Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Työelämä
Kuukausi
Kesätyöt kunniaan!
Kolumni

Ke­sä­työt kun­niaan!

27.06.2022 06:30
Tilaajille
Fennovoiman työntekijät saivat myönnytyksiä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyysimme, mutta parempi kuin odotimme"

Fen­no­voi­man työn­te­ki­jät saivat myön­ny­tyk­siä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyy­sim­me, mutta parempi kuin odo­tim­me"

22.06.2022 20:45
Tilaajille
Härkätorin puistossa raikaa

Här­kä­to­rin puis­tos­sa raikaa

22.06.2022 10:00
Tilaajille
Katusoittajat Härkätorinpuistossa

Ka­tu­soit­ta­jat Här­kä­to­rin­puis­tos­sa

22.06.2022 09:59
Tilaajille
Työttömyys vähentynyt tasaisesti Pohjois-Pohjanmaalla – Puolessa kuntia työttömyysaste on laskenut alle seitsemän prosentin

Työt­tö­myys vä­hen­ty­nyt ta­sai­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Puo­les­sa kuntia työt­tö­myys­as­te on las­ke­nut alle seit­se­män pro­sen­tin

21.06.2022 12:09 1
Tilaajille
Kymmenet ihmiset ovat tulleet Hanhikivi-projektin takia risteykseen, jossa pitää löytää uusi työ

Kym­me­net ihmiset ovat tulleet Han­hi­ki­vi-pro­jek­tin takia ris­teyk­seen, jossa pitää löytää uusi työ

18.06.2022 08:00
Tilaajille
Hoitajapula tuntuu nyt
Pääkirjoitus

Hoi­ta­ja­pu­la tuntuu nyt

18.06.2022 07:00
Tullaan tutuiksi: Terhi ei murehdi menneitä ja etenee oikeaan suuntaan askel kerrallaan

Tullaan tu­tuik­si: Terhi ei murehdi men­nei­tä ja etenee oikeaan suun­taan askel ker­ral­laan

17.06.2022 20:00
Tilaajille
Tietyissä Raahen kaupungin työyhteisöissä tarvittiin viime vuonna erityisen paljon tukitoimia

Tie­tyis­sä Raahen kau­pun­gin työ­yh­teisöis­sä tar­vit­tiin viime vuonna eri­tyi­sen paljon tu­ki­toi­mia

16.06.2022 18:00
Tilaajille
Raahe sai satojen tuhansien tuen digitalisaatioon

Raahe sai satojen tu­han­sien tuen di­gi­ta­li­saa­tioon

16.06.2022 10:41 1
Tilaajille
Fennovoiman työntekijät kertovat yhtiön nihkeästä asenteesta muutosneuvotteluissa – tietoa pimitetään ja vedotaan lain minimivaatimuksiin

Fen­no­voi­man työn­te­ki­jät ker­to­vat yhtiön nih­keäs­tä asen­tees­ta muu­tos­neu­vot­te­luis­sa – tietoa pi­mi­te­tään ja ve­do­taan lain mi­ni­mi­vaa­ti­muk­siin

15.06.2022 17:23
Tilaajille
Paikallista palvelua nopeasti ja joustavasti – Raahen SHT Oy siirtyi uusiin tiloihin

Pai­kal­lis­ta pal­ve­lua no­peas­ti ja jous­ta­vas­ti – Raahen SHT Oy siirtyi uusiin ti­loi­hin

14.06.2022 17:00
Tilaajille
Raskaiden alojen perheyrittämistä

Ras­kai­den alojen per­he­yrit­tä­mis­tä

12.06.2022 10:00
Tilaajille
Kuntayhtymä ottaa poikkeukselliset keinot käyttöön – hoitajapula saatava kuriin

Kun­ta­yh­ty­mä ottaa poik­keuk­sel­li­set keinot käyt­töön – hoi­ta­ja­pu­la saatava kuriin

10.06.2022 15:52 5
Tilaajille
Työ jota tehdään kaupunkilaisia varten

Työ jota tehdään kau­pun­ki­lai­sia varten

10.06.2022 11:00 2
Tilaajille
Lucina Hännisestä valtakunnallisen Opsian varapuheenjohtaja

Lucina Hän­ni­ses­tä val­ta­kun­nal­li­sen Opsian va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

08.06.2022 12:00 1
Tilaajille
Laivurinkadulla myynti- ja esittelykojuja varattavissa

Lai­vu­rin­ka­dul­la myynti- ja esit­te­ly­ko­ju­ja va­rat­ta­vis­sa

08.06.2022 09:00
Tilaajille
Töitä voi tehdä omaan tahtiin

Töitä voi tehdä omaan tahtiin

02.06.2022 15:00
Tilaajille
Raahen seudun Risteys-rekrytointitapahtumaa aikaistetaan Hanhikiven pysähtymisen myötä, kohderyhmänä myös nuoret ja ukrainalaiset

Raahen seudun Ris­teys-rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­maa ai­kais­te­taan Han­hi­ki­ven py­säh­ty­mi­sen myötä, koh­de­ryh­mä­nä myös nuoret ja uk­rai­na­lai­set

01.06.2022 13:38 1
Vanhemmat
Kesätyöntekijöiden sesonki on alkamassa
Pääkirjoitus

Ke­sä­työn­te­ki­jöi­den sesonki on al­ka­mas­sa

30.05.2022 06:30
Tilaajille