Elämänmeno

Salkkareita syntyy myös Tauvossa
Tilaajille

Salk­ka­rei­ta syntyy myös Tau­vos­sa

20:00
Salovaara juontaa Härdelliä nostalgisissa tunnelmissa  - Elämänilokin on löytynyt

Sa­lo­vaa­ra juontaa Här­del­liä nos­tal­gi­sis­sa tun­nel­mis­sa - Elä­män­ilo­kin on löy­ty­nyt

11:00
Tilaajille
Liukkaus hidastaa kyydityksiä - lue mitä vinkkejä vastaajat antoivat liukkauteen

Liuk­kaus hi­das­taa kyy­di­tyk­siä - lue mitä vink­ke­jä vas­taa­jat an­toi­vat liuk­kau­teen

21.01.2020 20:30
Tilaajille
Runoilija Miia Paani siirtyi runosta proosaan

Ru­noi­li­ja Miia Paani siirtyi runosta proo­saan

21.01.2020 20:00
Tilaajille
Vuosien takaa: 30 vuotta sitten rakennettiin Terässatamaa ja 10 vuotta sitten taisteltiin Kummatin tuulimyllyistä

Vuosien takaa: 30 vuotta sitten ra­ken­net­tiin Te­räs­sa­ta­maa ja 10 vuotta sitten tais­tel­tiin Kum­ma­tin tuu­li­myl­lyis­tä

21.01.2020 19:15
Raahe-opistolla tartutaan outoihinkin kurssiehdotuksiin: Tänä keväänä järjestetään ensimmäistä kertaa Virkkausta ja viiniä -ilta

Raa­he-opis­tol­la tar­tu­taan ou­toi­hin­kin kurs­sieh­do­tuk­siin: Tänä keväänä jär­jes­te­tään en­sim­mäis­tä kertaa Virk­kaus­ta ja viiniä -ilta

21.01.2020 18:00
Kenelle kuuluu 5000 euron kulttuuripalkinto: Kordelinin Raahen rahasto pyytää ehdotuksia ansioituneista kulttuuritoimijoista

Kenelle kuuluu 5000 euron kult­tuu­ri­pal­kin­to: Kor­de­li­nin Raahen rahasto pyytää eh­do­tuk­sia an­sioi­tu­neis­ta kult­tuu­ri­toi­mi­jois­ta

21.01.2020 15:56
Kimakka Tatsi oli nuoruuden ykkösjuttu, nyt Lassilan Samin musiikkiharrastus jatkuu Fuengirolassa

Kimakka Tatsi oli nuo­ruu­den yk­kös­jut­tu, nyt Las­si­lan Samin mu­siik­ki­har­ras­tus jatkuu Fuen­gi­ro­las­sa

20.01.2020 20:00
Tilaajille
Uusi arkeloginen tutkimus valottaa viikinkiaikaa

Uusi ar­ke­lo­gi­nen tut­ki­mus va­lot­taa vii­kin­ki­ai­kaa

20.01.2020 12:00
Tilaajille
Plasman perustaja Sinikka Eriksson haki lääkärinoppinsa Sveitsistä

Plasman pe­rus­ta­ja Sinikka Eriks­son haki lää­kä­rin­op­pin­sa Sveit­sis­tä

19.01.2020 20:00
Tilaajille
Anita Isomaa-Myllymäki työskentelee unelmatehtävässään näköalapaikalla Elinkeinoelämän keskusliittossa

Anita Iso­maa-Myl­ly­mä­ki työs­ken­te­lee unel­ma­teh­tä­väs­sään nä­kö­ala­pai­kal­la Elin­kei­no­elä­män kes­kus­liit­tos­sa

18.01.2020 20:00
Tilaajille
Unelma, Kiva ja 400 muuta

Unelma, Kiva ja 400 muuta

18.01.2020 18:00
Kemera-tukea Pohjois-Pohjanmaalle yli 9 miljoonaa euroa

Ke­me­ra-tu­kea Poh­jois-Poh­jan­maal­le yli 9 mil­joo­naa euroa

17.01.2020 13:46
Raahen Matkailuoppaat sai uudeksi puheenjohtajakseen Timo Pieskän

