Siikajoki
Viimeisin 4 tuntia
Siikajoelle perustettavasta työosuuskunnasta
Mielipide

Sii­ka­joel­le pe­rus­tet­ta­vas­ta työ­osuus­kun­nas­ta

08:01 0
Tilaajille
Kuukausi
Seutukunnan mansikkasesonki on taputeltu – olosuhteisiin nähden satoon voi olla tyytyväinen

Seu­tu­kun­nan man­sik­ka­se­son­ki on ta­pu­tel­tu – olo­suh­tei­siin nähden satoon voi olla tyy­ty­väi­nen

09.08.2020 14:00 0
Tilaajille
Tuomiojan touhukas kylä on kasvatttanut väkilukuaan – "Mikään ei ole suurempi ilo kuin, että johonkin autiorakennukseen syttyy valot."

Tuo­mi­ojan tou­hu­kas kylä on kas­vatt­ta­nut vä­ki­lu­kuaan – "Mikään ei ole suu­rem­pi ilo kuin, että jo­hon­kin au­tio­ra­ken­nuk­seen syttyy valot."

07.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Eero haluaa jakaa iloa eläimistä –Kesäyrittäjän kotipihassa vieraili kesän aikana tuhansia kävijöitä

Eero haluaa jakaa iloa eläi­mis­tä –Ke­säy­rit­tä­jän ko­ti­pi­has­sa vie­rai­li kesän aikana tu­han­sia kä­vi­jöi­tä

05.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Pääkaupunkiseudulta pankin johtoon Siikajoelle – Kylän Osuuspankin uusi johtaja aikoo pitää asiakkaat aina mielessä

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta pankin johtoon Sii­ka­joel­le – Kylän Osuus­pan­kin uusi johtaja aikoo pitää asiak­kaat aina mie­les­sä

01.08.2020 09:00 1
Tilaajille
Joet virtaavat nyt runsaina – Järviin tehdään lisää tilaa tulvien välttämiseksi

Joet vir­taa­vat nyt run­sai­na – Järviin tehdään lisää tilaa tulvien vält­tä­mi­sek­si

28.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Pottupellosta asfalttitieksi

Pot­tu­pel­los­ta as­falt­ti­tiek­si

26.07.2020 16:00 0
Tilaajille
Kokeilustahan se lähti – Siikajoella saa nyt pikaruokaa ahvenesta

Ko­kei­lus­ta­han se lähti – Sii­ka­joel­la saa nyt pi­ka­ruo­kaa ah­ve­nes­ta

22.07.2020 09:00 1
Tilaajille
Siikajoenkylän Keskusta haluaa säilyttää eläinlääkäritoiminnan kylällä

Sii­ka­joen­ky­län Kes­kus­ta haluaa säi­lyt­tää eläin­lää­kä­ri­toi­min­nan kylällä

13.07.2020 13:45 0
Tilaajille
Vanhemmat
Siikajoentielle saadaan pian uusi asvaltti – Päällystettävänä on 18 kilometrin mittainen pätkä

Sii­ka­joen­tiel­le saadaan pian uusi as­valt­ti – Pääl­lys­tet­tä­vä­nä on 18 ki­lo­met­rin mit­tai­nen pätkä

12.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Karanteenissa Siikajoen rannalla

Ka­ran­tee­nis­sa Sii­ka­joen ran­nal­la

06.07.2020 08:00 0
Tilaajille
Ruukin kansalaisopiston nimi vaihtuu syksyllä

Ruukin kan­sa­lais­opis­ton nimi vaihtuu syk­syl­lä

21.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Osa lapsista kärsi Siikajoella etälaitepulaa koronakevään aikana

Osa lap­sis­ta kärsi Sii­ka­joel­la etä­lai­te­pu­laa ko­ro­na­ke­vään aikana

21.06.2020 12:00 0
Tilaajille
Lasten vanhemmat erittäin tyytyväisiä: Täydet pisteet Siikajoen perhepäivähoidolle

Lasten van­hem­mat erit­täin tyy­ty­väi­siä: Täydet pisteet Sii­ka­joen per­he­päi­vä­hoi­dol­le

21.06.2020 09:00 0
Tilaajille
Siikajoki hakee yhä sivistyspalvelusihteeriä

Sii­ka­jo­ki hakee yhä si­vis­tys­pal­ve­lu­sih­tee­riä

20.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Siikajoelle valittiin opettajia virkoihin ja toimiin

Sii­ka­joel­le va­lit­tiin opet­ta­jia vir­koi­hin ja toimiin

20.06.2020 17:00 0
Tilaajille
Gumeruksen koulukuljetuksiin valittiin Nylander

Gu­me­ruk­sen kou­lu­kul­je­tuk­siin va­lit­tiin Ny­lan­der

20.06.2020 09:00 1
Tilaajille
Siikajoella henkilöstömuutoksia ja nimeämisiä

Sii­ka­joel­la hen­ki­lös­tö­muu­tok­sia ja ni­meä­mi­siä

18.06.2020 16:30 0
Tilaajille
Salaman epäillään iskeneen muuntajan tuleen Revonlahden Taukokartanolla – Pelastuslaitos pyrkii estämään maastopalon leviämisen

Salaman epäil­lään is­ke­neen muun­ta­jan tuleen Re­von­lah­den Tau­ko­kar­ta­nol­la – Pe­las­tus­lai­tos pyrkii es­tä­mään maas­to­pa­lon le­viä­mi­sen

18.06.2020 14:39 0
Tilaajille
Tuuli ajoi uimarit merelle päin Siikajoella – rannalla ollut henkilö riensi hätiin pelastusrenkaan avulla

Tuuli ajoi uimarit merelle päin Sii­ka­joel­la – ran­nal­la ollut henkilö riensi hätiin pe­las­tus­ren­kaan avulla

17.06.2020 20:05 0