Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Työelämä
Kuukausi
Onnellisimmillaan luonnon rauhassa

On­nel­li­sim­mil­laan luonnon rau­has­sa

20.02.2024 20:00
Raahen seutukunnan työttömyys kasvoi viime vuodesta

Raahen seu­tu­kun­nan työt­tö­myys kasvoi viime vuo­des­ta

20.02.2024 10:55 3
Tilaajille
Satu Niemi kokkaa omien sanojensa mukaan omituisia ruokia

Satu Niemi kokkaa omien sa­no­jen­sa mukaan omi­tui­sia ruokia

13.02.2024 20:00
Pyhäjoen uusi sivistysjohtaja: "Pyhäjoki on aina ollut minulle maailman rakkain paikka"

Py­hä­joen uusi si­vis­tys­joh­ta­ja: "Py­hä­jo­ki on aina ollut minulle maail­man rakkain paikka"

06.02.2024 12:00 2
Tilaajille
Ari Nurkkala ei päässyt haastatteluun Porvoossa

Ari Nurk­ka­la ei päässyt haas­tat­te­luun Por­voos­sa

01.02.2024 11:23 1
Tilaajille
Viimeisen päälle koti-ihminen

Vii­mei­sen päälle ko­ti-ih­mi­nen

31.01.2024 12:00
Kaupat pyritään pitämään torstaina auki – "Pyrimme palvelemaan asiakkaita ihan normaaliin tapaan"

Kaupat py­ri­tään pi­tä­mään tors­tai­na auki – "Py­rim­me pal­ve­le­maan asiak­kai­ta ihan nor­maa­liin tapaan"

30.01.2024 16:00 3
Seurakunnan uusi kiinteistöpäällikkö aikoo tulla tutuiksi kaikkien seurakunnan kiinteistöjen kanssa

Seu­ra­kun­nan uusi kiin­teis­tö­pääl­lik­kö aikoo tulla tu­tuik­si kaik­kien seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­jen kanssa

27.01.2024 12:56
Tilaajille
Raahen kaupunginhallitus hyväksymässä yhdentoista kunnan työllisyysalueen

Raahen kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­sy­mäs­sä yh­den­tois­ta kunnan työl­li­syys­alueen

26.01.2024 16:00
Tilaajille
Postin ensi viikon lakko vaikuttaa myös Kaleva Median lehtien jakeluun

Postin ensi viikon lakko vai­kut­taa myös Kaleva Median lehtien ja­ke­luun

26.01.2024 11:02 1
Matalasuhdanne näkyy työttömyyden kasvuna – työttömiä 16 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten

Ma­ta­la­suh­dan­ne näkyy työt­tö­myy­den kasvuna – työt­tö­miä 16 pro­sent­tia enemmän kuin vuosi sitten

25.01.2024 12:00 1
Tilaajille
Raahe keskeytti liikuntapaikkamestarin rekrytoinnin, tehtävää hoidetaan sisäisillä järjestelyillä

Raahe kes­keyt­ti lii­kun­ta­paik­ka­mes­ta­rin rek­ry­toin­nin, teh­tä­vää hoi­de­taan si­säi­sil­lä jär­jes­te­lyil­lä

24.01.2024 18:00 3
Tilaajille
Valo- ja äänihommat alkoivat kiinnostaa Gobran roudarikeikan jälkeen

Valo- ja ää­ni­hom­mat al­koi­vat kiin­nos­taa Gobran rou­da­ri­kei­kan jälkeen

24.01.2024 15:00
Kolumni: Sadan päivän ihmiskoe
Kolumni

Ko­lum­ni: Sadan päivän ih­mis­koe

24.01.2024 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tarkista uuden verokorttisi tuloraja nyt – joulukuussa tai tammikuussa päivitetty verokortti on voimassa

Tar­kis­ta uuden ve­ro­kort­ti­si tu­lo­ra­ja nyt – ­jou­lu­kuus­sa tai tam­mi­kuus­sa päi­vi­tet­ty ve­ro­kort­ti on voi­mas­sa

22.01.2024 10:45
Tilaajille
Ikaalinen vaihtui pikavauhtia Raaheen, kun Elsa Tuulenkylä löysi hyvän opiskelupaikan – Nyt hän sai merkittävän tunnustuksen alansa ammattilaisilta

Ikaa­li­nen vaihtui pi­ka­vauh­tia Raa­heen, kun Elsa Tuu­len­ky­lä löysi hyvän opis­ke­lu­pai­kan – Nyt hän sai mer­kit­tä­vän tun­nus­tuk­sen alansa am­mat­ti­lai­sil­ta

19.01.2024 10:00
Tilaajille
Yksitoista kuntaa valmistelee omaa työllisyysaluettaan

Yk­si­tois­ta kuntaa val­mis­te­lee omaa työl­li­syys­aluet­taan

19.01.2024 08:00
Tilaajille
Opiskelijoiden työllisyysaste kasvoi vuonna 2022

Opis­ke­li­joi­den työl­li­syys­as­te kasvoi vuonna 2022

18.01.2024 17:00
Tilaajille
Raahen entinen kaupunginjohtaja pyrkii myös HSL:n johtoon

Raahen entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja pyrkii myös HSL:n johtoon

18.01.2024 08:40 1
Tilaajille
Jenna Karjaluoto halusi viitosluokkalaisesta lähtien kokiksi – Toive toteutui, sillä kokki hänestä tuli

Jenna Kar­ja­luo­to halusi vii­tos­luok­ka­lai­ses­ta lähtien kokiksi – Toive to­teu­tui, sillä kokki hänestä tuli

17.01.2024 10:00
Tilaajille