Raahen Mat­kai­lu­op­paat sai uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­seen Timo Pieskän

17.01.2020 10:00
Hyvä peruskunto auttaa Jouni Kippolaa kuntoutumisessa

Hyvä pe­rus­kun­to auttaa Jouni Kip­po­laa kun­tou­tu­mi­ses­sa

17.01.2020 08:00
Tilaajille
Onko sinulla hyvä hiekoitusniksi? Kerro se muillekin

Onko sinulla hyvä hie­koi­tus­nik­si? Kerro se muil­le­kin

16.01.2020 15:25
Vuosien takaa: Vielä 1990 Raahen asemalla oli kirjoilla 34 työntekijää

Vuosien takaa: Vielä 1990 Raahen ase­mal­la oli kir­joil­la 34 työn­te­ki­jää

14.01.2020 20:05
Laura Kotila työskentelee päivän politiikan näköalapaikalla – Mauno Koiviston hautajaiset olivat ikimuistoisin työtilaisuus

Laura Kotila työs­ken­te­lee päivän po­li­tii­kan nä­kö­ala­pai­kal­la – Mauno Koi­vis­ton hau­ta­jai­set olivat iki­muis­toi­sin työ­ti­lai­suus

14.01.2020 20:00
Tilaajille
Vesa Manninen jahtaa yhä valkoista valastaan

Vesa Man­ni­nen jahtaa yhä val­kois­ta va­las­taan

14.01.2020 20:00
Tilaajille
Tuire Mainio on menestynyt chihuahua-kouluttaja ja kasvattaja: Uusi minä löytyi koirien kautta

Tuire Mainio on me­nes­ty­nyt chi­hua­hua-kou­lut­ta­ja ja kas­vat­ta­ja: Uusi minä löytyi koirien kautta

14.01.2020 11:00
Tilaajille
Henrik Corten tavoilla ei pärjäisi tämän päivän politiikassa

Henrik Corten ta­voil­la ei pär­jäi­si tämän päivän po­li­tii­kas­sa

13.01.2020 20:00
Tilaajille
Lotan oma polku vahvistui

Lotan oma polku vah­vis­tui

12.01.2020 20:00
Tilaajille
Markus Liimatainen nousi Raahen jätkäluokalta maailmanparantajaksi

Markus Lii­ma­tai­nen nousi Raahen jät­kä­luo­kal­ta maail­man­pa­ran­ta­jak­si

12.01.2020 20:00
Tilaajille
Aune-romaani saanee jatko-osan

Au­ne-ro­maa­ni saanee jat­ko-osan

12.01.2020 14:00
Naimi Jokela jakoi Ylipään postit kävellen

Naimi Jokela jakoi Ylipään postit kä­vel­len

12.01.2020 12:00
Voittoisa laulaja ja emäntä

Voit­toi­sa laulaja ja emäntä

11.01.2020 15:28
Tilaajille
Mentaalivalmentaja auttaa, kun muutostilanteet tuntuvat haastavilta

Men­taa­li­val­men­ta­ja auttaa, kun muu­tos­ti­lan­teet tun­tu­vat haas­ta­vil­ta

11.01.2020 13:00
Ehrström oli lääkäri ja kansan sivistäjä

Ehrst­röm oli lääkäri ja kansan si­vis­tä­jä

10.01.2020 20:00
Tilaajille
Risto Vesakoski liikuttui isänsä sotapäiväkirjoista: "En kuullut isän koskaan sanovan äidille "minä rakastan sinua"

Risto Ve­sa­kos­ki lii­kut­tui isänsä so­ta­päi­vä­kir­jois­ta: "En kuullut isän koskaan sanovan äidille "minä ra­kas­tan sinua"

10.01.2020 12:00
Kyllä lihamestari neuvoo

Kyllä li­ha­mes­ta­ri neuvoo

09.01.2020 20:00
Tilaajille