Elämänmeno

Vielä ehtii ihastelemaan Raahe-opiston kevätnäyttelyn taidonnäytteitä
Tilaajille

Vielä ehtii ihas­te­le­maan Raa­he-opis­ton ke­vät­näyt­te­lyn tai­don­näyt­tei­tä

14.05.2021 17:00
Muiden roskiin en koske! Vai miten on? Keräätkö roskia ympäristöstäsi?

Muiden roskiin en koske! Vai miten on? Ke­räät­kö roskia ym­pä­ris­tös­tä­si?

14.05.2021 12:00 1
Lastenkin ääni kuuluu mediaan

Las­ten­kin ääni kuuluu mediaan

13.05.2021 12:30
Tilaajille
Muistissa vuosisadan takaisia asioita – siikajokinen Aarne Ukkola täyttää 103 vuotta

Muis­tis­sa vuo­si­sa­dan ta­kai­sia asioita – sii­ka­jo­ki­nen Aarne Ukkola täyttää 103 vuotta

13.05.2021 09:00
Tilaajille
Sinikka Nymanin uutuuskirjassa on tunnetta ja huumoria: Tunnustelua ja hierontaa -runo kertoo Antti Rinteestä

Sinikka Nymanin uu­tuus­kir­jas­sa on tun­net­ta ja huu­mo­ria: Tun­nus­te­lua ja hie­ron­taa -runo kertoo Antti Rin­tees­tä

12.05.2021 11:01
Tilaajille
Vuosien takaa: Raahe tarvitsee heti liikennevalot – sillä vähennetään myös korttelirallia

Vuosien takaa: Raahe tar­vit­see heti lii­ken­ne­va­lot – sillä vä­hen­ne­tään myös kort­te­li­ral­lia

11.05.2021 19:00
Tilaajille
Tähän rakentuu Pyhäjoen koirapuisto – Koiraharrastajat perustivat yhdistyksen

Tähän ra­ken­tuu Py­hä­joen koi­ra­puis­to – Koi­ra­har­ras­ta­jat pe­rus­ti­vat yh­dis­tyk­sen

11.05.2021 17:01
Tilaajille
Kunnanjohtaja laihdutti 20 kiloa ja kisaa nyt Vuoden mies -tittelistä

Kun­nan­joh­ta­ja laih­dut­ti 20 kiloa ja kisaa nyt Vuoden mies -tit­te­lis­tä

11.05.2021 11:18 1
Tilaajille
Takavuosien TTK-tähti Sanna Hirvaskari tunnistetaan vielä vuosien jälkeenkin televisiosta tutuksi

Ta­ka­vuo­sien TTK-täh­ti Sanna Hir­vas­ka­ri tun­nis­te­taan vielä vuosien jäl­keen­kin te­le­vi­sios­ta tutuksi

10.05.2021 08:30
Tilaajille
Stora Enson tutkija Anna-Maija Perander pitää metsäteollisuutta uudistumiskykyisenä alana – Uusia innovaatioita tehdään koko ajan

Stora Enson tutkija An­na-Mai­ja Pe­ran­der pitää met­sä­teol­li­suut­ta uu­dis­tu­mis­ky­kyi­se­nä alana – Uusia in­no­vaa­tioi­ta tehdään koko ajan

09.05.2021 20:00
Tilaajille
Illalla oveen koputtava turvallisuusalan myyjä on oikealla asialla, kunhan id-kortti ja vaatetus on oikea

Illalla oveen ko­put­ta­va tur­val­li­suus­alan myyjä on oi­keal­la asial­la, kunhan id-kort­ti ja vaa­te­tus on oikea

09.05.2021 14:00 3
Tilaajille
Kouluun tutustutaan nyt etänä

Kouluun tu­tus­tu­taan nyt etänä

09.05.2021 12:00
Tilaajille
Äitienpäivän mitalin saanut Marja-Leena Pöyskö Siikajoelta: "Lapset ovat olleet elämän valopilkkuja"

Äi­tien­päi­vän mitalin saanut Mar­ja-Lee­na Pöyskö Sii­ka­joel­ta: "Lapset ovat olleet elämän va­lo­pilk­ku­ja"

08.05.2021 16:00
Tilaajille
Murresarjan Päntiönnään: Horiskot menevät törstinä hämäränkähämäsä

