Uutiset

Yli 16–vuotiaat pääsevät varaamaan rokotusaikoja Raahen alueella

Yli 16–­vuo­tiaat pää­se­vät va­raa­maan ro­ko­tus­ai­ko­ja Raahen alueel­la

10:51
Nyt juhlitaan hybridinä – Pekanpäiviä juhlitaan niin virtuaalisesti kuin perinteisesti paikan päälläkin

Nyt juh­li­taan hyb­ri­di­nä – Pe­kan­päi­viä juh­li­taan niin vir­tuaa­li­ses­ti kuin pe­rin­tei­ses­ti paikan pääl­lä­kin

10:00
Tilaajille
Kopsasta löytyneet kupariplootut Raahen museolle, Raahe–seura maksaa lunastuksen

Kop­sas­ta löy­ty­neet ku­pa­ri­ploo­tut Raahen mu­seol­le, Raa­he–­seu­ra maksaa lu­nas­tuk­sen

09:00
Tilaajille
Revonlahden kompostointialuetta vastustetaan Siikajoella

Re­von­lah­den kom­pos­toin­ti­aluet­ta vas­tus­te­taan Sii­ka­joel­la

08:00 1
Tilaajille
Visit Raahe mukana kestävän matkailun kehitysohjelmassa – tavoitteena laaja-alainen kestävyyteen panostaminen

Visit Raahe mukana kes­tä­vän mat­kai­lun ke­hi­tys­oh­jel­mas­sa – ta­voit­tee­na laa­ja-alai­nen kes­tä­vyy­teen pa­nos­ta­mi­nen

17.06.2021 18:00
Tilaajille
Lautakunnalta lupa vuokrasopimuksen allekirjoittamiselle: Tekninen keskus muuttaa Softpolikseen

Lau­ta­kun­nal­ta lupa vuok­ra­so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sel­le: Tek­ni­nen keskus muuttaa Soft­po­lik­seen

17.06.2021 16:00
Tilaajille
Leikkipuistosta löydetty huumeruiskuja

Leik­ki­puis­tos­ta löy­det­ty huu­me­ruis­ku­ja

17.06.2021 13:59
Tilaajille
Palvelupiste on kaikkien raahelaisten olohuone – nimikilpailuun voi osallistua tästä jutusta

Pal­ve­lu­pis­te on kaik­kien raa­he­lais­ten olo­huo­ne – ni­mi­kil­pai­luun voi osal­lis­tua tästä jutusta

17.06.2021 12:55 1
Tilaajille
Veneellä Alankomaista Raaheen: Suuri alus on herättänyt mielenkiintoa

Ve­neel­lä Alan­ko­mais­ta Raa­heen: Suuri alus on he­rät­tä­nyt mie­len­kiin­toa

17.06.2021 09:34
Tilaajille
Museo on Miska Eilolan ominta maailmaa - "Raahella on niin pitkä ja monipuolinen historia, että sieltä riittää ammennettavaa"

Museo on Miska Eilolan ominta maail­maa - "Raa­hel­la on niin pitkä ja mo­ni­puo­li­nen his­to­ria, että sieltä riittää am­men­net­ta­vaa"

16.06.2021 16:00 1
Tilaajille
Maitolaiturilla on vetovoimaa aina vaan - "Maitolaiturille sitä mentiin, oli kesä taikka talvi"

Mai­to­lai­tu­ril­la on ve­to­voi­maa aina vaan - "Mai­to­lai­tu­ril­le sitä men­tiin, oli kesä taikka talvi"

16.06.2021 14:00
Tilaajille
Näin Raahen kuntavaalien nuorimmat menestyjät Elias Tornberg ja Eetu Saarenpää haluavat kehittää Raahea

Näin Raahen kun­ta­vaa­lien nuo­rim­mat me­nes­ty­jät Elias Torn­berg ja Eetu Saa­ren­pää ha­lua­vat ke­hit­tää Raahea

16.06.2021 11:00 1
Tilaajille
Onnitteluviestejä tulvii – "Toivon valtuustoon tulevan porukkaa, että pääsemme keskustelemaan asioista"

On­nit­te­lu­vies­te­jä tulvii – "Toivon val­tuus­toon tulevan po­ruk­kaa, että pää­sem­me kes­kus­te­le­maan asiois­ta"

