Uutiset

Oletko lasketellut Uturinteellä? Kerro meille muistosi

Oletko las­ke­tel­lut Utu­rin­teel­lä? Kerro meille muis­to­si

11:59
Raahen uudesta teknisestä johtajasta tiedetään jo jotain: Mitä todennäköisimmin diplomi-insinööri

Raahen uudesta tek­ni­ses­tä joh­ta­jas­ta tie­de­tään jo jotain: Mitä to­den­nä­köi­sim­min dip­lo­mi-in­si­nöö­ri

10:09
Kaupunginjohtajan vuorotteluvapaan sijaiseksi 14 vuotta sitten tullut Hanna Karhu jättämässä Raahen

Kau­pun­gin­joh­ta­jan vuo­rot­te­lu­va­paan si­jai­sek­si 14 vuotta sitten tullut Hanna Karhu jät­tä­mäs­sä Raahen

19.01.2020 12:00
Satoja asukkaita Matinsaareen

Satoja asuk­kai­ta Ma­tin­saa­reen

19.01.2020 08:00
Näkemiin Siikajoki ja Raahe – Pekka Tuomikoski jättää työnsä Siikajoen aluekappalaisena kiitollisin mielin

Nä­ke­miin Sii­ka­jo­ki ja Raahe – Pekka Tuo­mi­kos­ki jättää työnsä Sii­ka­joen alue­kap­pa­lai­se­na kii­tol­li­sin mielin

18.01.2020 14:00
Markus jäi ilman pokaalia

Markus jäi ilman po­kaa­lia

18.01.2020 09:33
Raahen pikkulahti

Raahen pik­ku­lah­ti

18.01.2020 09:00
Arkkitehdin valistunut arvaus: Pikkulahden alueen kehittäminen maksaa Raahen kaupungille noin 15 miljoonaa euroa

Ark­ki­teh­din va­lis­tu­nut arvaus: Pik­ku­lah­den alueen ke­hit­tä­mi­nen maksaa Raahen kau­pun­gil­le noin 15 mil­joo­naa euroa

18.01.2020 09:00
Kaupunki toimi ensin, tiedotti sitten - Velkaperän leikkipuiston tyhjentämiselle löytyi selitys

Kau­pun­ki toimi ensin, tie­dot­ti sitten - Vel­ka­pe­rän leik­ki­puis­ton tyh­jen­tä­mi­sel­le löytyi selitys

17.01.2020 17:30
Raahekin ryhtyi jakamaan ilmaista hiekoitushiekkaa, Siikajoella hiekkaa jaettu jo viikon ajan

Raa­he­kin ryhtyi ja­ka­maan il­mais­ta hie­koi­tus­hiek­kaa, Sii­ka­joel­la hiekkaa jaettu jo viikon ajan

17.01.2020 16:00
Nurkkala karsi vastuitaan, siirsi toimialajohtajuuden Pitkäselle

Nurk­ka­la karsi vas­tui­taan, siirsi toi­mi­ala­joh­ta­juu­den Pit­kä­sel­le

17.01.2020 11:00
Kesätöiden haussa on edelleen valttia oma aktiivisuus, vaikka kaikki Raahen seutukunnan kunnat tukevatkin nuorten työllistymistä

Ke­sä­töi­den haussa on edel­leen valttia oma ak­tii­vi­suus, vaikka kaikki Raahen seu­tu­kun­nan kunnat tu­ke­vat­kin nuorten työl­lis­ty­mis­tä

17.01.2020 09:00
Kahden henkilöauton peltikolari haittasi liikennettä Kasitiellä Raahessa

Kahden hen­ki­lö­au­ton pel­ti­ko­la­ri hait­ta­si lii­ken­net­tä Ka­si­tiel­lä Raa­hes­sa

16.01.2020 21:45
Monetra vuokraamassa tilat Brain Centeristä - Raahen toimipisteen perustaminen riippuu vielä kaupungin päätöksistä

