Tältä se nyt näyttää: Fregatti-salissa on pidetty jo kokouksia ja elokuvia pääsee katsomaan lauantaina
Tilaajille

Tältä se nyt näyttää: Fregatti-salissa on pidetty jo kokouksia ja elokuvia pääsee katsomaan lauantaina

29.11.2021 17:00
Raahen kaupunki korvaa henkilöstön jouluruokailun peruuntumisen joulurahalla
Tilaajille

Raahen kaupunki korvaa henkilöstön jouluruokailun peruuntumisen joulurahalla

29.11.2021 15:46 4
Takan läpiviennistä lähtenyt tulipalo käräytti omakotitalon seinää Raahen Vihannissa

Takan läpiviennistä lähtenyt tulipalo käräytti omakotitalon seinää Raahen Vihannissa

29.11.2021 19:50
Koronapotilaiden määrä noussut nopeasti OYSissa, alkuviikon kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan perumaan – johtajaylilääkäri: "Tilanne on nyt vakava"
Tilaajille

Koronapotilaiden määrä noussut nopeasti OYSissa, alkuviikon kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan perumaan – johtajaylilääkäri: "Tilanne on nyt vakava"

29.11.2021 14:28
Kolmen päivän koronaluku Pohjois-Pohjanmaalla on  532 – Raahessa 18 tartuntaa,  Siikajoella 5

Kolmen päivän ko­ro­na­lu­ku Poh­jois-Poh­jan­maal­la on 532 – Raa­hes­sa 18 tar­tun­taa, Sii­ka­joel­la 5

29.11.2021 12:12
Raahelaislähtöinen Sanna Frew johtaa alumiinivalimoa Norjassa – Kesätyö Rautaruukilla koukutti prosessiteollisuuteen
Tilaajille

Raa­he­lais­läh­töi­nen Sanna Frew johtaa alu­mii­ni­va­li­moa Nor­jas­sa – Kesätyö Rau­ta­ruu­kil­la kou­kut­ti pro­ses­si­teol­li­suu­teen

28.11.2021 20:00
Äänestä kauneinta joulupuuta

Äänestä kau­nein­ta jou­lu­puu­ta

24.11.2021 12:06 2
Katsastus-näytelmän rakastettava ja rasittava Viltteri – Veli-Pekka Sukkala on herttainen taiteilijasielu
Tilaajille

Kat­sas­tus-näy­tel­män ra­kas­tet­ta­va ja ra­sit­ta­va Vilt­te­ri – Ve­li-Pek­ka Sukkala on hert­tai­nen tai­tei­li­ja­sie­lu

27.11.2021 13:00
Tartunnat siirtävät Raahe-Kiekon otteluita
Urheilu
Tilaajille

Tar­tun­nat siir­tä­vät Raa­he-Kie­kon ot­te­lui­ta

29.11.2021 10:15
Urheilun tuloskooste

Ur­hei­lun tu­los­koos­te

29.11.2021 08:08
Tilaajille
AS Moonin naisille vain piste Jyväskylästä

AS Moonin nai­sil­le vain piste Jy­väs­ky­läs­tä

28.11.2021 17:07
Tilaajille
AS Moonille helpot pisteet

AS Moo­nil­le helpot pisteet

28.11.2021 10:00
Tilaajille

Sip­pa­lan si­sa­ruk­set vään­tä­vät painia välillä ko­to­na­kin

28.11.2021 10:00
Tilaajille

Te­räs-Kie­kon naiset selvään voit­toon

28.11.2021 09:05
Tilaajille
Tartunnat siirtävät Raahe-Kiekon otteluita
Tilaajille

Tar­tun­nat siir­tä­vät Raa­he-Kie­kon ot­te­lui­ta

29.11.2021 10:15
RS kysyy: Joko olet ostanut joululahjoja?

RS kysyy: Joko olet ostanut jou­lu­lah­jo­ja?

26.11.2021 12:45 1
Katri Ylander on jouluihminen
Tilaajille

Katri Ylander on jouluihminen

29.11.2021 09:00
Korona lisäsi perhetyön tarvetta: Lasten ja nuorten koulunkäyntiin liittyvät haasteet ovat lisääntyneet Raahessa
Tilaajille

Korona lisäsi perhetyön tarvetta: Lasten ja nuorten koulunkäyntiin liittyvät haasteet ovat lisääntyneet Raahessa

29.11.2021 08:00
Meikäläiset
Raahelaislähtöinen Sanna Frew johtaa alumiinivalimoa Norjassa – Kesätyö Rautaruukilla koukutti prosessiteollisuuteen

Raa­he­lais­läh­töi­nen Sanna Frew johtaa alu­mii­ni­va­li­moa Nor­jas­sa – Kesätyö Rau­ta­ruu­kil­la kou­kut­ti pro­ses­si­teol­li­suu­teen

28.11.2021 20:00
Tilaajille
Lasse Tapio Junnilalle sopii pieni kiire ja paine – Äänisuunnittelua uimahallista taidenäyttelyihin

