Raahen Seudun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Elämänmeno

Vuosien takaa: Arvaatko, mikä oli kuutoskunnista mökkirikkain?
Tilaajille

Vuosien takaa: Ar­vaat­ko, mikä oli kuu­tos­kun­nis­ta mök­ki­rik­kain?

21.03.2023 19:00
Koulujen kesälomalla voi tehdä Raahen seudulla vaikka mitä mukavaa

Kou­lu­jen ke­sä­lo­mal­la voi tehdä Raahen seu­dul­la vaikka mitä mukavaa

18.03.2023 16:00
Tilaajille
Merimies oli ennen vanhaan eri mies

Me­ri­mies oli ennen vanhaan eri mies

18.03.2023 15:00
Tilaajille
Visit Raahen Mika Niskasen mielestä Raahe on kaunis paikka: "Raahen matkailu on menossa oikeaan suuntaan"

Visit Raahen Mika Nis­ka­sen mie­les­tä Raahe on kaunis paikka: "Raahen mat­kai­lu on menossa oikeaan suun­taan"

18.03.2023 12:00
RS kysyy: Miten tarkasti kierrätät kotitalousjätteet?

RS kysyy: Miten tar­kas­ti kier­rä­tät ko­ti­ta­lous­jät­teet?

17.03.2023 13:48
Valo työntää pitkän pimeän pois – Kevätpäiväntasaus koittaa maanantaina

Valo työntää pitkän pimeän pois – Ke­vät­päi­vän­ta­saus koittaa maa­nan­tai­na

17.03.2023 10:00
Tilaajille
Vitruviuksen vaikutus elää yhä

Vit­ru­viuk­sen vai­ku­tus elää yhä

15.03.2023 12:48 1
Tilaajille
Vuosien takaa: 50 vuotta sitten rakennettiin Ollinsaarta, 30 vuotta sitten pesiskatsomoja

Vuosien takaa: 50 vuotta sitten ra­ken­net­tiin Ol­lin­saar­ta, 30 vuotta sitten pe­sis­kat­so­mo­ja

14.03.2023 19:00
Tilaajille
Nyt ovat suosiossa perinteiset huonekasvit

Nyt ovat suo­sios­sa pe­rin­tei­set huo­ne­kas­vit

12.03.2023 15:00
Tilaajille
Raahella on ollut paikkoja eduskunnassa

Raa­hel­la on ollut paik­ko­ja edus­kun­nas­sa

11.03.2023 16:00
Susanna Hanhela on huolissaan nuorisoseuratoiminnan tulevaisuudesta: "Kaikki kulut nousevat hurjasti, eivätkä tanssit ole tuottaneet tarpeeksi voittoa"

Susanna Hanhela on huo­lis­saan nuo­ri­so­seura­toi­min­nan tu­le­vai­suu­des­ta: "Kaikki kulut nou­se­vat hur­jas­ti, eivätkä tanssit ole tuot­ta­neet tar­peek­si voit­toa"

11.03.2023 12:00
Raahen seudun erityisryhmätkin joutuvat odottamaan erityisliikuntakorttia, koska Pohteella ei ole toimintamallia korttien vaatimien todistusten tekoon

Raahen seudun eri­tyis­ryh­mät­kin jou­tu­vat odot­ta­maan eri­tyis­lii­kun­ta­kort­tia, koska Poh­teel­la ei ole toi­min­ta­mal­lia kort­tien vaa­ti­mien to­dis­tus­ten tekoon

10.03.2023 16:00
Tilaajille
RS kysyy: Montako kansanedustajaa Raahen seudulta pääsee eduskuntaan?

RS kysyy: Montako kan­san­edus­ta­jaa Raahen seu­dul­ta pääsee edus­kun­taan?

10.03.2023 13:11
Luvassa huonoa energiasäätä – Näin sää vaikuttaa energian tuotantoon ja kulutukseen

Luvassa huonoa ener­gia­sää­tä – Näin sää vai­kut­taa ener­gian tuo­tan­toon ja ku­lu­tuk­seen

09.03.2023 16:08
Tilaajille
Milka Metsäpolun maailma Galleria Myötätuulessa – Tätä maailma tarvitsee nyt

Milka Met­sä­po­lun maailma Gal­le­ria Myö­tä­tuu­les­sa – Tätä maailma tar­vit­see nyt

09.03.2023 09:43
Tilaajille
Raahelaiset klassikot: Pohjois-Suomen ensimmäinen jazz-levy tehtiin Raahessa

Raa­he­lai­set klas­si­kot: Poh­jois-Suo­men en­sim­mäi­nen jazz-le­vy tehtiin Raa­hes­sa

