Mainos: Raahen Seudun joulutarjous: Raahen Seutu Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Elämänmeno

6. jouluikkuna: Miksi Bruumanska nakkasi pottusäkin laiturilta veteen?
Tilaajille

6. jou­luik­ku­na: Miksi Bruu­mans­ka nakkasi pot­tu­sä­kin lai­tu­ril­ta veteen?

07:30
5. jouluikkuna: Lapseton tullinhoitaja Brunow rakensi Raatihuoneen omaksi kodikseen

5. jou­luik­ku­na: Lap­se­ton tul­lin­hoi­ta­ja Brunow rakensi Raa­ti­huo­neen omaksi ko­dik­seen

05.12.2022 07:30
Tilaajille
Villisika on todellinen riski: "Sikarutto voi pysäyttää hirvenmetsästyksen ja puunkorjuun"

Vil­li­si­ka on to­del­li­nen riski: "Si­ka­rut­to voi py­säyt­tää hir­ven­met­säs­tyk­sen ja puun­kor­juun"

04.12.2022 12:00
Tilaajille
Itsenäisyyspäivä on Raahen seudulla monen juhlan päivä

It­se­näi­syys­päi­vä on Raahen seu­dul­la monen juhlan päivä

04.12.2022 12:00
Tilaajille
4. jouluikkuna: Tällä tontilla on kokoonnuttu, ensin Rosa Soveliuksen vieraana, sitten ravintola Pekassa ja nyt Kreivinajassa

4. jou­luik­ku­na: Tällä ton­til­la on ko­koon­nut­tu, ensin Rosa So­ve­liuk­sen vie­raa­na, sitten ra­vin­to­la Pekassa ja nyt Krei­vin­ajas­sa

04.12.2022 07:30
Tilaajille
Tarinan Gunilla eli 1800-luvulla Lapaluodossa

Tarinan Gunilla eli 1800-lu­vul­la La­pa­luo­dos­sa

03.12.2022 12:00
Outi Manninen luottaa intuitioon ja pendelöi Raaheen monien tavoin Oulusta

Outi Man­ni­nen luottaa in­tui­tioon ja pen­de­löi Raaheen monien tavoin Oulusta

03.12.2022 10:00 3
Tilaajille
3. jouluikkuna avautuu Pekkatorilla – Raahen Pekka-patsas ostettiin turkulaisilta, jotka olivat tehneet patsaalle liian ison jalustan

3. jou­lu­ik­ku­na avautuu Pek­ka­to­ril­la – Raahen Pek­ka-pat­sas os­tet­tiin tur­ku­lai­sil­ta, jotka olivat tehneet pat­saal­le liian ison ja­lus­tan

03.12.2022 07:30
Tilaajille
Sotilaspoikaristit Halmetsalolle ja Martinmäelle: "Olimme erittäin isänmaallisia"

So­ti­las­poi­ka­ris­tit Hal­met­sa­lol­le ja Mar­tin­mäel­le: "Olimme erit­täin isän­maal­li­sia"

02.12.2022 17:00
Tilaajille
RS kysyy: Miltä tuntuisi antaa tai saada käytetty lahja

RS kysyy: Miltä tun­tui­si antaa tai saada käy­tet­ty lahja

02.12.2022 12:00 2
2. jouluikkuna: Porvarikoulu perustettiin Johan Fellmanin lahjoituksella

2. jou­luik­ku­na: Por­va­ri­kou­lu pe­rus­tet­tiin Johan Fell­ma­nin lah­joi­tuk­sel­la

02.12.2022 07:30
Tilaajille
Susireviirien asukkaille päivitettyä tietoa – Viime talven DNA-tulokset julkaistu reviireittäin

Su­si­re­vii­rien asuk­kail­le päi­vi­tet­tyä tietoa – Viime talven DNA-tu­lok­set jul­kais­tu re­vii­reit­täin

01.12.2022 18:00
Tilaajille
Ilmoita suurpetohavainnosta petoyhdyshenkilölle: "Tärkeää vapaaehtoistyötä"

Ilmoita suur­pe­to­ha­vain­nos­ta pe­toyh­dys­hen­ki­löl­le: "Tär­keää va­paaeh­tois­työ­tä"

