Uutiset

DNA avasi 5G-verkon Raahessa ja Oulussa, verkkoa laajennetaan kesän aikana lisää

DNA avasi 5G-ver­kon Raa­hes­sa ja Ou­lus­sa, verkkoa laa­jen­ne­taan kesän aikana lisää

16:16 0
Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila kiittelee neljättä lisätalousarviota

Kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mattila kiit­te­lee nel­jät­tä li­sä­ta­lous­ar­vio­ta

15:45 0
Kalastusluvat saa ostettua nyt myös Metsähallituksen uuteen sovellukseen

Ka­las­tus­lu­vat saa os­tet­tua nyt myös Met­sä­hal­li­tuk­sen uuteen so­vel­luk­seen

15:00 0
Virastot siirtyvät kesäaikaan –  poikkeuksia aukioloaikoihin

Vi­ras­tot siir­ty­vät ke­sä­ai­kaan –  poik­keuk­sia au­ki­olo­ai­koi­hin

12:15 0
Raahe ei tarjoa maksutonta toisen asteen koulukyytiä muille kuin lukiolaisilleen

Raahe ei tarjoa mak­su­ton­ta toisen asteen kou­lu­kyy­tiä muille kuin lu­kio­lai­sil­leen

11:00 1
Vieläkö Vanhaan Raaheen voi rakentaa? Mihin ei saa kajota? Nyt saa sanoa!

Vieläkö Vanhaan Raaheen voi ra­ken­taa? Mihin ei saa kajota? Nyt saa sanoa!

08:00 0
Kylvöt ovat maassa ja kahden viikon rallaaminen pellolla ohi

Kylvöt ovat maassa ja kahden viikon ral­laa­mi­nen pel­lol­la ohi

06:00 0
Voisivatko kaikki koulupäivät alkaa kello 9? Katso, mikä on Raahen kaupunginhallituksen vastaus

Voi­si­vat­ko kaikki kou­lu­päi­vät alkaa kello 9? Katso, mikä on Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vastaus

02.06.2020 18:00 0
Hiipparit eivät jättäneet rauhaan – 50 hiehon navetta oli vaarassa palaa

Hiip­pa­rit eivät jät­tä­neet rauhaan – 50 hiehon navetta oli vaa­ras­sa palaa

02.06.2020 14:58 0
Tilaajille
Vihantiin ensi vuonna nousevan liikuntasalin koko on päätetty

Vi­han­tiin ensi vuonna nou­se­van lii­kun­ta­sa­lin koko on pää­tet­ty

02.06.2020 12:25 0
Lohenpyrstön karavaanareiden leirintä-alue laajenee etelän suuntaan

Lo­hen­pyrs­tön ka­ra­vaa­na­rei­den lei­rin­tä-alue laa­je­nee etelän suun­taan

02.06.2020 11:13 0
SSAB ottaa askelen kohti fossiilivapaata teräksen tuotantoa: Tavoitteena tuoda fossiilivapaa teräs ensimmäisenä markkinoille

SSAB ottaa askelen kohti fos­sii­li­va­paa­ta te­räk­sen tuo­tan­toa: Ta­voit­tee­na tuoda fos­sii­li­va­paa teräs en­sim­mäi­se­nä mark­ki­noil­le

01.06.2020 19:00 0
Kolme puistoa ja leikkipuistoa uudistuu tänä kesänä Raahessa

Kolme puistoa ja leik­ki­puis­toa uu­dis­tuu tänä kesänä Raa­hes­sa

01.06.2020 17:00 1
Näihin suomalaiset luottavat koronauutisoinnissa

Näihin suo­ma­lai­set luot­ta­vat ko­ro­na­uu­ti­soin­nis­sa

01.06.2020 16:00 0
Rajoituksia puretaan tänään – Raahelaiset ovat kaivanneet erityisesti kirjastoa ja liikuntapaikkoja

Ra­joi­tuk­sia pu­re­taan tänään – Raa­he­lai­set ovat kai­van­neet eri­tyi­ses­ti kir­jas­toa ja lii­kun­ta­paik­ko­ja

01.06.2020 06:00 0
Terveysasemilla pitempi kesäsulku

Ter­veys­ase­mil­la pitempi ke­sä­sul­ku

31.05.2020 15:00 0
Nuuskareissusta isot sakot miehelle, joka jäi kiinni yli 10 kilon nuuskalastissa

Nuus­ka­reis­sus­ta isot sakot mie­hel­le, joka jäi kiinni yli 10 kilon nuus­ka­las­tis­sa

31.05.2020 13:00 0
Raahen kirjastolle haetaan lukuinnostajaa

Raahen kir­jas­tol­le haetaan lu­ku­in­nos­ta­jaa

31.05.2020 12:00 0
Raahelle kaksi oikaisuvaatimusta - Liveto Group ihmettelee kaupungilta saamaansa kritiikkiä kirjoitusvirheistä

Raa­hel­le kaksi oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta - Liveto Group ih­met­te­lee kau­pun­gil­ta saa­maan­sa kri­tiik­kiä kir­joi­tus­vir­heis­tä

31.05.2020 10:00 0
Ravintolaan ja kahvilaan pääsee taas syömään ja juomaan kesäkuun alettua

Ra­vin­to­laan ja kah­vi­laan pääsee taas syömään ja juomaan ke­sä­kuun alettua

30.05.2020 19:00 0
Talven jäät olivat vähäisiä mutta niitä riitti tavallista pitempään

Talven jäät olivat vä­häi­siä mutta niitä riitti ta­val­lis­ta pi­tem­pään

30.05.2020 11:00 0
Mahdollista turistitulvaa ei majoittajien keskuudessa uskalleta vielä hurrata

Mah­dol­lis­ta tu­ris­ti­tul­vaa ei ma­joit­ta­jien kes­kuu­des­sa us­kal­le­ta vielä hurrata

29.05.2020 20:00 0
Useille aloille valmistui jälleen uusia ammattilaisia

Useille aloille val­mis­tui jälleen uusia am­mat­ti­lai­sia

29.05.2020 15:05 0
Tilaajille
Kaupunginlahdenkadun rakentaminen käynnistyy

Kau­pun­gin­lah­den­ka­dun ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy

29.05.2020 10:00 0
Kaupunginlahdenkadun oikaisu

Kau­pun­gin­lah­den­ka­dun oikaisu

29.05.2020 10:00 0
Ihmiset palasivat kauppoihin ja käsidesin käyttö vähenee

Ihmiset pa­la­si­vat kaup­poi­hin ja kä­si­de­sin käyttö vähenee

29.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Liki yhdeksän miljoonan euron urakka - Saaren koulun rakentaminen alkaa Pyhäjoella

Liki yh­dek­sän mil­joo­nan euron urakka - Saaren koulun ra­ken­ta­mi­nen alkaa Py­hä­joel­la

28.05.2020 20:00 0
Erityisjakelun avulla todistukset ajallaan tuoreille ylioppilaille

Eri­tyis­ja­ke­lun avulla to­dis­tuk­set ajal­laan tuo­reil­le yli­op­pi­lail­le

28.05.2020 15:20 0
Ruukin maaseutuopistosta valmistuneiden lista on julkistettu: 40 uutta ammattilaista

Ruukin maa­seu­tu­opis­tos­ta val­mis­tu­nei­den lista on jul­kis­tet­tu: 40 uutta am­mat­ti­lais­ta

28.05.2020 10:59 0
Koronakevät synkisti työttömyystilastot

Ko­ro­na­ke­vät syn­kis­ti työt­tö­myys­ti­las­tot

28.05.2020 10:42 0