08.03.2023 18:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Tietotekulaisille opetettiin pöytätapoja – "On tämä vähän erilaista kuin kauppaneuvos Paukun saunailloissa"

Vuosien takaa: Tie­to­te­ku­lai­sil­le ope­tet­tiin pöy­tä­ta­po­ja – "On tämä vähän eri­lais­ta kuin kaup­pa­neu­vos Paukun sau­nail­lois­sa"

07.03.2023 19:00
Tilaajille
Nuortentalo Ruorin nuorisotilatoiminta jälleen aktiivista – syksyllä toiminnasta oli muutaman kuukauden tauko, kun nuoriso-ohjaaja puuttui

Nuor­ten­ta­lo Ruorin nuo­ri­so­ti­la­toi­min­ta jälleen ak­tii­vis­ta – ­syk­syl­lä toi­min­nas­ta oli muu­ta­man kuu­kau­den tauko, kun nuo­ri­so-oh­jaa­ja puuttui

06.03.2023 20:15
Tilaajille
Ainali ei mahtanut mitään kanttorikutsumukselle

Ainali ei mah­ta­nut mitään kant­to­ri­kut­su­muk­sel­le

03.03.2023 13:00
Tilaajille
RS kysyy: Voitetaanko Käärijällä euroviisut?

RS kysyy: Voi­te­taan­ko Kää­ri­jäl­lä eu­ro­vii­sut?

03.03.2023 12:05
Raahen Rytmikkäiden kasvatti Euroviisuihin – Katri Mäkinen mukana Käärijä-ilmiössä

Raahen Ryt­mik­käi­den kas­vat­ti Eu­ro­vii­sui­hin – Katri Mäkinen mukana Kää­ri­jä-il­miös­sä

02.03.2023 16:00
Tilaajille
Paavolasta kotoisin oleva Hilma-Kaisa Heinonen, 21, suuntaa kevääksi ranskalaiseen sirkuskouluun – opinnot keskittyvät pääasiassa nuoraan, jolla työskentely on Heinoselle kuin meditaatiota

Paa­vo­las­ta ko­toi­sin oleva Hil­ma-Kai­sa Hei­no­nen, 21, suuntaa ke­vääk­si rans­ka­lai­seen sir­kus­kou­luun – opinnot kes­kit­ty­vät pää­asias­sa nuo­raan, jolla työs­ken­te­ly on Hei­no­sel­le kuin me­di­taa­tio­ta

01.03.2023 22:00
Tilaajille
Liminkakylän myyntinäyttely lähenee

Li­min­ka­ky­län myyn­ti­näyt­te­ly lähenee

01.03.2023 13:00 1
Tilaajille
Vuosien takaa: Tutut aiheet pysyvät puheissa – 50 vuotta sitten palauteltiin Tuomiojan junaliikennettä ja 10 vuotta siten siirreltiin toria

Vuosien takaa: Tutut aiheet pysyvät pu­heis­sa – 50 vuotta sitten pa­lau­tel­tiin Tuo­mi­ojan ju­na­lii­ken­net­tä ja 10 vuotta siten siir­rel­tiin toria

28.02.2023 18:30
Tilaajille
Tapio Hiltusen lääke yksinäisyyteen: "Soittakaa varsinkin iäkkäille ihmisille"

Tapio Hil­tu­sen lääke yk­si­näi­syy­teen: "Soit­ta­kaa var­sin­kin iäk­käil­le ih­mi­sil­le"

26.02.2023 16:30
Tilaajille
Ensin tuli leskeys, sitten masennus – Kummityttö läpäisi Pekka Tähkävuoren yksinäisyyden muurin

Ensin tuli les­keys, sitten ma­sen­nus – Kum­mi­tyt­tö läpäisi Pekka Täh­kä­vuo­ren yk­si­näi­syy­den muurin

26.02.2023 16:00
Tilaajille
Kinkeriperinne elää yhä Pyhäjoella. Rippikoululaisetkin kuulustellaan

Kin­ke­ri­pe­rin­ne elää yhä Py­hä­joel­la. Rip­pi­kou­lu­lai­set­kin kuu­lus­tel­laan

25.02.2023 14:00
Tilaajille
Borg oli hyvä saarnamies

Borg oli hyvä saar­na­mies

25.02.2023 10:29 2
Lisää vaihtoehtoja talviulkoiluun

Lisää vaih­to­eh­to­ja tal­vi­ul­koi­luun

24.02.2023 15:02 1
Tilaajille
RS kysyy: Mitä teet hiihtolomalla?

RS kysyy: Mitä teet hiih­to­lo­mal­la?

24.02.2023 13:56