Mainos: Tutustu Raahen Seu­tuun! Lehti + digi nyt 2 kk 29 €. Tilaa tästä.

Raahen seutukunta
Pohjois-Pohjanmaalla on työtä tarjolla, mutta tekijöitä puuttuu

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on työtä tar­jol­la, mutta te­ki­jöi­tä puuttuu

05.10.2021 19:00
Tilaajille
Työttömyys on laskenut Raahen seutukunnan kunnissa vuodentakaisesta tilanteesta

Työt­tö­myys on las­ke­nut Raahen seu­tu­kun­nan kun­nis­sa vuo­den­ta­kai­ses­ta ti­lan­tees­ta

21.09.2021 13:00
Tilaajille
Työllisyyden kuntakokeilu vauhdissa – "Jatkossa ei päästä vain Raahen seutukuntana, vaan toiminta laajenee"

Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu vauh­dis­sa – "Jat­kos­sa ei päästä vain Raahen seu­tu­kun­ta­na, vaan toi­min­ta laa­je­nee"

20.09.2021 08:00
Tilaajille
Perunaa nostetaan nyt vasta myyntiin – Sadosta odotetaan kohtuullista

Perunaa nos­te­taan nyt vasta myyn­tiin – Sadosta odo­te­taan koh­tuul­lis­ta

03.09.2021 08:00
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila sijoitti yli 1 600 euroa omaan kuntavaalikampanjaansa

Han­na-Lee­na Mattila si­joit­ti yli 1 600 euroa omaan kun­ta­vaa­li­kam­pan­jaan­sa

31.08.2021 19:00
Tilaajille
Koronan vaikutukset sulavat hyvää tahtia työttömyydestä

Koronan vai­ku­tuk­set sulavat hyvää tahtia työt­tö­myy­des­tä

22.06.2021 12:12
Tilaajille
Sitra rahoittaa Raahen alueen Osaamisbuustia

Sitra ra­hoit­taa Raahen alueen Osaa­mis­buus­tia

17.05.2021 10:24
Tilaajille
Nuorten työttömyys edelleen nousussa

Nuorten työt­tö­myys edel­leen nou­sus­sa

04.05.2021 17:00
Tilaajille
Haussa entistä vetovoimaisempi Raahen seutukunta

Haussa entistä ve­to­voi­mai­sem­pi Raahen seu­tu­kun­ta

24.04.2021 18:07
Tilaajille
Raportti nostaa esille kunnanjohtajille tuttuja teemoja

Ra­port­ti nostaa esille kun­nan­joh­ta­jil­le tuttuja teemoja

23.04.2021 08:30
Tilaajille
Sähköala kiinnosti yhteishaussa – Raahen ja Siikajoen lukioon haettiin enemmän, Pyhäjoella hakijoiden määrä laski

Säh­kö­ala kiin­nos­ti yh­teis­haus­sa – Raahen ja Sii­ka­joen lukioon haet­tiin enem­män, Py­hä­joel­la ha­ki­joi­den määrä laski

17.04.2021 08:00
Tilaajille
Vaalien siirtämistä pidetään oikeana päätöksenä demokratian ja turvallisuuden kannalta – Kritiikkiäkin kuuluu etenkin perussuomalaisten joukoista

Vaalien siir­tä­mis­tä pi­de­tään oikeana pää­tök­se­nä de­mo­kra­tian ja tur­val­li­suu­den kan­nal­ta – Kri­tiik­kiä­kin kuuluu etenkin pe­rus­suo­ma­lais­ten jou­kois­ta

10.03.2021 08:00 1
Tilaajille
Raahen seutukunnalla tuhannen taalan mahdollisuus - "Tässä on nyt isommalla porukalla hoksattu, että aletaan tehdä yhteistyötä"

Raahen seu­tu­kun­nal­la tu­han­nen taalan mah­dol­li­suus - "Tässä on nyt isom­mal­la po­ru­kal­la hok­sat­tu, että aletaan tehdä yh­teis­työ­tä"

05.03.2021 07:00
Tilaajille
Raahen seudulla noin 680 avointa työpaikkaa mutta silti työttömyys kasvaa

Raahen seu­dul­la noin 680 avointa työ­paik­kaa mutta silti työt­tö­myys kasvaa

02.03.2021 18:00 4
Tilaajille
Raahen alueen ravintoloitsijat vetoavat valtakunnan päättäjiin: "Näin ei voi jatkua enää kauan"

Raahen alueen ra­vin­to­loit­si­jat ve­toa­vat val­ta­kun­nan päät­tä­jiin: "Näin ei voi jatkua enää kauan"

18.02.2021 08:54 8
Tilaajille
Sitra tarjoutui Raahen seutukunnalle kumppaniksi - "Alue vaikuttaa todella dynaamiselta"

Sitra tar­jou­tui Raahen seu­tu­kun­nal­le kump­pa­nik­si - "Alue vai­kut­taa todella dy­naa­mi­sel­ta"

08.02.2021 08:00
Tilaajille
Ennakkotilasto paljastaa: Raahe menetti viime vuonna 320 asukasta

En­nak­ko­ti­las­to pal­jas­taa: Raahe menetti viime vuonna 320 asu­kas­ta

25.01.2021 17:00 2
Tilaajille
Koronavuosi 2020 edisti etäilyä ja moni asia on nyt toisin ja muutamat lopullisesti poissa

Ko­ro­na­vuo­si 2020 edisti etäilyä ja moni asia on nyt toisin ja muu­ta­mat lo­pul­li­ses­ti poissa

29.12.2020 18:00
Tilaajille
Yritysbarometri ylätti positiivisuudellaan: Raahen seutukunnan yrittäjä on lujilla mutta ei aio lyödä hanskoja santaan

Yri­tys­ba­ro­met­ri ylätti po­si­tii­vi­suu­del­laan: Raahen seu­tu­kun­nan yrit­tä­jä on lujilla mutta ei aio lyödä hans­ko­ja santaan

02.11.2020 06:00
Tilaajille
Jyrkähkö pudotus: Raahe menetti kahdessa kuukaudessa 172 asukasta

Jyr­käh­kö pu­do­tus: Raahe menetti kah­des­sa kuu­kau­des­sa 172 asu­kas­ta

01.11.2020 08:00
Tilaajille