Elämänmeno

Raahen museolla riittää ihmettelijöitä – Wanha Herra on edelleen vetonaula
Tilaajille

Raahen mu­seol­la riittää ih­met­te­li­jöi­tä – Wanha Herra on edel­leen ve­to­nau­la

03.08.2020 09:00 0
Pyhäjoen kanttori pitää jäähyväiskonsertin keskiviikkona

Py­hä­joen kant­to­ri pitää jää­hy­väis­kon­ser­tin kes­ki­viik­ko­na

02.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Arvostettu terveyssisarten kouluttaja Raahesta

Ar­vos­tet­tu ter­veys­si­sar­ten kou­lut­ta­ja Raa­hes­ta

01.08.2020 16:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Se mennä potaltaa saappaat tolokkoseltaan jalasa

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Se mennä po­tal­taa saap­paat to­lok­ko­sel­taan jalasa

01.08.2020 14:00 0
Tilaajille
Revonlahden jenkkiaarteita ei säilötä pumpulissa

Re­von­lah­den jenk­ki­aar­tei­ta ei säilötä pum­pu­lis­sa

01.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Elämänasennettaan Pia ei vaihtaisi – "Osaan loihtia hyvää syötävää tyhjästä jääkaapista"

Elä­män­asen­net­taan Pia ei vaih­tai­si – "Osaan loihtia hyvää syö­tä­vää tyh­jäs­tä jää­kaa­pis­ta"

31.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Joko nyt tulee rypsistä satoa – Kolmas kerta toden sanoo

Joko nyt tulee ryp­sis­tä satoa – Kolmas kerta toden sanoo

31.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Utelias mandoliinimies tykkää tutkia – raahelaislähtöinen Tomi Kiilakoski tutkii muun muassa koronaviruksen vaikutuksia nuorten elämään

Utelias man­do­lii­ni­mies tykkää tutkia – raa­he­lais­läh­töi­nen Tomi Kii­la­kos­ki tutkii muun muassa ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tuk­sia nuorten elämään

31.07.2020 09:00 0
Tilaajille
Opebändi ei pyytele anteeksi – katso video Make's Mitnait -bilebändin treeneistä

Ope­bän­di ei pyytele an­teek­si – katso video Make's Mitnait -bi­le­bän­din tree­neis­tä

30.07.2020 21:00 0
Tilaajille
Kala ei säikähdä juttelusta ja syö muulloinkin kuin aamuvarhaisella

Kala ei säi­käh­dä jut­te­lus­ta ja syö muul­loin­kin kuin aa­mu­var­hai­sel­la

30.07.2020 16:00 0
Tilaajille
Haaveissa saada ZZ Top Karinkantaan – Alto Marea aikanaan perustamassa ollut Pekka Törmälä haluaa tuoda palveluita maaseudulle –katso kuvia vanhasta Alto Maresta

Haa­veis­sa saada ZZ Top Ka­rin­kan­taan – Alto Marea ai­ka­naan pe­rus­ta­mas­sa ollut Pekka Törmälä haluaa tuoda pal­ve­lui­ta maa­seu­dul­le –katso kuvia van­has­ta Alto Maresta

29.07.2020 09:00 0
Tilaajille
Unohtumattomat kokemukset kultaavat märät olosuhteet – Zetoristien toiminta herättää laajaa kiinnostusta

Unoh­tu­mat­to­mat ko­ke­muk­set kul­taa­vat märät olo­suh­teet – Ze­to­ris­tien toi­min­ta he­rät­tää laajaa kiin­nos­tus­ta

28.07.2020 11:00 0
Tilaajille
Muistatko vielä tyrnimummon? 94-vuotias Hilkka Ahonen asuu vielä kotonaan

Muis­tat­ko vielä tyr­ni­mum­mon? 94-vuo­tias Hilkka Ahonen asuu vielä ko­to­naan

27.07.2020 13:00 0
Tilaajille
Tosielämän rikostapaukset kiinnostavat –Adan podcastilla hurja suosio

To­si­elä­män ri­kos­ta­pauk­set kiin­nos­ta­vat –Adan pod­cas­til­la hurja suosio

