Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Uutiset

Aurora Kettukangas on Raahen Nuvan uusi puheenjohtaja: "Mielestäni Nuvan tärkein tehtävä on tuoda nuorten ääntä esille"

Aurora Ket­tu­kan­gas on Raahen Nuvan uusi pu­heen­joh­ta­ja: "Mie­les­tä­ni Nuvan tärkein tehtävä on tuoda nuorten ääntä esille"

12:00
Uusia tuulia työelämään – Raahen Nuorkauppakamarin toimintaan pääsee tutustumaan matalalla kynnyksellä

Uusia tuulia työ­elä­mään – Raahen Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin toi­min­taan pääsee tu­tus­tu­maan ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

10:00 1
Tilaajille
Moni katto kestää yli metrin kerroksen lunta – Siikajoen mittauspisteellä lumi on ollut näissä korkeuksissa viimeksi vuonna 1969

Moni katto kestää yli metrin ker­rok­sen lunta – Sii­ka­joen mit­taus­pis­teel­lä lumi on ollut näissä kor­keuk­sis­sa vii­mek­si vuonna 1969

08:00 1
Kalastajainseuran puheenjohtaja: Saaliin tarpeeton hylkääminen merelle ei ole asiallista toimintaa

Ka­las­ta­jain­seu­ran pu­heen­joh­ta­ja: Saaliin tar­pee­ton hyl­kää­mi­nen merelle ei ole asial­lis­ta toi­min­taa

27.02.2024 18:00 2
Tilaajille
Palloiluhalli myydään FC Raahelle – Vasemmistoliiton valtuutetut vastustivat myyntiä

Pal­loi­lu­hal­li myydään FC Raa­hel­le – Va­sem­mis­to­lii­ton val­tuu­te­tut vas­tus­ti­vat myyntiä

27.02.2024 17:00 4
Tilaajille
Vahvemmat oluet ja viinit ovat mahdollisesti jo keväällä ruokakaupoissa

Vah­vem­mat oluet ja viinit ovat mah­dol­li­ses­ti jo ke­vääl­lä ruo­ka­kau­pois­sa

27.02.2024 16:00 5
Tilaajille
Nuorisopalvelut järjestää nuorille tekemistä talvilomaviikon jokaisena päivänä – nyt käytössä uusi ilmoittautumispalvelu

Nuo­ri­so­pal­ve­lut jär­jes­tää nuo­ril­le te­ke­mis­tä tal­vi­lo­ma­vii­kon jo­kai­se­na päivänä – nyt käy­tös­sä uusi il­moit­tau­tu­mis­pal­ve­lu

27.02.2024 14:00
Tilaajille
Johanna Ben Ammarin valokuvanäyttelyssä ruoka muuttaa muotoaan

Johanna Ben Ammarin va­lo­ku­va­näyt­te­lys­sä ruoka muuttaa muo­toaan

27.02.2024 12:00
Tilaajille

Oi­kai­su: Pohteen info on kes­ki­viik­ko­na, ei tors­tai­na

27.02.2024 09:23
Yppäriläinen Anne Vuoti omistaa 110 kumiankkaa – "Ensin ostin yhden ankan ja sitten se olikin menoa"

Yp­pä­ri­läi­nen Anne Vuoti omistaa 110 ku­mi­ank­kaa – "Ensin ostin yhden ankan ja sitten se olikin menoa"

26.02.2024 12:44
Tilaajille
Pohde kertoo säästösuunnitelmista kuntalaisille etänä keskiviikkona

Pohde kertoo sääs­tö­suun­ni­tel­mis­ta kun­ta­lai­sil­le etänä kes­ki­viik­ko­na

26.02.2024 08:04 4
Tilaajille
Aurinkoinen keli siivitti Tikkalan talviriehaa

Au­rin­koi­nen keli sii­vit­ti Tik­ka­lan tal­vi­rie­haa

24.02.2024 18:00
Tilaajille
Valtioneuvosto vahvisti työllisyysalueet

Val­tio­neu­vos­to vah­vis­ti työl­li­syys­alueet

24.02.2024 10:00
Tilaajille
Limingan Automaalaamo Oy osti perinteisen raahelaisyrityksen – Edessä on myös nimenvaihdos

Li­min­gan Au­to­maa­laa­mo Oy osti pe­rin­tei­sen raa­he­lais­yri­tyk­sen – E­des­sä on myös ni­men­vaih­dos

23.02.2024 17:00 3
Tilaajille
Kaksi alaa houkuttelee – Raahen lukion abilla Anniina Soviolla alkaa olla selvät sävelet tulevaisuutensa suhteen

Kaksi alaa hou­kut­te­lee – Raahen lukion abilla Anniina So­viol­la alkaa olla selvät sävelet tu­le­vai­suu­ten­sa suhteen

