Uutiset

Mopo törmäsi pakettiautoon Raahen keskustassa – kaksi lensi asvalttiin
Tilaajille

Mopo törmäsi pa­ket­ti­au­toon Raahen kes­kus­tas­sa – kaksi lensi as­valt­tiin

16:50 0
Koronakartta nyt ajan tasalla– Raahessa edelleen 12 tartuntaa

Ko­ro­na­kart­ta nyt ajan ta­sal­la– Raa­hes­sa edel­leen 12 tar­tun­taa

14:00 0
Tulvahuiput tulevat tänään

Tul­va­hui­put tulevat tänään

13:28 0
Tilaajille
Raahen kaupunki tilitti Ruiskuhuoneelle liikaa lipputuloja - perii takaisin vain puolet

Raahen kau­pun­ki tilitti Ruis­ku­huo­neel­le liikaa lip­pu­tu­lo­ja - perii ta­kai­sin vain puolet

13:12 0
Tilaajille
Tarkastuslautakunta halusi selvityksen pienentyneestä ylijäämästä: Tämä oli vastaus

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta halusi sel­vi­tyk­sen pie­nen­ty­nees­tä yli­jää­mäs­tä: Tämä oli vastaus

09:00 0
Tilaajille
Terapiaa ei kannata lopettaa

Te­ra­piaa ei kannata lo­pet­taa

06:00 0
Tilaajille
Pattijoki tekee tulvahistoriaa: Pieni joki tulvii taas

Pat­ti­jo­ki tekee tul­va­his­to­riaa: Pieni joki tulvii taas

27.10.2020 18:00 1
Tilaajille
Päätös pysyi uusintakierroksen, vastaesityksen ja äänestyksen jälkeenkin: Kummatin koululaiset siirtyvät Seminaarin alueelle

Päätös pysyi uu­sin­ta­kier­rok­sen, vas­ta­esi­tyk­sen ja ää­nes­tyk­sen jäl­keen­kin: Kum­ma­tin kou­lu­lai­set siir­ty­vät Se­mi­naa­rin alueel­le

27.10.2020 17:00 2
Tilaajille
Paula Salon terveiset teho-osastolta: "Koronavirus on pirullinen tauti"

Paula Salon ter­vei­set te­ho-osas­tol­ta: "Ko­ro­na­vi­rus on pi­rul­li­nen tauti"

27.10.2020 11:01 0
Tilaajille
Pyhäjoella kolme koronavirustartuntaa       – kyseessä ei ole joukkoaltistuminen

Py­hä­joel­la kolme ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa  – ky­sees­sä ei ole jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen

26.10.2020 19:23 0
Raahessa Airbnb-asuntojen varausaste on Suomen matalimpia – tuotot jäävät kauas maan huipusta

Raa­hes­sa Airbnb-asun­to­jen va­raus­as­te on Suomen ma­ta­lim­pia – tuotot jäävät kauas maan hui­pus­ta

26.10.2020 18:00 0
Tilaajille
Katja Nummilinna valittiin vuoden bioanalyytikoksi

Katja Num­mi­lin­na va­lit­tiin vuoden bio­ana­lyy­ti­kok­si

26.10.2020 14:36 0
Tilaajille
Ely-keskuksen uusin ennuste: Pattijoen tulvahuippu tulossa loppuviikosta

Ely-kes­kuk­sen uusin en­nus­te: Pat­ti­joen tul­va­huip­pu tulossa lop­pu­vii­kos­ta

26.10.2020 13:02 0
Tilaajille
Raahen Seutu on viiden kärjessä Sanomalehtien liiton Paikallismediakilpailussa

Raahen Seutu on viiden kär­jes­sä Sa­no­ma­leh­tien liiton Pai­kal­lis­me­dia­kil­pai­lus­sa

26.10.2020 10:24 0
Etätyöskentely vähensi sairauslomia - Raahe innostui selvittämään, voisiko etätyö jäädä pysyväksi käytännöksi

Etä­työs­ken­te­ly vähensi sai­raus­lo­mia - Raahe in­nos­tui sel­vit­tä­mään, voisiko etätyö jäädä py­sy­väk­si käy­tän­nök­si

26.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Mies suunnitteli kannabiskasvattamon perustamista ja tilasi tarvikkeita – tuomittiin sakkoihin

