Pyhäjoen kunta
Viimeisin 24 tuntia
Hybridikokoukset, joissa osa etäilee, eivät ole Raahen hallintosäännön mukaisia

Hyb­ri­di­ko­kouk­set, joissa osa etäi­lee, eivät ole Raahen hal­lin­to­sään­nön mu­kai­sia

10:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Askelmerkit valmiina talouden tasapainottamiseen: Hyvin pohjustettu ja pähkäilty talouden tasapainotusohjelma hyväksyttiin Pyhäjoen valtuustossa pikavauhtia

As­kel­mer­kit val­mii­na ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen: Hyvin poh­jus­tet­tu ja päh­käil­ty ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­oh­jel­ma hy­väk­syt­tiin Py­hä­joen val­tuus­tos­sa pi­ka­vauh­tia

18.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Talouden tasapainotuksesta alustava sopu Pyhäjoella mutta koronaisku on vasta tulossa

Ta­lou­den ta­sa­pai­no­tuk­ses­ta alus­ta­va sopu Py­hä­joel­la mutta ko­ro­na­is­ku on vasta tulossa

09.09.2020 11:00 0
Tilaajille
Pyhäjoki alkaa Ollinmäellä kätilön hommiin

Py­hä­jo­ki alkaa Ol­lin­mäel­lä kätilön hommiin

09.09.2020 08:00 1
Tilaajille
Pyhäjoen nuoret haluavat ääneen Pyhäjoen kunnanhallituksessa

Py­hä­joen nuoret ha­lua­vat ääneen Py­hä­joen kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

08.09.2020 15:00 0
Tilaajille
Pyhäjoki kansainvälistynyt: Englannin kieli tulee lapsille tutuksi jo päiväkodissa

Py­hä­jo­ki kan­sain­vä­lis­ty­nyt: Eng­lan­nin kieli tulee lap­sil­le tutuksi jo päi­vä­ko­dis­sa

05.09.2020 11:00 0
Tilaajille
Siikajoki perui ylioppilasjuhlan, mutta Pyhäjoella juhlitaan

Sii­ka­jo­ki perui yliop­pi­las­juh­lan, mutta Py­hä­joel­la juh­li­taan

25.08.2020 11:10 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kaupungilta kasvomaskeja niitä tarvitseville

Kau­pun­gil­ta kas­vo­mas­ke­ja niitä tar­vit­se­vil­le

18.08.2020 15:20 10
Viime vuonna kasvaneet menot mietityttivät Pyhäjoen valtuustoa

Viime vuonna kas­va­neet menot mie­ti­tyt­ti­vät Py­hä­joen val­tuus­toa

19.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Pyhäjoki pyrkii välttämään lomautukset – Kunnanjohtaja: Luulin, että olemme kaikki samassa veneessä

Py­hä­jo­ki pyrkii vält­tä­mään lo­mau­tuk­set – Kun­nan­joh­ta­ja: Luulin, että olemme kaikki samassa ve­nees­sä

12.06.2020 09:46 0
Tilaajille
Lisätalousarviossa kunnille luvatut eurot tulevat tarpeeseen ja tarjoavat kunnille paikkausta koronatappioihin

Li­sä­ta­lous­ar­vios­sa kun­nil­le luvatut eurot tulevat tar­pee­seen ja tar­joa­vat kun­nil­le paik­kaus­ta ko­ro­na­tap­pioi­hin

09.06.2020 17:00 1
Tilaajille
Neljännessä lisätalousarviossa miljardiluokan tuki kunnille – Katso, kuinka paljon seutukuntaan on luvassa

Nel­jän­nes­sä li­sä­ta­lous­ar­vios­sa mil­jar­di­luo­kan tuki kun­nil­le – Katso, kuinka paljon seu­tu­kun­taan on luvassa

05.06.2020 15:11 1
Tilaajille
Liki yhdeksän miljoonan euron urakka - Saaren koulun rakentaminen alkaa Pyhäjoella

Liki yh­dek­sän mil­joo­nan euron urakka - Saaren koulun ra­ken­ta­mi­nen alkaa Py­hä­joel­la

28.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Pyhäjoella on pyritty vähentämään määräaikaisia työsuhteita

Py­hä­joel­la on pyritty vä­hen­tä­mään mää­rä­ai­kai­sia työ­suh­tei­ta

19.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Tuen hakemisella on kiire: Pyhäjoen Elävisluodon kalasatamaa halutaan kehittää

Tuen ha­ke­mi­sel­la on kiire: Py­hä­joen Elä­vis­luo­don ka­la­sa­ta­maa ha­lu­taan ke­hit­tää

19.05.2020 15:37 0
Tilaajille
Pyhäjoen kunnan yt-neuvottelut jatkuvat edelleen

Py­hä­joen kunnan yt-neu­vot­te­lut jat­ku­vat edel­leen

19.05.2020 14:49 0
Tilaajille
Kouluilla on tarvittu nyt mielikuvitusta - peruskoululaiset palaavat kaikkea muuta kuin normaaliin lähiopetukseen

Kou­luil­la on tar­vit­tu nyt mie­li­ku­vi­tus­ta - pe­rus­kou­lu­lai­set pa­laa­vat kaikkea muuta kuin nor­maa­liin lä­hi­ope­tuk­seen

12.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Raahe työllistää nuoria tänäkin kesänä, mutta Pyhäjoki miettii vielä

Raahe työl­lis­tää nuoria tänäkin kesänä, mutta Py­hä­jo­ki miettii vielä

07.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Hannu Kallunki: "Älkää jättäkö menemättä hoitoon koronan takia"

Hannu Kal­lun­ki: "Älkää jättäkö me­ne­mät­tä hoitoon koronan takia"

30.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Kesätyöt kunnissa vaakalaudalla

Ke­sä­työt kun­nis­sa vaa­ka­lau­dal­la

20.04.2020 06:00 0
Tilaajille