Lasse Tapio Jun­ni­lal­le sopii pieni kiire ja paine – Ää­ni­suun­nit­te­lua ui­ma­hal­lis­ta tai­de­näyt­te­lyi­hin

23.11.2021 20:01 1
Tilaajille
Skarta Group Oyj:n toimitusjohtaja Tuomas Hirvonen pelkäsi entisen kotikaupunkinsa Raahen näivettyvän: "Tuntuu, että Raahessa oli laskusuhdannetta aika pitkäänkin"

Skarta Group Oyj:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuomas Hir­vo­nen pelkäsi entisen ko­ti­kau­pun­kin­sa Raahen näi­vet­ty­vän: "Tun­tuu, että Raa­hes­sa oli las­ku­suh­dan­net­ta aika pit­kään­kin"

07.11.2021 18:00 1
Tilaajille
Markus Myllymäki on ollut bisnesmies pikkupojasta asti: "Sain oman liikemiesuran kannalta tärkeimmän oppitunnin jo pienenä, eli asiakkaan edessä pitää olla aina nöyrä"

Markus Myl­ly­mä­ki on ollut bis­nes­mies pik­ku­po­jas­ta asti: "Sain oman lii­ke­mies­uran kan­nal­ta tär­keim­män op­pi­tun­nin jo pie­ne­nä, eli asiak­kaan edessä pitää olla aina nöyrä"

28.10.2021 20:00
Tilaajille
Yritysmaailmassa uraa luova Johannes Karjula lähettää terveisiä Raaheen: "Se on järkyttävän kaunis kaupunki, merimaisemat ja kaikki, mutta se potentiaali on täysin alihyödynnetty"

Yri­tys­maail­mas­sa uraa luova Jo­han­nes Karjula lä­het­tää ter­vei­siä Raa­heen: "Se on jär­kyt­tä­vän kaunis kau­pun­ki, me­ri­mai­se­mat ja kaikki, mutta se po­ten­tiaa­li on täysin ali­hyö­dyn­net­ty"

24.10.2021 16:00 2
Tilaajille
Mikonkarikin on sävelletty kanteleelle – Pattijoelta kotoisin oleva muusikko haaveilee levyttämisestä

Mi­kon­ka­ri­kin on sä­vel­let­ty kan­te­leel­le – Pat­ti­joel­ta ko­toi­sin oleva muu­sik­ko haa­vei­lee le­vyt­tä­mi­ses­tä

21.10.2021 20:00
Tilaajille
Lukiossa Annika Nivala piti taloustiedettä tärkeänä mutta myös unettavana – Nyt hän on tuore taloustieteen tohtori

Lu­kios­sa Annika Nivala piti ta­lous­tie­det­tä tär­keä­nä mutta myös unet­ta­va­na – Nyt hän on tuore ta­lous­tie­teen tohtori

19.10.2021 18:00
Tilaajille
Kotimaisten kielten keskuksen uuden johtajan Leena Nissilän mielestä on hienoa, että äidinkieli on suomalaisille niin rakas, että siitä ollaan jopa huolissaan

Ko­ti­mais­ten kielten kes­kuk­sen uuden joh­ta­jan Leena Nis­si­län mie­les­tä on hienoa, että äi­din­kie­li on suo­ma­lai­sil­le niin rakas, että siitä ollaan jopa huo­lis­saan

11.10.2021 10:37
Tilaajille
Urheilun tuloskooste
Tilaajille

Urheilun tuloskooste

29.11.2021 08:08
SPEK: Huoli-ilmoitukseen tarvitaan yhtenäiset käytännöt koko maahan – lomakkeen löytäminen on nyt jopa mahdotonta

SPEK: Huo­li-il­moi­tuk­seen tar­vi­taan yh­te­näi­set käy­tän­nöt koko maahan – lo­mak­keen löy­tä­mi­nen on nyt jopa mah­do­ton­ta

29.11.2021 09:14
Nopeampaa junaa odotellessa
Tilaajille
Kolumni
Nina Tuomikoski

No­peam­paa junaa odo­tel­les­sa

29.11.2021 07:00
Vuoden 2020 tuloverotiedot on julkaistu: Raahen Seudun verokone on käytössäsi
Tilaajille

Vuoden 2020 tu­lo­ve­ro­tie­dot on jul­kais­tu: Raahen Seudun ve­ro­ko­ne on käy­tös­sä­si

10.11.2021 08:14
Luonto
Iso-Kraaseli lumosi kuvaajan – Taianomainen ketunleipämetsä löytyi sattumalta

Iso-Kraa­se­li lumosi ku­vaa­jan – Taian­omai­nen ke­tun­lei­pä­met­sä löytyi sat­tu­mal­ta

12.11.2021 11:00
Tilaajille
Siikajoella ollaan valmiita susijahtiin – Ministeriön asetus susien kannanhoidollisesta metsästyksestä lähti lausunnoille

