Elämänmeno

Vuosien takaa: 30 vuotta sitten Raahen vanhin kaksikerroksinen talo peruskorjattiin kulttuuritiloiksi
Tilaajille

Vuosien takaa: 30 vuotta sitten Raahen vanhin kak­si­ker­rok­si­nen talo pe­rus­kor­jat­tiin kult­tuu­ri­ti­loik­si

19:00 0
Pikkulahden ja Pitkäkarin alueen rakentuminen jakaa mielipiteitä – niukka enemmistö nettigallupin vastaajista ei harmittele alueen rakentumista

Pik­ku­lah­den ja Pit­kä­ka­rin alueen ra­ken­tu­mi­nen jakaa mie­li­pi­tei­tä – niukka enem­mis­tö net­ti­gal­lu­pin vas­taa­jis­ta ei har­mit­te­le alueen ra­ken­tu­mis­ta

26.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Tuula Länkisen elämästä ei käänteitä puutu – Nyt häneltä on ilmestynyt esikoisromaani

Tuula Län­ki­sen elä­mäs­tä ei kään­tei­tä puutu – Nyt häneltä on il­mes­ty­nyt esi­kois­ro­maa­ni

25.10.2020 20:00 0
Tilaajille
Raahen Seutu tarkkaili:  Yllättävä näkymä marketissa

Raahen Seutu tark­kai­li: Yl­lät­tä­vä näkymä mar­ke­tis­sa

25.10.2020 12:00 2
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Istutappa köntsä kuhunepyttyyn

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Is­tu­tap­pa köntsä ku­hu­ne­pyt­tyyn

24.10.2020 15:00 0
Tilaajille
Ajatus Pahajoen voimalasta syntyi kauppamatkalla: Sensuroimaton versio siitä mitä Ari Airio kertoo Pahajoesta kertovasta uudesta kirjastaan Ylösnousemus

Ajatus Pa­ha­joen voi­ma­las­ta syntyi kaup­pa­mat­kal­la: Sen­su­roi­ma­ton versio siitä mitä Ari Airio kertoo Pa­ha­joes­ta ker­to­vas­ta uudesta kir­jas­taan Ylös­nou­se­mus

24.10.2020 14:00 0
Tilaajille
Uudista vanhat huonekalusi: Verhoilulla uutta ilmettä vanhan päälle

Uudista vanhat huo­ne­ka­lu­si: Ver­hoi­lul­la uutta ilmettä vanhan päälle

24.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Happi & Saima -podcast: Vikalista miehelle –Pikku vikoja, heleppo korijata

Happi & Saima -pod­cast: Vi­ka­lis­ta mie­hel­le –Pikku vikoja, heleppo ko­ri­ja­ta

24.10.2020 11:19 0
Tilaajille
Pyhäjokinen Eila Oja lukee dekkareita aina kun ehtii: "En menetä yöuniani"

Py­hä­jo­ki­nen Eila Oja lukee dek­ka­rei­ta aina kun ehtii: "En menetä yöu­nia­ni"

23.10.2020 20:00 0
Tilaajille
Birgit Vainio on jo kahdesti saanut kiven päähänsä Malmitiellä pyöräillessään

Birgit Vainio on jo kah­des­ti saanut kiven pää­hän­sä Mal­mi­tiel­lä pyö­räil­les­sään

23.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Ensilumi tuli päivän etuajassa

En­si­lu­mi tuli päivän etu­ajas­sa

23.10.2020 18:00 0
Tilaajille
Kesäaika vai talviaika, kumpi onkaan oikea aika?

Ke­sä­ai­ka vai tal­viai­ka, kumpi onkaan oikea aika?

23.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Teemu riensi avuksi – erityiskasvattaja auttaa korona-aikana syntyneissä tuentarpeissa

Teemu riensi avuksi – eri­tyis­kas­vat­ta­ja auttaa ko­ro­na-ai­ka­na syn­ty­neis­sä tuen­tar­peis­sa

23.10.2020 09:00 0
Tilaajille
Nauruvaroitus! Antti Perälä imitoi herkullisesti niin Jussi Halla-ahoa kuin Andy MacCoyta – Kuuntele podcast

Nau­ru­va­roi­tus! Antti Perälä imitoi her­kul­li­ses­ti niin Jussi Hal­la-ahoa kuin Andy Mac­Coy­ta – Kuun­te­le podcast

22.10.2020 18:50 0
Tilaajille
Onpas nyt hauskoja ja vähän juonikkaitakin tehtäviä museossa

Onpas nyt haus­ko­ja ja vähän juo­nik­kai­ta­kin teh­tä­viä mu­seos­sa

22.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Siikajoen kasvatti Iiris Kuusinen menetti nuorena vanhempansa – "Pohjalaisella sisulla on selvitty"

Sii­ka­joen kas­vat­ti Iiris Kuu­si­nen menetti nuorena van­hem­pan­sa – "Poh­ja­lai­sel­la sisulla on sel­vit­ty"

20.10.2020 20:00 0
Tilaajille
Vuosien takaa: Sonkajärven sissi juoksutti vartijoita ja poliisia lokakuussa 2010

Vuosien takaa: Son­ka­jär­ven sissi juok­sut­ti var­ti­joi­ta ja po­lii­sia lo­ka­kuus­sa 2010

20.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Reilun viikon päästä kalalle Lapaluotoon – Kalamarkkinat järjestetään rajoitukset huomioiden

Reilun viikon päästä kalalle La­pa­luo­toon – Ka­la­mark­ki­nat jär­jes­te­tään ra­joi­tuk­set huo­mioi­den

20.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Ulla Alakangas on kulkenut aina unelmiaan kohti, vaikka se on tarkoittanut pätkätöitä ja epävarmuutta: "Minulla on ollut pakottava tarve nähdä ja kokea juttuja."

Ulla Ala­kan­gas on kul­ke­nut aina unel­miaan kohti, vaikka se on tar­koit­ta­nut pät­kä­töi­tä ja epä­var­muut­ta: "Mi­nul­la on ollut pa­kot­ta­va tarve nähdä ja kokea jut­tu­ja."

18.10.2020 20:00 0
Tilaajille
Tällä viikolla Tomi Tuikkala kävi mutkan Helsingissä – Kannatti käydä, sillä Jussi-gaalassa palkittiin elokuva, jota hän on ollut tekemässä

Tällä vii­kol­la Tomi Tuik­ka­la kävi mutkan Hel­sin­gis­sä – Kan­nat­ti käydä, sillä Jus­si-gaa­las­sa pal­kit­tiin elo­ku­va, jota hän on ollut te­ke­mäs­sä

18.10.2020 18:00 0
Tilaajille
Valot ja heijastin heilumaan

Valot ja hei­jas­tin hei­lu­maan

17.10.2020 18:00 0
Murresarja Päntiönnään: Saisko olla tuikutinta vai toppamaatia?

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Saisko olla tui­ku­tin­ta vai top­pa­maa­tia?

17.10.2020 15:00 0
Tilaajille
Koti kuuluu kaikille – Asunnottomuus ei ole vain isojen kaupunkien ongelma

Koti kuuluu kai­kil­le – Asun­not­to­muus ei ole vain isojen kau­pun­kien ongelma

17.10.2020 13:30 0
Tilaajille
Raahen Teatterilla neljä ensi-iltaa ensi vuonna – Aikansa kohunäytelmä Neiti Julie ja Skiftesvikin Klassikko

Raahen Teat­te­ril­la neljä en­si-il­taa ensi vuonna – Aikansa ko­hu­näy­tel­mä Neiti Julie ja Skif­tes­vi­kin Klas­sik­ko

17.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Unet ja meri inspiroivat Mauno Konkkaa

Tullaan tu­tuik­si: Unet ja meri ins­pi­roi­vat Mauno Konkkaa

16.10.2020 20:00 0
Tilaajille
Tässä vasta vaikea risteys olikin! Olisitko sinä osannut ajaa tämän läpi? – Nuukan miehen versio monitasoristeyksestä koitui monen kohtaloksi Lappasissa

Tässä vasta vaikea risteys olikin! Oli­sit­ko sinä osannut ajaa tämän läpi? – Nuukan miehen versio mo­ni­ta­so­ris­teyk­ses­tä koitui monen koh­ta­lok­si Lap­pa­sis­sa

16.10.2020 18:00 1
Tilaajille
Rautaruukkia odotettiin 60 vuotta sitten – Tiedätkö mitä tehtaan alle jääneestä maasta maksettiin?

Rau­ta­ruuk­kia odo­tet­tiin 60 vuotta sitten – Tie­dät­kö mitä tehtaan alle jää­nees­tä maasta mak­set­tiin?

16.10.2020 14:00 0
Tilaajille
Raahen Seutu kysyy: Harmittaako sinua Pikkulahden ja Pitkäkarin alueen eli Kaupunginlahdenrannan rakentaminen asuinkäyttöön?

Raahen Seutu kysyy: Har­mit­taa­ko sinua Pik­ku­lah­den ja Pit­kä­ka­rin alueen eli Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan ra­ken­ta­mi­nen asuin­käyt­töön?

16.10.2020 12:00 5
Mitalisadetta koiraharrastajille – Harrastus periytynyt äideiltä tyttärille

Mi­ta­li­sa­det­ta koi­ra­har­ras­ta­jil­le – Har­ras­tus pe­riy­ty­nyt äi­deil­tä tyt­tä­ril­le

16.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Metsästäjille oma koronaohjeistus: Peijaisia ei suositella

Met­säs­tä­jil­le oma ko­ro­naoh­jeis­tus: Pei­jai­sia ei suo­si­tel­la

16.10.2020 09:00 0
Tilaajille