Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Elämänmeno

5. jouluikkuna: Ennen vanhaan apteekista löytyi oivallisia joululahjoja

5. jou­luik­ku­na: Ennen vanhaan ap­tee­kis­ta löytyi oi­val­li­sia jou­lu­lah­jo­ja

06:30
4. jouluikkuna: Tiiätkö mitä on ilimineeraus?

4. jou­luik­ku­na: Tiiätkö mitä on ili­mi­nee­raus?

04.12.2023 06:30 1
Tilaajille
3. jouluikkuna: Tiesitkö, että Hansaa kutsuttiin Kivi-Sovioksi?

3. jou­luik­ku­na: Tie­sit­kö, että Hansaa kut­sut­tiin Ki­vi-So­viok­si?

03.12.2023 06:30
2. jouluikkuna: Tässä talossa vaalitaan kädentaitoja

2. jou­luik­ku­na: Tässä talossa vaa­li­taan kä­den­tai­to­ja

02.12.2023 06:30
Toinenkin Sovelius kummittelee – Kuuntele uusin Oddcast

Toi­nen­kin So­ve­lius kum­mit­te­lee – Kuun­te­le uusin Oddcast

01.12.2023 20:00
Tilaajille
Koko ajan kohti pimeämpää: Nautitko porvarillisesta vai merenkulkijan hämärästä?

Koko ajan kohti pi­meäm­pää: Nau­tit­ko por­va­ril­li­ses­ta vai me­ren­kul­ki­jan hä­mä­räs­tä?

01.12.2023 14:00
Tilaajille
1. jouluikkuna: Pitzéninmäki kutsui kelkkailijoita

1. jou­luik­ku­na: Pitzé­nin­mä­ki kutsui kelk­kai­li­joi­ta

01.12.2023 06:30 1
Tullaan tutuiksi: Helena Kohtalo-Törmänen löytää uusia karavaanariystäviä jopa Thaimaasta

Tullaan tu­tuik­si: Helena Koh­ta­lo-Tör­mä­nen löytää uusia ka­ra­vaa­na­ri­ys­tä­viä jopa Thai­maas­ta

28.11.2023 20:00
Vuosien takaa: Musta Pekka oli Raahen ensimmäinen yökerho

Vuosien takaa: Musta Pekka oli Raahen en­sim­mäi­nen yökerho

28.11.2023 19:00
Tilaajille
Burt Bacharachin hitit soivat huomenna Raahessa – Kahden ison orkesterin yhteiskonsertti

Burt Bac­ha­rac­hin hitit soivat huo­men­na Raa­hes­sa – Kahden ison or­kes­te­rin yh­teis­kon­sert­ti

28.11.2023 18:02
Tilaajille
Korona nukutti Loivat Laulut – Nyt soivat uudet ryhmät

Korona nukutti Loivat Laulut – Nyt soivat uudet ryhmät

28.11.2023 17:00
Tilaajille
Lukunurkkaus on tuonut kirjastoon uusia käyttäjiä – kirjastokortin aktivoiden käyttöön monipuoliset palvelut myös kotiin

Lu­ku­nurk­kaus on tuonut kir­jas­toon uusia käyt­tä­jiä – kir­jas­to­kor­tin ak­ti­voi­den käyt­töön mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut myös kotiin

28.11.2023 17:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Raahen osasto 50 vuotta: Syöpä ei ole enää suuri salaisuus

Poh­jois-Suo­men Syö­pä­yh­dis­tyk­sen Raahen osasto 50 vuotta: Syöpä ei ole enää suuri sa­lai­suus

28.11.2023 14:00
Tilaajille
Haastekeräys musiikkiopiston historiikkiin

Haas­te­ke­räys mu­siik­ki­opis­ton his­to­riik­kiin

28.11.2023 13:57
Tilaajille
Kuka kolisuttaa ruumisvaunuja? Kuuntele uusin Oddcast

Kuka ko­li­sut­taa ruu­mis­vau­nu­ja? Kuun­te­le uusin Oddcast

24.11.2023 20:00
Tilaajille
Raahen kirkko soi jälleen Bachia – 19 konsertin sarjan kolmas osa päättää kirkkovuoden

Raahen kirkko soi jälleen Bachia – 19 kon­ser­tin sarjan kolmas osa päättää kirk­ko­vuo­den

24.11.2023 19:00
Tilaajille
Kuukausi jouluun – Jääkö valkoinen joulu haaveeksi?

