Uutiset

Raahessa kolme uutta varmistettua koronatartuntaa: Yhteensä tartuntoja on nyt 25

Raa­hes­sa kolme uutta var­mis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa: Yh­teen­sä tar­tun­to­ja on nyt 25

12:11 0
Hyvinvointikuntayhtymä nosti korona-valmiuttaan: "Nyt on jaksettava tsempata rokotteeseen asti"

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä nosti ko­ro­na-val­miut­taan: "Nyt on jak­set­ta­va tsem­pa­ta ro­kot­tee­seen asti"

08:00 0
Tilaajille
Hanhikivellä ei lipsuta karanteeniohjeista: Ruokakin viedään oven taakse

Han­hi­ki­vel­lä ei lipsuta ka­ran­tee­nioh­jeis­ta: Ruo­ka­kin viedään oven taakse

27.11.2020 18:00 0
Tilaajille
Päivittäistavarakaupat toivovat hartaasti, että asiakkaat välttäisivät ruuhkahuiput ja että joulun hankinnat tehtäisiin hyvissä ajoin

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pat toi­vo­vat har­taas­ti, että asiak­kaat vält­täi­si­vät ruuh­ka­hui­put ja että joulun han­kin­nat teh­täi­siin hyvissä ajoin

27.11.2020 15:45 0
Tilaajille
Raahen lukiossa uusi joukkoaltistuminen – lukio siirtyy etäopetukseen

Raahen lu­kios­sa uusi jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen – lukio siirtyy etä­ope­tuk­seen

27.11.2020 13:45 0
Siikajoella yksi varmistunut koronavirustartunta – Oulussa peräti 63 tapausta

Sii­ka­joel­la yksi var­mis­tu­nut ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Oulussa peräti 63 ta­paus­ta

27.11.2020 12:00 0
Ensimmäinen insinööri valmistui Raahessa pitkästä, pitkästä aikaa ja vieläpä reilusti etuajassa

En­sim­mäi­nen in­si­nöö­ri val­mis­tui Raa­hes­sa pit­käs­tä, pit­käs­tä aikaa ja vieläpä rei­lus­ti etu­ajas­sa

27.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Pro luottaa raahelaiseen: "Joskus otan kantaa vaikka ei kysytäkään."

Pro luottaa raa­he­lai­seen: "Joskus otan kantaa vaikka ei ky­sy­tä­kään."

26.11.2020 18:00 0
Tilaajille
Nyt voi laittaa etänä Raahen keskustaa uusiksi

Nyt voi laittaa etänä Raahen kes­kus­taa uusiksi

26.11.2020 17:00 0
Tilaajille
Liukas tie johti ojaan

Liukas tie johti ojaan

26.11.2020 15:56 0
Tilaajille
Raahen lukiossa joukkoaltistuminen koronavirukselle – torstaina ei kirjattu uusia tapauksia Raaheen tai Siikajoelle

Raahen lu­kios­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – tors­tai­na ei kir­jat­tu uusia ta­pauk­sia Raaheen tai Sii­ka­joel­le

26.11.2020 12:03 1
Korona peruu muun muassa Annanpäivät – liikekeskustan yleisötilaisuus toteutuu etäyhteydellä

Korona peruu muun muassa An­nan­päi­vät – lii­ke­kes­kus­tan ylei­sö­ti­lai­suus to­teu­tuu etä­yh­tey­del­lä

26.11.2020 09:45 0
Hanhikivellä kaksi tartuntaa

Han­hi­ki­vel­lä kaksi tar­tun­taa

25.11.2020 16:45 0
Tilaajille
Osa-aikainen hoito halpenee Pyhäjoella

Osa-ai­kai­nen hoito hal­pe­nee Py­hä­joel­la

25.11.2020 15:30 0
Tilaajille
Raahen hakemus ei tärpännyt - 66 kuntaa sai harkinnanvaraista tukea

Raahen hakemus ei tär­pän­nyt - 66 kuntaa sai har­kin­nan­va­rais­ta tukea

25.11.2020 12:18 1
Tilaajille
Raahessa kaksi uutta koronatapausta – Siikajoella yksi

Raa­hes­sa kaksi uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Sii­ka­joel­la yksi

