Suomalaiset kavahtavat julkista velkaa, mutta pelkäävät leikkauksia
Tilaajille

Suomalaiset kavahtavat julkista velkaa, mutta pelkäävät leikkauksia

06:00
Dronerekisteri avattu – kaikkien dronekäyttäjien on rekisteröidyttävä
Tilaajille

Dronerekisteri avattu – kaikkien dronekäyttäjien on rekisteröidyttävä

25.01.2021 20:00
Määttä varasijalle Limingan talousjohtajan vaalissa
Tilaajille

Määttä varasijalle Limingan talousjohtajan vaalissa

25.01.2021 19:21
Pasi Parkkila Reserviläisliiton valiokuntaan: "Mielenkiintoinen näköalapaikka"
Tilaajille

Pasi Parkkila Reserviläisliiton valiokuntaan: "Mielenkiintoinen näköalapaikka"

25.01.2021 19:00
Nettigallup: Mitä mieltä olet vihreiden esittämästä lähijunasta? Kerro meille!

Net­ti­gal­lup: Mitä mieltä olet vih­rei­den esit­tä­mäs­tä lä­hi­ju­nas­ta? Kerro meille!

22.01.2021 12:00 15
Lotta Jääskelä työskenteli kuukauden Raahesalin lavalla: "Mahtava paikka työstää levyä"
Tilaajille

Lotta Jääs­ke­lä työs­ken­te­li kuu­kau­den Raa­he­sa­lin la­val­la: "Mah­ta­va paikka työstää levyä"

19.01.2021 20:00
Palveluissa on voimaa
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Jani Eteläaho

Palveluissa on voimaa

25.01.2021 12:45 2
Ennakkotilasto paljastaa: Raahe menetti viime vuonna 320 asukasta
Tilaajille

En­nak­ko­ti­las­to pal­jas­taa: Raahe menetti viime vuonna 320 asu­kas­ta

25.01.2021 17:00
Antti Myllyaho muutti 14-vuotiaana Raahesta Ouluun jääkiekon perässä: "Ei silloin ollut muuta mahdollisuutta"
Urheilu
Tilaajille

Antti Myl­ly­aho muutti 14-vuo­tiaa­na Raa­hes­ta Ouluun jää­kie­kon pe­räs­sä: "Ei silloin ollut muuta mah­dol­li­suut­ta"

24.01.2021 14:00
FC OPA hävisi liigaottelunsa Raahessa

FC OPA hävisi lii­ga­ot­te­lun­sa Raa­hes­sa

24.01.2021 11:00
Tilaajille
AS Moonille nihkeä voitto

AS Moo­nil­le nihkeä voitto

23.01.2021 23:03
Tilaajille
Suomi-sarja jatkuu lohkoissa – enää kuusi peliä runkosarjaa ennen pudotuspelejä

Suo­mi-sar­ja jatkuu loh­kois­sa – enää kuusi peliä run­ko­sar­jaa ennen pu­do­tus­pe­le­jä

22.01.2021 14:08
Tilaajille

Ur­hei­lu­seu­rat näyt­täi­si­vät sel­viä­vän ko­ro­nas­ta, mutta esi­mer­kik­si tans­si­seu­ra Funky Hall on kymp­pi­ton­nin tap­piol­la

22.01.2021 07:00
Tilaajille

Larissa Iso­kään­tä teki de­byyt­tin­sä len­to­pal­lo­lii­gas­sa: "Olihan se tosi siis­tiä"

21.01.2021 15:00
Tilaajille
Työvaatteet vaivattomasti työmaille
Mainos Temrex

Työ­vaat­teet vai­vat­to­mas­ti työ­mail­le

20.01.2021 06:00
Uusi sosiaali- ja kriisipäivystys aloittaa myös Raahen seutukunnassa

Uusi so­siaa­li- ja krii­si­päi­vys­tys aloit­taa myös Raahen seu­tu­kun­nas­sa

25.01.2021 15:00
Saaristossa varottava heikkoja jäitä: Sulan raja Taskun ja Kallan tuntumassa
Tilaajille

Saaristossa varottava heikkoja jäitä: Sulan raja Taskun ja Kallan tuntumassa

25.01.2021 11:06 1
Tuopa-yritys kasvaa kohinalla: Asiakkaita tulee koko ajan lisää
Tilaajille

Tuopa-yritys kasvaa kohinalla: Asiakkaita tulee koko ajan lisää

25.01.2021 10:00
Meikäläiset
Raahen merimuseo innosti Sonja Krekilän matkailualalle: "Olen muuttanut 18 kertaa 10 vuoden aikana"

