Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Työelämä
Viikko
Raahe joutuu vielä odottamaan – SSAB päätti investoida ensiksi Ruotsiin

Raahe joutuu vielä odot­ta­maan – SSAB päätti in­ves­toi­da ensiksi Ruot­siin

02.06.2023 14:36 6
Tilaajille
50 vuotta täyttävä Matti Soronen: "Kunnanjohtajan rooli on puolustaa vähäväkisiä kuntalaisia"

50 vuotta täyt­tä­vä Matti So­ro­nen: "Kun­nan­joh­ta­jan rooli on puo­lus­taa vä­hä­vä­ki­siä kun­ta­lai­sia"

02.06.2023 10:00
Tilaajille
Kaupan alalle tunkua kesäksi – hoitajapula supistaa sairaalan osastoja

Kaupan alalle tunkua kesäksi – hoi­ta­ja­pu­la su­pis­taa sai­raa­lan osas­to­ja

02.06.2023 09:00
Tilaajille
Kaksi vuosikymmentä sitten Raahessa aloittanut toimintamalli on nyt esimerkkinä koko hyvinvointialueella

Kaksi vuo­si­kym­men­tä sitten Raa­hes­sa aloit­ta­nut toi­min­ta­mal­li on nyt esi­merk­ki­nä koko hy­vin­voin­ti­alueel­la

01.06.2023 19:30 1
Tilaajille
Kuukausi
Kaupungin kuntatekniikan päällikön virkaa hakevista yli puolet on Raahesta

Kau­pun­gin kun­ta­tek­nii­kan pääl­li­kön virkaa ha­ke­vis­ta yli puolet on Raa­hes­ta

26.05.2023 16:35 4
Tilaajille
Työttömyys kasvoi maakunnassa

Työt­tö­myys kasvoi maa­kun­nas­sa

24.05.2023 12:23 1
Tilaajille
Koillissanomat saa Vihannista lähtöisin olevan päätoimittajan – "Olen reilun viiden vuoden aikana oppinut tuntemaan koillismaalaista huumoria ja mielenlaatua"

Koil­lis­sa­no­mat saa Vi­han­nis­ta läh­töi­sin olevan pää­toi­mit­ta­jan – "Olen reilun viiden vuoden aikana oppinut tun­te­maan koil­lis­maa­lais­ta huu­mo­ria ja mie­len­laa­tua"

19.05.2023 19:00
Tilaajille
Tiia Laurila tuo Raahen kadut, rannat ja tunnelmat kuoseihinsa

Tiia Laurila tuo Raahen kadut, rannat ja tun­nel­mat kuo­sei­hin­sa

17.05.2023 18:00 2
Tilaajille
Nettigallup: Miten työllisyysongelma ratkeaa?

Net­ti­gal­lup: Miten työl­li­syys­on­gel­ma rat­keaa?

12.05.2023 10:30
Pyhäjoella on tarve kolmelle uudelle johtajalle – tehtäviä täytettäessä muokataan samalla nimikkeitä

Py­hä­joel­la on tarve kol­mel­le uudelle joh­ta­jal­le – teh­tä­viä täy­tet­täes­sä muo­ka­taan samalla ni­mik­kei­tä

11.05.2023 16:00 1
Tilaajille
Suomen nuorimmasta hissintekijästä tuli puolessa vuosisadassa Euroopan vanhin pleissari

Suomen nuo­rim­mas­ta his­sin­te­ki­jäs­tä tuli puo­les­sa vuo­si­sa­das­sa Eu­roo­pan vanhin pleis­sa­ri

10.05.2023 15:00
Tilaajille
Hänninen siirtyy Opetushallitukseen – "Mökki säilyy ihan varmasti Raahessa"

Hän­ni­nen siirtyy Ope­tus­hal­li­tuk­seen – "Mökki säilyy ihan var­mas­ti Raa­hes­sa"

09.05.2023 14:02 2
Tilaajille
Raahe saa tavallista paremman suutarin: ”Kenkien tekeminen vei heti mennessään”

Raahe saa ta­val­lis­ta pa­rem­man suu­ta­rin: ”Ken­kien te­ke­mi­nen vei heti men­nes­sään”

09.05.2023 08:00 10
Tilaajille
Rahapelaaminen ja päihteiden käyttö otetaan toukokuussa puheeksi

Ra­ha­pe­laa­mi­nen ja päih­tei­den käyttö otetaan tou­ko­kuus­sa pu­heek­si

08.05.2023 18:00
Tilaajille
Kesäduunari-info auttaa kesätyöntekijöitä

Ke­sä­duu­na­ri-in­fo auttaa ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä

07.05.2023 18:30
Tilaajille
Vanhemmat
Kesäkioski avautuu pian Rantakadulle – nyt pääsee ehdottamaan kioskille nimeä

Ke­sä­kios­ki avautuu pian Ran­ta­ka­dul­le – nyt pääsee eh­dot­ta­maan kios­kil­le nimeä

03.05.2023 12:00 4
Pääkirjoitus

Sol­vaa­mi­nen ei ole sa­nan­va­paut­ta

03.05.2023 06:30
Tilaajille
Raahen seutukunnassa työttömyys kasvoi viime vuodesta

Raahen seu­tu­kun­nas­sa työt­tö­myys kasvoi viime vuo­des­ta

26.04.2023 10:26
Tilaajille
Mahtava seurata, kun teksti kasvaa näyttämöteokseksi

Mahtava seu­ra­ta, kun teksti kasvaa näyt­tä­mö­teok­sek­si

25.04.2023 20:00
Oulun ammattikorkeakoulussa alkaa uusi EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulleille sairaanhoitajille tarkoitettu täydennyskoulutus

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa alkaa uusi EU- ja ETA-mai­den ul­ko­puo­lel­ta tul­leil­le sai­raan­hoi­ta­jil­le tar­koi­tet­tu täy­den­nys­kou­lu­tus

24.04.2023 18:15 1