Uutiset

Uusi tapa lievittää vanhusten yksinäisyyttä: Siikajokiset vanhukset saavat heidän kotonaan kiertävän kaverin

Uusi tapa lie­vit­tää van­hus­ten yk­si­näi­syyt­tä: Sii­ka­jo­ki­set van­huk­set saavat heidän ko­to­naan kier­tä­vän kaverin

14:00
Suonsivu toivoi maksa- ja veriruokia laitosruokailuun – Ei maistu lapsille ja nuorille

Suon­si­vu toivoi maksa- ja ve­ri­ruo­kia lai­tos­ruo­kai­luun – Ei maistu lap­sil­le ja nuo­ril­le

13:21
Raahe antoi turhaan valitusmahdollisuuden, hallinto-oikeus kumosi koko käsittelyn

Raahe antoi turhaan va­li­tus­mah­dol­li­suu­den, hal­lin­to-oi­keus kumosi koko kä­sit­te­lyn

13:20
Ouluntien liikennepalvelualue sai kaavan: Pikalinja Niemelle kolmannes lisää pinta-alaa

Ou­lun­tien lii­ken­ne­pal­ve­lu­alue sai kaavan: Pi­ka­lin­ja Nie­mel­le kol­man­nes lisää pin­ta-alaa

12:56
Tukes käsitteli viime vuonna 233 vapaa-ajan onnettomuutta: Näissä me loukkaannumme

Tukes kä­sit­te­li viime vuonna 233 va­paa-ajan on­net­to­muut­ta: Näissä me louk­kaan­num­me

10:42
Valtuuston uusi puheenjohtaja Pekka Poukkula: Tämä päivä ei saa jäädä elämättä

Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Pekka Pouk­ku­la: Tämä päivä ei saa jäädä elä­mät­tä

09:00
Tilaajille
Työllisyystilanne söi pisteitä - Raahe jää aluekehitystä mittaavalla indeksiluvulla Kalajoen, Ylivieskan ja Pyhännänkin taakse

Työl­li­syys­ti­lan­ne söi pis­tei­tä - Raahe jää alue­ke­hi­tys­tä mit­taa­val­la in­dek­si­lu­vul­la Ka­la­joen, Yli­vies­kan ja Py­hän­nän­kin taakse

06:00
Tilaajille
Matti Mourujärvi pitää työssään siitä, että saa aikaiseksi näkyvää jälkeä: Kun lamppuun syttyy valo tai viallinen laite toimii jälleen, se on merkki onnistumisesta

Matti Mou­ru­jär­vi pitää työs­sään siitä, että saa ai­kai­sek­si näkyvää jälkeä: Kun lamp­puun syttyy valo tai vial­li­nen laite toimii jäl­leen, se on merkki on­nis­tu­mi­ses­ta

25.02.2020 20:00
Tilaajille
Riikka Moilanen valittiin hallin­to­joh­tajan sijaiseksi Oulaisiin, Hannu Haapala varasijalle

Riikka Moi­la­nen va­lit­tiin hal­lin­to­joh­ta­jan si­jai­sek­si Ou­lai­siin, Hannu Haapala va­ra­si­jal­le

25.02.2020 17:00
Kaiuttimen näpistänyt keski-ikäinen nainen selvisi sakoilla

Kaiut­ti­men nä­pis­tä­nyt kes­ki-ikäi­nen nainen selvisi sa­koil­la

25.02.2020 13:44
Pahenneessa työttömyydessä pilkahtelee valopilkkuja

Pa­hen­nees­sa työt­tö­myy­des­sä pil­kah­te­lee va­lo­pilk­ku­ja

25.02.2020 11:39
Puolen vuosisadan vaikuttaja ja Raahen rakentaja Pentti Kunnasmäki on kuollut

Puolen vuo­si­sa­dan vai­kut­ta­ja ja Raahen ra­ken­ta­ja Pentti Kun­nas­mä­ki on kuollut

25.02.2020 08:58
Poukkulasta Raahen valtuuston puheenjohtaja

Pouk­ku­las­ta Raahen val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja

24.02.2020 18:32
Ansiokkaasta kotiseututyöstään tunnettu Pirkko Utriainen on kuollut

An­siok­kaas­ta ko­ti­seu­tu­työs­tään tun­net­tu Pirkko Ut­riai­nen on kuollut

24.02.2020 14:32
Näin meitä huijataan: Varo näitä puhelinhuijauksia

Näin meitä hui­ja­taan: Varo näitä pu­he­lin­hui­jauk­sia

24.02.2020 11:44
Raahelaisilla selkeä toive: Ensimmäisenä siltayhteys Maafanttiin

Raa­he­lai­sil­la selkeä toive: En­sim­mäi­se­nä sil­ta­yh­teys Maa­fant­tiin

24.02.2020 06:00
Tilaajille
Istuuko 15 vuotta vanha Volvo Raahen kaupungin Hinku-tavoitteisiin?