23.02.2024 12:00 1
Tilaajille
Sisilia kutsuu opiskelijavaihdossa olleita – "Aivan huippu – kerran elämässä kokemus"

Sisilia kutsuu opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa olleita – "Ai­van huippu – kerran elä­mäs­sä ko­ke­mus"

23.02.2024 10:05
Tilaajille
Opiskelijavaihto valmistaa työelämään eri tavalla – "Työkaverit tulevat yhä enemmän eri kulttuuritaustoista"

Opis­ke­li­ja­vaih­to val­mis­taa työ­elä­mään eri tavalla – "Työ­ka­ve­rit tulevat yhä enemmän eri kult­tuu­ri­taus­tois­ta"

23.02.2024 10:00
Tilaajille
Julia Sivonen tiesi jo pienenä, että hänellä on lukivaikeus, mutta se ei ole vaikuttanut hänen opiskelusuunnitelmiinsa

Julia Sivonen tiesi jo pie­ne­nä, että hänellä on lu­ki­vai­keus, mutta se ei ole vai­kut­ta­nut hänen opis­ke­lu­suun­ni­tel­miin­sa

23.02.2024 08:00
Tilaajille
Susien DNA-keräys vauhdissa – Siikajoella havaintoja susipareista, Pyhäjoella laumoista

Susien DNA-ke­räys vauh­dis­sa – Sii­ka­joel­la ha­vain­to­ja su­si­pa­reis­ta, Py­hä­joel­la lau­mois­ta

22.02.2024 12:47
Tilaajille
Tunne- ja vuorovaikutustaidoista ennaltaehkäisyä nuorten yksinäisyyteen

Tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dois­ta en­nal­ta­eh­käi­syä nuorten yk­si­näi­syy­teen

21.02.2024 15:35
Tilaajille
Yksinäisille nuorille on monia ovia auki

Yk­si­näi­sil­le nuo­ril­le on monia ovia auki

21.02.2024 15:31
Tilaajille
Rakennusalan ahdinko jatkuu – tilanteeseen toivotaan helpotusta vuoden 2025 puolella

Ra­ken­nus­alan ahdinko jatkuu – ti­lan­tee­seen toi­vo­taan hel­po­tus­ta vuoden 2025 puo­lel­la

21.02.2024 10:00
Huumausainerikokset vähentyneet parissa vuodessa – Valtakunnan trendi nuorten rikosmäärien kasvussa ei näy Raahessa

Huu­maus­ai­ne­ri­kok­set vä­hen­ty­neet parissa vuo­des­sa – Val­ta­kun­nan trendi nuorten ri­kos­mää­rien kas­vus­sa ei näy Raa­hes­sa

21.02.2024 08:00 2
Tilaajille
Raahen saaristo tutuksi – toimittaja testasi merenjään pyöräilymaastot

Raahen saa­ris­to tutuksi – toi­mit­ta­ja testasi me­ren­jään pyö­räi­ly­maas­tot

20.02.2024 18:00
Tilaajille
Haapajärven tekoaltaalla järjestetään lauantaina monenlaista ohjelmaa kansallisen hiihtopäivän kunniaksi

Haa­pa­jär­ven te­ko­al­taal­la jär­jes­te­tään lauan­tai­na mo­nen­lais­ta oh­jel­maa kan­sal­li­sen hiih­to­päi­vän kun­niak­si

20.02.2024 17:00
Jäteastian ylimääräisen tyhjennyksen voi tilata sovelluksella

Jä­te­as­tian yli­mää­räi­sen tyh­jen­nyk­sen voi tilata so­vel­luk­sel­la

20.02.2024 16:00
Tilaajille
Katso videolta, miten pomppuista meno on Kasitiellä – Raahen kohdalta päällystetään ensi kesänä 16 kilometriä tietä

Katso vi­deol­ta, miten pomp­puis­ta meno on Ka­si­tiel­lä – Raahen koh­dal­ta pääl­lys­te­tään ensi kesänä 16 ki­lo­met­riä tietä

20.02.2024 12:26 2
Tilaajille
Raahen seutukunnan työttömyys kasvoi viime vuodesta

Raahen seu­tu­kun­nan työt­tö­myys kasvoi viime vuo­des­ta

20.02.2024 10:55 3
Tilaajille
Merituulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen sopimus tulee käsittelyyn

Me­ri­tuu­li­voi­ma­hank­keen osa­yleis­kaa­voi­tuk­sen sopimus tulee kä­sit­te­lyyn

19.02.2024 18:00 1
Tilaajille
Saloisten K-Marketin ovet taas avoinna –"Ihana on itsekin tehdä töitä"

Sa­lois­ten K-Mar­ke­tin ovet taas avoinna –"Ihana on itsekin tehdä töitä"

19.02.2024 13:07 3