Raahen me­ri­mu­seo innosti Sonja Kre­ki­län mat­kai­lua­lal­le: "Olen muut­ta­nut 18 kertaa 10 vuoden aikana"

21.01.2021 20:00
Tilaajille
Jarkko Orava löysi mielipaikkansa taivaalta – Katso videolta, miltä vapaapudotus kilometrien korkeudessa näyttää

Jarkko Orava löysi mie­li­paik­kan­sa tai­vaal­ta – Katso vi­deol­ta, miltä va­paa­pu­do­tus ki­lo­met­rien kor­keu­des­sa näyttää

17.01.2021 16:00
Tilaajille
Paula Vanninen työskentelee kemialllisten aseiden kieltoinstituutin johdossa ja oli mukana hankkimassa Nobelin rauhanpalkintoa

Paula Van­ni­nen työs­ken­te­lee ke­miall­lis­ten aseiden kiel­to­ins­ti­tuu­tin joh­dos­sa ja oli mukana hank­ki­mas­sa Nobelin rau­han­pal­kin­toa

14.01.2021 20:00
Tilaajille
Musiikkineuvos oli uransa huipulla Raahessa - Lehtori Piha oli aikoinaan tuttu näky pyöräilemässä salkku tarakalla Rantakadulla

Mu­siik­ki­neu­vos oli uransa hui­pul­la Raa­hes­sa - Lehtori Piha oli ai­koi­naan tuttu näky pyö­räi­le­mäs­sä salkku ta­ra­kal­la Ran­ta­ka­dul­la

07.01.2021 20:00
Tilaajille
Jarmo Reposelle työ on ollut tapa toteuttaa luovuutta

Jarmo Re­po­sel­le työ on ollut tapa to­teut­taa luo­vuut­ta

05.01.2021 20:00 1
Tilaajille
Myrskylän kunnanjohtaja, raahelaislähtöinen Sam Vuorinen: "Rantojen kehittäminen on Raahelle iso, hiomaton timantti"

Myrs­ky­län kun­nan­joh­ta­ja, raa­he­lais­läh­töi­nen Sam Vuo­ri­nen: "Ran­to­jen ke­hit­tä­mi­nen on Raa­hel­le iso, hio­ma­ton ti­mant­ti"

03.01.2021 12:00 5
Tilaajille
Suomeen palannut kuvataiteilija Liisa Kitinprami: "Teen hoitajan työtä koronan etulinjassa"

Suomeen pa­lan­nut ku­va­tai­tei­li­ja Liisa Ki­tinp­ra­mi: "Teen hoi­ta­jan työtä koronan etu­lin­jas­sa"

17.12.2020 20:00 1
Tilaajille
10 vuoden projekti oman suvun miehistä

10 vuoden pro­jek­ti oman suvun mie­his­tä

06.12.2020 20:00
Tilaajille
Antti Myllyaho muutti 14-vuotiaana Raahesta Ouluun jääkiekon perässä: "Ei silloin ollut muuta mahdollisuutta"
Tilaajille

Antti Myllyaho muutti 14-vuotiaana Raahesta Ouluun jääkiekon perässä: "Ei silloin ollut muuta mahdollisuutta"

24.01.2021 14:00
Vuosien takaa: Lybeckerin piirtäjät nauttivat arvostusta 90-luvulla
Tilaajille

Vuosien takaa: Lybeckerin piirtäjät nauttivat arvostusta 90-luvulla

19.01.2021 19:30
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 14 uutta koronatartuntaa, joista Oulussa 12 – koko maassa 192 uutta tautitapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 14 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista Oulussa 12 – koko maassa 192 uutta tau­ti­ta­paus­ta

25.01.2021 12:18
Kaikki Raahe-opiston opetus ei onnistu verkossa
Tilaajille

Kaikki Raa­he-opis­ton opetus ei onnistu ver­kos­sa

25.01.2021 08:50
Luonto
Susien tappamista koirista maksetaan vuodessa satojen tuhansien eurojen korvauksia

Susien tap­pa­mis­ta koi­ris­ta mak­se­taan vuo­des­sa satojen tu­han­sien eurojen kor­vauk­sia

22.01.2021 11:00
Tilaajille
Luontoon päästetty akvaariokala voikin olla uhka: Aurinkoahven lisääntyi tehokkaasti vapaudessa

Luon­toon pääs­tet­ty ak­vaa­rio­ka­la voikin olla uhka: Au­rin­ko­ah­ven li­sään­tyi te­hok­kaas­ti va­pau­des­sa

22.01.2021 10:00
Tilaajille
Tammipinnojen keräys on kuin poimisi sydäntalven mansikoita

Tam­mi­pin­no­jen keräys on kuin poimisi sy­dän­tal­ven man­si­koi­ta

20.01.2021 11:00
Tilaajille
Polaaripyörre toi kunnon talven: Tästä ilmiössä on kysymys

