Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso Poh­jois-Poh­jan­maan ja koko Suomen vaa­li­tu­los tästä

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Työelämä
Viimeisin 4 tuntia
Pitkäaikaistyöttömyydessä ei merkkejä paremmasta

Pit­kä­ai­kais­työt­tö­myy­des­sä ei merk­ke­jä pa­rem­mas­ta

13:00
Tilaajille
Viikko
Iin kunnanjohtajaksi pyrkii 20 hakijaa – mukana 3 hakijaa Raahen seutukunnasta

Iin kun­nan­joh­ta­jak­si pyrkii 20 hakijaa – mukana 3 hakijaa Raahen seu­tu­kun­nas­ta

24.01.2022 12:09 3
Tilaajille
Liikunta kuuluu Iina Kiiskisen työhön ja vapaa-aikaan

Lii­kun­ta kuuluu Iina Kiis­ki­sen työhön ja va­paa-ai­kaan

22.01.2022 15:00
Tilaajille
SSAB palkkaa Raaheen 600 kesätyöntekijää

SSAB palkkaa Raaheen 600 ke­sä­työn­te­ki­jää

21.01.2022 15:30
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtajaksi kymmenen hakijaa – Hakijoiden joukossa tuttuja nimiä

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jak­si kym­me­nen hakijaa – Ha­ki­joi­den jou­kos­sa tuttuja nimiä

21.01.2022 14:31
Tilaajille
Uudessa lähihoitajien oppisopimuskoulutuksessa aloittaaa 14 opiskelijaa

Uudessa lä­hi­hoi­ta­jien op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa aloit­taaa 14 opis­ke­li­jaa

19.01.2022 17:08 6
Tilaajille
Piakkoin Kauppaporvarista saattaa löytyä ratkaisu rauhallista etätyötilaa tarvitseville

Piak­koin Kaup­pa­por­va­ris­ta saattaa löytyä rat­kai­su rau­hal­lis­ta etä­työ­ti­laa tar­vit­se­vil­le

19.01.2022 14:57
Tilaajille
Kuukausi
Pääkirjoitus

Työuria jat­ke­taan kepillä ja pork­ka­nal­la

10.01.2022 06:30
Tilaajille
Siikajoen kunnan työntekijöille liukuesteet kenkiin

Sii­ka­joen kunnan työn­te­ki­jöil­le liu­kues­teet kenkiin

09.01.2022 16:50 1
Tilaajille
Pohjoisen Forum peruttiin toistamiseen Raahessa

Poh­joi­sen Forum pe­rut­tiin tois­ta­mi­seen Raa­hes­sa

07.01.2022 17:00
Tilaajille
Raahen kaavoituspäällikkö hakee johtajavirkaa maakuntaliitosta

Raahen kaa­voi­tus­pääl­lik­kö hakee joh­ta­ja­vir­kaa maa­kun­ta­lii­tos­ta

05.01.2022 17:00 3
Tilaajille
Suomalaisten verokorttien tulorajat paukkuivat yli vuonna 2021 – "Joulukuun tilipäivä on ollut monessa taloudessa ikävä yllätys"

Suo­ma­lais­ten ve­ro­kort­tien tu­lo­ra­jat pauk­kui­vat yli vuonna 2021 – "Jou­lu­kuun ti­li­päi­vä on ollut monessa ta­lou­des­sa ikävä yl­lä­tys"

04.01.2022 12:30
Mattilan virkamääräykselle jatkoa, Raahe testauttaa hallintojohtajaksi ja henkilöstöpäälliköksi kolme ehdokasta

Mat­ti­lan vir­ka­mää­räyk­sel­le jatkoa, Raahe tes­taut­taa hal­lin­to­joh­ta­jak­si ja hen­ki­lös­tö­pääl­li­kök­si kolme eh­do­kas­ta

04.01.2022 10:51 1
Tilaajille
Koronapandemia keskeytti Rannikon SERO-yhdistyksen toiminnan ja uhkana oli jopa lopettaminen, mutta apu tuli ajoissa

Ko­ro­na­pan­de­mia kes­keyt­ti Ran­ni­kon SE­RO-yh­dis­tyk­sen toi­min­nan ja uhkana oli jopa lo­pet­ta­mi­nen, mutta apu tuli ajoissa

03.01.2022 08:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Sievon analytiikka auttaa suuryrityksiä talouden hallinnassa

Sievon ana­ly­tiik­ka auttaa suu­ry­ri­tyk­siä ta­lou­den hal­lin­nas­sa

26.12.2021 20:00
Tilaajille
Raahen seutukunnassa työttömyys on laskenut vuodessa 34 prosenttia, eniten Pohjois-Pohjanmaan seutukunnista

Raahen seu­tu­kun­nas­sa työt­tö­myys on las­ke­nut vuo­des­sa 34 pro­sent­tia, eniten Poh­jois-Poh­jan­maan seu­tu­kun­nis­ta

22.12.2021 10:28 2
Tilaajille
Hoitajapulan selättämiseksi Raahessa aloitetaan lähihoitajien kaksivuotinen oppisopimuskoulutus

Hoi­ta­ja­pu­lan se­lät­tä­mi­sek­si Raa­hes­sa aloi­te­taan lä­hi­hoi­ta­jien kak­si­vuo­ti­nen op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus

17.12.2021 08:00
Tilaajille
Kipin kapin kesätöitä hakemaan

Kipin kapin ke­sä­töi­tä ha­ke­maan

16.12.2021 14:47
Tilaajille
Jämijärven hyvinvointipäällikkö valittiin liikuntapalvelupäälliköksi Raaheen

Jä­mi­jär­ven hy­vin­voin­ti­pääl­lik­kö va­lit­tiin lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­kök­si Raaheen

15.12.2021 10:25 7
Tilaajille
Ikuinen opiskelija haaveilee valmistumisesta – "Innostun aina jostain uudesta, kun edellisen tutkinnon olen saanut valmiiksi"

Ikuinen opis­ke­li­ja haa­vei­lee val­mis­tu­mi­ses­ta – "In­nos­tun aina jostain uu­des­ta, kun edel­li­sen tut­kin­non olen saanut val­miik­si"

11.12.2021 11:00
Tilaajille