Uutiset

Rantapuiston rakentaminen edennyt hyvin – Valaistusta saadaan jo tälle vuodelle
Tilaajille

Ran­ta­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen edennyt hyvin – Va­lais­tus­ta saadaan jo tälle vuo­del­le

19:00 4
Pakkanen on kipakka, mutta ladulle on päästävä

Pak­ka­nen on ki­pak­ka, mutta ladulle on pääs­tä­vä

16:14
Tilaajille
Pyhäjoki kiristi rajoituksia – Vain 10 kerrallaan kunnan tiloihin

Py­hä­jo­ki kiristi ra­joi­tuk­sia – Vain 10 ker­ral­laan kunnan ti­loi­hin

12:15
Kirkkoneuvosto joutui vielä kerran pyörtämään päätöksensä: Partanen saa pitää virkansa seurakuntakeskuksen valmistumiseen saakka

Kirk­ko­neu­vos­to joutui vielä kerran pyör­tä­mään pää­tök­sen­sä: Par­ta­nen saa pitää vir­kan­sa seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen val­mis­tu­mi­seen saakka

11:22 1
Tilaajille
Kultakauppias ja Radio Pookin perustaja Tapio Järvelä on kuollut

Kul­ta­kaup­pias ja Radio Pookin pe­rus­ta­ja Tapio Järvelä on kuollut

10:20
Tilaajille
Otso Goldissa epäillään törkeitä rikoksia – käräjäoikeus on vanginnut yhtiön entisen toimitusjohtajan

Otso Gol­dis­sa epäil­lään tör­kei­tä ri­kok­sia – kä­rä­jä­oi­keus on van­gin­nut yhtiön entisen toi­mi­tus­joh­ta­jan

07.12.2021 13:30 9
Tilaajille
Pro Raahe -mitalit neljälle merkittävästä kotiseututyöstä – Jokainen heistä vie eteenpäin hyvää Raahe-viestiä

Pro Raahe -mi­ta­lit nel­jäl­le mer­kit­tä­väs­tä ko­ti­seu­tu­työs­tä – Jo­kai­nen heistä vie eteen­päin hyvää Raa­he-vies­tiä

06.12.2021 16:00
Tilaajille
Itsenäisyyspäivänjuhla Raahessa

It­se­näi­syys­päi­vän­juh­la Raa­hes­sa

06.12.2021 14:58
Raahen kaupungin itsenäisyysjuhla – videolähetys alkaa kello 15

Raahen kau­pun­gin it­se­näi­syys­juh­la – vi­deo­lä­he­tys alkaa kello 15

06.12.2021 14:58
Veteraanijärjestöt loppusuoralla – Perinnetyöhön kutsutaan laajalla rintamalla

Ve­te­raa­ni­jär­jes­töt lop­pu­suo­ral­la – Pe­rin­ne­työ­hön kut­su­taan laa­jal­la rin­ta­mal­la

06.12.2021 08:00
Tilaajille
Entinen pikkulotta Thora Maunula palasi Raaheen: "Tuntuu ihanalta olla taas täällä"

Entinen pik­ku­lot­ta Thora Maunula palasi Raa­heen: "Tuntuu iha­nal­ta olla taas täällä"

05.12.2021 12:00
Tilaajille
Itsenäisyyspäivä alkaa kirkoista – Raahen juhla katsottavissa Raahen Seudun verkossa

It­se­näi­syys­päi­vä alkaa kir­kois­ta – Raahen juhla kat­sot­ta­vis­sa Raahen Seudun ver­kos­sa

05.12.2021 10:23
Tilaajille
Jonot olivat jopa tunnin: Kaikki halukkaat eivät ehtineet saada rokotusta torstaina NeuvoRassissa

Jonot olivat jopa tunnin: Kaikki ha­luk­kaat eivät eh­ti­neet saada ro­ko­tus­ta tors­tai­na Neu­vo­Ras­sis­sa

03.12.2021 16:00 5
Tilaajille
Pyhäjokisista 77,4 prosenttia kannattaa ydinvoimalahanketta

Py­hä­jo­ki­sis­ta 77,4 pro­sent­tia kan­nat­taa ydin­voi­ma­la­han­ket­ta

03.12.2021 14:10 3
Tilaajille
Susireviirien asukkaille tietoa omasta alueesta – DNA-näytekeräyksistä tietoa nyt reviireittäin

