Raahe-opisto
Purje nostaa esiin luovuutta

Purje nostaa esiin luo­vuut­ta

01.10.2020 16:00 0
Tilaajille
Väki rynnii Raahe-opistoon ja Siikajoki-opistoon – kaikille ei riitä opiskelupaikkaa

Väki rynnii Raa­he-opis­toon ja Sii­ka­jo­ki-opis­toon – kai­kil­le ei riitä opis­ke­lu­paik­kaa

01.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Patalassa kalisee spray-maalipullot, kun taidekoululaiset ottivat varaslähdön syyslukukauteen

Pa­ta­las­sa kalisee spray-maa­li­pul­lot, kun tai­de­kou­lu­lai­set ottivat va­ras­läh­dön syys­lu­ku­kau­teen

11.08.2020 13:25 0
Tilaajille
Raahe-opiston kevätlukukausi päättyi etuajassa - lautakunta käsittelee kurssimaksujen palauttamista

Raa­he-opis­ton ke­vät­lu­ku­kau­si päättyi etu­ajas­sa - lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee kurs­si­mak­su­jen pa­laut­ta­mis­ta

09.05.2020 10:00 0
Tilaajille
Raahe-sukka nousi suureen suosioon

Raa­he-suk­ka nousi suureen suo­sioon

12.04.2020 12:00 0
Tilaajille
Raahe-opistolla tartutaan outoihinkin kurssiehdotuksiin: Tänä keväänä järjestetään ensimmäistä kertaa Virkkausta ja viiniä -ilta

Raa­he-opis­tol­la tar­tu­taan ou­toi­hin­kin kurs­sieh­do­tuk­siin: Tänä keväänä jär­jes­te­tään en­sim­mäis­tä kertaa Virk­kaus­ta ja viiniä -ilta

21.01.2020 18:00 0
Tilaajille
Rumpaus käynnisti Annanpäivät – ohjelmaa riittää iltaan asti

Rumpaus käyn­nis­ti An­nan­päi­vät – oh­jel­maa riittää iltaan asti

09.12.2019 12:25 0
Tilaajille