Kuu­kau­si jouluun – Jääkö val­koi­nen joulu haa­veek­si?

24.11.2023 14:00
Tilaajille
RS kysyy: Teetkö verkko-ostoksia?

RS kysyy: Teetkö verk­ko-os­tok­sia?

24.11.2023 13:32 1
Toni Kellola palaa juurilleen Kreivintorille myymäläpäällikkönä –"Tuntuu, että kotiin tulee takaisin"

Toni Kellola palaa juu­ril­leen Krei­vin­to­ril­le myy­mä­lä­pääl­lik­kö­nä –"­Tun­tuu, että kotiin tulee ta­kai­sin"

24.11.2023 09:00 5
Tilaajille
Tiiviimpää viranomaistyötä suurpetoasioihin

Tii­viim­pää vi­ran­omais­työ­tä suur­pe­to­asioi­hin

23.11.2023 18:00
Tilaajille
Anja Sarajärvi jatkaa Raahen Eläkeläiset ry:n johdossa

Anja Sa­ra­jär­vi jatkaa Raahen Elä­ke­läi­set ry:n joh­dos­sa

23.11.2023 15:30
Tilaajille
Naistenmessut tulevat taas

Nais­ten­mes­sut tulevat taas

22.11.2023 19:00
Alli Paasikiven säätiöltä apuraha elokuvakulttuurin elvyttämiseen Raahessa

Alli Paa­si­ki­ven sää­tiöl­tä apuraha elo­ku­va­kult­tuu­rin el­vyt­tä­mi­seen Raa­hes­sa

22.11.2023 17:00
Tilaajille
Rovasti Aaro Leipälän pitkäaikainen haave vihdoin toteutuu

Rovasti Aaro Lei­pä­län pit­kä­ai­kai­nen haave vihdoin to­teu­tuu

22.11.2023 14:00
Raahen uusi varhaiskasvatuspäällikkö pyöräili toissa kesänä Pariisiin

Raahen uusi var­hais­kas­va­tus­pääl­lik­kö pyö­räi­li toissa kesänä Pa­rii­siin

22.11.2023 12:00 5
Vuosien takaa: Tornitalon remontista kohta 30 vuotta

Vuosien takaa: Tor­ni­ta­lon re­mon­tis­ta kohta 30 vuotta

21.11.2023 19:00
Tilaajille
Muhoksen kirkon tekstiilit syntyvät Lasikankaalla – Kaikki valmistuu kirkon 390-vuotisjuhliin

Mu­hok­sen kirkon teks­tii­lit syn­ty­vät La­si­kan­kaal­la – Kaikki val­mis­tuu kirkon 390-vuo­tis­juh­liin

21.11.2023 16:00 1
Tilaajille
Revonlahdella viihtyvät kaikenikäiset – kyläläiset arvostavat luontoa, turvallisuutta ja tuttuja ihmisiä

Re­von­lah­del­la viih­ty­vät kai­ken­ikäi­set – ­ky­lä­läi­set ar­vos­ta­vat luon­toa, tur­val­li­suut­ta ja tuttuja ihmisiä

20.11.2023 12:44
Tilaajille
Raahen joulunavaus oli taas yleisöimuri – Härkätori täyttyi ihmisistä

Raahen jou­lun­avaus oli taas ylei­sö­imu­ri – Här­kä­to­ri täyttyi ih­mi­sis­tä

18.11.2023 17:01 2
Tilaajille
Mikä siellä Soveliuksen pöpöpykningissä kuuhkaa? Kuuntele uusin Oddcast-jakso

Mikä siellä So­ve­liuk­sen pö­pö­pyk­nin­gis­sä kuuh­kaa? Kuun­te­le uusin Odd­cast-jak­so

17.11.2023 20:00 1
Tilaajille