Raahen seutukunta
Visit Raahen matkailupäällikkö lähtee, sijainen nimetty syyskuun loppuun saakka

Visit Raahen mat­kai­lu­pääl­lik­kö lähtee, si­jai­nen nimetty syys­kuun loppuun saakka

08.06.2022 13:00 2
Tilaajille
Vielä nousee lisää tuulivoimaloita: Rakennuspaikat alkavat käydä vähiin.

Vielä nousee lisää tuu­li­voi­ma­loi­ta: Ra­ken­nus­pai­kat alkavat käydä vähiin.

18.05.2022 08:52 3
Tilaajille
Kesämökkikauppa alkaa kiihtyä: "Koko Suomessa on pulaa myytävistä, niin asunnoista kuin mökeistäkin"

Ke­sä­mök­ki­kaup­pa alkaa kiih­tyä: "Koko Suo­mes­sa on pulaa myy­tä­vis­tä, niin asun­nois­ta kuin mö­keis­tä­kin"

13.05.2022 08:33
Tilaajille
Seudulliseen Visit Raaheen valittiin tutut työntekijät

Seu­dul­li­seen Visit Raaheen va­lit­tiin tutut työn­te­ki­jät

01.05.2022 13:00 5
Tilaajille
Sorosella oli aluevaaleissa eniten ulkopuolista vaalirahaa – Raahen seutukunnasta valittujen äänen hinta vaihtelee 34 sentistä yli 22 euroon

So­ro­sel­la oli alue­vaa­leis­sa eniten ul­ko­puo­lis­ta vaa­li­ra­haa – Raahen seu­tu­kun­nas­ta va­lit­tu­jen äänen hinta vaih­te­lee 34 sen­tis­tä yli 22 euroon

01.04.2022 10:00
Tilaajille
Yhteishaussa mietitään tulevaisuutta. Rehtori toivoo nuorten tekevän jatko-opintovalintansa omien unelmien, toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti

Yh­teis­haus­sa mie­ti­tään tu­le­vai­suut­ta. Rehtori toivoo nuorten tekevän jat­ko-opin­to­va­lin­tan­sa omien unel­mien, toi­vei­den ja ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti

23.02.2022 07:30
Tilaajille
Ilmaisen ehkäisyn tarjoaminen nuorille alkaa Raahen seutukunnassa

Il­mai­sen eh­käi­syn tar­joa­mi­nen nuo­ril­le alkaa Raahen seu­tu­kun­nas­sa

02.02.2022 16:00 1
Tilaajille
Aluevaalikone: Enemmistö Raahen alueen ehdokkaista säilyttäisi kaikki paloasemat

Alue­vaa­li­ko­ne: Enem­mis­tö Raahen alueen eh­dok­kais­ta säi­lyt­täi­si kaikki pa­lo­ase­mat

22.01.2022 08:00 2
Tilaajille
Hallinnon hajauttamiselle löytyy kannatusta Raahen seudulla – Oulun määräävää asemaa hyvinvointialueella pelätään, mutta myös ymmärretään

Hal­lin­non ha­jaut­ta­mi­sel­le löytyy kan­na­tus­ta Raahen seu­dul­la – Oulun mää­rää­vää asemaa hy­vin­voin­ti­alueel­la pe­lä­tään, mutta myös ym­mär­re­tään

19.01.2022 09:00
Tilaajille
Tuhannen ajotutkinnon massa liipaisimella – Raahesta voi joutua jatkossa käymään inssiajossa Oulussa, Vaasassa tai Seinäjoella

Tu­han­nen ajo­tut­kin­non massa lii­pai­si­mel­la – Raa­hes­ta voi joutua jat­kos­sa käymään ins­si­ajos­sa Ou­lus­sa, Vaa­sas­sa tai Sei­nä­joel­la

15.01.2022 10:00 2
Tilaajille
Marraskuun väestötilastot: Pyhäjoen viime vuosi hienoisesti plussalla, Raahe menetti marraskuussa 25 asukasta

Mar­ras­kuun väes­tö­ti­las­tot: Py­hä­joen viime vuosi hie­noi­ses­ti plus­sal­la, Raahe menetti mar­ras­kuus­sa 25 asu­kas­ta

06.01.2022 07:00 1
Tilaajille
Yllätyksiä ja odottamatonta draamaa – uutisvuosi 2021 ei jättänyt Raahen alueella kylmäksi

Yl­lä­tyk­siä ja odot­ta­ma­ton­ta draamaa – uu­tis­vuo­si 2021 ei jät­tä­nyt Raahen alueel­la kyl­mäk­si

01.01.2022 10:00
Tilaajille
Seutukunnan työttömyys on laskenut viime vuodesta

Seu­tu­kun­nan työt­tö­myys on las­ke­nut viime vuo­des­ta

23.11.2021 15:02 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla on työtä tarjolla, mutta tekijöitä puuttuu

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on työtä tar­jol­la, mutta te­ki­jöi­tä puuttuu

05.10.2021 19:00
Tilaajille
Työttömyys on laskenut Raahen seutukunnan kunnissa vuodentakaisesta tilanteesta

Työt­tö­myys on las­ke­nut Raahen seu­tu­kun­nan kun­nis­sa vuo­den­ta­kai­ses­ta ti­lan­tees­ta

21.09.2021 13:00
Tilaajille
Työllisyyden kuntakokeilu vauhdissa – "Jatkossa ei päästä vain Raahen seutukuntana, vaan toiminta laajenee"

Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu vauh­dis­sa – "Jat­kos­sa ei päästä vain Raahen seu­tu­kun­ta­na, vaan toi­min­ta laa­je­nee"

20.09.2021 08:00
Tilaajille
Perunaa nostetaan nyt vasta myyntiin – Sadosta odotetaan kohtuullista

Perunaa nos­te­taan nyt vasta myyn­tiin – Sadosta odo­te­taan koh­tuul­lis­ta

03.09.2021 08:00
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila sijoitti yli 1 600 euroa omaan kuntavaalikampanjaansa

Han­na-Lee­na Mattila si­joit­ti yli 1 600 euroa omaan kun­ta­vaa­li­kam­pan­jaan­sa

31.08.2021 19:00
Tilaajille
Koronan vaikutukset sulavat hyvää tahtia työttömyydestä

Koronan vai­ku­tuk­set sulavat hyvää tahtia työt­tö­myy­des­tä

22.06.2021 12:12
Tilaajille
Sitra rahoittaa Raahen alueen Osaamisbuustia

Sitra ra­hoit­taa Raahen alueen Osaa­mis­buus­tia

17.05.2021 10:24
Tilaajille