Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahe-opisto
Perjantaina tuli varmistus: Valtio leikkaa lähes tuhat tuntia Raahe-opistolta

Per­jan­tai­na tuli var­mis­tus: Valtio leikkaa lähes tuhat tuntia Raa­he-opis­tol­ta

25.11.2023 11:30 4
Tilaajille
Vanhustenviikkoa vietettiin Patalassa ostoskasseja painamalla

Van­hus­ten­viik­koa vie­tet­tiin Pa­ta­las­sa os­tos­kas­se­ja pai­na­mal­la

04.10.2023 13:38
Tilaajille
Mielelle hyvää vointia – Maksuttomat hyvinvointiluennot alkavat Raahessa ensi viikolla

Mie­lel­le hyvää vointia – Mak­sut­to­mat hy­vin­voin­ti­luen­not alkavat Raa­hes­sa ensi vii­kol­la

13.09.2023 13:00
Tilaajille
Omat tekstit näkyviin

Omat tekstit nä­ky­viin

10.09.2023 17:30
Tilaajille
Leikkaussuunnitelmat aiheuttavat huolta: Raahe-opiston kurssitarjonta saattaa heiketä säästöjen vuoksi

Leik­kaus­suun­ni­tel­mat ai­heut­ta­vat huolta: Raa­he-opis­ton kurs­si­tar­jon­ta saattaa heiketä sääs­tö­jen vuoksi

23.08.2023 15:00 1
Raahe-opistolla paljon uutuuskursseja – listalla muun muassa italian alkeita ja improvisaatiota

Raa­he-opis­tol­la paljon uu­tuus­kurs­se­ja – ­lis­tal­la muun muassa italian alkeita ja imp­ro­vi­saa­tio­ta

12.08.2023 14:00 1
Tilaajille
Lasten teatteripaja seminaarilla 2

Lasten teat­te­ri­pa­ja se­mi­naa­ril­la 2

27.06.2023 15:00
Lasten teatteripaja seminaarilla 1

Lasten teat­te­ri­pa­ja se­mi­naa­ril­la 1

27.06.2023 15:00
“Haluaisin isona olla näyttelijä” –  Raahe-opiston teatteripajalla tehtiin näytelmiä ja korttiharjoituksia

“Ha­luai­sin isona olla näyt­te­li­jä” –  Raa­he-opis­ton teat­te­ri­pa­jal­la tehtiin näy­tel­miä ja kort­ti­har­joi­tuk­sia

27.06.2023 15:00
Karoliina Paakkonen otti mittaa Kekkosesta

Ka­ro­lii­na Paak­ko­nen otti mittaa Kek­ko­ses­ta

13.06.2023 12:07 5
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Omien näyttelyiden pitäminen syventää taideopettajan käsitystä siitä, miten kuva rakentuu

Tullaan tu­tuik­si: Omien näyt­te­lyi­den pi­tä­mi­nen sy­ven­tää tai­de­opet­ta­jan kä­si­tys­tä siitä, miten kuva ra­ken­tuu

08.06.2023 08:00
Kysely: Raahe-opiston kurssilaiset ovat tyytyväisiä saamaansa opetukseen

Kysely: Raa­he-opis­ton kurs­si­lai­set ovat tyy­ty­väi­siä saa­maan­sa ope­tuk­seen

18.05.2023 10:00
Raahe-opiston kursseilla voi jatkossa suorittaa opintopisteitä, mutta osaamisen arviointi on opiskelijoille vapaaehtoista

Raa­he-opis­ton kurs­seil­la voi jat­kos­sa suo­rit­taa opin­to­pis­tei­tä, mutta osaa­mi­sen ar­vioin­ti on opis­ke­li­joil­le va­paa­eh­tois­ta

23.04.2023 15:00
Tilaajille
Raahe-opistossa puhutaan huhtikuussa ranskaa

Raa­he-opis­tos­sa pu­hu­taan huh­ti­kuus­sa ranskaa

28.03.2023 17:00
Tilaajille
Koulujen kesälomalla voi tehdä Raahen seudulla vaikka mitä mukavaa

Kou­lu­jen ke­sä­lo­mal­la voi tehdä Raahen seu­dul­la vaikka mitä mukavaa

18.03.2023 16:00
Tilaajille
Ensi viikolla alkavassa teatteriryhmässä pääsee tutustumaan siihen, mitä kaikkea teatteri on

Ensi vii­kol­la al­ka­vas­sa teat­te­ri­ryh­mäs­sä pääsee tu­tus­tu­maan siihen, mitä kaikkea teat­te­ri on

04.01.2023 09:00
Tilaajille
Raahe-opiston kevään kurssien ilmoittautuminen alkaa maanantaina – Kursseja on jälleen tarjolla monipuolisesti

Raa­he-opis­ton kevään kurs­sien il­moit­tau­tu­mi­nen alkaa maa­nan­tai­na – Kurs­se­ja on jälleen tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti

24.11.2022 16:00
Raahe-opistolla on tarjolla neljä luentoa, joiden aikana jokainen oppii uutta Raahen paikallishistoriasta

Raa­he-opis­tol­la on tar­jol­la neljä luen­toa, joiden aikana jo­kai­nen oppii uutta Raahen pai­kal­lis­his­to­rias­ta

11.09.2022 10:00
Pikapuhelu: Raahe-opiston kurssien ilmoittautumiset ovat alkaneet

Pi­ka­pu­he­lu: Raa­he-opis­ton kurs­sien il­moit­tau­tu­mi­set ovat al­ka­neet

16.08.2022 16:00
Tilaajille
Taas ovat opistolaiset osanneet: Upea kevätnäyttely avautui Tapahtumatalo Raahessa

Taas ovat opis­to­lai­set osan­neet: Upea ke­vät­näyt­te­ly avautui Ta­pah­tu­ma­ta­lo Raa­hes­sa

05.05.2022 20:00
Tilaajille