Himangan talo Vanhassa Raahessa huokuu herraskaista tunnelmaa: Tule sisään taloon kuvien kautta
Tilaajille

Hi­man­gan talo Van­has­sa Raa­hes­sa huokuu her­ras­kais­ta tun­nel­maa: Tule sisään taloon kuvien kautta

20:00
Juhlan arvoinen valokuitu

Juhlan arvoinen valokuitu

18:00
UPM tehnyt pitkän sopimuksen: Ostaa valtaosan Pyhäjoelle rakennettavan tuulipuiston tuotannosta

UPM tehnyt pitkän sopimuksen: Ostaa valtaosan Pyhäjoelle rakennettavan tuulipuiston tuotannosta

15:47
Koronavirus pisti Miron suunnitelmat uusiksi

Ko­ro­na­vi­rus pisti Miron suun­ni­tel­mat uusiksi

16:00
Kirjakauppa lähti Raahesta – mitä sen tilalle?

Kir­ja­kaup­pa lähti Raa­hes­ta – mitä sen ti­lal­le?

26.02.2020 15:48
Koronavirus pisti Miron suunnitelmat uusiksi
Urheilua

Ko­ro­na­vi­rus pisti Miron suun­ni­tel­mat uusiksi

16:00
Fran Srketic siirsi ratkaisun kolmanteen otteluun

Fran Srketic siirsi rat­kai­sun kol­man­teen ot­te­luun

26.02.2020 23:30
Raahe-Kiekko hävisi ensimmäisen pudotuspelin kotonaan

Raa­he-Kiek­ko hävisi en­sim­mäi­sen pu­do­tus­pe­lin ko­to­naan

25.02.2020 22:20
Samuli Piipon olympiaunelma mureni – kolmen vuoden työ valui hukkaan

Samuli Piipon olym­pia­unel­ma mureni – kolmen vuoden työ valui hukkaan

25.02.2020 18:00

Myl­lyl­le SM-ho­peaa ja Ala­ta­lol­le prons­sia

24.02.2020 15:24

Funky Hallin ai­kuis­ten naisten tans­si­ryh­mä päi­hit­ti ko­ke­neet kil­pa­kump­pa­nin­sa Sei­nä­joel­la

24.02.2020 15:20
Matematiikkakisan pisteytys oli tällä kertaa hankalaa

Ma­te­ma­tiik­ka­ki­san pis­tey­tys oli tällä kertaa han­ka­laa

11:09
Siikajoen patojen mielekkyys kyseenalaistettiin – Koskienergia ei lämpene vapaalle Siikajoelle ja Ruukin patoakin aiotaan korottaa

Sii­ka­joen patojen mie­lek­kyys ky­seen­alais­tet­tiin – Kos­ki­ener­gia ei lämpene va­paal­le Sii­ka­joel­le ja Ruukin pa­toa­kin aiotaan ko­rot­taa

09:41
Raahe antoi turhaan valitusmahdollisuuden, hallinto-oikeus kumosi koko käsittelyn

Raahe antoi turhaan valitusmahdollisuuden, hallinto-oikeus kumosi koko käsittelyn

26.02.2020 13:20
Suonsivu toivoi maksa- ja veriruokia laitosruokailuun – Ei maistu lapsille ja nuorille

Suon­si­vu toivoi maksa- ja ve­ri­ruo­kia lai­tos­ruo­kai­luun – Ei maistu lap­sil­le ja nuo­ril­le

26.02.2020 13:21
Fran Srketic siirsi ratkaisun kolmanteen otteluun

Fran Srketic siirsi rat­kai­sun kol­man­teen ot­te­luun

26.02.2020 23:30
Raahen urheilukenttien kesävuorot haettavana nyt

Raahen ur­hei­lu­kent­tien ke­sä­vuo­rot haet­ta­va­na nyt

26.02.2020 20:00
Meikäläiset
Lentopalloilija Raahesta pääsi pelaamaan maaottelun kotikaupungissa ja sai ajella työsuhde-Ladalla

