Elämänmeno

Johanna Hautala tutkii tekoälyä ja tähtää professoriksi: "Koin valaistumisen, kun ymmärsin, että voin keksiä mitä kysymyksiä tahansa ja pystyn myös etsimään niihin vastauksia."
Tilaajille

Johanna Hautala tutkii te­ko­älyä ja tähtää pro­fes­so­rik­si: "Koin va­lais­tu­mi­sen, kun ym­mär­sin, että voin keksiä mitä ky­sy­myk­siä tahansa ja pystyn myös et­si­mään niihin vas­tauk­sia."

20:00
Vintage-tavaran kauppa muutti Raaheen

Vin­ta­ge-ta­va­ran kauppa muutti Raaheen

12:00 1
Tilaajille
Suunnistamisessa on seikkailun makua

Suun­nis­ta­mi­ses­sa on seik­kai­lun makua

06.03.2021 20:00
Tilaajille
Nyt karkottamaan korona-apatiaa – Osallistu lumiveistoshaasteeseen

Nyt kar­kot­ta­maan ko­ro­na-apa­tiaa – Osal­lis­tu lu­mi­veis­tos­haas­tee­seen

06.03.2021 18:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Yhtenään vaan häklää eesä ja tulukuttaa

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Yh­te­nään vaan häklää eesä ja tu­lu­kut­taa

06.03.2021 15:01
Tilaajille
Reetan kirjakauppa löysi paikan – Joukkorahoituksella tullut valtavasti tukea

Reetan kir­ja­kaup­pa löysi paikan – Jouk­ko­ra­hoi­tuk­sel­la tullut val­ta­vas­ti tukea

06.03.2021 10:01
Tilaajille
Siikajoelta vain kolme susien DNA-näytettä – Todellisuus on aivan toinen

Sii­ka­joel­ta vain kolme susien DNA-näy­tet­tä – To­del­li­suus on aivan toinen

05.03.2021 15:22
Tilaajille
Onko viime vuonna alkanut koronakriisi vaikuttanut nukkumiseesi?

Onko viime vuonna alkanut ko­ro­na­krii­si vai­kut­ta­nut nuk­ku­mi­see­si?

05.03.2021 12:00
Korona iski kovimmin kulttuuriin

Korona iski ko­vim­min kult­tuu­riin

05.03.2021 11:00
Tilaajille
Anna Peltomaa iloitsee Peltokurjen esikoislevystä: "Kylmiä väreitä tuntuu kuunnellessa"

Anna Pel­to­maa iloit­see Pel­to­kur­jen esi­kois­le­vys­tä: "Kylmiä väreitä tuntuu kuun­nel­les­sa"

04.03.2021 19:00
Tilaajille
Vanhat koneet kiinnostivat Saloisten lapsia

Vanhat koneet kiin­nos­ti­vat Sa­lois­ten lapsia

04.03.2021 17:00 1
Tilaajille
Raaheen valmistui Action Air -rata – Toiminnallisen lajin uskotaan kiinnostavan nuoria

Raaheen val­mis­tui Action Air -rata – Toi­min­nal­li­sen lajin us­ko­taan kiin­nos­ta­van nuoria

04.03.2021 16:41
Tilaajille
"Urheiluseuratoiminta ei ole vain urheilua" - Ruutiaista motivoi toiminnan kehittäminen ja laatu

"Ur­hei­lu­seu­ra­toi­min­ta ei ole vain ur­hei­lua" - Ruu­tiais­ta motivoi toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen ja laatu

03.03.2021 11:00
Tilaajille
Jorma Suonvieri julkaisi vuosia sitten täydellisesti epäonnistuneen junavideon, jota on katsottu yli 65 miljoonaa kertaa – "Rehellisesti sanottuna sen ei pitäisi olla suosittu"

Jorma Suon­vie­ri jul­kai­si vuosia sitten täy­del­li­ses­ti epä­on­nis­tu­neen ju­na­vi­deon, jota on kat­sot­tu yli 65 mil­joo­naa kertaa – "Re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na sen ei pitäisi olla suo­sit­tu"

02.03.2021 21:17
Tilaajille
Opistoissa otettiin digiloikka: Jopa kuorolaulua harjoitellaan etänä

Opis­tois­sa otet­tiin di­gi­loik­ka: Jopa kuo­ro­lau­lua har­joi­tel­laan etänä

02.03.2021 20:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Sonkajärven sissi sai tuomionsa

Vuosien takaa: Son­ka­jär­ven sissi sai tuo­mion­sa

02.03.2021 19:30
Tilaajille
Koronapäiväkirja tekee paluun vuoden tauon jälkeen yhden kerran: "Että miten on korona maistunu sitte viime kevvään. No voin kertua, että eipä oikeen mitenkään maistu."

