DNA avasi 5G-verkon Raahessa ja Oulussa, verkkoa laajennetaan kesän aikana lisää

DNA avasi 5G-verkon Raahessa ja Oulussa, verkkoa laajennetaan kesän aikana lisää

16:16 0
Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila kiittelee neljättä lisätalousarviota

Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila kiittelee neljättä lisätalousarviota

15:45 0
Kalastusluvat saa ostettua nyt myös Metsähallituksen uuteen sovellukseen

Kalastusluvat saa ostettua nyt myös Metsähallituksen uuteen sovellukseen

15:00 0
Uimaan saa mennä vain terveenä
Tilaajille

Uimaan saa mennä vain terveenä

02.06.2020 21:00 0
Hiipparit eivät jättäneet rauhaan – 50 hiehon navetta oli vaarassa palaa
Tilaajille

Hiip­pa­rit eivät jät­tä­neet rauhaan – 50 hiehon navetta oli vaa­ras­sa palaa

02.06.2020 14:58 0
Raahelaislähtöisen viulistin Minna Tuhkalan ura alkoi jo nuorena isän mukana kiertäessä – "Isä oli kunnon pelimanni"
Tilaajille

Raa­he­lais­läh­töi­sen viu­lis­tin Minna Tuh­ka­lan ura alkoi jo nuorena isän mukana kier­täes­sä – "Isä oli kunnon pe­li­man­ni"

02.06.2020 20:00 0
Kuvataiteilija Mira Liimatainen on perehtynyt kasviväreihin ja tekee taidetta paikan ja hetken ehdoilla

Kuvataiteilija Mira Liimatainen on perehtynyt kasviväreihin ja tekee taidetta paikan ja hetken ehdoilla

02.06.2020 19:00 0
Kuuntele herttainen Laura Sointeen iltasatu Linneasta

Kuuntele herttainen Laura Sointeen iltasatu Linneasta

31.05.2020 18:00 0
Takaisin Pikkulahdelle, ainakin kilpailun ajaksi
Urheilua

Ta­kai­sin Pik­ku­lah­del­le, ainakin kil­pai­lun ajaksi

10:00 0
Pyhäjoella turvataan jääkiekon tulevaisuus

Py­hä­joel­la tur­va­taan jää­kie­kon tu­le­vai­suus

02.06.2020 16:35 0
Porin Itä-Länsi pelataan 9.-10. heinäkuuta 2021

Porin Itä-Län­si pe­la­taan 9.-10. hei­nä­kuu­ta 2021

02.06.2020 13:52 0
Valmiina poikkeuskauteen

Val­mii­na poik­keus­kau­teen

28.05.2020 18:00 0

Ke­vääl­lä ryh­mä­liik­ku­jat jou­tui­vat etä­yh­teyk­sien päähän, mutta nyt jump­pa­tun­te­ja aloi­te­taan ulkona

28.05.2020 11:29 0

Jarno Palola siirtyy Raa­he-Kiek­koon

28.05.2020 10:02 0
Yksi ominaisuus teki Visor kaihtimista sisustajien suosikin
Mainos Suomen Visor Oy

Yksi omi­nai­suus teki Visor kaih­ti­mis­ta si­sus­ta­jien suo­si­kin

31.05.2020 06:00
Virastot siirtyvät kesäaikaan –  poikkeuksia aukioloaikoihin

Vi­ras­tot siir­ty­vät ke­sä­ai­kaan –  poik­keuk­sia au­ki­olo­ai­koi­hin

12:15 0
Raahe ei tarjoa maksutonta toisen asteen koulukyytiä muille kuin lukiolaisilleen

Raahe ei tarjoa mak­su­ton­ta toisen asteen kou­lu­kyy­tiä muille kuin lu­kio­lai­sil­leen

11:00 1
Takaisin Pikkulahdelle, ainakin kilpailun ajaksi

Ta­kai­sin Pik­ku­lah­del­le, ainakin kil­pai­lun ajaksi

10:00 0
Meikäläiset
Raahelaislähtöisen viulistin Minna Tuhkalan ura alkoi jo nuorena isän mukana kiertäessä – "Isä oli kunnon pelimanni"

Raa­he­lais­läh­töi­sen viu­lis­tin Minna Tuh­ka­lan ura alkoi jo nuorena isän mukana kier­täes­sä – "Isä oli kunnon pe­li­man­ni"

