Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Työllisyys
Työttömyys nousussa Pohjois-Pohjanmaalla - muutos näkyy myös Raahessa

Työt­tö­myys nou­sus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la - muutos näkyy myös Raa­hes­sa

24.10.2023 15:00 3
Tilaajille
Fennovoiman lähtö näkyy Pyhäjoen työllisyydessä

Fen­no­voi­man lähtö näkyy Py­hä­joen työl­li­syy­des­sä

06.10.2022 07:59
Tilaajille
Raahessa piipahtanut työministeri Tuula Haatainen luottaa siihen, että työttömien osaamisen parantamisella päästään hyviin tuloksiin

Raa­hes­sa pii­pah­ta­nut työ­mi­nis­te­ri Tuula Haa­tai­nen luottaa siihen, että työt­tö­mien osaa­mi­sen pa­ran­ta­mi­sel­la pääs­tään hyviin tu­lok­siin

29.03.2022 16:00 1
Tilaajille
Pitkäaikaistyöttömyys taas kasvussa, avointen työpaikkojen määrä laski

Pit­kä­ai­kais­työt­tö­myys taas kas­vus­sa, avoin­ten työ­paik­ko­jen määrä laski

27.07.2021 16:00
Tilaajille
Työttömyysaste normalisoitumassa Raahen seutukunnassa

Työt­tö­myys­as­te nor­ma­li­soi­tu­mas­sa Raahen seu­tu­kun­nas­sa

25.05.2021 16:00
Tilaajille
Luonnonvara-alalta työllistytään suoraan, luovien alojen opintoja jatketaan herkemmin korkeakouluun

Luon­non­va­ra-alal­ta työl­lis­ty­tään suo­raan, luovien alojen opin­to­ja jat­ke­taan her­kem­min kor­kea­kou­luun

01.05.2021 08:00
Tilaajille
Maaliskuussa alkaneen Raahen seudun työllisyyden kuntakokeilun aikana on myönnetty useita palkkatukijaksoja

Maa­lis­kuus­sa al­ka­neen Raahen seudun työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun aikana on myön­net­ty useita palk­ka­tu­ki­jak­so­ja

26.04.2021 07:30
Tilaajille
Työvoimalla on kysyntää vuoden takaista enemmän

Työ­voi­mal­la on ky­syn­tää vuoden ta­kais­ta enemmän

30.03.2021 10:20
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita 25 450 – katso koko maakunnan työttömyysprosentit

Poh­jois-Poh­jan­maal­la työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta 25 450 – katso koko maa­kun­nan työt­tö­myys­pro­sen­tit

28.01.2021 16:22
Tilaajille
Työllisyyspallo kimposi hallitukselle
Pääkirjoitus

Työl­li­syys­pal­lo kimposi hal­li­tuk­sel­le

04.12.2020 06:45
Tilaajille
Kunnat mukaan työvoimapalveluja tarjoamaan: Raahessa alkaa ensi vuonna yksi Pohjois-Pohjanmaan työllisyyden kuntakokeiluista

Kunnat mukaan työ­voi­ma­pal­ve­lu­ja tar­joa­maan: Raa­hes­sa alkaa ensi vuonna yksi Poh­jois-Poh­jan­maan työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­luis­ta

17.11.2020 19:30
Tilaajille
Tehokkaammat konstit ovat tarpeen
Pääkirjoitus

Te­hok­kaam­mat konstit ovat tarpeen

23.09.2020 06:45
Tilaajille
Työllisyydenhoito kootaan yhteen

Työl­li­syy­den­hoi­to kootaan yhteen

22.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Lomautukset synkentävät työllisyystilastoja ainakin vielä kesäkuussa

Lo­mau­tuk­set syn­ken­tä­vät työl­li­syys­ti­las­to­ja ainakin vielä ke­sä­kuus­sa

24.06.2020 13:01
Tilaajille
Raahen seudun työttömyys laski hieman helmikuussa

Raahen seudun työt­tö­myys laski hieman hel­mi­kuus­sa

24.03.2020 18:15
Tilaajille
Pahenneessa työttömyydessä pilkahtelee valopilkkuja

Pa­hen­nees­sa työt­tö­myy­des­sä pil­kah­te­lee va­lo­pilk­ku­ja

25.02.2020 11:39
Tilaajille
Työllisyys ei parantunut joulukuussakaan

Työl­li­syys ei pa­ran­tu­nut jou­lu­kuus­sa­kaan

24.01.2020 12:57
Tilaajille
Pyhäjoki, Raahe ja Siikajoki työllisyyden kuntakokeilun jatkovalmisteluun

Py­hä­jo­ki, Raahe ja Sii­ka­jo­ki työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun jat­ko­val­mis­te­luun

09.12.2019 13:19
Tilaajille
Pk-yritysten usko tulevaan vahvistunut

Pk-yri­tys­ten usko tu­le­vaan vah­vis­tu­nut

12.09.2017 09:45
Ennätykset paukkuivat: Rakennusala ja kauppa kasvoivat viime vuonna

En­nä­tyk­set pauk­kui­vat: Ra­ken­nus­ala ja kauppa kas­voi­vat viime vuonna

23.05.2017 17:00