Mur­re­sar­jan Pän­tiön­nään: Ho­ris­kot menevät törs­ti­nä hä­mä­rän­kä­hä­mä­sä

08.05.2021 12:00
Tilaajille
Eläkkeelle siirtyvä Pirjo ”Pipo” Jaatinen luotsasi Raahen kirjaston musiikkiosastoa pitkään – Vuosikymmenten aikana asiakkaat ovat saaneet ikimuistoisia elämyksiä

Eläk­keel­le siir­ty­vä Pirjo ”Pipo” Jaa­ti­nen luot­sa­si Raahen kir­jas­ton mu­siik­ki­osas­toa pitkään – Vuo­si­kym­men­ten aikana asiak­kaat ovat saaneet iki­muis­toi­sia elä­myk­siä

08.05.2021 11:12 1
Tilaajille
Heidi laulaa sielunsa pohjasta

Heidi laulaa sie­lun­sa poh­jas­ta

08.05.2021 10:00
Tilaajille
Nokkonen pian parhaimmillaan

Nok­ko­nen pian par­haim­mil­laan

07.05.2021 12:00
Tilaajille
Ehdokaslistat ovat valmiit – Joko tiedät, ketä äänestät?

Eh­do­kas­lis­tat ovat valmiit – Joko tiedät, ketä ää­nes­tät?

07.05.2021 12:00 5
Tehdään hyvää äidille

Tehdään hyvää äidille

07.05.2021 11:59
Tilaajille
Sääennustuksen SM-voittaja ennustaa: "Uskon taas lämpöiseen kesään"

Sää­en­nus­tuk­sen SM-voit­ta­ja en­nus­taa: "Uskon taas läm­pöi­seen kesään"

07.05.2021 09:00
Tilaajille
Tunnelmaa etsimässä – Atacan Ergin otti aivan ensimmäisen Raahe-kuvansa Vanhassa Raahessa

Tun­nel­maa et­si­mäs­sä – Atacan Ergin otti aivan en­sim­mäi­sen Raa­he-ku­van­sa Van­has­sa Raa­hes­sa

06.05.2021 20:00 1
Tilaajille
Raahe-opisto tuottaa kesälomaileville koululaisille tekemistä

Raa­he-opis­to tuottaa ke­sä­lo­mai­le­vil­le kou­lu­lai­sil­le te­ke­mis­tä

05.05.2021 16:00
Tilaajille
Anne Arffmanilla tuplasynnytys: Ensin syntyy levy, sitten lapsi

Anne Arff­ma­nil­la tup­la­syn­ny­tys: Ensin syntyy levy, sitten lapsi

05.05.2021 09:46
Tilaajille
Vuosien takaa: Muistatko vielä Vihannin postikonttorin ryöstön? Murtautujat veivät lapsilisät ja eläkerahat

Vuosien takaa: Muis­tat­ko vielä Vi­han­nin pos­ti­kont­to­rin ryös­tön? Mur­tau­tu­jat veivät lap­si­li­sät ja elä­ke­ra­hat

04.05.2021 19:00
Tilaajille
Tapio Sarpolalle on tullut menestystä, mutta hän on kokenut myös menetyksiä

Tapio Sar­po­lal­le on tullut me­nes­tys­tä, mutta hän on kokenut myös me­ne­tyk­siä

02.05.2021 19:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Kyllä nyt ronkkaa romottaa kun mööpleerattiin

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Kyllä nyt ronkkaa ro­mot­taa kun mööp­lee­rat­tiin

01.05.2021 12:00
Tilaajille
Keskitalon romaaneissa elämä oli armotonta

Kes­ki­ta­lon ro­maa­neis­sa elämä oli ar­mo­ton­ta

30.04.2021 20:00
Tilaajille
Matkabloggaaja Terhi Mustakangas veisi turistin Tauvoon ihailemaan merta

Mat­ka­blog­gaa­ja Terhi Mus­ta­kan­gas veisi tu­ris­tin Tauvoon ihai­le­maan merta

30.04.2021 19:00
Tilaajille
Raahen Seutu kysyy: Kuunteletko äänikirjoja?

Raahen Seutu kysyy: Kuun­te­let­ko ää­ni­kir­jo­ja?

30.04.2021 12:00 2
Uusi retkeilyopas vie kohti luonnon kauneutta

Uusi ret­kei­ly­opas vie kohti luonnon kau­neut­ta

30.04.2021 09:00
Tilaajille