Po­laa­ri­pyör­re toi kunnon talven: Tästä il­miös­sä on kysymys

08.01.2021 12:05
Tilaajille
Raahelainen Matti Nivala on raivaussahamies: "Metsätyöt ovat mukavaa liikuntaa"

Raa­he­lai­nen Matti Nivala on rai­vaus­sa­ha­mies: "Met­sä­työt ovat mukavaa lii­kun­taa"

30.12.2020 14:02
Tilaajille
Jouluntähti loistaa taivaalla heti auringonlaskun jälkeen: Jupiter ja Saturnus yhdistyvät horisontissa viikon sisällä

Jou­lun­täh­ti loistaa tai­vaal­la heti au­rin­gon­las­kun jäl­keen: Jupiter ja Sa­tur­nus yh­dis­ty­vät ho­ri­son­tis­sa viikon sisällä

14.12.2020 13:00
Tilaajille
Näin he sairastivat koronan: Raahen Seutu kysyi viideltä miten he nyt voivat
Tilaajille

Näin he sai­ras­ti­vat ko­ro­nan: Raahen Seutu kysyi vii­del­tä miten he nyt voivat

25.01.2021 08:00 1
Nykyisellä Raahen Kaupunginlahdenrannan alueella aikoinaan todettu suojelun tarve on poistunut
Tilaajille

Ny­kyi­sel­lä Raahen Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan alueel­la ai­koi­naan todettu suo­je­lun tarve on pois­tu­nut

25.01.2021 07:00 1
Toinen aalto hidastaa talouden elpymistä
Tilaajille
Pääkirjoitus
Nina Tuomikoski

Toinen aalto hi­das­taa ta­lou­den el­py­mis­tä

25.01.2021 06:45
Voi tätä ilon päivää!
Tilaajille
Kolumni
Vappu Kallio

Voi tätä ilon päivää!

25.01.2021 06:30
Raahelaiset viihtyvät hiihtoladuilla, vaikka latujen kunto kerääkin kritiikkiä: "Kaikki paitsi hiihto on turhaa"
Tilaajille

Raa­he­lai­set viih­ty­vät hiih­to­la­duil­la, vaikka latujen kunto ke­rää­kin kri­tiik­kiä: "Kaikki paitsi hiihto on turhaa"

24.01.2021 18:00 1
Jani Rantakari ja Kati Korkala-Rantakari vaihtoivat Raahen tasaiset tienoot Lapin tunturimaisemaan vuorottelu-vapaan ajaksi
Tilaajille

Jani Ran­ta­ka­ri ja Kati Kor­ka­la-Ran­ta­ka­ri vaih­toi­vat Raahen ta­sai­set tienoot Lapin tun­tu­ri­mai­se­maan vuo­rot­te­lu-va­paan ajaksi

24.01.2021 16:00
Mielipide
Palveluissa on voimaa
Lukijalta Mielipide Jani Eteläaho

Pal­ve­luis­sa on voimaa

25.01.2021 12:45 2
Tilaajille
Toinen aalto hidastaa talouden elpymistä
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Toinen aalto hi­das­taa ta­lou­den el­py­mis­tä

25.01.2021 06:45
Tilaajille
Voi tätä ilon päivää!
Kolumni Vappu Kallio

Voi tätä ilon päivää!

25.01.2021 06:30
Tilaajille
Paikallista mediaa tarvitaan
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Pai­kal­lis­ta mediaa tar­vi­taan

23.01.2021 07:00
Tilaajille
THL raportoi 246 uutta koronatartuntaa Suomessa, Oulussa 16 uutta tapausta ja Tyrnävällä kolme

THL ra­por­toi 246 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Suo­mes­sa, Oulussa 16 uutta ta­paus­ta ja Tyr­nä­väl­lä kolme

24.01.2021 12:15
Mummoleima on haihtunut neulomisesta
Tilaajille

Mum­mo­lei­ma on haih­tu­nut neu­lo­mi­ses­ta

24.01.2021 12:00
FC OPA hävisi liigaottelunsa Raahessa
Tilaajille

FC OPA hävisi lii­ga­ot­te­lun­sa Raa­hes­sa

24.01.2021 11:00
Rakennusmestariksi kahdessa vuodessa - pulaa Pohjois-Suomessa helpotetaan muuntokoulutuksella
Tilaajille

Ra­ken­nus­mes­ta­rik­si kah­des­sa vuo­des­sa - pulaa Poh­jois-Suo­mes­sa hel­po­te­taan muun­to­kou­lu­tuk­sel­la

25.01.2021 08:29
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.