Ko­ro­na­päi­vä­kir­ja tekee paluun vuoden tauon jälkeen yhden kerran: "Että miten on korona mais­tu­nu sitte viime kev­vään. No voin kertua, että eipä oikeen mi­ten­kään mais­tu."

02.03.2021 17:30
Tilaajille
Lintu kuin lumesta  syntynyt

Lintu kuin lumesta syn­ty­nyt

02.03.2021 12:30
Tilaajille
Raahelaislähtöinen, Oulussa opiskellut kitaristi Jere Lilja tekee nyt hulvattomia videoita YouTubeen – sai sovituksellaan näyttelijä Tommi Korpelankin nauramaan

Raa­he­lais­läh­töi­nen, Oulussa opis­kel­lut ki­ta­ris­ti Jere Lilja tekee nyt hul­vat­to­mia vi­deoi­ta You­Tu­been – sai so­vi­tuk­sel­laan näyt­te­li­jä Tommi Kor­pe­lan­kin nau­ra­maan

28.02.2021 13:53
Tilaajille
Raahen ihanaa valoa me eniten kaivataan

Raahen ihanaa valoa me eniten kai­va­taan

28.02.2021 10:00
Tilaajille
Heini Ekoluoma aikoi astronautiksi ja hakee vieläkin mielellään adrenaliiniryöppyjä

Heini Eko­luo­ma aikoi ast­ro­nau­tik­si ja hakee vie­lä­kin mie­lel­lään ad­re­na­lii­ni­ryöp­py­jä

27.02.2021 10:30
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Tikkuri päälle ja toppelo suuhun

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Tikkuri päälle ja toppelo suuhun

26.02.2021 18:00
Tilaajille
Mitä mieltä sinä olet koronarajoitusten ajoituksesta?

Mitä mieltä sinä olet ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ajoi­tuk­ses­ta?

26.02.2021 12:00 6
Nyt tiedetään, missä hirvet majailevat ja paljonko niitä on

Nyt tie­de­tään, missä hirvet ma­jai­le­vat ja pal­jon­ko niitä on

26.02.2021 11:00
Tilaajille
Pohjoinen kulttuurivirta -lähetys porautuu tänään Raahen kulttuurielämään – Lähetyksen avaa Samuli Putro

Poh­joi­nen kult­tuu­ri­vir­ta -lä­he­tys po­rau­tuu tänään Raahen kult­tuu­ri­elä­mään – Lä­he­tyk­sen avaa Samuli Putro

26.02.2021 10:07
Tilaajille
Nyt saa juosta ja hyppiä - Pyhäjoella halutaan lisätä liikettä varhaiskasvatuksessa olevien lasten arkeen

Nyt saa juosta ja hyppiä - Py­hä­joel­la ha­lu­taan lisätä lii­ket­tä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa olevien lasten arkeen

26.02.2021 10:03
Tilaajille
“Ajasta ei osaakaan enää nauttia”

“Ajasta ei osaa­kaan enää naut­tia”

24.02.2021 11:00
Tilaajille
Törrö kasvoi vankilassa Suomen vahvimmaksi: "Sen näki, mihin se räpeltäminen johti, kun oli 11 vuotta vankilassa ja koko ajan sekaisin"

Törrö kasvoi van­ki­las­sa Suomen vah­vim­mak­si: "Sen näki, mihin se rä­pel­tä­mi­nen johti, kun oli 11 vuotta van­ki­las­sa ja koko ajan se­kai­sin"

23.02.2021 20:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Puhe kiekkoseurojen yhdistämisestä alkoi 30 vuotta sitten

Vuosien takaa: Puhe kiek­ko­seu­ro­jen yh­dis­tä­mi­ses­tä alkoi 30 vuotta sitten

23.02.2021 19:00
Tilaajille
Tiina-Leena Hämäläinen johtaa neljän uroskoiran laumaa – "Tämä on tietoisesti valittu elämäntapa"

Tii­na-Lee­na Hä­mä­läi­nen johtaa neljän uros­koi­ran laumaa – "Tämä on tie­toi­ses­ti valittu elä­män­ta­pa"

22.02.2021 10:00
Tilaajille