Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Raahen seutukunta
Vahva korkokate kasvatti Raahentienoon Osuuspankin tuloksen ennätykselliseksi

Vahva kor­ko­ka­te kas­vat­ti Raa­hen­tie­noon Osuus­pan­kin tu­lok­sen en­nä­tyk­sel­li­sek­si

15.02.2024 17:00 2
Tilaajille
Pattijoki tulvi otsikoihin – Uutisvuoteen 2023 mahtui sekä kestopuheenaiheita että yllättäviä uutisia

Pat­ti­jo­ki tulvi ot­si­koi­hin – Uu­tis­vuo­teen 2023 mahtui sekä kes­to­pu­heen­ai­hei­ta että yl­lät­tä­viä uutisia

29.12.2023 10:00
Tilaajille
Raahen kauppakamariosaston asiamies Esa Pellikainen: "Prismakeskuksessa voivat kaikki voittaa"

Raahen kaup­pa­ka­ma­ri­osas­ton asia­mies Esa Pel­li­kai­nen: "P­ris­ma­kes­kuk­ses­sa voivat kaikki voit­taa"

28.12.2023 12:00 12
Tilaajille
Raahen seutukunta saamassa elinvoimastrategian vielä tämän vuoden aikana

Raahen seu­tu­kun­ta saa­mas­sa elin­voi­ma­stra­te­gian vielä tämän vuoden aikana

21.08.2023 12:00 3
Tilaajille
Kansanedustajan paikka irtosi 45 000 eurolla – vain neljä Raahen seutukunnan ehdokasta kertoi ennakkoon kampanjarahoituksestaan

Kan­san­edus­ta­jan paikka irtosi 45 000 eurolla – vain neljä Raahen seu­tu­kun­nan eh­do­kas­ta kertoi en­nak­koon kam­pan­ja­ra­hoi­tuk­ses­taan

13.04.2023 16:38 5
Tilaajille
Raahen seutukunnan ehdokkaat ovat monin tavoin tyytyväisiä vaalituloksiinsa

Raahen seu­tu­kun­nan eh­dok­kaat ovat monin tavoin tyy­ty­väi­siä vaa­li­tu­lok­siin­sa

04.04.2023 21:00
Tilaajille
Yritysten määrä kasvoi viime vuonna – perustettujen lisäksi seitsemän yritystä muutti muualta Raahen seutukuntaan

Yri­tys­ten määrä kasvoi viime vuonna – pe­rus­tet­tu­jen lisäksi seit­se­män yri­tys­tä muutti muualta Raahen seu­tu­kun­taan

31.03.2023 08:00
Tilaajille
Raahen seudun kehitys sulkee kauppapaikka Raaselin – yhtenä syynä sen tuoma vähäinen lisäarvo käyttäjille

Raahen seudun kehitys sulkee kaup­pa­paik­ka Raa­se­lin – yhtenä syynä sen tuoma vä­häi­nen li­sä­ar­vo käyt­tä­jil­le

01.02.2023 19:00 12
Tilaajille
Elenia asentaa uusia älykkäitä sähkömittareita Raahen seutukunnassa

Elenia asentaa uusia älyk­käi­tä säh­kö­mit­ta­rei­ta Raahen seu­tu­kun­nas­sa

01.02.2023 10:30 1
Tilaajille
Uutisvuosi 2022: Yllättäviä käänteitä ja vaikeita ratkaisuja

Uu­tis­vuo­si 2022: Yl­lät­tä­viä kään­tei­tä ja vai­kei­ta rat­kai­su­ja

29.12.2022 18:00 1
Tilaajille
Itsenäisyyspäivä on Raahen seudulla monen juhlan päivä

It­se­näi­syys­päi­vä on Raahen seu­dul­la monen juhlan päivä

04.12.2022 12:00
Tilaajille
Työllisyydenhoitoon esitetään yli 300 000 euron lisämäärärahaa

Työl­li­syy­den­hoi­toon esi­te­tään yli 300 000 euron li­sä­mää­rä­ra­haa

28.11.2022 09:00
Tilaajille
Raahen Seudun Reumayhdistyksestä vertaistukea – "Moni on kokenut tärkeäksi, että on samanlaisia reumaatikkoja, samanlaisia huolia ja vaivoja"

Raahen Seudun Reu­ma­yh­dis­tyk­ses­tä ver­tais­tu­kea – "Moni on kokenut tär­keäk­si, että on sa­man­lai­sia reu­maa­tik­ko­ja, sa­man­lai­sia huolia ja vai­vo­ja"

08.10.2022 12:00
Tilaajille
Raahen seudulta kaksi osastoa alihankintamessuille Tampereelle

Raahen seu­dul­ta kaksi osastoa ali­han­kin­ta­mes­suil­le Tam­pe­reel­le

24.09.2022 12:00
Tilaajille
Työttömyys väheni Raahen seutukunnalla mutta Pyhäjoella näkyvissä pienoista nousua

Työt­tö­myys väheni Raahen seu­tu­kun­nal­la mutta Py­hä­joel­la nä­ky­vis­sä pie­nois­ta nousua

20.09.2022 17:00 1
Tilaajille
Siikajoki-ralli ampaisee ensi kesänä Raahen seudun sorateille

Sii­ka­jo­ki-ral­li am­pai­see ensi kesänä Raahen seudun so­ra­teil­le

16.09.2022 17:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän kiinteistöratkaisua jatkoselvitetään – jaetaanko omistajille, myydäänkö sijoittajille vai mitä tehdään?

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tö­rat­kai­sua jat­ko­sel­vi­te­tään – jae­taan­ko omis­ta­jil­le, myy­dään­kö si­joit­ta­jil­le vai mitä teh­dään?

23.08.2022 15:00
Tilaajille
Visit Raahen matkailupäällikkö lähtee, sijainen nimetty syyskuun loppuun saakka

Visit Raahen mat­kai­lu­pääl­lik­kö lähtee, si­jai­nen nimetty syys­kuun loppuun saakka

08.06.2022 13:00 2
Tilaajille
Vielä nousee lisää tuulivoimaloita: Rakennuspaikat alkavat käydä vähiin.

Vielä nousee lisää tuu­li­voi­ma­loi­ta: Ra­ken­nus­pai­kat alkavat käydä vähiin.

18.05.2022 08:52 3
Tilaajille
Kesämökkikauppa alkaa kiihtyä: "Koko Suomessa on pulaa myytävistä, niin asunnoista kuin mökeistäkin"

Ke­sä­mök­ki­kaup­pa alkaa kiih­tyä: "Koko Suo­mes­sa on pulaa myy­tä­vis­tä, niin asun­nois­ta kuin mö­keis­tä­kin"

13.05.2022 08:33
Tilaajille