01.12.2022 13:34 1
Maria Maanvalon työt häikäisevät Galleria Myötätuulessa: "Kaikki nousee henkisestä maailmasta"

Maria Maan­va­lon työt häi­käi­se­vät Gal­le­ria Myö­tä­tuu­les­sa: "Kaikki nousee hen­ki­ses­tä maail­mas­ta"

01.12.2022 13:12 1
Tilaajille
1. jouluikkuna löytyy Heikun talosta

1. jou­lu­ik­ku­na löytyy Heikun talosta

01.12.2022 07:30
Tilaajille
Jouluikkunat kutsuvat tänäkin vuonna

Jou­lu­ik­ku­nat kut­su­vat tänäkin vuonna

30.11.2022 19:30
Tilaajille
Vuosien takaa: Tässä naisvoimistelijoita vuodelta 1972, löytyykö tuttuja?

Vuosien takaa: Tässä nais­voi­mis­te­li­joi­ta vuo­del­ta 1972, löy­tyy­kö tut­tu­ja?

29.11.2022 19:00
Tilaajille
Tuomiojan Nuorisoseura juhli uutta taloa ja 111 toimintavuotta – aktiivinen toiminta on osoitus yhteishengestä, rohkeudesta ja luottamuksesta

Tuo­mi­ojan Nuo­ri­so­seura juhli uutta taloa ja 111 toi­min­ta­vuot­ta – ak­tii­vi­nen toi­min­ta on osoitus yh­teis­hen­ges­tä, roh­keu­des­ta ja luot­ta­muk­ses­ta

28.11.2022 13:30
Tilaajille
Hanne Torvinen löysi mesenaatin työnantajastaan oululaisesta ravintolasta

Hanne Tor­vi­nen löysi me­se­naa­tin työn­an­ta­jas­taan ou­lu­lai­ses­ta ra­vin­to­las­ta

27.11.2022 19:00
Mummotkin saavat välillä kuulla laulua – "Koen molemmat työt mielekkäänä"

Mum­mot­kin saavat välillä kuulla laulua – "Koen mo­lem­mat työt mie­lek­kää­nä"

26.11.2022 10:00
Meri jäätyy rannoilta alkaen – Nyt tarvittaisiin parit kunnon myrskyt

Meri jäätyy ran­noil­ta alkaen – Nyt tar­vit­tai­siin parit kunnon myrskyt

25.11.2022 13:00
Tilaajille
RS kysyy: Aiotko laskea huonelämpötilaa asteella?

RS kysyy: Aiotko laskea huo­ne­läm­pö­ti­laa as­teel­la?

25.11.2022 12:02 3
Iskelmätähti-kisan finaali lauletaan Raahessa

Is­kel­mä­täh­ti-ki­san finaali lau­le­taan Raa­hes­sa

25.11.2022 09:00
Tilaajille
Mariasta tulee Maija

Ma­rias­ta tulee Maija

24.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Ilmanet-sääpalvelua voi räätälöidä omiin tarpeisiin

Il­ma­net-sää­pal­ve­lua voi rää­tä­löi­dä omiin tar­pei­siin

24.11.2022 15:23
Tilaajille
Vuosien takaa: Muistatko kun Softpolista kutsuttiin Techno Parkiksi?

Vuosien takaa: Muis­tat­ko kun Soft­po­lis­ta kut­sut­tiin Techno Par­kik­si?

22.11.2022 18:00
Tilaajille
Terhi Niinimaan viidenkympin tempaus: "Toiset ostavat moottoripyörän, minä sävelsin sielunmessun"

Terhi Nii­ni­maan vii­den­kym­pin tem­paus: "Toiset ostavat moot­to­ri­pyö­rän, minä sä­vel­sin sie­lun­mes­sun"

22.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Hoitoala on mainettaan parempi

Hoi­to­ala on mai­net­taan parempi

22.11.2022 10:00
Tilaajille
In memoriam: Teemu Kakkuri oli kirjoittaja ja keskustelija

In me­mo­riam: Teemu Kakkuri oli kir­joit­ta­ja ja kes­kus­te­li­ja

20.11.2022 16:00
Tilaajille
Opettajan kesälomat kuluivat kirjoittaen

Opet­ta­jan ke­sä­lo­mat ku­lui­vat kir­joit­taen

19.11.2022 12:00