Elämänmeno

Qstock julkaisi viimeiset esiintyjät, festivaalin ohjelma on nyt valmis – festari aloittaa yhteistyön Oulu2026-hankkeen kanssa

Qstock jul­kai­si vii­mei­set esiin­ty­jät, fes­ti­vaa­lin ohjelma on nyt valmis – festari aloit­taa yh­teis­työn Oulu2026-hank­keen kanssa

25.05.2022 10:11
Vuosien takaa: Vihannin kaivoksen taru loppui 30 vuotta sitten

Vuosien takaa: Vi­han­nin kai­vok­sen taru loppui 30 vuotta sitten

24.05.2022 18:00
Tilaajille
Sepän kynä käänsi klassikkobiisin suomeksi – video kuvattiin Nizzan upeissa maisemissa

Sepän kynä käänsi klas­sik­ko­bii­sin suo­mek­si – video ku­vat­tiin Nizzan upeissa mai­se­mis­sa

24.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Keijo Haka-Risku valloitti Grönlannin – katso aavemainen video hylätyltä tutka-asemalta

Keijo Ha­ka-Ris­ku val­loit­ti Grön­lan­nin – katso aa­ve­mai­nen video hy­lä­tyl­tä tut­ka-ase­mal­ta

24.05.2022 15:00
Tilaajille
Kaupantäti siirtyy kassan toiselle puolelle – Ruukin Salen tuttu kasvo aloittaa eläkepäivät

Kau­pan­tä­ti siirtyy kassan toi­sel­le puo­lel­le – Ruukin Salen tuttu kasvo aloit­taa elä­ke­päi­vät

23.05.2022 16:20
Tilaajille
Vuoden vihantilainen tekee yhden miehen talkoita

Vuoden vi­han­ti­lai­nen tekee yhden miehen tal­koi­ta

22.05.2022 14:00
Tilaajille
Rakastetuille kesävieraille uusia asuntoja – Siikajoella koti 250 kevätmuuttajalle

Ra­kas­te­tuil­le ke­sä­vie­rail­le uusia asun­to­ja – Sii­ka­joel­la koti 250 ke­vät­muut­ta­jal­le

22.05.2022 13:15
Tilaajille
Arjen tasapaino tuo onnen uudelle liikuntapalvelupäällikölle

Arjen ta­sa­pai­no tuo onnen uudelle lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­köl­le

21.05.2022 11:00 3
Tilaajille
Kahden koronakesän jälkeen on Pekanpäivillä mahtava kattaus: Kallaaseista kukkaketoon ja rokista Rautaruukkiin

Kahden ko­ro­na­ke­sän jälkeen on Pe­kan­päi­vil­lä mahtava kat­taus: Kal­laa­seis­ta kuk­ka­ke­toon ja rokista Rau­ta­ruuk­kiin

21.05.2022 09:00
Tilaajille
RS kysyy: Oletko ottanut punkkirokotetta?

RS kysyy: Oletko ottanut punk­ki­ro­ko­tet­ta?

20.05.2022 13:54
YIT yllättää uudella luontolivellä: Nyt pääsee seuraamaan mehiläisiä

YIT yl­lät­tää uudella luon­to­li­vel­lä: Nyt pääsee seu­raa­maan me­hi­läi­siä

20.05.2022 13:15 1
Tilaajille
Mitä ovat nämä ihanuudet: Keltaiset auringot Raahen rannoilla

Mitä ovat nämä iha­nuu­det: Kel­tai­set au­rin­got Raahen ran­noil­la

20.05.2022 13:13
Tilaajille
Rantajatsien ohjelma julki: "Nyt tarvitaan musiikin voimaa ja lohtua"

Ran­ta­jat­sien ohjelma julki: "Nyt tar­vi­taan mu­sii­kin voimaa ja lohtua"

19.05.2022 20:00
Tilaajille
Raaheen voitto Kemin valtakunnallisesta sarjakuvakilpailusta

Raaheen voitto Kemin val­ta­kun­nal­li­ses­ta sar­ja­ku­va­kil­pai­lus­ta

19.05.2022 17:30
Tilaajille
Haka-Risku testasi pumppuhaulikkoa pakkasessa – vaeltajat ovat Grönlannissa vielä reilun viikon