Len­to­pal­loi­li­ja Raa­hes­ta pääsi pe­laa­maan maa­ot­te­lun ko­ti­kau­pun­gis­sa ja sai ajella työ­suh­de-La­dal­la

23.02.2020 21:00
Tilaajille
Veli-Matista piti tulla ninja

Ve­li-Ma­tis­ta piti tulla ninja

18.02.2020 20:00
Tilaajille
Yhdysvalloissa 20 vuotta asunut entinen raahelaisseiväshyppääjä ikävöi suomalaista sinappia ja leipää

Yh­dys­val­lois­sa 20 vuotta asunut entinen raa­he­lais­sei­väs­hyp­pää­jä ikävöi suo­ma­lais­ta si­nap­pia ja leipää

13.02.2020 21:00
Tilaajille
Tero nauttii radiotyön herkkuja kaikilla mausteilla

Tero nauttii ra­dio­työn herk­ku­ja kai­kil­la maus­teil­la

06.02.2020 20:00
Tilaajille
Kiireisiä ruuhkavuosia elävä Katja Haapakoski pelaa pesäpalloa edelleen unissaan

Kii­rei­siä ruuh­ka­vuo­sia elävä Katja Haa­pa­kos­ki pelaa pe­sä­pal­loa edel­leen unis­saan

04.02.2020 20:30
Tilaajille
Yhä maailmaa ihmettelemässä

Yhä maail­maa ih­met­te­le­mäs­sä

03.02.2020 20:00
Tilaajille
Pesäkarhu Pattijoelta

Pe­sä­kar­hu Pat­ti­joel­ta

02.02.2020 20:00
Tilaajille
Ympäristönsuojelulakeja syntyy raahelaisin eväin

Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­la­ke­ja syntyy raa­he­lai­sin eväin

01.02.2020 20:00
Tilaajille
Uusi tapa lievittää vanhusten yksinäisyyttä: Siikajokiset vanhukset saavat heidän kotonaan kiertävän kaverin

Uusi tapa lie­vit­tää van­hus­ten yk­si­näi­syyt­tä: Sii­ka­jo­ki­set van­huk­set saavat heidän ko­to­naan kier­tä­vän kaverin

26.02.2020 14:00
Ouluntien liikennepalvelualue sai kaavan: Pikalinja Niemelle kolmannes lisää pinta-alaa

Ou­lun­tien lii­ken­ne­pal­ve­lu­alue sai kaavan: Pi­ka­lin­ja Nie­mel­le kol­man­nes lisää pin­ta-alaa

26.02.2020 12:56
Bongaa paikallinen kuva keksipaketista

Bongaa pai­kal­li­nen kuva kek­si­pa­ke­tis­ta

26.02.2020 12:00
Kuppi kuumaa täyttää vatsan

Kuppi kuumaa täyttää vatsan

26.02.2020 11:59
Tukes käsitteli viime vuonna 233 vapaa-ajan onnettomuutta: Näissä me loukkaannumme

Tukes kä­sit­te­li viime vuonna 233 va­paa-ajan on­net­to­muut­ta: Näissä me louk­kaan­num­me

26.02.2020 10:42
Hely Kokko muistelee isänsä sotavuosia

Hely Kokko muis­te­lee isänsä so­ta­vuo­sia

26.02.2020 09:00
Luonto
Varsinainen löytö: Luontoäiti väsäsi kasapäin jäisiä lumipalloja rantaan

Var­si­nai­nen löytö: Luon­to­äi­ti väsäsi ka­sa­päin jäisiä lu­mi­pal­lo­ja rantaan

24.02.2020 13:07
Raahessa on vielä tehtävää muovin keräämiseksi

Raa­hes­sa on vielä teh­tä­vää muovin ke­rää­mi­sek­si

21.02.2020 15:20
Hurja myrsky riehui viime yönä – Raahessa meriasemien kovimmat lukemat

Hurja myrsky riehui viime yönä – Raa­hes­sa me­ri­ase­mien ko­vim­mat lukemat

17.02.2020 11:29
Myrsky lähestyy Suomea sunnuntai-iltana – Myös Pohjois-Pohjanmaalla voi tuulla rivakasti

