Tilaajille
Loppukesän kukkijat loistavat Parhalahden arboretumilla

Lop­pu­ke­sän kuk­ki­jat lois­ta­vat Par­ha­lah­den ar­bo­re­tu­mil­la

29.07.2022 14:00
Tilaajille
Raahen uimarantojen vedet uimakelpoisia

Raahen ui­ma­ran­to­jen vedet ui­ma­kel­poi­sia

29.07.2022 12:00
Tilaajille
Alueelle on tulossa normaali viljasato

Alueel­le on tulossa nor­maa­li vil­ja­sa­to

29.07.2022 11:00
Tilaajille
Merellä huono sinilevätilanne helpottanut – sinilevähavainnot voi ilmoittaa Järvi-meriwikiin

Merellä huono si­ni­le­vä­ti­lan­ne hel­pot­ta­nut – si­ni­le­vä­ha­vain­not voi il­moit­taa Jär­vi-me­ri­wi­kiin

28.07.2022 16:00
Tilaajille
Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi koulussa
Tilaajille
Pääkirjoitus
Toimittaja Mikko Määttä

Jo­kai­sel­la on oikeus tuntea olonsa tur­val­li­sek­si kou­lus­sa

10.08.2022 06:30
Rastimetsästä kuntoa ja suunnistustaitoa
Tilaajille

Ras­ti­met­säs­tä kuntoa ja suun­nis­tus­tai­toa

09.08.2022 21:00
Edellinen Topi lukkaroi PattUssa 18 kautta – aikooko uusi Topi nostella tolppaa Pattijoella vielä kesällä 2039?
Tilaajille

Edel­li­nen Topi luk­ka­roi Pat­tUs­sa 18 kautta – aikooko uusi Topi nos­tel­la tolppaa Pat­ti­joel­la vielä kesällä 2039?

09.08.2022 18:00 2
Raahen Taiteiden yö kaipaa lisää tapahtumia – Vielä ehtii mukaan markkinointiin
Tilaajille

Raahen Tai­tei­den yö kaipaa lisää ta­pah­tu­mia – Vielä ehtii mukaan mark­ki­noin­tiin

09.08.2022 16:00
Raahen seudun bus­si­lii­ken­ne siirtyy talviaikatauluihin huomenna
Tilaajille

Raahen seudun bus­si­lii­ken­ne siirtyy tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin huo­men­na

09.08.2022 15:10
Pikkulahti Kids -tapahtuma perutaan tänäkin vuonna
Tilaajille

Pik­ku­lah­ti Kids -ta­pah­tu­ma pe­ru­taan tänäkin vuonna

08.08.2022 20:00
Mielipide
Mölyt voi pitää mahassa
Kolumni Jonna Karekivi

Mölyt voi pitää mahassa

10.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi koulussa
Pääkirjoitus Toimittaja Mikko Määttä

Jo­kai­sel­la on oikeus tuntea olonsa tur­val­li­sek­si kou­lus­sa

10.08.2022 06:30
Tilaajille
Pakotteiden pitääkin tuntua
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Pa­kot­tei­den pi­tää­kin tuntua

08.08.2022 07:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus Timo Myllykoski

Nyt pu­heis­ta te­koi­hin

06.08.2022 08:00 6
Päiväni katugallupin tekijänä
Kolumni Juulia Korkiakangas

Päiväni ka­tu­gal­lu­pin te­ki­jä­nä

05.08.2022 07:00
Tilaajille
Kotisohvalta on aika nousta tapahtumiin
Pääkirjoitus Timo Myllykoski

Ko­ti­soh­val­ta on aika nousta ta­pah­tu­miin

05.08.2022 06:30
Tilaajille
Vanhatalo ja Hirvonen: Elämysten ja elokuvien Huvimylly Vanhaan Raaheen
Tilaajille

Van­ha­ta­lo ja Hir­vo­nen: Elä­mys­ten ja elo­ku­vien Hu­vi­myl­ly Vanhaan Raaheen

08.08.2022 17:30 10
Suomi-sarjaan valmistautuva Raahe-Kiekko aloittaa harjoittelun jäähallissa tänään
Tilaajille

Suo­mi-sar­jaan val­mis­tau­tu­va Raa­he-Kiek­ko aloit­taa har­joit­te­lun jää­hal­lis­sa tänään

08.08.2022 15:22
Rakennusyhtiö SRV:n Fennovoima-osuuden myynti venäläiselle RAOS Voimalle ei toteudu

Ra­ken­nus­yh­tiö SRV:n Fen­no­voi­ma-osuu­den myynti ve­nä­läi­sel­le RAOS Voi­mal­le ei toteudu

08.08.2022 15:16
Jarkko Ojalasta Pohjolan Peruna Oy:n uusi toimitusjohtaja
Tilaajille

Jarkko Ojalasta Pohjolan Peruna Oy:n uusi toimitusjohtaja

08.08.2022 10:34
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori