Elämänmeno

Miten käy Pekanpäivien, Raahen Meripäivien ja monen muun – Ensi kesän tapahtumia suunnitellaan jo
Tilaajille

Miten käy Pe­kan­päi­vien, Raahen Me­ri­päi­vien ja monen muun – Ensi kesän ta­pah­tu­mia suun­ni­tel­laan jo

11:00
Hiihtolatujen Litmanen on ylpeästi pyhäjokinen: "En koe olevani kainuulainen missään sanan merkityksessä"

Hiih­to­la­tu­jen Lit­ma­nen on yl­peäs­ti py­hä­jo­ki­nen: "En koe olevani kai­nuu­lai­nen missään sanan mer­ki­tyk­ses­sä"

26.01.2021 20:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Jopen keikkaelämä alkoi tikkakerhon pikkujouluissa  – isonveljen pakottamana

Vuosien takaa: Jopen keik­ka­elä­mä alkoi tik­ka­ker­hon pik­ku­jou­luis­sa – ison­vel­jen pa­kot­ta­ma­na

26.01.2021 19:30
Tilaajille
Kaikki Raahe-opiston opetus ei onnistu verkossa

Kaikki Raa­he-opis­ton opetus ei onnistu ver­kos­sa

25.01.2021 08:50
Tilaajille
Raahelaiset viihtyvät hiihtoladuilla, vaikka latujen kunto kerääkin kritiikkiä: "Kaikki paitsi hiihto on turhaa"

Raa­he­lai­set viih­ty­vät hiih­to­la­duil­la, vaikka latujen kunto ke­rää­kin kri­tiik­kiä: "Kaikki paitsi hiihto on turhaa"

24.01.2021 18:00 1
Tilaajille
Jani Rantakari ja Kati Korkala-Rantakari vaihtoivat Raahen tasaiset tienoot Lapin tunturimaisemaan vuorottelu-vapaan ajaksi

Jani Ran­ta­ka­ri ja Kati Kor­ka­la-Ran­ta­ka­ri vaih­toi­vat Raahen ta­sai­set tienoot Lapin tun­tu­ri­mai­se­maan vuo­rot­te­lu-va­paan ajaksi

24.01.2021 16:00
Tilaajille
Mummoleima on haihtunut neulomisesta

Mum­mo­lei­ma on haih­tu­nut neu­lo­mi­ses­ta

24.01.2021 12:00
Tilaajille
Karoliina haluaa alati oppia jotain uutta

Ka­ro­lii­na haluaa alati oppia jotain uutta

23.01.2021 12:00
Tilaajille
Katso vaihtokuvista, kuinka erilaisia talvet Raahessa voivat olla

Katso vaih­to­ku­vis­ta, kuinka eri­lai­sia talvet Raa­hes­sa voivat olla

22.01.2021 19:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Päineen pärijättiin kun vängättiin

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Päineen pä­ri­jät­tiin kun vän­gät­tiin

22.01.2021 18:00
Tilaajille
Nainen ratissa – Mikä ihana yhtälö! Kuuntele Happi & Saima -podcast

Nainen ratissa – Mikä ihana yhtälö! Kuun­te­le Happi & Saima -pod­cast

22.01.2021 17:00
Tilaajille
Verenluovutusedellytyksiin muutoksia ­– Raahessa verta voi luovuttaa ajanvarauksella maanantaina

Ve­ren­luo­vu­tus­edel­ly­tyk­siin muu­tok­sia – Raa­hes­sa verta voi luo­vut­taa ajan­va­rauk­sel­la maa­nan­tai­na

22.01.2021 14:00
Tilaajille
Susien tappamista koirista maksetaan vuodessa satojen tuhansien eurojen korvauksia

Susien tap­pa­mis­ta koi­ris­ta mak­se­taan vuo­des­sa satojen tu­han­sien eurojen kor­vauk­sia

22.01.2021 11:00
Tilaajille
Luontoon päästetty akvaariokala voikin olla uhka: Aurinkoahven lisääntyi tehokkaasti vapaudessa

Luon­toon pääs­tet­ty ak­vaa­rio­ka­la voikin olla uhka: Au­rin­ko­ah­ven li­sään­tyi te­hok­kaas­ti va­pau­des­sa

22.01.2021 10:00
Tilaajille
Raahen merimuseo innosti Sonja Krekilän matkailualalle: "Olen muuttanut 18 kertaa 10 vuoden aikana"

Raahen me­ri­mu­seo innosti Sonja Kre­ki­län mat­kai­lua­lal­le: "Olen muut­ta­nut 18 kertaa 10 vuoden aikana"

21.01.2021 20:00
Tilaajille
Pohjoisen kohteilla on vetoa - Raahesta ja Pyhäjoeltakin on löytynyt tuotantoyhtiöille kuvauspaikkoja