27.07.2020 11:00 0
Tilaajille
Syksyn kalenterissa siintävät taas keikkalavat– Laulaja Mervi Koponen oppi rauhoittamaan elämänsä jo ennen koronaa vakavan sairauden iskiessä

Syksyn ka­len­te­ris­sa siin­tä­vät taas keik­ka­la­vat– Laulaja Mervi Koponen oppi rau­hoit­ta­maan elä­män­sä jo ennen koronaa vakavan sai­rau­den is­kies­sä

26.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Huppaluura päähän ja jäiski kätteen

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Hup­pa­luu­ra päähän ja jäiski kätteen

26.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Kiireesti sota-ajan kokemukset talteen – Veteraaneja ja lottia etsitään haastatteluihin

Kii­rees­ti so­ta-ajan ko­ke­muk­set talteen – Ve­te­raa­ne­ja ja lottia et­si­tään haas­tat­te­lui­hin

25.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Olipa hilikulla, ettei tullu mureluurille tarvetta

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Olipa hi­li­kul­la, ettei tullu mu­re­luu­ril­le tar­vet­ta

25.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Rohkea Robert pärjää yhdelläkin

Rohkea Robert pärjää yh­del­lä­kin

25.07.2020 12:00 0
Tilaajille
"Naku" tuli Raaheen rakentamaan Rautaruukkia

"Naku" tuli Raaheen ra­ken­ta­maan Rau­ta­ruuk­kia

24.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Happi & Saima ruotivat julkisuutta – Kuuntele uusin podcast

Happi & Saima ruo­ti­vat jul­ki­suut­ta – Kuun­te­le uusin podcast

24.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Kinttupolut lujilla läskipyörien alla – Pitkospuita joudutaan korjaamaan koko ajan

Kint­tu­po­lut lujilla läs­ki­pyö­rien alla – Pit­kos­pui­ta jou­du­taan kor­jaa­maan koko ajan

24.07.2020 13:23 0
Tilaajille
Tallin työt onnistuu, vaikka olisikin vain hevosen jalan mittainen – Lasten tallipäivänä ratsastettiin ja tutustuttiin hevosten elämään

Tallin työt on­nis­tuu, vaikka oli­si­kin vain hevosen jalan mit­tai­nen – Lasten tal­li­päi­vä­nä rat­sas­tet­tiin ja tu­tus­tut­tiin he­vos­ten elämään

24.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Marjatta kutonut 1500 villasukkaa: Sukka syntyy päivässä, pari kahdessa

Mar­jat­ta kutonut 1500 vil­la­suk­kaa: Sukka syntyy päi­väs­sä, pari kah­des­sa

22.07.2020 14:30 0
Tilaajille
Kokeilustahan se lähti – Siikajoella saa nyt pikaruokaa ahvenesta

Ko­kei­lus­ta­han se lähti – Sii­ka­joel­la saa nyt pi­ka­ruo­kaa ah­ve­nes­ta

22.07.2020 09:00 1
Tilaajille
Valot veivät Kansallisoopperaan – Takaisin Raaheen valaistusoperaattori saapuu vielä purjein

Valot veivät Kan­sal­lis­oop­pe­raan – Ta­kai­sin Raaheen va­lais­tus­ope­raat­to­ri saapuu vielä purjein

21.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Ilon lähettiläät jälleen tien päälle – Zetoristit ottavat kohteekseen Raatteen tien

Ilon lä­het­ti­läät jälleen tien päälle – Ze­to­ris­tit ottavat koh­teek­seen Raat­teen tien

21.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Kummitus, aave, vaiko jotain muuta? – Tarinat hengistä ovat tulleet viime aikoina jopa entistä suosituimmiksi

Kum­mi­tus, aave, vaiko jotain muuta? – Tarinat hen­gis­tä ovat tulleet viime aikoina jopa entistä suo­si­tuim­mik­si

20.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Perinnesaapas sai komeasti kyytiä Kärkiniemessä

Pe­rin­ne­saa­pas sai ko­meas­ti kyytiä Kär­ki­nie­mes­sä

19.07.2020 16:00 0
Tilaajille
Kirjamessuilla luvassa paljon raahelaisväriä

Kir­ja­mes­suil­la luvassa paljon raa­he­lais­vä­riä

19.07.2020 11:00 0
Tilaajille