Sii­ka­joel­la ollaan val­mii­ta su­si­jah­tiin – Mi­nis­te­riön asetus susien kan­nan­hoi­dol­li­ses­ta met­säs­tyk­ses­tä lähti lau­sun­noil­le

04.11.2021 20:00
Tilaajille
Kalastuskortteja myydään marraskuussa; vesitiiviin kortin saa jo jouluksi

Ka­las­tus­kort­te­ja myydään mar­ras­kuus­sa; ve­si­tii­viin kortin saa jo jou­luk­si

29.10.2021 11:00
Tilaajille
Kalamarkkinat ovat kekriviikolla

Ka­la­mark­ki­nat ovat kek­ri­vii­kol­la

29.10.2021 11:00
Tilaajille
Kuusi kukkii kauttaaltaan käpyjä, mutta siemensato silti vaarassa

Kuusi kukkii kaut­taal­taan käpyjä, mutta sie­men­sa­to silti vaa­ras­sa

29.10.2021 10:00
Tilaajille
Haapa kannattaa yleensä säästää, mutta jos kaato on edessä, haapa kokee hitaan kuoleman

Haapa kan­nat­taa yleensä sääs­tää, mutta jos kaato on edessä, haapa kokee hitaan kuo­le­man

22.10.2021 11:00
Tilaajille
Kaupunginhallituksen on aika kääriä hihat
Tilaajille
Pääkirjoitus
Nina Tuomikoski

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen on aika kääriä hihat

29.11.2021 06:00
Nyt näyttäisi siltä, että Raahessa pelataan viidellä kentällä padelia ensi maaliskuussa
Tilaajille

Nyt näyt­täi­si siltä, että Raa­hes­sa pe­la­taan vii­del­lä ken­täl­lä padelia ensi maa­lis­kuus­sa

28.11.2021 18:00
AS Moonin naisille vain piste Jyväskylästä
Tilaajille

AS Moonin nai­sil­le vain piste Jy­väs­ky­läs­tä

28.11.2021 17:07
Suomen pesimälinnusto kartoitetaan – Lintuatlaskartoituksen yksi tärkeä tavoite on laajentaa linnustonseurantaan osallistujien määrää
Tilaajille

Suomen pe­si­mä­lin­nus­to kar­toi­te­taan – Lin­tu­at­las­kar­toi­tuk­sen yksi tärkeä tavoite on laa­jen­taa lin­nus­ton­seu­ran­taan osal­lis­tu­jien määrää

28.11.2021 14:30
Pyhäjoella alkaa uuden palveluyksikön ideointi – korvaa Jokikartanon vuoteen 2026 mennessä
Tilaajille

Py­hä­joel­la alkaa uuden pal­ve­lu­yk­si­kön ideoin­ti – korvaa Jo­ki­kar­ta­non vuoteen 2026 men­nes­sä

28.11.2021 12:00
AS Moonille helpot pisteet
Tilaajille

AS Moo­nil­le helpot pisteet

28.11.2021 10:00
Mielipide
Nopeampaa junaa odotellessa
Kolumni Nina Tuomikoski

No­peam­paa junaa odo­tel­les­sa

29.11.2021 07:00
Tilaajille
Kaupunginhallituksen on aika kääriä hihat
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen on aika kääriä hihat

29.11.2021 06:00
Tilaajille
Nyt on jouluilmettä
Pääkirjoitus Sari Jaatinen

Nyt on jou­lu­il­met­tä

27.11.2021 07:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Osaa­viin elä­ke­läi­siin kan­nat­taa tarttua

26.11.2021 06:30
Tilaajille
Kuuluuko hiljaisten ääni mielenterveyskeskustelussa?
Kolumni Katja Hänninen

Kuu­luu­ko hil­jais­ten ääni mie­len­ter­veys­kes­kus­te­lus­sa?

24.11.2021 07:00
Tilaajille
Koronapassin käyttöä ei pidä arastella
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Ko­ronapas­sin käyttöä ei pidä aras­tel­la

24.11.2021 06:00
Tilaajille
Sippalan sisarukset vääntävät painia välillä kotonakin
Tilaajille

Sip­pa­lan si­sa­ruk­set vään­tä­vät painia välillä ko­to­na­kin

28.11.2021 10:00
Teräs-Kiekon naiset selvään voittoon
Tilaajille

Te­räs-Kie­kon naiset selvään voit­toon

28.11.2021 09:05
Raahesalin itsenäisyyspäiväjuhla on peruttu koronatilanteen vuoksi – Raahen Seutu lähettää kaupungin juhlalähetyksen

Raa­he­sa­lin it­se­näi­syys­päi­vä­juh­la on peruttu ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi – Raahen Seutu lä­het­tää kau­pun­gin juh­la­lä­he­tyk­sen

27.11.2021 17:00
Äänestyslaput postiin joulukuussa
Tilaajille

Ää­nes­tys­la­put postiin jou­lu­kuus­sa

27.11.2021 16:29
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.