Elämänmeno

Raahen urheilukenttien kesävuorot haettavana nyt

Raahen ur­hei­lu­kent­tien ke­sä­vuo­rot haet­ta­va­na nyt

20:00
Kirjakauppa lähti Raahesta – mitä sen tilalle?

Kir­ja­kaup­pa lähti Raa­hes­ta – mitä sen ti­lal­le?

15:48
Bongaa paikallinen kuva keksipaketista

Bongaa pai­kal­li­nen kuva kek­si­pa­ke­tis­ta

12:00
Kuppi kuumaa täyttää vatsan

Kuppi kuumaa täyttää vatsan

11:59
Hely Kokko muistelee isänsä sotavuosia

Hely Kokko muis­te­lee isänsä so­ta­vuo­sia

09:00
Vuosien takaa -palsta palaa menneisiin vuosikymmeniin

Vuosien takaa -palsta palaa men­nei­siin vuo­si­kym­me­niin

25.02.2020 20:00
Lybeckerin sisustusalan opiskelijat suunnittelivat moderneja istuimia sisä- tai ulkokäyttöön

Ly­bec­ke­rin si­sus­tus­alan opis­ke­li­jat suun­nit­te­li­vat mo­der­ne­ja is­tui­mia sisä- tai ul­ko­käyt­töön

25.02.2020 18:00
Pattijoen Lions Club 40 vuotta: Vielä ärjyy Pattijoen leijona

Pat­ti­joen Lions Club 40 vuotta: Vielä ärjyy Pat­ti­joen leijona

25.02.2020 15:00
Leppäluoto tinkihommissa huutokauppakeisarin kanssa - "Kyllä tuli pappaa ikävä"

Lep­pä­luo­to tin­ki­hom­mis­sa huu­to­kaup­pa­kei­sa­rin kanssa - "Kyllä tuli pappaa ikävä"

25.02.2020 14:52
Pikkulahti oli ennen vanhaan Raahen kaupunkielämän keskus – katso hurmaavat vanhat kuvat

Pik­ku­lah­ti oli ennen vanhaan Raahen kau­pun­ki­elä­män keskus – katso hur­maa­vat vanhat kuvat

24.02.2020 16:00
Varsinainen löytö: Luontoäiti väsäsi kasapäin jäisiä lumipalloja rantaan

Var­si­nai­nen löytö: Luon­to­äi­ti väsäsi ka­sa­päin jäisiä lu­mi­pal­lo­ja rantaan

24.02.2020 13:07
Lentopalloilija Raahesta pääsi pelaamaan maaottelun kotikaupungissa ja sai ajella työsuhde-Ladalla

Len­to­pal­loi­li­ja Raa­hes­ta pääsi pe­laa­maan maa­ot­te­lun ko­ti­kau­pun­gis­sa ja sai ajella työ­suh­de-La­dal­la

23.02.2020 21:00
Tilaajille
Yllättäen kauppiaiksi

Yl­lät­täen kaup­piaik­si

23.02.2020 15:00
Murresarja: Se tölökkänä ei tiijä mikä on jantantaara

Mur­re­sar­ja: Se tö­lök­kä­nä ei tiijä mikä on jan­tan­taa­ra

22.02.2020 15:00
Ulkomaankirjeenvaihtaja Rauli Virtasesta tuli elävä maailman muisti: Näitä asioita emme saa unohtaa

Ul­ko­maan­kir­jeen­vaih­ta­ja Rauli Vir­ta­ses­ta tuli elävä maail­man muisti: Näitä asioita emme saa unohtaa

22.02.2020 10:00
Onni potkaisi it-alan miestä deittipalvelussa, ja rakkaus kiikutti hänet Raaheen

Onni pot­kai­si it-alan miestä deit­ti­pal­ve­lus­sa, ja rakkaus kii­kut­ti hänet Raaheen

21.02.2020 16:00
Raahessa on vielä tehtävää muovin keräämiseksi

Raa­hes­sa on vielä teh­tä­vää muovin ke­rää­mi­sek­si

21.02.2020 15:20
Koko perheen talvitapahtuma

Koko perheen tal­vi­ta­pah­tu­ma

21.02.2020 13:02
Raahe Gospel 32. kerran: Koska Jeesus on Herra ja musa on parasta!

Raahe Gospel 32. kerran: Koska Jeesus on Herra ja musa on pa­ras­ta!

20.02.2020 21:00
Lapaluodon Kalahalli on nyt myös lounasravintola: Vilkas vastaanotto yllätti yrittäjät

La­pa­luo­don Ka­la­hal­li on nyt myös lou­nas­ra­vin­to­la: Vilkas vas­taan­ot­to yllätti yrit­tä­jät

20.02.2020 19:00
Raahe tutuksi seikkailulla tv-sarjan henkeen

Raahe tutuksi seik­kai­lul­la tv-sar­jan henkeen

20.02.2020 07:50
Opintoraha riittää harvoin elämiseen mutta opintolainan otolla voi velkaantua kovasti

Opin­to­ra­ha riittää harvoin elä­mi­seen mutta opin­to­lai­nan otolla voi vel­kaan­tua kovasti

19.02.2020 12:00
Elina Kattilakoski kuulee mielellään seutukunnan koulutustarpeista

Elina Kat­ti­la­kos­ki kuulee mie­lel­lään seu­tu­kun­nan kou­lu­tus­tar­peis­ta

19.02.2020 10:00
Puolitoista vuotta opiskeltuaan Iida Tornberg vaihtoi koulua: Nyt hänellä on pian taskussaan kolmoistutkinto

Puo­li­tois­ta vuotta opis­kel­tuaan Iida Torn­berg vaihtoi koulua: Nyt hänellä on pian tas­kus­saan kol­mois­tut­kin­to

19.02.2020 09:00
Kimi Laurila tallensi videolle ja valokuviin, kuinka televisiosarja syntyy

Kimi Laurila tal­len­si vi­deol­le ja va­lo­ku­viin, kuinka te­le­vi­sio­sar­ja syntyy

18.02.2020 21:00
Vuosien takaa: Kellot olisi siirrettävä kesäaikaan, sillä keinotekoinen valo on epäterveellistä

Vuosien takaa: Kellot olisi siir­ret­tä­vä ke­säai­kaan, sillä kei­no­te­koi­nen valo on epä­ter­veel­lis­tä

18.02.2020 15:45
Älyaika vaatii rajojen asettamista

Älyaika vaatii rajojen aset­ta­mis­ta

18.02.2020 15:37
2–5 tuntia päivässä kännykkä kädessä

2–5 tuntia päi­väs­sä kän­nyk­kä kädessä

18.02.2020 15:35
Toisen asteen yhteishaku alkoi tiistaina

Toisen asteen yh­teis­ha­ku alkoi tiis­tai­na

18.02.2020 15:30
Vastaa kyselyyn: Montako tuntia päivässä kuluu luurin selailuun?

Vastaa ky­se­lyyn: Montako tuntia päi­väs­sä kuluu luurin se­lai­luun?

17.02.2020 12:38