Elämänmeno

Siitä tulikin sitten tavallista antoisampi reissu kun Paulaharju piipahti

Siitä tulikin sitten ta­val­lis­ta an­toi­sam­pi reissu kun Pau­la­har­ju pii­pah­ti

09:00
Perustutkimus luo pohjaa uudelle tiedolle

Pe­rus­tut­ki­mus luo pohjaa uudelle tie­dol­le

29.03.2020 21:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Öörfiilat pöytään ja enkkomikaffet tulelle

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Öör­fii­lat pöytään ja enk­ko­mi­kaf­fet tulelle

28.03.2020 15:00
Tinkimaitoa naapureille ja nyrkkipyykkiä saunassa

Tin­ki­mai­toa naa­pu­reil­le ja nyrk­ki­pyyk­kiä sau­nas­sa

28.03.2020 12:00
Ei tullut eläinlääkäriä

Ei tullut eläin­lää­kä­riä

27.03.2020 19:00
Koululaisten vanhemmat kaipaavat ruoka-apua

Kou­lu­lais­ten van­hem­mat kai­paa­vat ruo­ka-apua

27.03.2020 17:00
Sauli Pesosen opiskeluvuosina Raahen kansalaisopiston elokuvakerho ja kirjasto olivat tärkeitä henkireikiä

Sauli Pesosen opis­ke­lu­vuo­si­na Raahen kan­sa­lais­opis­ton elo­ku­va­ker­ho ja kir­jas­to olivat tär­kei­tä hen­ki­rei­kiä

27.03.2020 14:00
Tilaajille
Timo Alilalle valokuvaus on kauneuden välittämistä - kauneutta on lähempänä kuin luuleekaan

Timo Ali­lal­le va­lo­ku­vaus on kau­neu­den vä­lit­tä­mis­tä - kau­neut­ta on lä­hem­pä­nä kuin luu­lee­kaan

27.03.2020 13:00
Kyyhkynen majoittui päiväksi parveketuoliin

Kyyh­ky­nen ma­joit­tui päi­väk­si par­ve­ke­tuo­liin

26.03.2020 21:00
Kyyaika on taas alkanut - katso livelähetystä niin alat ymmärtää käärmeitä

Kyyaika on taas alkanut - katso li­ve­lä­he­tys­tä niin alat ym­mär­tää käär­mei­tä

26.03.2020 19:00
Perjantaina suorana: JP Leppäluodon konsertti livestriiminä Raahen Seudun verkkosivustolla peruuntuneiden keikkojen tilalta

Per­jan­tai­na suo­ra­na: JP Lep­pä­luo­don kon­sert­ti li­vest­rii­mi­nä Raahen Seudun verk­ko­si­vus­tol­la pe­ruun­tu­nei­den keik­ko­jen tilalta

26.03.2020 18:00
Teetkö sinäkin etätöitä? Mekin tehdään! Laita meille kuva, millaista sinun etätöissäsi on!

Teetkö sinäkin etä­töi­tä? Mekin teh­dään! Laita meille kuva, mil­lais­ta sinun etä­töis­sä­si on!

25.03.2020 13:30
Raahesta kotoisin olevan Sakari Piipon valokuvateos palkittiin viime vuoden kauneimpana kirjana

Raa­hes­ta ko­toi­sin olevan Sakari Piipon va­lo­ku­va­teos pal­kit­tiin viime vuoden kau­neim­pa­na kirjana

25.03.2020 12:05
Selkeät ateriat ja säännölliset ruoka-ajat kuuluvat etäpäiviinkin

Selkeät ateriat ja sään­nöl­li­set ruo­ka-ajat kuu­lu­vat etä­päi­viin­kin

24.03.2020 21:00
Tekemistä kotiin: Nyt leivotaan koko perheen voimin

Te­ke­mis­tä kotiin: Nyt lei­vo­taan koko perheen voimin

24.03.2020 20:00
Täysosuma ilman taktiikkaa - Janita elää nyt unelmaansa

Täys­osu­ma ilman tak­tiik­kaa - Janita elää nyt unel­maan­sa

24.03.2020 20:00
Tilaajille
Vuosien takaa: 80 vuotta sitten valmistauduttiin evakkojen sijoittamiseen

Vuosien takaa: 80 vuotta sitten val­mis­tau­dut­tiin evak­ko­jen si­joit­ta­mi­seen

24.03.2020 18:30
Haapajärven tekoaltaalla on avaruutta ja välimatkaa kuntoilla

Haa­pa­jär­ven te­ko­al­taal­la on ava­ruut­ta ja vä­li­mat­kaa kun­toil­la

24.03.2020 15:31
Eläinrakas sairaalan johtaja ylistää Raahea

Eläin­ra­kas sai­raa­lan johtaja ylistää Raahea

23.03.2020 08:00
Tilaajille
Yksinoloon on jo 10 vuodessa oppinut

Yk­sin­oloon on jo 10 vuo­des­sa oppinut

22.03.2020 16:00
Korona-baari oli Raahen nuorten ykköspaikka 60-luvulla

Ko­ro­na-baa­ri oli Raahen nuorten yk­kös­paik­ka 60-lu­vul­la

22.03.2020 14:00
Murresarja Päntiönnään: Kokua kampsus ja painu jalakoihin!

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Kokua kampsus ja painu ja­la­koi­hin!

21.03.2020 15:00
Sari on uuden edessä

Sari on uuden edessä

20.03.2020 20:00
Happi & Saima: Mikä on miehen mitta?

Happi & Saima: Mikä on miehen mitta?

20.03.2020 17:00
Tilaajille
Entiset raahelaiset sopeutuvat poikkeusoloihin eri puolilla Eurooppaa

Entiset raa­he­lai­set so­peu­tu­vat poik­keus­oloi­hin eri puo­lil­la Eu­roop­paa

20.03.2020 16:39
Tilaajille
Lapintiainen on kuin ruskean baskerin lainannut hömötiainen

La­pin­tiai­nen on kuin ruskean bas­ke­rin lai­nan­nut hö­mö­tiai­nen

20.03.2020 11:00
Vaikka kirjaston ovet ovat kiinni, niiden takana tehdään töitä – Myyräkin on nyt entistä ehompi

Vaikka kir­jas­ton ovet ovat kiinni, niiden takana tehdään töitä – Myy­rä­kin on nyt entistä ehompi

20.03.2020 10:00
Marianne Raahen Honganpalosta värkkäsi vahingossa somehitin - kalsari-iskä on käännetty jo ruotsiksi ja espanjaksi

Ma­rian­ne Raahen Hon­gan­pa­los­ta värk­kä­si va­hin­gos­sa so­me­hi­tin - kal­sa­ri-is­kä on kään­net­ty jo ruot­sik­si ja es­pan­jak­si

19.03.2020 19:00
Sakari ja Voitto ovat Jawamiehiä: Näin saadaan nuoruus takaisin osa osalta

Sakari ja Voitto ovat Ja­wa­mie­hiä: Näin saadaan nuoruus ta­kai­sin osa osalta

17.03.2020 21:00
Tilaajille
Suomalainen klassikkokirjailija on tarjonnut Minna Maijalalle työtä pariksikymmeneksi vuodeksi ja tuonut muun muassa Tieto-Finlandia-ehdokkuuden

Suo­ma­lai­nen klas­sik­ko­kir­jai­li­ja on tar­jon­nut Minna Mai­ja­lal­le työtä pa­rik­si­kym­me­nek­si vuo­dek­si ja tuonut muun muassa Tie­to-Fin­lan­dia-eh­dok­kuu­den

17.03.2020 20:00
Tilaajille