Pyhäjoen kunta
Viimeisin tunti
Museovirasto avustaa Annalan korjaustöitä Pyhäjoella

Mu­seo­vi­ras­to avustaa Annalan kor­jaus­töi­tä Py­hä­joel­la

13:44
Tilaajille
Kuukausi
Siikajoki ja Pyhäjoki nousivat kuntavertailussa – Siikajoen kunnanjohtaja: "Pakko, koska tulemme pysymään itsenäisinä"

Sii­ka­jo­ki ja Py­hä­jo­ki nou­si­vat kun­ta­ver­tai­lus­sa – Sii­ka­joen kun­nan­joh­ta­ja: "Pakko, koska tulemme py­sy­mään it­se­näi­si­nä"

02.04.2021 08:01
Tilaajille
Erikoinen vuosi päättyi Pyhäjoella hyvin - "Tilinpäätös antaa puskuria ja rauhan tehdä asioita järkevästi"

Eri­koi­nen vuosi päättyi Py­hä­joel­la hyvin - "Ti­lin­pää­tös antaa pus­ku­ria ja rauhan tehdä asioita jär­ke­väs­ti"

30.03.2021 18:00
Tilaajille
Rakennus Miilukangas sai Pyhäjoen liikuntahalliurakan

Ra­ken­nus Mii­lu­kan­gas sai Py­hä­joen lii­kun­ta­hal­li­ura­kan

30.03.2021 17:00 1
Tilaajille
Pyhäjoella kolme varmistettua koronatartuntaa – Kunnassa jatketaan rajoituksia

Py­hä­joel­la kolme var­mis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa – Kun­nas­sa jat­ke­taan ra­joi­tuk­sia

26.03.2021 16:03
Vanhemmat
Pyhäjoella kuntapäättäjäksi mielii 43 ehdokasta – tässä he ovat

Py­hä­joel­la kun­ta­päät­tä­jäk­si mielii 43 eh­do­kas­ta – tässä he ovat

11.03.2021 19:28
Tilaajille
Pyhäjoella on aloitettu tulvasuojelutyöt

Py­hä­joel­la on aloi­tet­tu tul­va­suo­je­lu­työt

03.03.2021 19:31
Tilaajille
Kielosaaren investointeja odotetaan vielä Pyhäjoella

Kie­lo­saa­ren in­ves­toin­te­ja odo­te­taan vielä Py­hä­joel­la

02.03.2021 16:00
Tilaajille
Runsasluminen pakkastalvi nostattaa suurtulvahuolta: Pyhäjoen räjäytykset eivät auta vielä tämän kevään tulvassa

Run­sas­lu­mi­nen pak­kas­tal­vi nos­tat­taa suur­tul­va­huol­ta: Py­hä­joen rä­jäy­tyk­set eivät auta vielä tämän kevään tul­vas­sa

01.03.2021 08:00
Tilaajille
Nyt saa juosta ja hyppiä - Pyhäjoella halutaan lisätä liikettä varhaiskasvatuksessa olevien lasten arkeen

Nyt saa juosta ja hyppiä - Py­hä­joel­la ha­lu­taan lisätä lii­ket­tä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa olevien lasten arkeen

26.02.2021 10:03
Tilaajille
Brahe jäsenkuntineen mukaan Kerttu Saalasti säätiöön

Brahe jä­sen­kun­ti­neen mukaan Kerttu Saa­las­ti sää­tiöön

25.02.2021 16:00
Tilaajille
Nuorten kesäyrittäjäseteli käyttöön Raahessa ja Pyhäjoella

Nuorten ke­sä­yrit­tä­jä­se­te­li käyt­töön Raa­hes­sa ja Py­hä­joel­la

23.02.2021 18:00
Tilaajille
Ollinmäki-strategian laatija katosi jonnekin

Ol­lin­mä­ki-stra­te­gian laatija katosi jon­ne­kin

22.02.2021 18:00
Tilaajille
Raahe ja Pyhäjoki koko maan kärkikuusikossa: Saivat tuulivoimaloiden kiinteistöveroa yhteensä liki 1,8 miljoonaa euroa

Raahe ja Py­hä­jo­ki koko maan kär­ki­kuu­si­kos­sa: Saivat tuu­li­voi­ma­loi­den kiin­teis­tö­ve­roa yh­teen­sä liki 1,8 mil­joo­naa euroa

10.02.2021 12:00
Tilaajille
Pyhäjoen kunta sai reilut sata tuhatta euroa Elävisluodon kehittämiseen

Py­hä­joen kunta sai reilut sata tuhatta euroa Elä­vis­luo­don ke­hit­tä­mi­seen

09.02.2021 13:17
Tilaajille
Kuntalaisten ideoita kuullaan Pyhäjoella

Kun­ta­lais­ten ideoita kuul­laan Py­hä­joel­la

07.02.2021 16:00
Tilaajille
Rautiperä-työryhmä alkaa pohtia lumitykin ja kuntoportaiden hankintaa

Rau­ti­pe­rä-työ­ryh­mä alkaa pohtia lu­mi­ty­kin ja kun­to­por­tai­den han­kin­taa

03.02.2021 13:39 1
Tilaajille
Pyhäjoki patistelee yrittäjää rakentamaan Kielosaarta

Py­hä­jo­ki pa­tis­te­lee yrit­tä­jää ra­ken­ta­maan Kie­lo­saar­ta

02.02.2021 16:46 1
Tilaajille
Pyhäjoen kunta jatkaa koronarajoituksia helmikuun loppuun saakka

Py­hä­joen kunta jatkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia hel­mi­kuun loppuun saakka

01.02.2021 14:40
Ennakkotilasto paljastaa: Raahe menetti viime vuonna 320 asukasta

En­nak­ko­ti­las­to pal­jas­taa: Raahe menetti viime vuonna 320 asu­kas­ta

25.01.2021 17:00 2
Tilaajille