Pyhäjoen kunta
Matinsaarta on siivottu kehotusten jälkeen

Ma­tin­saar­ta on sii­vot­tu ke­ho­tus­ten jälkeen

18.06.2022 18:00
Tilaajille
Raahen alueen kuntajohtajat hyvinvointikuntayhtymän purkamisen kannalla

Raahen alueen kun­ta­joh­ta­jat hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­sen kan­nal­la

11.06.2022 17:00
Tilaajille
Visit Raahen matkailupäällikkö lähtee, sijainen nimetty syyskuun loppuun saakka

Visit Raahen mat­kai­lu­pääl­lik­kö lähtee, si­jai­nen nimetty syys­kuun loppuun saakka

08.06.2022 13:00 2
Tilaajille
Pyhäjoen koulu saa tyydyttävää ja hyvää arvosanaa

Py­hä­joen koulu saa tyy­dyt­tä­vää ja hyvää ar­vo­sa­naa

19.05.2022 16:00
Tilaajille
Vielä nousee lisää tuulivoimaloita: Rakennuspaikat alkavat käydä vähiin.

Vielä nousee lisää tuu­li­voi­ma­loi­ta: Ra­ken­nus­pai­kat alkavat käydä vähiin.

18.05.2022 08:52 3
Tilaajille
Pyhäjoen liikuntahalli on jo harjassa

Py­hä­joen lii­kun­ta­hal­li on jo har­jas­sa

12.05.2022 19:00
Tilaajille
Pyhäjoella aloitettiin uuden hoivakorttelin valmistelu

Py­hä­joel­la aloi­tet­tiin uuden hoi­va­kort­te­lin val­mis­te­lu

27.04.2022 11:00
Tilaajille
Valtuuston periaatepäätökseen luotetaan yhä – "Ehdimme jo suunnitella, millainen kirjasto Pyhäjokitaloon saadaan"

Val­tuus­ton pe­ri­aa­te­pää­tök­seen luo­te­taan yhä – "Eh­dim­me jo suun­ni­tel­la, mil­lai­nen kir­jas­to Py­hä­jo­ki­ta­loon saa­daan"

10.04.2022 13:00 1
Tilaajille
Kiinteistöverotuloissa huima lisäys Pyhäjoella, kasvuprosentti peräti 50

Kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lois­sa huima lisäys Py­hä­joel­la, kas­vu­pro­sent­ti peräti 50

29.03.2022 18:00
Tilaajille
Pyhäjokitalo elää yhä toiveissa – "Teollisuusyhtiöhän teki vain päätöksen, että siihen tulee aikalisä"

Py­hä­jo­ki­ta­lo elää yhä toi­veis­sa – "Teol­li­suu­syh­tiö­hän teki vain pää­tök­sen, että siihen tulee ai­ka­li­sä"

28.03.2022 13:29
Tilaajille
Romppanen painaisi Pyhäjoella investointijarrua: Ydinvoimalaan liittyviin hankkeisiin aikalisä

Romp­pa­nen pai­nai­si Py­hä­joel­la in­ves­toin­ti­jar­rua: Ydin­voi­ma­laan liit­ty­viin hank­kei­siin ai­ka­li­sä

14.03.2022 15:32 3
Tilaajille
Pyhäjoen Soroselle lupa hoitaa luottamustehtäviä kunnanjohtajan työajalla

Py­hä­joen So­ro­sel­le lupa hoitaa luot­ta­mus­teh­tä­viä kun­nan­joh­ta­jan työ­ajal­la

01.03.2022 13:08 1
Tilaajille
Surutyötä lopetettavien koulujen takia on jo tehty

Su­ru­työ­tä lo­pe­tet­ta­vien kou­lu­jen takia on jo tehty

12.02.2022 11:00
Tilaajille
Kuntalaiset Pyhäjoen budjetin tekoon

Kun­ta­lai­set Py­hä­joen bud­je­tin tekoon

29.01.2022 16:00
Tilaajille
Matinsaaren toteutus on kiinni Fennovoimasta

Ma­tin­saa­ren to­teu­tus on kiinni Fen­no­voi­mas­ta

28.01.2022 21:00
Tilaajille
Uusi strategia ohjaa Pyhäjoen valtuustotyötä

Uusi stra­te­gia ohjaa Py­hä­joen val­tuus­to­työ­tä

28.01.2022 20:00
Tilaajille
Pyhäjoen talousarvio hyväksyttiin kunnanvaltuustossa muutoksitta

Py­hä­joen ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tiin kun­nan­val­tuus­tos­sa muu­tok­sit­ta

21.12.2021 15:00
Tilaajille
Pyhäjoki ei lähde vielä ydinvoimalaukalle: Investoinnit lähentelevät Raahen lukemia

Py­hä­jo­ki ei lähde vielä ydin­voi­ma­lau­kal­le: In­ves­toin­nit lä­hen­te­le­vät Raahen lukemia

15.12.2021 07:30 5
Tilaajille
Ikuinen opiskelija haaveilee valmistumisesta – "Innostun aina jostain uudesta, kun edellisen tutkinnon olen saanut valmiiksi"

Ikuinen opis­ke­li­ja haa­vei­lee val­mis­tu­mi­ses­ta – "In­nos­tun aina jostain uu­des­ta, kun edel­li­sen tut­kin­non olen saanut val­miik­si"

11.12.2021 11:00
Tilaajille
Pyhäjoki kiristi rajoituksia – Vain 10 kerrallaan kunnan tiloihin

Py­hä­jo­ki kiristi ra­joi­tuk­sia – Vain 10 ker­ral­laan kunnan ti­loi­hin

08.12.2021 12:15