Elämänmeno

Turvallisia meriseikkailuja kirjakahvilassa
Tilaajille

Tur­val­li­sia me­ri­seik­kai­lu­ja kir­ja­kah­vi­las­sa

03.08.2021 17:07
Monipuolista taidetta tarjolla pääkirjaston näyttelytilassa

Mo­ni­puo­lis­ta tai­det­ta tar­jol­la pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa

03.08.2021 15:41
Tilaajille
”Entäpä, jos seinät olisivat täynnä nännejä?”

”En­tä­pä, jos seinät oli­si­vat täynnä nän­ne­jä?”

02.08.2021 10:00
Tilaajille
Rantajatsit päättyivät eeppisiin jameihin

Ran­ta­jat­sit päät­tyi­vät eep­pi­siin ja­mei­hin

01.08.2021 16:42
Tilaajille
Viba antoi hyvät vibat – Timo Lassy ja Teppo Mäkynen räjäyttivät jatsipankin

Viba antoi hyvät vibat – Timo Lassy ja Teppo Mäkynen rä­jäyt­ti­vät jat­si­pan­kin

01.08.2021 15:36
Tilaajille
Elifantree antoi mielikuvitukselle tulta pyrstön alle

Eli­fant­ree antoi mie­li­ku­vi­tuk­sel­le tulta pyrstön alle

31.07.2021 16:45
Tilaajille
Mario Rom's Interzonen ja Susanna Kinnusen yhteisesitys oli napakymppi – Yleisö taputti seisaaltaan

Mario Rom's In­ter­zo­nen ja Susanna Kin­nu­sen yh­teis­esi­tys oli na­pa­kymp­pi – Yleisö taputti sei­saal­taan

31.07.2021 16:21
Tilaajille
Gösta Norion työura jäi valitettavasti lyhyeksi

Gösta Norion työura jäi va­li­tet­ta­vas­ti ly­hyek­si

31.07.2021 14:00
Tilaajille
Signe toi auringon – Makiaa korvalle kerta kaikkiaan

Signe toi au­rin­gon – Makiaa kor­val­le kerta kaik­kiaan

31.07.2021 13:15
Tilaajille
Mielen soundtrackia juhlavissa puitteissa

Mielen soundt­rac­kia juh­la­vis­sa puit­teis­sa

31.07.2021 12:58
Tilaajille
Basisti Eero Tikkanen esiintyy kuudetta kertaa Rantajatseilla: "Tuntuu kotoisalta tulla tänne"

Basisti Eero Tik­ka­nen esiin­tyy kuu­det­ta kertaa Ran­ta­jat­seil­la: "Tuntuu ko­toi­sal­ta tulla tänne"

31.07.2021 12:28
Tilaajille
Yhdellä pyörällä hauskanpito edellä: Pelkosen perheellä on epätavallinen yhteinen harrastus

Yhdellä pyö­räl­lä haus­kan­pi­to edellä: Pel­ko­sen per­heel­lä on epä­ta­val­li­nen yh­tei­nen har­ras­tus

31.07.2021 12:00
Tilaajille
Luovuus on osa Johannaa – Raahen Rantajatsien tuottaja kertoo, että miksi historian ensimmäiset jatsit ovat hänelle erityiset

Luovuus on osa Jo­han­naa – Raahen Ran­ta­jat­sien tuot­ta­ja kertoo, että miksi his­to­rian en­sim­mäi­set jatsit ovat hänelle eri­tyi­set

30.07.2021 20:00
Tilaajille
Myyttisiä tunnelmia Rantajatsien aloitusillassa – Muinainen paimen heräsi henkiin

Myyt­ti­siä tun­nel­mia Ran­ta­jat­sien aloi­tus­il­las­sa – Mui­nai­nen paimen heräsi henkiin

30.07.2021 16:02
Tilaajille
Rantajatsien ensimmäiset äänet olivat nuorten – KIRK-quartet ihastutti rennolla nostalgialla

Ran­ta­jat­sien en­sim­mäi­set äänet olivat nuorten – KIRK-quar­tet ihas­tut­ti ren­nol­la nos­tal­gial­la

30.07.2021 15:50
Tilaajille
Hulluus lähti tomaatista: "Kun se teki satoa, piti hommata kasvihuone ja sen jälkeen tultiinkin katsomaan, saataisiinko me viljelypalsta."

Hulluus lähti to­maa­tis­ta: "Kun se teki satoa, piti hommata kas­vi­huo­ne ja sen jälkeen tul­tiin­kin kat­so­maan, saa­tai­siin­ko me vil­je­ly­pals­ta."

