Elämänmeno

Tiernapojissa tiivistyy jotakin olennaista joulun tunnelmasta: Katso video Raahen Keskuskoulun 6B-luokan tiernapoikaryhmän laulusta

Tier­na­po­jis­sa tii­vis­tyy jotakin olen­nais­ta joulun tun­nel­mas­ta: Katso video Raahen Kes­kus­kou­lun 6B-luo­kan tier­na­poi­ka­ryh­män lau­lus­ta

08:00
Jouluikkuna 13: Anna Mustonen hallitsi kirjastoa rautaisella otteella

Jou­lu­ik­ku­na 13: Anna Mus­to­nen hal­lit­si kir­jas­toa rau­tai­sel­la ot­teel­la

06:00
Pienin pöllömme on talvisin rohkeampi: Keijo Ahistus sai söpön valokuvamallin pihamäntyynsä

Pienin pöl­löm­me on tal­vi­sin roh­keam­pi: Keijo Ahistus sai söpön va­lo­ku­va­mal­lin pi­ha­män­tyyn­sä

12.12.2019 16:23
Jere Lilja iski silmänsä joululauluihin – Mukana myös viisi suomalaista artistia tai bändiä (ikään kuin)

Jere Lilja iski sil­män­sä jou­lu­lau­lui­hin – Mukana myös viisi suo­ma­lais­ta ar­tis­tia tai bändiä (ikään kuin)

12.12.2019 15:00
Jouluikkuna 12: Himangan talon entisestä isännästä tuli melkein Madagaskarin keisari

Jou­lu­ik­ku­na 12: Hi­man­gan talon en­ti­ses­tä isän­näs­tä tuli melkein Ma­da­gas­ka­rin keisari

12.12.2019 06:00
Muutamia vuosia sitten Eija Huusarin kymmeniä vuosia sitten kirjoittama sketsi löysi tiensä Youtubeen – Nyt se on saanut jo pari miljoonaa katselukertaa

Muu­ta­mia vuosia sitten Eija Huu­sa­rin kym­me­niä vuosia sitten kir­joit­ta­ma sketsi löysi tiensä You­tu­been – Nyt se on saanut jo pari mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa

11.12.2019 14:00
Tilaajille
Joulukortit ehtivät vielä ensi viikollakin: Tänään vielä halvimmalla ikimerkillä

Jou­lu­kor­tit ehtivät vielä ensi vii­kol­la­kin: Tänään vielä hal­vim­mal­la iki­mer­kil­lä

11.12.2019 13:52
Jouluikkuna 11: Läksyn nurkka kutsuu keskiviikkona

Jou­lu­ik­ku­na 11: Läksyn nurkka kutsuu kes­ki­viik­ko­na

11.12.2019 06:00
Vuosien takaa: Muistatko Pattijoen vanhan pienkonekentän ja Vihannin laskettelurinteen?

Vuosien takaa: Muis­tat­ko Pat­ti­joen vanhan pien­ko­ne­ken­tän ja Vi­han­nin las­ket­te­lu­rin­teen?

10.12.2019 20:00
Sata vuotta sitten: Palovartijalle paikka

Sata vuotta sitten: Pa­lo­var­ti­jal­le paikka

10.12.2019 07:30
Jouluikkuna 10: Tiistaina kutsuu vanha Seutu

Jou­lu­ik­ku­na 10: Tiis­tai­na kutsuu vanha Seutu

10.12.2019 06:00
JP:n Sielulintu lehahtaa Raahen kirkkoon

JP:n Sie­lu­lin­tu le­hah­taa Raahen kirk­koon

09.12.2019 18:27
Rumpaus käynnisti Annanpäivät – ohjelmaa riittää iltaan asti

Rumpaus käyn­nis­ti An­nan­päi­vät – oh­jel­maa riittää iltaan asti

09.12.2019 12:25
Suomi ei ole terveydenhuollossa kirkkaasti ykkönen

Suomi ei ole ter­vey­den­huol­los­sa kirk­kaas­ti ykkönen

09.12.2019 10:00
Tilaajille
Erja Lyytinen tuo Raaheen juurevaa joulutunnelmaa

Erja Lyy­ti­nen tuo Raaheen juu­re­vaa jou­lu­tun­nel­maa

09.12.2019 09:41
Jouluikkuna 9: Hei rumpaaja, vilkaise Patalan ikkunaa!

