Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Raahen Seutu Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk vain 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Työelämä
Viimeisin 24 tuntia

Neu­vot­te­lut Ve­si­pe­kan il­ta­li­sä­käy­tän­nös­tä jatkuu - kau­pun­gin koko hen­ki­lös­töä ha­lu­taan koh­del­la ta­sa-ar­voi­ses­ti

23.09.2021 15:00
Tilaajille
Viikko

Työt­tö­myys on las­ke­nut Raahen seu­tu­kun­nan kun­nis­sa vuo­den­ta­kai­ses­ta ti­lan­tees­ta

21.09.2021 13:00
Tilaajille

Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu vauh­dis­sa – "Jat­kos­sa ei päästä vain Raahen seu­tu­kun­ta­na, vaan toi­min­ta laa­je­nee"

20.09.2021 08:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Nuorten ko­ke­mus­ten pitäisi ra­vis­tel­la

20.09.2021 06:30 1
Tilaajille

Hoi­ta­jat jat­ka­vat työ­tais­te­lu­toi­mia Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la – kiis­ta­ka­pu­la­na yhä ko­ro­tet­tu hä­ly­tys­ra­ha

18.09.2021 18:52
Tilaajille
Kuukausi
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa on tehdas, jossa talot val­mis­tu­vat samaan tapaan kuin ajo­neu­vot au­to­teh­taal­la – Ak­tii­vi­nen kunta ja sopiva si­jain­ti aut­ta­vat yri­tyk­sen me­nes­ty­mi­ses­sä

13.09.2021 12:00
Pääkirjoitus

Mi­toi­tus ei täyty, jos hoi­ta­jat lop­pu­vat

13.09.2021 06:30 2
Tilaajille
Kolumni

Pai­kal­li­nen pikku leh­dy­käi­nen?

08.09.2021 07:00 4
Tilaajille
Pääkirjoitus

Työ­voi­ma­pu­la on jo to­del­li­suut­ta

06.09.2021 06:30 3
Tilaajille

Raa­he-opis­ton ja kau­pun­gin kult­tuu­ri­toi­men vas­tui­ta jaet­tiin useam­mil­le har­teil­le

03.09.2021 16:00
Tilaajille

Eläk­keel­le jää­mäs­sä ollut Mattila pes­tat­tiin Raahen hal­lin­to­joh­ta­jak­si

03.09.2021 12:21 6
Tilaajille

Susanna Halonen va­lit­tiin ter­veys­joh­ta­jak­si Kai­nuu­seen

02.09.2021 09:06 3
Tilaajille

Työ­mark­ki­nat kiih­ty­vät – Raa­hes­sa jo 12 hen­ki­lös­tö­vuok­raus­yri­tys­tä tarjoaa töitä

01.09.2021 08:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pysyvä etätyö vaatii selvät pe­li­sään­nöt

01.09.2021 06:30
Tilaajille
Vanhemmat
Fossiilivapaa teräs

Fos­sii­li­va­paa teräs

19.08.2021 14:00
Tilaajille

Otso Gold auttaa asunnon ja työn haussa: suurin ongelma kau­pun­gin ima­gos­sa

16.08.2021 09:00 1
Tilaajille
Kolumni

Työ­pai­kan täti on kor­vaa­ma­ton

16.08.2021 07:00 1
Tilaajille

Tär­kei­tä työ­elä­män oppeja ja kie­li­kyl­pyä Raa­hes­ta

10.08.2021 16:00
Tilaajille

Vaarana itseään ruok­ki­va lop­puun­pa­la­mi­sen kierre: ra­vin­to­loi­hin ei löydy työn­te­ki­jöi­tä

05.08.2021 16:02
Tilaajille

Tuu­li­voi­ma­la­kul­je­tuk­set myö­häs­ty­vät, taus­tal­la Suezin kanavan tuk­ki­nut alus

05.08.2021 15:01
Tilaajille