Mies suun­nit­te­li kan­na­bis­kas­vat­ta­mon pe­rus­ta­mis­ta ja tilasi tar­vik­kei­ta – tuo­mit­tiin sak­koi­hin

25.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Näpistyksestä lähes 300 euron kulut – 10 euron alkoholijuomat kävivät kalliiksi

Nä­pis­tyk­ses­tä lähes 300 euron kulut – 10 euron al­ko­ho­li­juo­mat kävivät kal­liik­si

25.10.2020 14:00 0
Tilaajille
Siikajoen kiinteistö- ja tuloveroprosentit halutaan säilyttää ennallaan

Sii­ka­joen kiin­teis­tö- ja tu­lo­ve­ro­pro­sen­tit ha­lu­taan säi­lyt­tää en­nal­laan

25.10.2020 12:01 0
Tilaajille
Ympäristön säteilyselvitys jatkuu Pyhäjoella - asukkaita kutsutaan kokokehomittauksiin

Ym­pä­ris­tön sä­tei­ly­sel­vi­tys jatkuu Py­hä­joel­la - asuk­kai­ta kut­su­taan ko­ko­ke­ho­mit­tauk­siin

25.10.2020 09:00 0
Tilaajille
Vaikka lentokone törmäisi, ovi kestää

Vaikka len­to­ko­ne tör­mäi­si, ovi kestää

24.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Edessä pitkä viikonloppu: kellojen käännöstä saadaan tunti lisää aikaa

Edessä pitkä vii­kon­lop­pu: kel­lo­jen kään­nös­tä saadaan tunti lisää aikaa

24.10.2020 08:00 0
Tilaajille
Kaikki eivät ole menettäjiä

Kaikki eivät ole me­net­tä­jiä

24.10.2020 08:00 1
Tilaajille
Kahdelle raahelaiselle ehdollista ja sakkoja ratissa juopottelusta

Kah­del­le raa­he­lai­sel­le eh­dol­lis­ta ja sakkoja ratissa juo­pot­te­lus­ta

23.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Tulvavaroitus! Pattijokisten pitäisi varautua: Pattijoen kesäinen suurtulva uhkaa uusiutua ensi viikolla

Tul­va­va­roi­tus! Pat­ti­jo­kis­ten pitäisi va­rau­tua: Pat­ti­joen ke­säi­nen suur­tul­va uhkaa uu­siu­tua ensi vii­kol­la

23.10.2020 15:38 0
Tilaajille
Siikajoen valtuutettujen lukumäärä halutaan pitää 27:ssä

Sii­ka­joen val­tuu­tet­tu­jen lu­ku­mää­rä ha­lu­taan pitää 27:ssä

23.10.2020 15:22 0
Tilaajille
LähiTapiola ja Arina arvioitiin parhaimpien kesätyöpaikkojen joukkoon, mutta etätyö vieraannutti nuoret työyhteisöstä

Lä­hi­Ta­pio­la ja Arina ar­vioi­tiin par­haim­pien ke­sä­työ­paik­ko­jen jouk­koon, mutta etätyö vie­raan­nut­ti nuoret työ­yh­tei­sös­tä

23.10.2020 14:38 0
Tilaajille
Juha Lampi Siikajoen hallintojohtajaksi

Juha Lampi Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­jak­si

23.10.2020 11:35 0
Tilaajille
Yhä useampi rikoksentekijä on huumeissa - "Pahimmillaan voi henkilöllä olla veressä viittä tai kuuttakin eri ainetta"

Yhä useampi ri­kok­sen­te­ki­jä on huu­meis­sa - "Pa­him­mil­laan voi hen­ki­löl­lä olla veressä viittä tai kuut­ta­kin eri ai­net­ta"

23.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Ostokset harmaan Datsunin peräkonttiin – Raahen Seutu pääsi kurkistamaan marketin kulisseihin

Os­tok­set harmaan Dat­su­nin pe­rä­kont­tiin – Raahen Seutu pääsi kur­kis­ta­maan mar­ke­tin ku­lis­sei­hin

22.10.2020 20:00 0
Tilaajille
Influessarokotukset käynnistyvät Raahen seutukunnassa

Inf­lues­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät Raahen seu­tu­kun­nas­sa

22.10.2020 16:00 0
Tilaajille