Jou­lu­ik­ku­na 9: Hei rum­paa­ja, vil­kai­se Patalan ik­ku­naa!

09.12.2019 06:00
60 vuotta sitten: Hallitus otti rautaisen askelen kohti valtionyhtiötä

60 vuotta sitten: Hal­li­tus otti rau­tai­sen askelen kohti val­tion­yh­tiö­tä

08.12.2019 12:00
Jouluikkuna 8: Langin kauppahuoneessa toimivat kaikki Raahen mahtisuvut

Jou­lu­ik­ku­na 8: Langin kaup­pa­huo­nees­sa toi­mi­vat kaikki Raahen mah­ti­su­vut

08.12.2019 06:00
Entisestä vaatemyyjästä muodin huipputyöllistäjä

En­ti­ses­tä vaa­te­myy­jäs­tä muodin huip­pu­työl­lis­tä­jä

07.12.2019 20:01
Tilaajille
Luovuus ja sisaruus yhdistävät

Luovuus ja si­sa­ruus yh­dis­tä­vät

07.12.2019 20:00
Tilaajille
Ketut toimivat sanansaattajina Krooksin maalauksissa

Ketut toi­mi­vat sa­nan­saat­ta­ji­na Krook­sin maa­lauk­sis­sa

07.12.2019 18:00
Saisiko olla vaikka kalannahkakelmua?

Saisiko olla vaikka ka­lan­nah­ka­kel­mua?

07.12.2019 15:00
Synttärikaverin saa hälytettyä nyt netistä jos kutsuvieraat tekevät oharin

Synt­tä­ri­ka­ve­rin saa hä­ly­tet­tyä nyt netistä jos kut­su­vie­raat tekevät oharin

07.12.2019 09:00
Jouluikkuna 7: Katinhännän pojalle Velkaperä ja Miljoonaperä olivat kuin eri kaupunkeja

Jou­lu­ik­ku­na 7: Ka­tin­hän­nän pojalle Vel­ka­pe­rä ja Mil­joo­na­pe­rä olivat kuin eri kau­pun­ke­ja

07.12.2019 06:00
Presidentti yllätti marjanpoimijan: Karppisille linnareissu

Pre­si­dent­ti yllätti mar­jan­poi­mi­jan: Karp­pi­sil­le lin­na­reis­su

06.12.2019 11:00
Ylennyksiä reservissä

Ylen­nyk­siä re­ser­vis­sä

06.12.2019 09:00
Jouluikkuna 6: Emsinpastillit ja eetteritärpätti auttoivat käheyteen, Ruotsin kuninkaan rintatipat ja Sjömanin rintapulveri yskään

Jou­lu­ik­ku­na 6: Em­sin­pas­til­lit ja eet­te­ri­tär­pät­ti aut­toi­vat kä­hey­teen, Ruotsin ku­nin­kaan rin­ta­ti­pat ja Sjö­ma­nin rin­ta­pul­ve­ri yskään

06.12.2019 06:00
Eläinten oikeuksien puolestapuhuja

Eläin­ten oi­keuk­sien puo­les­ta­pu­hu­ja

05.12.2019 21:05
Tilaajille
Lähikuvassa tehdas ja sen työntekijät

Lä­hi­ku­vas­sa tehdas ja sen työn­te­ki­jät

05.12.2019 21:03
Tilaajille
Yön ääni ja Kansanradion kuuntelija

Yön ääni ja Kan­san­ra­dion kuun­te­li­ja

05.12.2019 21:00
Tilaajille