Rekkakuski ajoi tukevassa humalassa Kasitiellä
Tilaajille

Rekkakuski ajoi tukevassa humalassa Kasitiellä

16:00 0
KeKi syvensi PattUn ahdinkoa ja tappioputkea – raahelaisjoukkue on kadottanut itseluottamuksensa täysin
Tilaajille

KeKi syvensi PattUn ahdinkoa ja tappioputkea – raahelaisjoukkue on kadottanut itseluottamuksensa täysin

18:34 0
Kun toisaalta rakastaa Suomea mutta toisaalta Espanjaa: Irga Paulin haaveilee vuodesta toisessa kotimaassa
Tilaajille

Kun toisaalta rakastaa Suomea mutta toisaalta Espanjaa: Irga Paulin haaveilee vuodesta toisessa kotimaassa

20:00 0
Vesa Koskela toi Pyhäjoen näyttelyynsä Yppärin merikotkat
Tilaajille

Vesa Koskela toi Pyhäjoen näyttelyynsä Yppärin merikotkat

11:00 0
Nyt purnataan hanhista ja vähän koronakurssitarjonnastakin
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide

Nyt purnataan hanhista ja vähän koronakurssitarjonnastakin

12:00 0
Raahen tuulista tutkijatohtoriksi – kotikaupunki tarjosi Inna Liskolle hyvät lähtökohdat elämään
Tilaajille

Raahen tuulista tutkijatohtoriksi – kotikaupunki tarjosi Inna Liskolle hyvät lähtökohdat elämään

13.08.2020 20:00 0
FC Raahen miesten ottelu siirtyy – useita flunssaisia pelaajia käynyt koronatestissä
Tilaajille

FC Raahen miesten ottelu siirtyy – useita fluns­sai­sia pe­laa­jia käynyt ko­ro­na­tes­tis­sä

15:49 0
Happi ja Saima: Mikä naurattaa? – Kuuntele uusin podcast
Tilaajille

Happi ja Saima: Mikä naurattaa? – Kuuntele uusin podcast

07.08.2020 19:00 0
KeKi syvensi PattUn ahdinkoa ja tappioputkea – raahelaisjoukkue on kadottanut itseluottamuksensa täysin
Urheilu
Tilaajille

KeKi syvensi PattUn ah­din­koa ja tap­pio­put­kea – raa­he­lais­jouk­kue on ka­dot­ta­nut it­se­luot­ta­muk­sen­sa täysin

18:34 0
FC Raahen miesten ottelu siirtyy – useita flunssaisia pelaajia käynyt koronatestissä

FC Raahen miesten ottelu siirtyy – useita fluns­sai­sia pe­laa­jia käynyt ko­ro­na­tes­tis­sä

15:49 0
Tilaajille
Helsingin Roihuttarien lyöjätykki on lähtöisin Siikajoelta

Hel­sin­gin Roi­hut­ta­rien lyö­jä­tyk­ki on läh­töi­sin Sii­ka­joel­ta

09:00 0
Tilaajille
17-vuotias Onni Suutari haluaa tehdä jalkapallosta ammatin

17-vuo­tias Onni Suutari haluaa tehdä jal­ka­pal­los­ta ammatin

13.08.2020 21:00 0
Tilaajille

Ur­hei­lu­tär­pit: Nyt on seu­rat­ta­vaa kai­kil­la aree­noil­la

13.08.2020 19:00 0
Tilaajille

PattUn si­sä­pe­li pyöri – katso kuvat naisten run­ko­sar­jan vii­mei­ses­tä ko­ti­ot­te­lus­ta

12.08.2020 18:38 0
Tilaajille
Raahe saa silmätautien yksikön - täysi tohina päälle heti syyskuun alusta
Tilaajille

Raahe saa silmätautien yksikön - täysi tohina päälle heti syyskuun alusta

06:00 0
Fellmannilla, Rantakadulla ja Merikadulla tiesulkuja ensi viikolla
Tilaajille

Fell­man­nil­la, Ran­ta­ka­dul­la ja Me­ri­ka­dul­la tie­sul­ku­ja ensi vii­kol­la

14:30 0
Lehto Groupin toimi­tusjohtaja vaihtuu
Tilaajille

Lehto Groupin toi­mi­tus­joh­ta­ja vaihtuu

13:36 0
Mitkä ovat valtiovarainministeriön ehdotukset työllisyyden kohentamiseksi? – katso tallenne tiedotustilaisuudesta

Mitkä ovat val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön eh­do­tuk­set työl­li­syy­den ko­hen­ta­mi­sek­si? – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