Su­si­re­vii­rien asuk­kail­le tietoa omasta aluees­ta – DNA-näy­te­ke­räyk­sis­tä tietoa nyt re­vii­reit­täin

03.12.2021 10:00
Tilaajille
Raahepoliksen hallit Kiilussa ovat tällä hetkellä täynnä – Nyt tuli tarvetta yhdelle uudelle

Raa­he­po­lik­sen hallit Kii­lus­sa ovat tällä het­kel­lä täynnä – Nyt tuli tar­vet­ta yhdelle uudelle

03.12.2021 08:00
Tilaajille
Raahe-opiston kevät alkoi jo – Moni kurssi täyttyy jo kiivasta tahtia

Raa­he-opis­ton kevät alkoi jo – Moni kurssi täyttyy jo kii­vas­ta tahtia

02.12.2021 17:00
Tilaajille
Verkot ja katiskat tulisi siirtää varastoon talveksi, jotta luonnoneläimet eivät tartu ja menehdy niihin

Verkot ja ka­tis­kat tulisi siirtää va­ras­toon tal­vek­si, jotta luon­non­eläi­met eivät tartu ja menehdy niihin

02.12.2021 17:00
Pikatestit yleistyvät, kun tauti leviää

Pi­ka­tes­tit yleis­ty­vät, kun tauti leviää

02.12.2021 15:00
Tilaajille
Asuntopaloja eniten Oulussa, sitten Raahessa – joulun alla on syytä tarkistaa palovaroittimen toimivuus

Asun­to­pa­lo­ja eniten Ou­lus­sa, sitten Raa­hes­sa – ­jou­lun alla on syytä tar­kis­taa pa­lo­va­roit­ti­men toi­mi­vuus

02.12.2021 14:22
Tilaajille
Raahen Tilausliikenne saa hoitaakseen Raahen ja Vihannin välisen bussiliikenteen

Raahen Ti­laus­lii­ken­ne saa hoi­taak­seen Raahen ja Vi­han­nin välisen bus­si­lii­ken­teen

01.12.2021 16:00 5
Tilaajille
Pekka Poukkula jatkaa Keskustan  Raahen  kunnallisjärjestön puheenjohtajana

Pekka Pouk­ku­la jatkaa Kes­kus­tan Raahen kun­nal­lis­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja­na

01.12.2021 15:26
Tilaajille
Raahen seutukunnassa 22 henkilöä saa kunniamerkin itsenäisyyspäivänä – katso nimilista jutusta

Raahen seu­tu­kun­nas­sa 22 hen­ki­löä saa kun­nia­mer­kin it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso ni­mi­lis­ta jutusta

01.12.2021 14:08 1
Tilaajille
Tubettaja Joona Leppälä kulkee intohimoprojektien perässä

Tu­bet­ta­ja Joona Leppälä kulkee in­to­hi­mo­pro­jek­tien perässä

01.12.2021 13:54
Joululaulut ja hittibiisit soivat messujen muotinäytöksessä

Jou­lu­lau­lut ja hit­ti­bii­sit soivat mes­su­jen muo­ti­näy­tök­ses­sä

01.12.2021 13:45
Yhteisöllisyys aiheena paneelikeskustelussa

Yh­tei­söl­li­syys aiheena pa­nee­li­kes­kus­te­lus­sa

01.12.2021 13:30
Viime käden vastuun kantavat projektipäälliköt

Viime käden vastuun kan­ta­vat pro­jek­ti­pääl­li­köt

01.12.2021 13:15
Kansanedustaja Juha Sipilä avaa Pyhäjoen joulumessut

Kan­san­edus­ta­ja Juha Sipilä avaa Py­hä­joen jou­lu­mes­sut

01.12.2021 13:00
Hoitajia tavoitellaan maksamalla palkkiota

Hoi­ta­jia ta­voi­tel­laan mak­sa­mal­la palk­kio­ta

01.12.2021 10:30 5
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla pelastuslaitosten yhdistäminen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suomessa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la pe­las­tus­lai­tos­ten yh­dis­tä­mi­nen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suo­mes­sa

01.12.2021 08:00
Tilaajille