Poh­joi­sen koh­teil­la on vetoa - Raa­hes­ta ja Py­hä­joel­ta­kin on löy­ty­nyt tuo­tan­to­yh­tiöil­le ku­vaus­paik­ko­ja

21.01.2021 19:00
Tilaajille
Tammipinnojen keräys on kuin poimisi sydäntalven mansikoita

Tam­mi­pin­no­jen keräys on kuin poimisi sy­dän­tal­ven man­si­koi­ta

20.01.2021 11:00
Tilaajille
Lotta Jääskelä työskenteli kuukauden Raahesalin lavalla: "Mahtava paikka työstää levyä"

Lotta Jääs­ke­lä työs­ken­te­li kuu­kau­den Raa­he­sa­lin la­val­la: "Mah­ta­va paikka työstää levyä"

19.01.2021 20:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Lybeckerin piirtäjät nauttivat arvostusta 90-luvulla

Vuosien takaa: Ly­bec­ke­rin piir­tä­jät naut­ti­vat ar­vos­tus­ta 90-lu­vul­la

19.01.2021 19:30
Tilaajille
Revonlahden kyläkirja loppusuoralla – 1900-luvun alun kuvia vielä kaivataan

Re­von­lah­den ky­lä­kir­ja lop­pu­suo­ral­la – 1900-lu­vun alun kuvia vielä kai­va­taan

18.01.2021 12:00
Tilaajille
KAKS: Yle ja STT luotetuimmat – Epäluottamus sosiaalisen median uutisointiin vähentynyt

KAKS: Yle ja STT luo­te­tuim­mat – Epä­luot­ta­mus so­siaa­li­sen median uu­ti­soin­tiin vä­hen­ty­nyt

17.01.2021 18:00 1
Tilaajille
Jarkko Orava löysi mielipaikkansa taivaalta – Katso videolta, miltä vapaapudotus kilometrien korkeudessa näyttää

Jarkko Orava löysi mie­li­paik­kan­sa tai­vaal­ta – Katso vi­deol­ta, miltä va­paa­pu­do­tus ki­lo­met­rien kor­keu­des­sa näyttää

17.01.2021 16:00
Tilaajille
Rokotustahti tuskastuttaa: "Pienen maan tulisi pystyä nopeisiin päätöksiin. Nyt vaan tollotetaan paikallaan."

Ro­ko­tus­tah­ti tus­kas­tut­taa: "Pienen maan tulisi pystyä no­pei­siin pää­tök­siin. Nyt vaan tol­lo­te­taan pai­kal­laan."

17.01.2021 14:00
Tilaajille
Danielsson palveli purjelaivoilla 27 vuotta

Da­niels­son palveli pur­je­lai­voil­la 27 vuotta

16.01.2021 16:00
Tilaajille
Akvarellitöistään tunnettu pyhäjokinen Saila Kleine Staarman esittelee näyttelyssään käyttämiensä tekniikoiden laajaa kirjoa

Ak­va­rel­li­töis­tään tun­net­tu py­hä­jo­ki­nen Saila Kleine Staar­man esit­te­lee näyt­te­lys­sään käyt­tä­mien­sä tek­nii­koi­den laajaa kirjoa

16.01.2021 12:54
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Kiivetäänkö kropuille vai hypitäänkö myrkröönää?

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Kii­ve­tään­kö kro­puil­le vai hy­pi­tään­kö myrk­röö­nää?

16.01.2021 12:53
Tilaajille
Markus Tornberg luuli, että hänestä tulee lentäjä – nyt hän nauttii, kun saa opettaa liikuntaa

Markus Torn­berg luuli, että hänestä tulee lentäjä – nyt hän naut­tii, kun saa opettaa lii­kun­taa

15.01.2021 18:00
Tilaajille
Raahen Seutu kysyy: Houkuttelevatko ladut sinua hiihtämään?

Raahen Seutu kysyy: Hou­kut­te­le­vat­ko ladut sinua hiih­tä­mään?

15.01.2021 12:00
Terästehdasheavya nyt suomeksi - Kuånan henkinen ja mytologinen koti on Rautaruukki

Te­räs­teh­das­hea­vya nyt suo­mek­si - Kuånan hen­ki­nen ja my­to­lo­gi­nen koti on Rau­ta­ruuk­ki

14.01.2021 21:00
Tilaajille
Paula Vanninen työskentelee kemialllisten aseiden kieltoinstituutin johdossa ja oli mukana hankkimassa Nobelin rauhanpalkintoa

Paula Van­ni­nen työs­ken­te­lee ke­miall­lis­ten aseiden kiel­to­ins­ti­tuu­tin joh­dos­sa ja oli mukana hank­ki­mas­sa Nobelin rau­han­pal­kin­toa

14.01.2021 20:00
Tilaajille