02.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Rautaruukki oli ensimmäinen yliopisto

Rau­ta­ruuk­ki oli en­sim­mäi­nen yli­opis­to

31.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Miehemme Prahassa: Marko Pyhtilä alkoi kirjoittaa jännäriä, mutta lopputulos on myös poliittinen satiiri aikamme öyhöttäjistä

Mie­hem­me Pra­has­sa: Marko Pyhtilä alkoi kir­joit­taa jän­nä­riä, mutta lop­pu­tu­los on myös po­liit­ti­nen satiiri aikamme öy­höt­tä­jis­tä

24.05.2020 12:00 0
Tilaajille
Virkamies, jonka työhön kuuluvat alkoholi, tupakka, rahapelit ja monet muut paheet

Vir­ka­mies, jonka työhön kuu­lu­vat al­ko­ho­li, tu­pak­ka, ra­ha­pe­lit ja monet muut paheet

19.05.2020 20:30 0
Tilaajille
Reseptiikan taituri Elina Ylitervo elättää itsensä ruokatoimittajana ja -stylistinä

Re­sep­tii­kan taituri Elina Yli­ter­vo elättää itsensä ruo­ka­toi­mit­ta­ja­na ja -s­ty­lis­ti­nä

17.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Pattijoelta lähtöisin oleva Päivi Halkola-Atwood auttaa lapsia maailmaan denveriläisessä sairaalassa - koronavirus on iskenyt Coloradoon voimakkaasti, mutta apulaisosastonhoitajaa ei pelota

Pat­ti­joel­ta läh­töi­sin oleva Päivi Hal­ko­la-At­wood auttaa lapsia maail­maan den­ve­ri­läi­ses­sä sai­raa­las­sa - ko­ro­na­vi­rus on iskenyt Co­lo­ra­doon voi­mak­kaas­ti, mutta apu­lais­osas­ton­hoi­ta­jaa ei pelota

10.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Nelisenkymmentä vuotta sitten nuori tutkija lähti kolmen kuukauden työkeikalle Sri Lankaan - "Tavallaan tuolla tiellä olen edelleenkin"

Ne­li­sen­kym­men­tä vuotta sitten nuori tutkija lähti kolmen kuu­kau­den työ­kei­kal­le Sri Lankaan - "Ta­val­laan tuolla tiellä olen edel­leen­kin"

07.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Joonatan Rautio täytti 18 vuotta ja sai lahjaksi saksofonin – Pian hän huomasi, että vielä ei ollut myöhäistä alkaa saksofonistiksi

Joo­na­tan Rautio täytti 18 vuotta ja sai lah­jak­si sak­so­fo­nin – Pian hän huo­ma­si, että vielä ei ollut myö­häis­tä alkaa sak­so­fo­nis­tik­si

05.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Vieläkö Vanhaan Raaheen voi rakentaa? Mihin ei saa kajota? Nyt saa sanoa!

Vieläkö Vanhaan Raaheen voi ra­ken­taa? Mihin ei saa kajota? Nyt saa sanoa!

08:00 0
Mun maha
Kolumni
Pekka Jaatinen

Mun maha

07:00 0
Vähän liikennettä, paljon kaahailijoita
Pääkirjoitus
Nina Tuomikoski

Vähän lii­ken­net­tä, paljon kaa­hai­li­joi­ta

06:45 0
Kylvöt ovat maassa ja kahden viikon rallaaminen pellolla ohi

Kylvöt ovat maassa ja kahden viikon ral­laa­mi­nen pel­lol­la ohi

06:00 0
Luonto
Vieraslajit halutaan hallintaan

Vie­ras­la­jit ha­lu­taan hal­lin­taan

30.05.2020 16:23 0
Tee palvelus meille kaikille ja tulevillekin sukupolville: älä roskaa, sillä roskat säilyvät luonnossa satoja vuosia

Tee pal­ve­lus meille kai­kil­le ja tu­le­vil­le­kin su­ku­pol­vil­le: älä roskaa, sillä roskat säi­ly­vät luon­nos­sa satoja vuosia

29.05.2020 11:00 0
Kyyllä nerokas naamio - suojavärin aiheuttamat reaktiot ovat näe, älä näe, pelkää

