Vanha Raahe
Viimeisin tunti
Kaavakävely Puuraahessa

Kaa­va­kä­ve­ly Puu­raa­hes­sa

08:00
Tilaajille
Vanhan Raahen kaavakävely

Vanhan Raahen kaa­va­kä­ve­ly

08:00
Tilaajille
Kaavakävely Puuraahessa

Kaa­va­kä­ve­ly Puu­raa­hes­sa

08:00
Tilaajille
Kaavakävely Puuraahessa

Kaa­va­kä­ve­ly Puu­raa­hes­sa

08:00
Tilaajille

Kaa­va­kä­ve­lyl­lä luodaan kaa­voi­tuk­sel­le pohjaa

08:00
Tilaajille
Vanhemmat

Vanha Raahe ehdolla ku­vaus­kau­pun­gik­si

07.05.2021 08:00 1
Tilaajille

Vanhan Raahen lepakot las­ke­taan kesällä

26.04.2021 14:23
Tilaajille

Mikä on Wanhan Raahen Vuoden talo ja miljöö – Ehdota omaa suo­sik­ki­koh­det­ta­si

19.04.2021 19:00
Tilaajille

Vanhan Raahen ke­hit­tä­mi­nen to­teu­tuu pala pa­lal­ta, uskoo työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja - ihan aluksi var­mis­te­taan tah­to­ti­la

12.04.2021 08:00
Tilaajille

Trum­pa­ri oli kau­pun­gin kello

10.04.2021 18:00
Tilaajille

Varikon työn­joh­don vastaus ei kelpaa - kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa rat­kai­su­ja Vanhan Raahen lu­mi­työ­on­gel­maan

30.03.2021 08:49 3
Tilaajille

Vanhan Raahen lu­mi­töis­tä vääntöä - kau­pun­ki ei lämpene kun­ta­lais­aloit­teen rat­kai­su­eh­do­tuk­sil­le

29.03.2021 08:30 6
Tilaajille

Vin­ta­ge-ta­va­ran kauppa muutti Raaheen

07.03.2021 12:00 2
Tilaajille

Van­has­ta Raa­hes­ta ha­lu­taan aivan muuta kuin mu­seo­alue - Uusin ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma kytkisi alueen osaksi kau­pun­ki­kes­kus­taa ja sen pal­ve­lui­ta

24.02.2021 07:00
Tilaajille

Pasi Kokko uskoo Vanhaan Raa­heen: "A­luees­ta pitää tehdä karkki" – Kuun­te­le podcast

18.02.2021 20:00
Tilaajille

Raahe muis­tut­te­lee kiin­teis­tö­jen omis­ta­jia lu­mi­työ­vas­tuis­ta

28.01.2021 15:41
Tilaajille

Van­has­sa Raa­hes­sa rot­ta­ha­vain­to­ja - "Ra­vin­to on se, mikä yleensä tuo rotat esille"

10.01.2021 13:00
Tilaajille

Pek­ka­to­ril­le 171 vuotta sitten val­mis­tu­neen Han­sa-ta­lon re­mont­ti alkaa katolta

16.12.2020 08:00
Tilaajille

Vanhan Raahen ase­ma­kaa­va­muu­tos käyn­tiin tam­mi­kuus­sa – ylei­sö­ti­lai­suus etänä ensi vii­kol­la

08.12.2020 07:47
Tilaajille

Uusia helmiä Vanhaan Raa­heen: Kur­kis­ta Kaup­pa­ka­dun poh­jois­pään hulp­pei­siin uusiin ko­tei­hin

02.12.2020 09:00 2
Tilaajille