Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi + Lehti 4 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Pyhäjoen kunta
Pyhäjoella esitetään uutta avustusta ensimmäisen omistusasunnon hankintaan, esityksen taustalla perussuomalaisten valtuustoaloite

Py­hä­joel­la esi­te­tään uutta avus­tus­ta en­sim­mäi­sen omis­tus­asun­non han­kin­taan, esi­tyk­sen taus­tal­la pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­aloi­te

19.09.2023 16:00 5
Tilaajille
Raahen seutukunta saamassa elinvoimastrategian vielä tämän vuoden aikana

Raahen seu­tu­kun­ta saa­mas­sa elin­voi­ma­stra­te­gian vielä tämän vuoden aikana

21.08.2023 12:00 3
Tilaajille
Pyhäjoen sivistysjohtajan virkaan haki 20 henkilöä

Py­hä­joen si­vis­tys­joh­ta­jan virkaan haki 20 hen­ki­löä

15.08.2023 16:00
Tilaajille
Kati Haarala aloittaa elokuussa Pyhäjoen varhaiskasvatusjohtajana

Kati Haarala aloit­taa elo­kuus­sa Py­hä­joen var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja­na

28.06.2023 08:52 4
Tilaajille
Pyhäjoelle viritellään turvesuon kokoista aurinkovoimalaa – projektijohtajan mukaan kyse on yhdestä Suomen suurimmista aurinkovoimahankkeista

Py­hä­joel­le vi­ri­tel­lään tur­ve­suon ko­kois­ta au­rin­ko­voi­ma­laa – pro­jek­ti­joh­ta­jan mukaan kyse on yhdestä Suomen suu­rim­mis­ta au­rin­ko­voi­ma­hank­keis­ta

12.05.2023 08:00 1
Tilaajille
Pyhäjoella on tarve kolmelle uudelle johtajalle – tehtäviä täytettäessä muokataan samalla nimikkeitä

Py­hä­joel­la on tarve kol­mel­le uudelle joh­ta­jal­le – teh­tä­viä täy­tet­täes­sä muo­ka­taan samalla ni­mik­kei­tä

11.05.2023 16:00 1
Tilaajille
Pyhäjoen kunnan henkilöstön poissaolot lisääntyivät yli 1 200 päivällä

Py­hä­joen kunnan hen­ki­lös­tön pois­sa­olot li­sään­tyi­vät yli 1 200 päi­väl­lä

21.04.2023 14:00
Tilaajille
Pyhäjoki hyväksyi kaavoitusaloitteen – "Merituulivoima on uusi lehti"

Py­hä­jo­ki hy­väk­syi kaa­voi­tus­aloit­teen – "Me­ri­tuu­li­voi­ma on uusi lehti"

20.04.2023 13:30
Tilaajille
Pyhäjoen kunnantalo kiinni melkein koko heinäkuun

Py­hä­joen kun­nan­ta­lo kiinni melkein koko hei­nä­kuun

31.03.2023 15:00
Tilaajille
Pyhäjoen talous kehittynyt myönteisesti

Py­hä­joen talous ke­hit­ty­nyt myön­tei­ses­ti

24.03.2023 17:00
Työtyytyväisyys edelleen keski-arvoa parempi

Työ­tyy­ty­väi­syys edel­leen kes­ki-ar­voa parempi

21.02.2023 15:00
Tilaajille
Uutta koulua ja liikuntahallia juhlitaan Pyhäjoella

Uutta koulua ja lii­kun­ta­hal­lia juh­li­taan Py­hä­joel­la

15.02.2023 13:06
Tilaajille
Ainoana tehtävänä purkaminen – "Raahen sairaala on hyvin pidetty kiinteistö"

Ainoana teh­tä­vä­nä pur­ka­mi­nen – "Raahen sai­raa­la on hyvin pidetty kiin­teis­tö"

08.02.2023 08:00 1
Tilaajille
Vilja-Maaria rakastaa luonnollisesti liikuntaa ja liikuttuu luonnosta

Vil­ja-Maa­ria ra­kas­taa luon­nol­li­ses­ti lii­kun­taa ja lii­kut­tuu luon­nos­ta

04.02.2023 11:00
Tilaajille
Pyhäjokisille mökkiläisille kaavalla parempaa oikeusturvaa – Mahdollisuus ostaa mökkitontti omaksi

Py­hä­jo­ki­sil­le mök­ki­läi­sil­le kaa­val­la pa­rem­paa oi­keus­tur­vaa – Mah­dol­li­suus ostaa mök­ki­tont­ti omaksi

01.02.2023 10:00
Tilaajille
Kyläkuva muuttuu, kun Pyhäjoen purku-urakat alkavat

Ky­lä­ku­va muut­tuu, kun Py­hä­joen pur­ku-ura­kat alkavat

13.01.2023 11:00
Tilaajille
Pyhäjoen kunnan tyhjät vuokra-asunnot sotaa paenneiden ukrainalaisten kodeiksi

Py­hä­joen kunnan tyhjät vuok­ra-asun­not sotaa paen­nei­den uk­rai­na­lais­ten ko­deik­si

04.01.2023 16:00 2
Tilaajille
Pyhäjoen verokertymä ylitti kaikki odotukset

Py­hä­joen ve­ro­ker­ty­mä ylitti kaikki odo­tuk­set

27.12.2022 11:00
Tilaajille
Kunnat tiedottavat eri tavoin sähköpulasta, Pyhäjoella paras anti

Kunnat tie­dot­ta­vat eri tavoin säh­kö­pu­las­ta, Py­hä­joel­la paras anti

21.12.2022 09:00 1
Tilaajille
Kansanedustajat Mattila ja Aittakumpu: Pyhäjoen talousalueen kehittäminen turvattava

Kan­san­edus­ta­jat Mattila ja Ait­ta­kum­pu: Py­hä­joen ta­lous­alueen ke­hit­tä­mi­nen tur­vat­ta­va

18.12.2022 12:02
Tilaajille