30.07.2021 10:00
Tilaajille
Rantajatsien pääesiintyjä Mario Rom's Interzone: "Raahe on taianomainen kaupunki"

Ran­ta­jat­sien pää­esiin­ty­jä Mario Rom's In­ter­zo­ne: "Raahe on taian­omai­nen kau­pun­ki"

29.07.2021 19:01
Tilaajille
Rantajatsiuinti on taas täällä – Moni aikoo uida lauantain saarikonserttiin

Ran­ta­jat­si­uin­ti on taas täällä – Moni aikoo uida lauan­tain saa­ri­kon­sert­tiin

29.07.2021 13:01
Tilaajille
Suurpalosta vapaapalokunnan perustamiseen

Suur­pa­los­ta va­paa­pa­lo­kun­nan pe­rus­ta­mi­seen

28.07.2021 14:00
Tilaajille
Susanna Kinnunen vietti kolme viikkoa Vesipekassa työstäen tanssiteosta – Tanssii Rantajatseilla kolmessa konsertissa

Susanna Kin­nu­nen vietti kolme viikkoa Ve­si­pe­kas­sa työs­täen tans­si­teos­ta – ­Tans­sii Ran­ta­jat­seil­la kol­mes­sa kon­ser­tis­sa

28.07.2021 10:00
Tilaajille
Anneli Tarpila muutti saippuaverstaansa Siikajoelle – Annikka Kukonharju -merkin saippuat syntyvät käsitöinä

Anneli Tarpila muutti saip­pua­vers­taan­sa Sii­ka­joel­le – Annikka Ku­kon­har­ju -merkin saip­puat syn­ty­vät kä­si­töi­nä

27.07.2021 20:00
Tilaajille
Kukko kiekuu ja riikinkukko rääkäisee – Martikkalan kotieläinpihalla siivekkäät varastavat huomion

Kukko kiekuu ja rii­kin­kuk­ko rää­käi­see – Mar­tik­ka­lan ko­ti­eläin­pi­hal­la sii­vek­käät va­ras­ta­vat huomion

25.07.2021 10:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Otetaan keko hakkulihaa ja aletaan rättäämään

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Otetaan keko hak­ku­li­haa ja aletaan rät­tää­mään

24.07.2021 15:00
Tilaajille
Raahen Pimiöiden ohjelmaa kootaan jo

Raahen Pi­miöi­den oh­jel­maa kootaan jo

24.07.2021 13:00
Tilaajille
Äläskeleposet taiteilijat kutsuvat muistelemaan Matti Lepistöä – Muistelutuokio patsaspuistossa ensi viikon lauantaina

Äläs­ke­le­po­set tai­tei­li­jat kut­su­vat muis­te­le­maan Matti Le­pis­töä – Muis­te­lu­tuo­kio pat­sas­puis­tos­sa ensi viikon lauan­tai­na

24.07.2021 12:00
Tilaajille
Rapuja pyydetään lokakuun loppuun – Merrat veteen iltahämärissä

Rapuja pyy­de­tään lo­ka­kuun loppuun – Merrat veteen il­ta­hä­mä­ris­sä

23.07.2021 12:00
Tilaajille
Pallosalama lämmitti saaren mökin kaminan

Pal­lo­sa­la­ma läm­mit­ti saaren mökin kaminan

23.07.2021 11:00
Tilaajille
Sukuyhteydet Karl Stadigiin johdattivat arvostetun kuvanveistäjän Anu Matilaisen Raaheen – lue hänen ensivaikutelmansa Juvan veistospuistosta

Su­ku­yh­tey­det Karl Sta­di­giin joh­dat­ti­vat ar­vos­te­tun ku­van­veis­tä­jän Anu Ma­ti­lai­sen Raaheen – lue hänen en­si­vai­ku­tel­man­sa Juvan veis­tos­puis­tos­ta

23.07.2021 09:00
Tilaajille
Olympiasoihdun kantaja muistelee: Kamalan painava se oli

Olym­pia­soih­dun kantaja muis­te­lee: Kamalan painava se oli

22.07.2021 19:00
Tilaajille
Olavinpäivän messu sunnuntaina Saloisissa – Kirkkokahvit juodaan vanhan pappilan pihalla, jossa on keskiaikainen näyttely

Ola­vin­päi­vän messu sun­nun­tai­na Sa­loi­sis­sa – Kirk­ko­kah­vit juodaan vanhan pap­pi­lan pi­hal­la, jossa on kes­ki­ai­kai­nen näyt­te­ly

22.07.2021 17:00
Tilaajille