Ha­ka-Ris­ku testasi pump­pu­hau­lik­koa pak­ka­ses­sa – vael­ta­jat ovat Grön­lan­nis­sa vielä reilun viikon

18.05.2022 13:00
Tilaajille
Kaivoi itse hautansa: Piehingin erämaan profeetta Aukusti halusi auttaa loppuun asti

Kaivoi itse hau­tan­sa: Pie­hin­gin erämaan pro­feet­ta Aukusti halusi auttaa loppuun asti

18.05.2022 09:00
Tilaajille
Pyhäjokinen pianonvirittäjä tutustui Suomeen muuttaneeseen muusikkoon ja päätyi laulamaan taustoja Andy McCoyn soololevylle

Py­hä­jo­ki­nen pia­non­vi­rit­tä­jä tu­tus­tui Suomeen muut­ta­nee­seen muu­sik­koon ja päätyi lau­la­maan taus­to­ja Andy McCoyn soo­lo­le­vyl­le

17.05.2022 20:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Kasitie on saanut väistyä muiden kohteiden tieltä

Vuosien takaa: Kasitie on saanut väistyä muiden koh­tei­den tieltä

17.05.2022 18:00
Tilaajille
Riikka Konosen puvustus nähtiin Kuopion kaupunginteatterissa: "Mieletöntä, mahtavaa"

Riikka Konosen pu­vus­tus nähtiin Kuopion kau­pun­gin­teat­te­ris­sa: "Mie­le­tön­tä, mah­ta­vaa"

17.05.2022 17:00
Tilaajille
Mare Jatkola ohjaa uuden teknotrillerin

Mare Jatkola ohjaa uuden tek­no­tril­le­rin

16.05.2022 11:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Tenhoavasti yhdestä käänteentekevästä vuosikymmenestä

Kir­ja-ar­vio: Ten­hoa­vas­ti yhdestä kään­teen­te­ke­väs­tä vuo­si­kym­me­nes­tä

15.05.2022 11:00
Tilaajille
Maanantaina Pyhäjoella soi maailmanluokan jatsi

Maa­nan­tai­na Py­hä­joel­la soi maail­man­luo­kan jatsi

14.05.2022 19:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Varsin vain hölömyttiin, ei asiastatehen

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Varsin vain hö­lö­myt­tiin, ei asias­ta­te­hen

14.05.2022 16:00
Tilaajille
Saana Kastelli kilpailee seuraavaksi Kultaisesta Harmonikasta

Saana Kas­tel­li kil­pai­lee seu­raa­vak­si Kul­tai­ses­ta Har­mo­ni­kas­ta

13.05.2022 20:30 3
Tilaajille
Raahen Teatterin lavalle – "Vähän jännittää"

Raahen Teat­te­rin lavalle – "Vähän jän­nit­tää"

13.05.2022 19:00
Tilaajille
Raahen sanavalmiin ja kantaaottavan kirjastonhoitajan syntymästä 120 vuotta

Raahen sa­na­val­miin ja kan­taa­ot­ta­van kir­jas­ton­hoi­ta­jan syn­ty­mäs­tä 120 vuotta

13.05.2022 17:00
Tilaajille
Honganpalon koululla todettiin, että Raahe on täynnä harrastusmahdollisuuksia

Hon­gan­pa­lon kou­lul­la to­det­tiin, että Raahe on täynnä har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia

13.05.2022 16:01
Tilaajille
RS kysyy: Oletko viime aikoina lisännyt käteisen määrää?

RS kysyy: Oletko viime aikoina li­sän­nyt kä­tei­sen määrää?

13.05.2022 12:00 2
Alppiruusut houkuttelevat Kasitieltä Raaheen: Mestauskalliolle rakentuu näyttävä metsäpuisto

Alp­pi­ruu­sut hou­kut­te­le­vat Ka­si­tiel­tä Raa­heen: Mes­taus­kal­liol­le ra­ken­tuu näyt­tä­vä met­sä­puis­to

13.05.2022 09:00 12
Tilaajille
Turvatietoisuus auttaa välttämään tapaturmia mökillä – katso muistilista turvalliseen mökkeilyyn

Tur­va­tie­toi­suus auttaa vält­tä­mään ta­pa­tur­mia mökillä – katso muis­ti­lis­ta tur­val­li­seen mök­kei­lyyn

14.05.2022 11:18
Tilaajille