12:45 0
Toimituksen valinta
Raahen tuulista tutkijatohtoriksi – kotikaupunki tarjosi Inna Liskolle hyvät lähtökohdat elämään

Raahen tuu­lis­ta tut­ki­ja­toh­to­rik­si – ko­ti­kau­pun­ki tarjosi Inna Lis­kol­le hyvät läh­tö­koh­dat elämään

13.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Raahen Mafiasta Ruotuväen päätoimittajaksi – Alaisia Mikko Ilkolla on ollut jopa 280

Raahen Ma­fias­ta Ruo­tu­väen pää­toi­mit­ta­jak­si – Alaisia Mikko Ilkolla on ollut jopa 280

10.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Kaikki alkoi palasesta nahkaa ja ompelukoneesta - sattumien kautta suosituksi brändiksi

Kaikki alkoi pa­la­ses­ta nahkaa ja om­pe­lu­ko­nees­ta - sat­tu­mien kautta suo­si­tuk­si brän­dik­si

07.08.2020 14:00 0
Tilaajille
Camilla hallitsee sosiaalisen median ja it-alan – Päivätyöstään hän ei aio luopua

Camilla hal­lit­see so­siaa­li­sen median ja it-alan – Päi­vä­työs­tään hän ei aio luopua

05.08.2020 16:00 0
Tilaajille
Utelias mandoliinimies tykkää tutkia – raahelaislähtöinen Tomi Kiilakoski tutkii muun muassa koronaviruksen vaikutuksia nuorten elämään

Utelias man­do­lii­ni­mies tykkää tutkia – raa­he­lais­läh­töi­nen Tomi Kii­la­kos­ki tutkii muun muassa ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tuk­sia nuorten elämään

31.07.2020 09:00 0
Tilaajille
Syksyn kalenterissa siintävät taas keikkalavat– Laulaja Mervi Koponen oppi rauhoittamaan elämänsä jo ennen koronaa vakavan sairauden iskiessä

Syksyn ka­len­te­ris­sa siin­tä­vät taas keik­ka­la­vat– Laulaja Mervi Koponen oppi rau­hoit­ta­maan elä­män­sä jo ennen koronaa vakavan sai­rau­den is­kies­sä

26.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Valot veivät Kansallisoopperaan – Takaisin Raaheen valaistusoperaattori saapuu vielä purjein

Valot veivät Kan­sal­lis­oop­pe­raan – Ta­kai­sin Raaheen va­lais­tus­ope­raat­to­ri saapuu vielä purjein

21.07.2020 20:00 0
Tilaajille
F-Securen raahelaistaustainen tietoturvajohtaja innostui skeittaamaan - "Raahessa meinasin saada turpaan, kun puhuin vieraspaikkakuntalaisittain"

F-Se­cu­ren raa­he­lais­taus­tai­nen tie­to­tur­va­joh­ta­ja in­nos­tui skeit­taa­maan - "Raa­hes­sa mei­na­sin saada tur­paan, kun puhuin vie­ras­paik­ka­kun­ta­lai­sit­tain"

16.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Helsingin Roihuttarien lyöjätykki on lähtöisin Siikajoelta
Tilaajille

Helsingin Roihuttarien lyöjätykki on lähtöisin Siikajoelta

09:00 0
Suomessa havaittu 17 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla jälleen yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa ha­vait­tu 17 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la jälleen yksi uusi tar­tun­ta

12:18 0
Suuri Kalakuvakisa 2020 – vangitse kuvaan kalastuksen jännitystä tai leppoisia onkimishetkiä

Suuri Ka­la­ku­va­ki­sa 2020 – van­git­se kuvaan ka­las­tuk­sen jän­ni­tys­tä tai lep­poi­sia on­ki­mis­het­kiä

12.06.2020 14:52 0
Avantokopin avaimet vaihtoon syyskuussa – Talviuinti maksaa 30 euroa
Tilaajille

Avan­to­ko­pin avaimet vaih­toon syys­kuus­sa – Tal­vi­uin­ti maksaa 30 euroa

12:09 0
Luonto
Käsillä viinitarhan kulta-aika: rypäleet kypsyvät Raahessakin

Käsillä vii­ni­tar­han kul­ta-ai­ka: ry­pä­leet kyp­sy­vät Raa­hes­sa­kin

13.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Perhosrintama hiljenemässä loppukesästä ellei vaeltajat vielä yllätä

Per­hos­rin­ta­ma hil­je­ne­mäs­sä lop­pu­ke­säs­tä ellei vael­ta­jat vielä yllätä

06.08.2020 18:10 0
Tilaajille
Valoisat yöt ohi, tähdet syttyvät ja meteoriparvet lentävät

