Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Pyhäjoen kunta
Pyhäjoen uusi sivistysjohtaja: "Pyhäjoki on aina ollut minulle maailman rakkain paikka"

Py­hä­joen uusi si­vis­tys­joh­ta­ja: "Py­hä­jo­ki on aina ollut minulle maail­man rakkain paikka"

06.02.2024 12:00 2
Tilaajille
Ikäihmisille uusi palvelukoti Pyhäjoelle – 66 asuntoa valmistuvat parin vuoden kuluttua

Ikä­ih­mi­sil­le uusi pal­ve­lu­ko­ti Py­hä­joel­le – 66 asuntoa val­mis­tu­vat parin vuoden ku­lut­tua

31.01.2024 14:00 2
Tilaajille
Alueliitto purettiin, kunnille jäi jaettavaa yli puoli miljoonaa euroa

Alue­liit­to pu­ret­tiin, kun­nil­le jäi jaet­ta­vaa yli puoli mil­joo­naa euroa

25.01.2024 16:00
Tilaajille
Nyt ideoimaan tapahtumia Pyhäjoelle – Tarjolla 50 000 euroa

Nyt ideoi­maan ta­pah­tu­mia Py­hä­joel­le – ­Tar­jol­la 50 000 euroa

20.01.2024 10:00
Tilaajille
Pyhäjoen uusi elinvoimajohtaja olisi valmis veikkaamaan, että Hanhkiven alueella tapahtuu tänä vuonna jotain myönteistä – "Tämä on vain minun tuntemukseni."

Py­hä­joen uusi elin­voi­ma­joh­ta­ja olisi valmis veik­kaa­maan, että Hanh­ki­ven alueel­la ta­pah­tuu tänä vuonna jotain myön­teis­tä – "Tämä on vain minun tun­te­muk­se­ni."

11.01.2024 16:00
Tilaajille
Ollinmäen liikekeskustonteille myönnettiin vapautus vuokranmaksusta myös ensi vuodeksi

Ol­lin­mäen lii­ke­kes­kus­ton­teil­le myön­net­tiin va­pau­tus vuok­ran­mak­sus­ta myös ensi vuo­dek­si

27.12.2023 16:00
Tilaajille
Kivitaskun päiväkodissa odotetaan jo kovasti joulua – katso kuvat joulutohinoista

Ki­vi­tas­kun päi­vä­ko­dis­sa odo­te­taan jo kovasti joulua – katso kuvat jou­lu­to­hi­nois­ta

22.12.2023 14:00
Tilaajille
Wpd suunnittelee Pyhäjoelle tuhansien hehtaarien ja kymmenien voimaloiden tuulipuistoa

Wpd suun­nit­te­lee Py­hä­joel­le tu­han­sien heh­taa­rien ja kym­me­nien voi­ma­loi­den tuu­li­puis­toa

20.12.2023 11:23 3
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän tarina loppumetreillä – kiinteistökaupat painoivat viimeisen tilinpäätöksen alijäämäiseksi

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män tarina lop­pu­met­reil­lä – ­kiin­teis­tö­kau­pat pai­noi­vat vii­mei­sen ti­lin­pää­tök­sen ali­jää­mäi­sek­si

14.12.2023 16:00
Tilaajille
Valtuusto kiitteli talousarviota – "Kuntalaisten hyvä on meille itsearvo ja raha on renki saavuttamiseen"

Val­tuus­to kiit­te­li ta­lous­ar­vio­ta – "­Kun­ta­lais­ten hyvä on meille it­se­ar­vo ja raha on renki saa­vut­ta­mi­seen"

13.12.2023 19:00 2
Tilaajille
Pyhäjoen talous vakaalla pohjalla myös tulevina vuosina – "Vihreä siirtymä luo uusia mahdollisuuksia kuntamme kehittämiseen"

Py­hä­joen talous va­kaal­la poh­jal­la myös tu­le­vi­na vuosina – "Vihreä siir­ty­mä luo uusia mah­dol­li­suuk­sia kun­tam­me ke­hit­tä­mi­seen"

10.12.2023 12:00
Tilaajille
Pyhäjoki keventämässä veroprosenttia – "Harvinaista herkkua", luonnehtii kunnanjohtaja

Py­hä­jo­ki ke­ven­tä­mäs­sä ve­ro­pro­sent­tia – "­Har­vi­nais­ta herk­kua", luon­neh­tii kun­nan­joh­ta­ja

31.10.2023 17:00 2
Tilaajille
Pyhäjoki avasi tarjouskilpailun Jokikartanon korvaajan rakentamisesta

Py­hä­jo­ki avasi tar­jous­kil­pai­lun Jo­ki­kar­ta­non kor­vaa­jan ra­ken­ta­mi­ses­ta

05.10.2023 14:00
Tilaajille
Pyhäjoen kunnanhallitukselta esitys: Vehkala sivistysjohtajaksi

Py­hä­joen kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta esitys: Vehkala si­vis­tys­joh­ta­jak­si

03.10.2023 11:00
Tilaajille
Parhalahden leikki- ja liikuntapuistossa on harvinainen väline – "Tällaista saa hakea kaukaa"

Par­ha­lah­den leikki- ja lii­kun­ta­puis­tos­sa on har­vi­nai­nen väline – "Täl­lais­ta saa hakea kaukaa"

27.09.2023 14:00
Tilaajille
Pyhäjoella esitetään uutta avustusta ensimmäisen omistusasunnon hankintaan, esityksen taustalla perussuomalaisten valtuustoaloite

Py­hä­joel­la esi­te­tään uutta avus­tus­ta en­sim­mäi­sen omis­tus­asun­non han­kin­taan, esi­tyk­sen taus­tal­la pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­aloi­te

19.09.2023 16:00 5
Tilaajille
Raahen seutukunta saamassa elinvoimastrategian vielä tämän vuoden aikana

Raahen seu­tu­kun­ta saa­mas­sa elin­voi­ma­stra­te­gian vielä tämän vuoden aikana

21.08.2023 12:00 3
Tilaajille
Pyhäjoen sivistysjohtajan virkaan haki 20 henkilöä

Py­hä­joen si­vis­tys­joh­ta­jan virkaan haki 20 hen­ki­löä

15.08.2023 16:00
Tilaajille
Kati Haarala aloittaa elokuussa Pyhäjoen varhaiskasvatusjohtajana

Kati Haarala aloit­taa elo­kuus­sa Py­hä­joen var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja­na

28.06.2023 08:52 4
Tilaajille
Pyhäjoelle viritellään turvesuon kokoista aurinkovoimalaa – projektijohtajan mukaan kyse on yhdestä Suomen suurimmista aurinkovoimahankkeista

Py­hä­joel­le vi­ri­tel­lään tur­ve­suon ko­kois­ta au­rin­ko­voi­ma­laa – pro­jek­ti­joh­ta­jan mukaan kyse on yhdestä Suomen suu­rim­mis­ta au­rin­ko­voi­ma­hank­keis­ta

12.05.2023 08:00 1
Tilaajille