16.06.2021 10:00
Tilaajille
Takala on Pyhäjoen äänikuningas

Takala on Py­hä­joen ää­ni­ku­nin­gas

16.06.2021 09:00
Tilaajille
Raahen valtuustoon 19 uutta nimeä

Raahen val­tuus­toon 19 uutta nimeä

16.06.2021 08:00
Tilaajille
Kuntavaalien äänet on nyt tarkastettu Raahessa

Kun­ta­vaa­lien äänet on nyt tar­kas­tet­tu Raa­hes­sa

15.06.2021 19:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta työpajatoimintaan Raaheen ja Siikajoelle 89 000 euroa

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta työ­pa­ja­toi­min­taan Raaheen ja Sii­ka­joel­le 89 000 euroa

15.06.2021 18:31
Tilaajille
Asustetalo Perkiömäen aarteet jälleen kaupan – Pyhäjoen keskustassa sijaitseva liike avasi taas ovensa

Asus­te­ta­lo Per­kiö­mäen aarteet jälleen kaupan – Py­hä­joen kes­kus­tas­sa si­jait­se­va liike avasi taas ovensa

15.06.2021 16:00
Tilaajille
Raahelaiskansanedustajat: Raahen päivystys turvataan sote-pykälissä

Raa­he­lais­kan­sa­ne­dus­ta­jat: Raahen päi­vys­tys tur­va­taan so­te-py­kä­lis­sä

15.06.2021 13:33
Tilaajille
Gellmanin H-rakennuksen korjaus on alkamassa

Gell­ma­nin H-ra­ken­nuk­sen korjaus on al­ka­mas­sa

15.06.2021 12:21
Tilaajille
Sorvoja rakentaa liikuntahallin Pyhäjoelle – "Ensimmäisen kerran urani aikana piti palkata lakimies tekemään tarjouskilpailu"

Sorvoja ra­ken­taa lii­kun­ta­hal­lin Py­hä­joel­le – "En­sim­mäi­sen kerran urani aikana piti palkata la­ki­mies te­ke­mään tar­jous­kil­pai­lu"

15.06.2021 10:20 1
Tilaajille
Raahen teknisen keskuksen muutto uudelleen esillä - Softpolikseen neuvoteltu kolmen vuoden vuokrasopimus

Raahen tek­ni­sen kes­kuk­sen muutto uu­del­leen esillä - Soft­po­lik­seen neu­vo­tel­tu kolmen vuoden vuok­ra­so­pi­mus

14.06.2021 14:55
Tilaajille
RS kysyy: Mitä mieltä vaalituloksesta?

RS kysyy: Mitä mieltä vaa­li­tu­lok­ses­ta?

14.06.2021 08:00 3
Raahen Portin tontti on merkitty

Raahen Portin tontti on mer­kit­ty

14.06.2021 08:00 4
Tilaajille
Perussuomalaiset jyräsi voittoon Raahessa, keskusta ja vasemmisto menetti kumpikin kolme paikkaa

Pe­rus­suo­ma­lai­set jyräsi voit­toon Raa­hes­sa, kes­kus­ta ja va­sem­mis­to menetti kum­pi­kin kolme paikkaa

13.06.2021 23:11 2
Tilaajille
Siikajoen valtuustoon 15 uutta valtuutettua – Keskustan ehdokkaana ollut Markus Kuotesahokin ponkaisi valtuustoon

Sii­ka­joen val­tuus­toon 15 uutta val­tuu­tet­tua – Kes­kus­tan eh­dok­kaa­na ollut Markus Kuo­te­sa­ho­kin pon­kai­si val­tuus­toon

13.06.2021 22:51 1
Tilaajille
Pyhäjoella keskustalta vähenee kaksi paikkaa, perussuomalaiset saivat kolme paikkaa

Py­hä­joel­la kes­kus­tal­ta vähenee kaksi paik­kaa, pe­rus­suo­ma­lai­set saivat kolme paikkaa

13.06.2021 22:43
Tilaajille
Perussuomalaisten vaalivalvojaisissa kilistellään shamppanjalaseja: "Ilon ja onnen päivä"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­val­vo­jai­sis­sa ki­lis­tel­lään shamp­pan­ja­la­se­ja: "Ilon ja onnen päivä"

13.06.2021 21:45 1
Tilaajille
Äänestysaktiivisuus laski Raahen seutukunnan kunnissa

Ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus laski Raahen seu­tu­kun­nan kun­nis­sa

13.06.2021 21:22
Tilaajille
Ennakkoäänestyksen tulos hiljensi keskustaväen Raahessa - "Mielenkiintoinen ilta edessä"

En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen tulos hil­jen­si kes­kus­ta­väen Raa­hes­sa - "Mie­len­kiin­toi­nen ilta edessä"

13.06.2021 21:01
Tilaajille