Va­loi­sat yöt ohi, tähdet syt­ty­vät ja me­teo­ri­par­vet len­tä­vät

06.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Joko nyt tulee rypsistä satoa – Kolmas kerta toden sanoo

Joko nyt tulee ryp­sis­tä satoa – Kolmas kerta toden sanoo

31.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Ämpärikaupalla herkkuja iäkkäille – supermarjastajan poimintahaaste pyörähti käyntiin

Äm­pä­ri­kau­pal­la herk­ku­ja iäk­käil­le – su­per­mar­jas­ta­jan poi­min­ta­haas­te pyö­räh­ti käyn­tiin

28.07.2020 16:00 1
Tilaajille
Kinttupolut lujilla läskipyörien alla – Pitkospuita joudutaan korjaamaan koko ajan

Kint­tu­po­lut lujilla läs­ki­pyö­rien alla – Pit­kos­pui­ta jou­du­taan kor­jaa­maan koko ajan

24.07.2020 13:23 0
Tilaajille
Auttaminen auttaa Pyhäjoen uutta Pauha-Maijaa: Eeva Kapakka tunnetaan vapaaehtoistyöstään ja käsistään
Tilaajille

Aut­ta­mi­nen auttaa Py­hä­joen uutta Pau­ha-Mai­jaa: Eeva Kapakka tun­ne­taan va­paa­eh­tois­työs­tään ja kä­sis­tään

08:00 0
Korona innosti kyttäämään
Tilaajille
Kolumni
Inga Nuojua

Korona innosti kyt­tää­mään

07:00 0
Tiukka kurinpalautus on nyt tarpeen
Tilaajille
Pääkirjoitus
Nina Tuomikoski

Tiukka ku­rin­pa­lau­tus on nyt tarpeen

06:45 0
17-vuotias Onni Suutari haluaa tehdä jalkapallosta ammatin
Tilaajille

17-vuo­tias Onni Suutari haluaa tehdä jal­ka­pal­los­ta ammatin

13.08.2020 21:00 0
Urheilutärpit: Nyt on seurattavaa kaikilla areenoilla
Tilaajille

Ur­hei­lu­tär­pit: Nyt on seu­rat­ta­vaa kai­kil­la aree­noil­la

13.08.2020 19:00 0
Käsillä viinitarhan kulta-aika: rypäleet kypsyvät Raahessakin
Tilaajille

Käsillä vii­ni­tar­han kul­ta-ai­ka: ry­pä­leet kyp­sy­vät Raa­hes­sa­kin

13.08.2020 17:00 0
Mielipide
Nyt purnataan hanhista ja vähän koronakurssitarjonnastakin
Lukijalta Mielipide

Nyt pur­na­taan han­his­ta ja vähän ko­ro­na­kurs­si­tar­jon­nas­ta­kin

12:00 0
Tilaajille
Korona innosti kyttäämään
Kolumni Inga Nuojua

Korona innosti kyt­tää­mään

07:00 0
Tilaajille
Tiukka kurinpalautus on nyt tarpeen
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Tiukka ku­rin­pa­lau­tus on nyt tarpeen

06:45 0
Tilaajille
Keskustan kansanedustajia vieraili omiensa joukossa Raahessa
Lukijalta Mielipide

Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jia vie­rai­li omiensa jou­kos­sa Raa­hes­sa

13.08.2020 19:30 0
Tilaajille
THL:n karttasovellus kertoo tartunnat kunnittain – Raahessa vielä alle viisi varmistettua tartuntaa
Tilaajille

THL:n kart­ta­so­vel­lus kertoo tar­tun­nat kun­nit­tain – Raa­hes­sa vielä alle viisi var­mis­tet­tua tar­tun­taa

06.04.2020 13:04 0
Valkoposkihanhet ovat löytäneet Raahen uimarannat – Pikkulahdella uimista ei suositella
Tilaajille

Val­ko­pos­ki­han­het ovat löy­tä­neet Raahen ui­ma­ran­nat – Pik­ku­lah­del­la uimista ei suo­si­tel­la

13.08.2020 16:00 0
Woodi toimittaa päiväkotikalusteet Vihantiin
Tilaajille

Woodi toi­mit­taa päi­vä­ko­ti­ka­lus­teet Vi­han­tiin

13.08.2020 15:38 0
Hallitus suosittelee etätyöskentelyyn siirtymistä ja kasvomaskien käyttöä muun muassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella

Hal­li­tus suo­sit­te­lee etä­työs­ken­te­lyyn siir­ty­mis­tä ja kas­vo­mas­kien käyttöä muun muassa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

13.08.2020 12:49 0
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori