Uutiset

Pikkulahti Kids -tapahtuma perutaan tänäkin vuonna
Tilaajille

Pik­ku­lah­ti Kids -ta­pah­tu­ma pe­ru­taan tänäkin vuonna

20:00
Vanhatalo ja Hirvonen: Elämysten ja elokuvien Huvimylly Vanhaan Raaheen

Van­ha­ta­lo ja Hir­vo­nen: Elä­mys­ten ja elo­ku­vien Hu­vi­myl­ly Vanhaan Raaheen

17:30 4
Tilaajille
Jarkko Ojalasta Pohjolan Peruna Oy:n uusi toimitusjohtaja

Jarkko Oja­las­ta Poh­jo­lan Peruna Oy:n uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja

10:34
Tilaajille
Bio Huvimyllyn lahjoitus herättää paljon tunteita - "Tässä on nyt suurista kulttuuriasioista kyse"

Bio Hu­vi­myl­lyn lah­joi­tus he­rät­tää paljon tun­tei­ta - "Tässä on nyt suu­ris­ta kult­tuu­ri­asiois­ta kyse"

09:00 5
Tilaajille
Sijoittaminen kiinnostaa myös nuoria – "Jatkuvaa uuden oppimista ja pitkäjänteistä perehtymistä"

Si­joit­ta­mi­nen kiin­nos­taa myös nuo­ria – "­Jat­ku­vaa uuden op­pi­mis­ta ja pit­kä­jän­teis­tä pe­reh­ty­mis­tä"

08:00
Tilaajille
Pattijoki-päiviä on vietetty sateisissa tunnelmissa – Katso kuvat Ojalan kotiseutumuseolta

Pat­ti­jo­ki-päi­viä on vie­tet­ty sa­tei­sis­sa tun­nel­mis­sa – ­Kat­so kuvat Ojalan ko­ti­seu­tu­mu­seol­ta

06.08.2022 17:00
Tilaajille
Hautamäki sijaistamaan työllisyydenhoidon päällikköä Raahessa

Hau­ta­mä­ki si­jais­ta­maan työl­li­syy­den­hoi­don pääl­lik­köä Raa­hes­sa

06.08.2022 10:00
Tilaajille
Tältä se nyt kuulostaa: Pyhäjokinen mies päätyi laulamaan sattumalta taustoja Andy McCoyn levylle

Tältä se nyt kuu­los­taa: Py­hä­jo­ki­nen mies päätyi lau­la­maan sat­tu­mal­ta taus­to­ja Andy McCoyn levylle

05.08.2022 15:09 1
Tilaajille
Psykoosisairaudet ovat yhteydessä epävakaisiin työuriin

Psy­koo­si­sai­rau­det ovat yh­tey­des­sä epä­va­kai­siin työ­uriin

05.08.2022 15:00
Tilaajille
Kyberhyökkäykset pahenevat tänä vuonna

Ky­ber­hyök­käyk­set pa­he­ne­vat tänä vuonna

05.08.2022 14:00
Tilaajille
Pyhäjoen kunta haluaisi ostaa vanhan Valistustalon

Py­hä­joen kunta ha­luai­si ostaa vanhan Va­lis­tus­ta­lon

05.08.2022 12:00
Tilaajille
Sinilevätilanne on parhaillaan rauhallinen

Si­ni­le­vä­ti­lan­ne on par­hail­laan rau­hal­li­nen

05.08.2022 11:30
Tilaajille
Tavoitteena on, että kukaan ei jäisi kotiin ja ilman mitään suunnitelmaa

Ta­voit­tee­na on, että kukaan ei jäisi kotiin ja ilman mitään suun­ni­tel­maa

05.08.2022 11:00
Keskinkertainen hunajakesä – "Ei päästä viimekesän lukemiin"

Kes­kin­ker­tai­nen hu­na­ja­ke­sä – "Ei päästä vii­me­ke­sän lu­ke­miin"

05.08.2022 10:00
Tilaajille
Heikki Isokoski pitää huolen siitä, että yleisö kuulee soiton sellaisena kuin se on kuultavaksi tarkoitettu

Heikki Iso­kos­ki pitää huolen siitä, että yleisö kuulee soiton sel­lai­se­na kuin se on kuul­ta­vak­si tar­koi­tet­tu

05.08.2022 09:00 1
Tilaajille
Yllätyskäänne: Säätiö lahjoittaa Bio Huvimyllyn Raahen kaupungille

Yl­lä­tys­kään­ne: Säätiö lah­joit­taa Bio Hu­vi­myl­lyn Raahen kau­pun­gil­le

04.08.2022 21:00 32
Vanhassa Raahessa murtauduttu pihalle ja piharakennuksiin - jälkeen jäi vain kamala sotku

Van­has­sa Raa­hes­sa mur­tau­dut­tu pihalle ja pi­ha­ra­ken­nuk­siin - jälkeen jäi vain kamala sotku

04.08.2022 17:00 1
Raahen alueen opettajatilanne kohtalainen

Raahen alueen opet­ta­ja­ti­lan­ne koh­ta­lai­nen

04.08.2022 16:00
Tilaajille
Terassilta töihin -kampanja tarjoaa apua, jos lomajuominen uhkaa jäädä päälle

Te­ras­sil­ta töihin -kam­pan­ja tarjoaa apua, jos lo­ma­juo­mi­nen uhkaa jäädä päälle

04.08.2022 14:00
Tilaajille
Merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa ensi viikolla

Me­ri­han­hen ja ka­na­dan­han­hen pel­to­met­säs­tys alkaa ensi vii­kol­la

04.08.2022 11:30
Tilaajille
Huoltotauon jälkeen näyttää hyvältä: Kuntokeidas Vesipekan kävijämäärät ovat olleet tähän mennessä ennätysvuoden 2019 tasoa

Huol­to­tauon jälkeen näyttää hy­väl­tä: Kun­to­kei­das Ve­si­pe­kan kä­vi­jä­mää­rät ovat olleet tähän men­nes­sä en­nä­tys­vuo­den 2019 tasoa

03.08.2022 10:00
Tilaajille
Raahen Rantajatsit kiinnosti vesisateesta huolimatta – "Tästä jäi hyvä fiilis"

Raahen Ran­ta­jat­sit kiin­nos­ti ve­si­sa­tees­ta huo­li­mat­ta – "­Täs­tä jäi hyvä fiilis"

03.08.2022 09:00 1
Tilaajille
Suomessa on eniten alle 25-vuotiaiden huumekuolemia Euroopassa - "Raahessa on parempi tilanne"

Suo­mes­sa on eniten alle 25-vuo­tiai­den huu­me­kuo­le­mia Eu­roo­pas­sa - "Raa­hes­sa on parempi ti­lan­ne"

03.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Nuorisotalo Kuuselan jäänteet siivotaan pian

Nuo­ri­so­ta­lo Kuu­se­lan jään­teet sii­vo­taan pian

02.08.2022 18:00 2
Tilaajille
Visit Raahen matkailupäälliköksi 13 hakijaa – joukossa yrittäjiä ja kaupunginvaltuutettu

Visit Raahen mat­kai­lu­pääl­li­kök­si 13 hakijaa – jou­kos­sa yrit­tä­jiä ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

02.08.2022 16:00 5
Tilaajille
Muistatko väistämissäännöt suojatiellä? Lähes puolella ihmisistä on väärä käsitys kulkujärjestyksestä

Muis­tat­ko väis­tä­mis­sään­nöt suo­ja­tiel­lä? Lähes puo­lel­la ih­mi­sis­tä on väärä käsitys kul­ku­jär­jes­tyk­ses­tä

02.08.2022 13:11
Tilaajille
Rahtarit ratkoivat ajotaidon Suomen mestaruuksia - menestystä raahelaiselle

Rah­ta­rit rat­koi­vat ajo­tai­don Suomen mes­ta­ruuk­sia - me­nes­tys­tä raa­he­lai­sel­le

02.08.2022 11:30
Tilaajille
Parmaco ostaa modulaariseen teräskennorakentamiseen erikoistuneen Fixcelin

Parmaco ostaa mo­du­laa­ri­seen te­räs­ken­no­ra­ken­ta­mi­seen eri­kois­tu­neen Fix­ce­lin

01.08.2022 15:24
Tilaajille
Lampinsaaressa on hiljaista - "Kaikki eivät halua asua kaupungissa"

Lam­pin­saa­res­sa on hil­jais­ta - "Kaikki eivät halua asua kau­pun­gis­sa"

01.08.2022 08:00
Tilaajille
Tilapäiset liikennejärjestelyt sulkevat Saaristokadun ja Ouluntien risteyksen

Ti­la­päi­set lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt sul­ke­vat Saa­ris­to­ka­dun ja Ou­lun­tien ris­teyk­sen

31.07.2022 19:00
Tilaajille