Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen liikekeskusta
Pienen pojan äiti kaipaa lisää julkisia palveluja

Pienen pojan äiti kaipaa lisää jul­ki­sia pal­ve­lu­ja

10.10.2023 16:00 5
Kaupungin rahoitus käännettiin suoraan toimenpiteisiin – Kauppakeskus Raahe pääsee liikkeelle keskustassa, vaikka varsinainen hanketyö viivästyy

Kau­pun­gin ra­hoi­tus kään­net­tiin suoraan toi­men­pi­tei­siin – Kaup­pa­kes­kus Raahe pääsee liik­keel­le kes­kus­tas­sa, vaikka var­si­nai­nen han­ke­työ vii­väs­tyy

29.04.2023 12:00 4
Tilaajille
Raahen liikekeskustan uusi kaava hyväksyttiin – mahdollistaa monenlaista kehittämistä, myös kävelykadun kattamisen

Raahen lii­ke­kes­kus­tan uusi kaava hy­väk­syt­tiin – mah­dol­lis­taa mo­nen­lais­ta ke­hit­tä­mis­tä, myös kä­ve­ly­ka­dun kat­ta­mi­sen

25.04.2023 16:00
Tilaajille
Raahen liikekeskustan uusi kaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn

Raahen lii­ke­kes­kus­tan uusi kaava kau­pun­gin­val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn

20.04.2023 15:00
Tilaajille
Raahen liikekeskustan uusi kaava on valmis hyväksyttäväksi

Raahen lii­ke­kes­kus­tan uusi kaava on valmis hy­väk­syt­tä­väk­si

14.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Raahen kaupunki perii liikekeskustan lisärakennusoikeuksista yhteensä yli puoli miljoonaa euroa

Raahen kau­pun­ki perii lii­ke­kes­kus­tan li­sä­ra­ken­nus­oi­keuk­sis­ta yh­teen­sä yli puoli mil­joo­naa euroa

20.02.2023 10:00
Tilaajille
Raahen ydinkeskustan kehittämiskuviot osin uusiksi – Arvion mielestä Mettalanmäen kautta avautuu uusia mahdollisuuksia

Raahen ydin­kes­kus­tan ke­hit­tä­mis­ku­viot osin uusiksi – Arvion mie­les­tä Met­ta­lan­mäen kautta avautuu uusia mah­dol­li­suuk­sia

09.02.2023 17:00 4
Tilaajille
Prisman siirtyminen nähdään mahdollisuutena – "Kyllä se jotakin hyvää jättää nykyisillekin kivijalkakauppiaille"

Prisman siir­ty­mi­nen nähdään mah­dol­li­suu­te­na – "Kyllä se jotakin hyvää jättää ny­kyi­sil­le­kin ki­vi­jal­ka­kaup­piail­le"

21.01.2023 10:00 3
Tilaajille
Raahen keskusta kaipaa päivittämistä – "Jos annetaan olla nykyisellään, niin keskusta näivettyy"

Raahen kes­kus­ta kaipaa päi­vit­tä­mis­tä – "Jos an­ne­taan olla ny­kyi­sel­lään, niin kes­kus­ta näi­vet­tyy"

26.09.2022 08:00 4
Tilaajille
Praatissa esiteltiin keskustan kaavaa

Praa­tis­sa esi­tel­tiin kes­kus­tan kaavaa

08.04.2022 09:00 1
Tilaajille
Raahen liikekeskustan asemakaavamuutoksen havainnevideo

Raahen lii­ke­kes­kus­tan ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen ha­vain­ne­vi­deo

08.04.2022 08:47
Tilaajille
Yrittäjät pitävät Raahen liikekeskustan kaavaehdotusta varsin hyvänä

Yrit­tä­jät pitävät Raahen lii­ke­kes­kus­tan kaa­va­eh­do­tus­ta varsin hyvänä

17.03.2022 14:43 2
Tilaajille
Arinalla on toiveita lisätilasta myymälälle

Ari­nal­la on toi­vei­ta li­sä­ti­las­ta myy­mä­läl­le

16.03.2022 08:00 4
Tilaajille
Kaavalla kehitetään keskustaa – "Nyt mahdollistetaan korkearakentaminen, mutta Härkätorinpuiston alle ei tule pysäköintilaitosta"

Kaa­val­la ke­hi­te­tään kes­kus­taa – "Nyt mah­dol­lis­te­taan kor­kea­ra­ken­ta­mi­nen, mutta Här­kä­to­rin­puis­ton alle ei tule py­sä­köin­ti­lai­tos­ta"

14.03.2022 08:00
Tilaajille
Raahen keskustaan kairataan toistakymmentä kahdeksan metristä reikää

Raahen kes­kus­taan kai­ra­taan tois­ta­kym­men­tä kah­dek­san met­ris­tä reikää

10.05.2021 12:45
Tilaajille
Keskustaan tornitaloja

Kes­kus­taan tor­ni­ta­lo­ja

05.05.2021 10:00 2
Tilaajille
Asukaskyselyn tuloksiin ollaan tyytyväisiä –  Härkätorille ehdotettu muun muassa luistelukenttää

Asu­kas­ky­se­lyn tu­lok­siin ollaan tyy­ty­väi­siä –  Här­kä­to­ril­le eh­do­tet­tu muun muassa luis­te­lu­kent­tää

22.03.2021 13:38
Tilaajille
Nyt saa sanoa Raahen keskustasta – Raahen kaupunki avaa maanantaina asukaskyselyn

Nyt saa sanoa Raahen kes­kus­tas­ta – Raahen kau­pun­ki avaa maa­nan­tai­na asu­kas­ky­se­lyn

12.02.2021 15:49 1
Tilaajille
Enemmän korkeutta – Etätyöpajasta irtosi paljon ajatuksia Raahen liikekeskustan kaavatyöhön

Enemmän kor­keut­ta – Etä­työ­pa­jas­ta irtosi paljon aja­tuk­sia Raahen lii­ke­kes­kus­tan kaa­va­työ­hön

29.11.2020 08:00
Tilaajille
Nyt voi laittaa etänä Raahen keskustaa uusiksi

Nyt voi laittaa etänä Raahen kes­kus­taa uusiksi

26.11.2020 17:00
Tilaajille