25.11.2020 12:12 0
Pohjois-Pohjanmaalla yksinyrittäjät ovat kehittäneet uusia niksejä arkiselviytymiseen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la yk­sin­yrit­tä­jät ovat ke­hit­tä­neet uusia niksejä ar­ki­sel­viy­ty­mi­seen

25.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Raimo Nordströmin salaisuus on unikuri, sen turvin vuorotyö on sujunut jo yli 30 vuotta – Lue, mitä Raahen Seudun lukijat kommentoivat vuorotöistä

Raimo Nord­strö­min sa­lai­suus on uni­ku­ri, sen turvin vuo­ro­työ on sujunut jo yli 30 vuotta – Lue, mitä Raahen Seudun lukijat kom­men­toi­vat vuo­ro­töis­tä

25.11.2020 08:00 0
Tilaajille
RAOS Projectin toimitusjohtaja Gromov: "Pyhäjoen pienestä kylästä tulee merkittävä kaupunki"

RAOS Pro­jec­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Gromov: "Py­hä­joen pie­nes­tä kylästä tulee mer­kit­tä­vä kau­pun­ki"

25.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen ­– Maskeja suositellaan nyt käytettäväksi myös toisen asteen oppilaitoksissa ja työpaikoilla

Poh­jois-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen – Maskeja suo­si­tel­laan nyt käy­tet­tä­väk­si myös toisen asteen op­pi­lai­tok­sis­sa ja työ­pai­koil­la

24.11.2020 17:46 0
Pyhäjoen kunta kasvattaa vuokra-asuntokantaansa - ostaa yhden asunnon lisää Koskipuistosta

Py­hä­joen kunta kas­vat­taa vuok­ra-asun­to­kan­taan­sa - ostaa yhden asunnon lisää Kos­ki­puis­tos­ta

24.11.2020 16:00 0
Tilaajille
Katja Hänninen mukana lakialoitteessa pienten koululaisten vuorohoidon järjestämiseksi

Katja Hän­ni­nen mukana la­ki­aloit­tees­sa pienten kou­lu­lais­ten vuo­ro­hoi­don jär­jes­tä­mi­sek­si

24.11.2020 14:43 1
Tilaajille
Härkätorin itsenäisyyspäiväjuhla jää tänä vuonna herkuttelematta - "Emme voi taata kenenkään turvallisuutta"

Här­kä­to­rin it­se­näi­syys­päi­vä­juh­la jää tänä vuonna her­kut­te­le­mat­ta - "Emme voi taata ke­nen­kään tur­val­li­suut­ta"

24.11.2020 12:18 0
Tilaajille
Avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten – katso Pohjois-Pohjanmaan kuntien työttömyysprosentit

Avoimia työ­paik­ko­ja enemmän kuin vuosi sitten – katso Poh­jois-Poh­jan­maan kuntien työt­tö­myys­pro­sen­tit

24.11.2020 09:18 0
Tilaajille
Veikko Laurukainen Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin piirihallitukseen

Veikko Lau­ru­kai­nen Pe­rus­suo­ma­lais­ten Poh­jois-Poh­jan­maan piirin pii­ri­hal­li­tuk­seen

23.11.2020 14:30 1
Tilaajille
Kari Pietilä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n hallitukseen

Kari Pietilä Poh­jois-Poh­jan­maan Kylät ry:n hal­li­tuk­seen

23.11.2020 11:00 0
Tilaajille
5 000 käynnin hammasjono purettavana – Yksityinen toimija hyvinvointikuntayhtymän avuksi

5 000 käynnin ham­mas­jo­no pu­ret­ta­va­na – Yk­si­tyi­nen toimija hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män avuksi

23.11.2020 08:00 0
Tilaajille
Divariperinne elää vielä täällä

Di­va­ri­pe­rin­ne elää vielä täällä

23.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Raahen talous vaatii järeitä toimenpiteitä - Nurkkala kiirehtii päätöksiä

Raahen talous vaatii järeitä toi­men­pi­tei­tä - Nurk­ka­la kii­reh­tii pää­tök­siä

22.11.2020 15:00 5
Tilaajille
Raahen koronatartuntojen määrä on nyt 19

Raahen ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on nyt 19

22.11.2020 12:22 0