Myrsky lä­hes­tyy Suomea sun­nun­tai-il­ta­na – Myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la voi tuulla ri­va­kas­ti

15.02.2020 16:45
Iltarusko aamun usko  – Ennen vanhaan säätä ennustettiin itse katsomalla taivaalle iltaisin ja aamuisin

Il­ta­rus­ko aamun usko – Ennen vanhaan säätä en­nus­tet­tiin itse kat­so­mal­la tai­vaal­le il­tai­sin ja aa­mui­sin

15.02.2020 14:30
Susi tallentui Matti Liimataisen riistakameraan: Pantasusien sijaintitietojen näyttäminen päättyy

Susi tal­len­tui Matti Lii­ma­tai­sen riis­ta­ka­me­raan: Pan­ta­su­sien si­jain­ti­tie­to­jen näyt­tä­mi­nen päättyy

15.02.2020 09:00
Valtuuston uusi puheenjohtaja Pekka Poukkula: Tämä päivä ei saa jäädä elämättä
Tilaajille

Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Pekka Pouk­ku­la: Tämä päivä ei saa jäädä elä­mät­tä

26.02.2020 09:00
Kaikki lapset saatava mukaan
Kolumni
Katja Hänninen

Kaikki lapset saatava mukaan

26.02.2020 07:00
Työt maittavat entistä pitempään
Pääkirjoitus
Nina Tuomikoski

Työt mait­ta­vat entistä pi­tem­pään

26.02.2020 06:40
Työllisyystilanne söi pisteitä - Raahe jää aluekehitystä mittaavalla indeksiluvulla Kalajoen, Ylivieskan ja Pyhännänkin taakse
Tilaajille

Työl­li­syys­ti­lan­ne söi pis­tei­tä - Raahe jää alue­ke­hi­tys­tä mit­taa­val­la in­dek­si­lu­vul­la Ka­la­joen, Yli­vies­kan ja Py­hän­nän­kin taakse

26.02.2020 06:00
Raahe-Kiekko hävisi ensimmäisen pudotuspelin kotonaan

Raa­he-Kiek­ko hävisi en­sim­mäi­sen pu­do­tus­pe­lin ko­to­naan

25.02.2020 22:20
Matti Mourujärvi pitää työssään siitä, että saa aikaiseksi näkyvää jälkeä: Kun lamppuun syttyy valo tai viallinen laite toimii jälleen, se on merkki onnistumisesta
Tilaajille

Matti Mou­ru­jär­vi pitää työs­sään siitä, että saa ai­kai­sek­si näkyvää jälkeä: Kun lamp­puun syttyy valo tai vial­li­nen laite toimii jäl­leen, se on merkki on­nis­tu­mi­ses­ta

25.02.2020 20:00
Mielipide
Kaikki lapset saatava mukaan
Kolumni Katja Hänninen

Kaikki lapset saatava mukaan

26.02.2020 07:00
Työt maittavat entistä pitempään
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Työt mait­ta­vat entistä pi­tem­pään

26.02.2020 06:40
Tekstarit: Kuulehan autoilija, Pekkatori on pihakatu!
Mielipide

Teks­ta­rit: Kuu­le­han au­toi­li­ja, Pek­ka­to­ri on pi­ha­ka­tu!

25.02.2020 19:30
Lukijalta: Kaksoisraide Raahen kautta
Mielipide Risto Aalto

Lu­ki­jal­ta: Kak­sois­rai­de Raahen kautta

25.02.2020 16:30
Vuosien takaa -palsta palaa menneisiin vuosikymmeniin

Vuosien takaa -palsta palaa men­nei­siin vuo­si­kym­me­niin

25.02.2020 20:00
Tekstarit: Kuulehan autoilija, Pekkatori on pihakatu!
Mielipide

Teks­ta­rit: Kuu­le­han au­toi­li­ja, Pek­ka­to­ri on pi­ha­ka­tu!

25.02.2020 19:30