Kyyllä nerokas naamio - suo­ja­vä­rin ai­heut­ta­mat reak­tiot ovat näe, älä näe, pelkää

29.05.2020 11:00 0
Cityjänikset pylkkäsevät kaikessa rauhassa puutarhoissa ja puistoissa keskellä Raahea - katso video

Ci­ty­jä­nik­set pylk­kä­se­vät kai­kes­sa rau­has­sa puu­tar­hois­sa ja puis­tois­sa kes­kel­lä Raahea - katso video

26.05.2020 20:00 0
Rusakko

Rusakko

26.05.2020 20:00 0
Inga Nuojua suosittelee vitaaliaineita: Talven jälkeen tarvitaan elävää vihreää

Inga Nuojua suo­sit­te­lee vi­taa­liai­nei­ta: Talven jälkeen tar­vi­taan elävää vihreää

20.05.2020 10:11 0
Voisivatko kaikki koulupäivät alkaa kello 9? Katso, mikä on Raahen kaupunginhallituksen vastaus

Voi­si­vat­ko kaikki kou­lu­päi­vät alkaa kello 9? Katso, mikä on Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vastaus

02.06.2020 18:00 0
Liikennepuisto avattiin, mutta polkuautoilijat välttyivät ruuhkilta  – Katso aurinkoiset kuvat

Lii­ken­ne­puis­to avat­tiin, mutta pol­ku­au­toi­li­jat vält­tyi­vät ruuh­kil­ta – Katso au­rin­koi­set kuvat

02.06.2020 17:00 0
Pyhäjoella turvataan jääkiekon tulevaisuus

Py­hä­joel­la tur­va­taan jää­kie­kon tu­le­vai­suus

02.06.2020 16:35 0
Vuosien takaa: Toiselle Fiian Kympille starttasi 1 300 naista

Vuosien takaa: Toi­sel­le Fiian Kym­pil­le start­ta­si 1 300 naista

02.06.2020 15:30 0
Porin Itä-Länsi pelataan 9.-10. heinäkuuta 2021

Porin Itä-Län­si pe­la­taan 9.-10. hei­nä­kuu­ta 2021

02.06.2020 13:52 0
Raahen seutukunnan lukioissa kirjoitettiin 135 valkolakkia: Katso nimet listasta

Raahen seu­tu­kun­nan lu­kiois­sa kir­joi­tet­tiin 135 val­ko­lak­kia: Katso nimet lis­tas­ta

12.05.2020 10:54 0
Mielipide
Mun maha
Kolumni Pekka Jaatinen

Mun maha

07:00 0
Vähän liikennettä, paljon kaahailijoita
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Vähän lii­ken­net­tä, paljon kaa­hai­li­joi­ta

06:45 0
Viimeinen askel vapauteen
Kolumni Roy Viitanen

Vii­mei­nen askel va­pau­teen

01.06.2020 07:00 0
Eristäytyminen näkyy jätekuormassa
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Eris­täy­ty­mi­nen näkyy jä­te­kuor­mas­sa

01.06.2020 06:45 0
THL:n karttasovellus kertoo tartunnat kunnittain – Raahessa vielä alle viisi varmistettua tartuntaa

THL:n kart­ta­so­vel­lus kertoo tar­tun­nat kun­nit­tain – Raa­hes­sa vielä alle viisi var­mis­tet­tua tar­tun­taa

06.04.2020 13:04 0
OYSiin ei ole tullut uusia koronapotilaita moneen viikkoon – sairaalan vierailurajoituksia puretaan vähitellen

OYSiin ei ole tullut uusia ko­ro­na­po­ti­lai­ta moneen viik­koon – sai­raa­lan vie­rai­lu­ra­joi­tuk­sia pu­re­taan vä­hi­tel­len

02.06.2020 13:27 0
Vihantiin ensi vuonna nousevan liikuntasalin koko on päätetty

Vi­han­tiin ensi vuonna nou­se­van lii­kun­ta­sa­lin koko on pää­tet­ty

02.06.2020 12:25 0
Lohenpyrstön karavaanareiden leirintä-alue laajenee etelän suuntaan

Lo­hen­pyrs­tön ka­ra­vaa­na­rei­den lei­rin­tä-alue laa­je­nee etelän suun­taan

02.06.2020 11:13 0
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori