Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Vanha Raahe
Nyt pääsee äänestämään: Mikä on Vanhan Raahen kaunein?

Nyt pääsee ää­nes­tä­mään: Mikä on Vanhan Raahen kau­nein?

02.06.2022 17:01
Tilaajille
Vanhan Raahen kehittämistyötä jatketaan – Korjausneuvojan palkkaamista harkitaan

Vanhan Raahen ke­hit­tä­mis­työ­tä jat­ke­taan – Kor­jaus­neu­vo­jan palk­kaa­mis­ta har­ki­taan

15.05.2022 16:00 4
Tilaajille
Näin rotat myrkytetään Vanhassa Raahessa – Lemmikkien ja lasten puolesta ei tarvitse pelätä

Näin rotat myr­ky­te­tään Van­has­sa Raa­hes­sa – Lem­mik­kien ja lasten puo­les­ta ei tar­vit­se pelätä

04.04.2022 19:35
Tilaajille

En­sim­mäi­se­nä työ­päi­vä­nä kas­san­hoi­ta­jal­le an­net­tiin käsiase var­muu­den vuoksi

04.03.2022 13:23

Martta Raution muis­tel­mia Raa­hes­ta

04.03.2022 13:00
Katon alta löytynyt asbestiyllätys pitkitti Hansa-talon remonttia melkein kuukaudella

Katon alta löy­ty­nyt as­bes­ti­yl­lä­tys pit­kit­ti Han­sa-ta­lon re­mont­tia melkein kuu­kau­del­la

03.02.2022 18:00 4
Tilaajille
Pian Vanhan Raahen historialliseen kohteisiin voi tutustua uudella tavalla – Mukaan halutaan myös asukkaita

Pian Vanhan Raahen his­to­rial­li­seen koh­tei­siin voi tu­tus­tua uudella tavalla – Mukaan ha­lu­taan myös asuk­kai­ta

11.01.2022 17:00
Tilaajille
Nyt kannattaa avata suunsa
Pääkirjoitus

Nyt kan­nat­taa avata suunsa

25.09.2021 07:00
Tilaajille
Wanhan Raahen joulukalenteria rakennetaan kahdeksatta kertaa – Ilmoittautumisaikaa enää vajaa viikko

Wanhan Raahen jou­lu­ka­len­te­ria ra­ken­ne­taan kah­dek­sat­ta kertaa – Il­moit­tau­tu­mis­ai­kaa enää vajaa viikko

21.09.2021 19:00
Tilaajille
Vanhasta talosta mukava uusi koti – Anniinasta ja Eetusta tuli katinhäntäläisiä

Van­has­ta talosta mukava uusi koti – An­nii­nas­ta ja Eetusta tuli ka­tin­hän­tä­läi­siä

14.09.2021 20:00 1
Tilaajille
Wanhan Raahen parhaat talot ja miljööt palkittiin

Wanhan Raahen parhaat talot ja miljööt pal­kit­tiin

05.09.2021 14:00 1
Tilaajille
Pihkasen vuoro vastata lumityöaloitteeseen - "Käytännön työssä asiat eivät olekaan enää niin selviä"

Pih­ka­sen vuoro vastata lu­mi­työ­aloit­tee­seen - "Käy­tän­nön työssä asiat eivät olekaan enää niin selviä"

29.08.2021 12:00 1
Tilaajille
Katto korjataan syksymmällä

Katto kor­ja­taan syk­sym­mäl­lä

06.08.2021 08:52 1
Tilaajille
Raahe teettää keskustaan kaupunkivihreäsuunnitelman ja vanhassa kaupungissa kasvillisuusselvityksen

Raahe teettää kes­kus­taan kau­pun­ki­vih­reä­suun­ni­tel­man ja van­has­sa kau­pun­gis­sa kas­vil­li­suus­sel­vi­tyk­sen

13.07.2021 11:05
Tilaajille
Uutta ilmettä Vanhaan Raaheen: Harri Hemmilä kunnostaa vanhan talon

Uutta ilmettä Vanhaan Raa­heen: Harri Hemmilä kun­nos­taa vanhan talon

03.07.2021 14:08
Tilaajille
Kävelybulevardi yhdistäisi vanhan ja uuden kaupunkialueen – katso video Vanhan Raahen kaduilta

Kä­ve­ly­bu­le­var­di yh­dis­täi­si vanhan ja uuden kau­pun­ki­alueen – katso video Vanhan Raahen ka­duil­ta

23.05.2021 15:00 2
Tilaajille
Vanhan Raahen kaavatyöpaja toteutuu lauantaina – ilmoittautumisaikaa jatkettiin tilaisuuden alkuun asti

Vanhan Raahen kaa­va­työ­pa­ja to­teu­tuu lauan­tai­na – il­moit­tau­tu­mis­ai­kaa jat­ket­tiin ti­lai­suu­den alkuun asti

20.05.2021 12:00
Tilaajille
Vain kaksi ilmoittautunut Vanhan Raahen asemakaavatyöpajaan – Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona

Vain kaksi il­moit­tau­tu­nut Vanhan Raahen ase­ma­kaa­va­työ­pa­jaan – Il­moit­tau­tu­mi­nen päättyy kes­ki­viik­ko­na

17.05.2021 14:14 1
Tilaajille
Kaavakävely Puuraahessa

Kaa­va­kä­ve­ly Puu­raa­hes­sa

15.05.2021 08:00
Tilaajille
Vanhan Raahen kaavakävely

Vanhan Raahen kaa­va­kä­ve­ly

15.05.2021 08:00
Tilaajille