Monetra vuok­raa­mas­sa tilat Brain Cen­te­ris­tä - Raahen toi­mi­pis­teen pe­rus­ta­mi­nen riippuu vielä kau­pun­gin pää­tök­sis­tä

16.01.2020 19:00
Pattijoen kunto saatava tyydyttävästä hyvään

Pat­ti­joen kunto saatava tyy­dyt­tä­väs­tä hyvään

16.01.2020 18:00
Asuntomurto Pattijoella - "Poliisin viesti on, että asuinympäristössä liikkujia kannattaa tarkkailla"

Asun­to­mur­to Pat­ti­joel­la - "Po­lii­sin viesti on, että asuin­ym­pä­ris­tös­sä liik­ku­jia kan­nat­taa tark­kail­la"

16.01.2020 15:42
Siikajoki pestasi uuden hallintojohtajan Kittilästä

Sii­ka­jo­ki pestasi uuden hal­lin­to­joh­ta­jan Kit­ti­läs­tä

16.01.2020 13:03
Markus Kuotesaho pääsi Kultainen Venla -finaaliin

Markus Kuo­te­sa­ho pääsi Kul­tai­nen Venla -fi­naa­liin

16.01.2020 10:12
Valtionosuuksia tulee seutukuntaan keskimääräistä enemmän

Val­tion­osuuk­sia tulee seu­tu­kun­taan kes­ki­mää­räis­tä enemmän

15.01.2020 21:00
Vastaa kyselyyn: Raahen alueelle muuttanut, mikä on auttanut sinua kotiutumaan?

Vastaa ky­se­lyyn: Raahen alueel­le muut­ta­nut, mikä on aut­ta­nut sinua ko­tiu­tu­maan?

15.01.2020 13:57
Riita poikki ja voita väliin - Arinan ja Pyhäjoen välille sovinto 70 000 eurolla

Riita poikki ja voita väliin - Arinan ja Py­hä­joen välille sovinto 70 000 eurolla

15.01.2020 11:30
Talvi on sisätöiden aikaa

Talvi on si­sä­töi­den aikaa

15.01.2020 10:45
Aikalisä: Raahen liikuntapaikkapäätökset siirtyivät helmikuulle

Ai­ka­li­sä: Raahen lii­kun­ta­paik­ka­pää­tök­set siir­tyi­vät hel­mi­kuul­le

15.01.2020 08:43
Kalastaja elää säiden ja jäiden ehdoilla

Ka­las­ta­ja elää säiden ja jäiden eh­doil­la

15.01.2020 08:30
Raahen museolla huippuvuosi: Tuhansia kävijöitä lisää

Raahen mu­seol­la huip­pu­vuo­si: Tu­han­sia kä­vi­jöi­tä lisää

14.01.2020 20:00
Raahen Seudun entinen päätoimittaja aloittaa toukokuussa Kalevan päätoimittajana

Raahen Seudun entinen pää­toi­mit­ta­ja aloit­taa tou­ko­kuus­sa Kalevan pää­toi­mit­ta­ja­na

14.01.2020 14:50
Hannu Haapalan pesti Raahessa päättymässä kesällä, hakee nyt töitä Siikajoelta

Hannu Haa­pa­lan pesti Raa­hes­sa päät­ty­mäs­sä ke­säl­lä, hakee nyt töitä Sii­ka­joel­ta

14.01.2020 12:46
Siikajoen kunnanhallitus haluaa Satu Kaipion tekniseksi johtajaksi

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tus haluaa Satu Kaipion tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si

14.01.2020 10:34
Seuroilta painava sana kaupungille liikuntapaikkojen maksullisuudesta

Seu­roil­ta painava sana kau­pun­gil­le lii­kun­ta­paik­ko­jen mak­sul­li­suu­des­ta

14.01.2020 09:47
Kuudelle Raahen tekniseksi johtajaksi haluavalle kutsu haastatteluun

Kuu­del­le Raahen tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si ha­lua­val­le kutsu haas­tat­te­luun

13.01.2020 14:14