Istuuko 15 vuotta vanha Volvo Raahen kau­pun­gin Hin­ku-ta­voit­tei­siin?

23.02.2020 19:00
Pyhäjoki petasi paikan uudelle marketille: Ollinmäelle voi rakentaa 1200 neliötä elintarvikemyymälätilaa

Py­hä­jo­ki petasi paikan uudelle mar­ke­til­le: Ol­lin­mäel­le voi ra­ken­taa 1200 neliötä elin­tar­vi­ke­myy­mä­lä­ti­laa

23.02.2020 08:00
Siikajoelle on pohdinnassa puistogolfin, futisgolfin ja frisbeegolfin yhdistäviä ratoja

Sii­ka­joel­le on poh­din­nas­sa puis­to­gol­fin, fu­tis­gol­fin ja fris­bee­gol­fin yh­dis­tä­viä ratoja

22.02.2020 16:36
Pyhäjoella kääritään hihat ja aletaan tehdä isoja talkoita

Py­hä­joel­la kää­ri­tään hihat ja aletaan tehdä isoja tal­koi­ta

22.02.2020 12:00
Mies juotti alaikäisen humalaan ja raiskasi, käräjäoikeus tuomitsi yli kaksi vuotta vankeutta

Mies juotti ala­ikäi­sen hu­ma­laan ja rais­ka­si, kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si yli kaksi vuotta van­keut­ta

22.02.2020 08:46
Autoilijoiden toiveisiin vastataan – Ouluntie ja Sotaplassintie saavat uuden pinnan

Au­toi­li­joi­den toi­vei­siin vas­ta­taan – Ou­lun­tie ja So­tap­las­sin­tie saavat uuden pinnan

21.02.2020 21:00
Tilaajille
Uusi lounasravintola avaa ovensa Raahessa ensi viikolla

Uusi lou­nas­ra­vin­to­la avaa ovensa Raa­hes­sa ensi vii­kol­la

21.02.2020 18:00
Tilaajille
Toisella kierroksella 15 hakijaa hyvinvointikuntayhtymän johtajaksi – Nyt hakijoita talon sisältä on viisi

Toi­sel­la kier­rok­sel­la 15 hakijaa hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si – Nyt ha­ki­joi­ta talon sisältä on viisi

21.02.2020 16:37
Raahen ja hyvinvointikuntayhtymän Maininki-päätökset aluehallintoviraston tutkittavaksi

Raahen ja hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män Mai­nin­ki-pää­tök­set alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tut­kit­ta­vak­si

21.02.2020 12:41
Puutarhuri Jari Särkkä: "Uhkakuvana on, että tästä vielä tulee talvi"

Puu­tar­hu­ri Jari Särkkä: "Uh­ka­ku­va­na on, että tästä vielä tulee talvi"

21.02.2020 08:15
On tämä outoa talvea: Lämpötila oli tammikuussa plussalla 24 päivää

On tämä outoa talvea: Läm­pö­ti­la oli tam­mi­kuus­sa plus­sal­la 24 päivää

21.02.2020 08:00
Kunnallisjärjestö esittää Pekka Poukkulaa Raahen valtuuston puheenjohtajaksi

Kun­nal­lis­jär­jes­tö esittää Pekka Pouk­ku­laa Raahen val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si

20.02.2020 21:24
Tärkeintä on, että ovi käy

Tär­kein­tä on, että ovi käy

20.02.2020 20:30
Tilaajille
Raahe ei löytänyt työllisyydenhoidon päällikköä omasta väestä - virka julkiseen hakuun

Raahe ei löy­tä­nyt työl­li­syy­den­hoi­don pääl­lik­köä omasta väestä - virka jul­ki­seen hakuun

20.02.2020 19:45