Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vanha Raahe
Vanha Raahe mukana Vuoden kaupunginosa -kilpailussa

Vanha Raahe mukana Vuoden kau­pun­gin­osa -kil­pai­lus­sa

18.04.2023 11:19 1
Tilaajille
Wanha Herra avaa suunsa ja oven kotiinsa – "Toivon, että tämä nostaisi Raahen näkyvyyttä laajasti", Piia Vähäsalo sanoo

Wanha Herra avaa suunsa ja oven ko­tiin­sa – "Toi­von, että tämä nos­tai­si Raahen nä­ky­vyyt­tä laa­jas­ti", Piia Vä­hä­sa­lo sanoo

14.04.2023 06:00 1
Tilaajille
Bio Huvimylly lähdössä vauhdilla liikkeelle – monenlaisia kumppanuuksia ja kovia nimiä mukana yhteistyössä

Bio Hu­vi­myl­ly läh­dös­sä vauh­dil­la liik­keel­le – mo­nen­lai­sia kump­pa­nuuk­sia ja kovia nimiä mukana yh­teis­työs­sä

09.04.2023 12:00 10
Tilaajille
Asemakaava kiinnosti kansaa – Vanhan Raahen kehittäminen on jälleen tapetilla

Ase­ma­kaa­va kiin­nos­ti kansaa – Vanhan Raahen ke­hit­tä­mi­nen on jälleen ta­pe­til­la

01.04.2023 20:00 2
Tilaajille
Kunnostusintoisille seminaari lauantaina

Kun­nos­tus­in­toi­sil­le se­mi­naa­ri lauan­tai­na

28.03.2023 18:45
Tilaajille
Subutex-Raahesta kiinnostunut Rosa Liksom yllättyi: “Mikä mieletön mesta!”

Su­bu­tex-Raa­hes­ta kiin­nos­tu­nut Rosa Liksom yl­lät­tyi: “Mikä mie­le­tön mesta!”

28.03.2023 18:00 6
Tilaajille
Hiirenkorva myydään eniten tarjonneelle, ostaja sitoutuu kaupungin asettamiin korjausehtoihin

Hii­ren­kor­va myydään eniten tar­jon­neel­le, ostaja si­tou­tuu kau­pun­gin aset­ta­miin kor­jaus­eh­toi­hin

28.03.2023 16:00 3
Tilaajille
Kaupunki jalkauttaa korjausneuvojan Vanhaan Raaheen – puolen vuoden kokeilu alkaa huhtikuussa

Kau­pun­ki jal­kaut­taa kor­jaus­neu­vo­jan Vanhaan Raaheen – puolen vuoden kokeilu alkaa huh­ti­kuus­sa

15.03.2023 11:06
Tilaajille
"Toimii osana Raahen vieraanvaraisuutta" – Vanhan kaupungin asemakaavamuutos antaa tilaa mielikuvitukselle

"Toimii osana Raahen vie­raan­va­rai­suut­ta" – Vanhan kau­pun­gin ase­ma­kaa­va­muu­tos antaa tilaa mie­li­ku­vi­tuk­sel­le

09.03.2023 16:00
Kaupunginjohtajalta esitys Bio Huvimyllystä: Ei Raahen kaupungin omistukseen

Kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta esitys Bio Hu­vi­myl­lys­tä: Ei Raahen kau­pun­gin omis­tuk­seen

08.03.2023 18:02 10
Tilaajille
Vanha Raahe nousemassa luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämisen kärkikohteeksi: tavoitteena muun muassa kulttuurimatkailun sisältöjen kasvattaminen ja ihmisten osallistaminen

Vanha Raahe nou­se­mas­sa luonto- ja kult­tuu­ri­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­sen kär­ki­koh­teek­si: ta­voit­tee­na muun muassa kult­tuu­ri­mat­kai­lun si­säl­tö­jen kas­vat­ta­mi­nen ja ih­mis­ten osal­lis­ta­mi­nen

06.03.2023 12:44 8
Tilaajille
Vanha Raahe on ainutlaatuinen
Mielipidekirjoitus

Vanha Raahe on ai­nut­laa­tui­nen

26.01.2023 21:00 4
Rakennuskieltoa Vanhassa Raahessa halutaan jatkaa – nykyinen kieltopäätös voimassa enää tammikuun puoliväliin saakka

Ra­ken­nus­kiel­toa Van­has­sa Raa­hes­sa ha­lu­taan jatkaa – ny­kyi­nen kiel­to­pää­tös voi­mas­sa enää tam­mi­kuun puo­li­vä­liin saakka

05.12.2022 13:20 1
Tilaajille
Kesämatkailijat toivat Raahen alueelle 13,5 miljoonaa – Suurin syy tulla Raaheen poikkeaa monesta muusta alueesta

Ke­sä­mat­kai­li­jat toivat Raahen alueel­le 13,5 mil­joo­naa – ­Suu­rin syy tulla Raaheen poik­keaa monesta muusta aluees­ta

14.11.2022 10:00 4
Tilaajille
Vanhaan Raaheen perustettiin oma asukasyhdistys

Vanhaan Raaheen pe­rus­tet­tiin oma asu­kas­yh­dis­tys

09.10.2022 12:00
Tilaajille
"Paljon isompi kuin vain raahelaisten juttu" – Bio Huvimyllyn tulevaisuudesta neuvotellaan maanantaina

"Paljon isompi kuin vain raa­he­lais­ten juttu" – Bio Hu­vi­myl­lyn tu­le­vai­suu­des­ta neu­vo­tel­laan maa­nan­tai­na

08.09.2022 20:00 4
Vanhatalo ja Hirvonen: Elämysten ja elokuvien Huvimylly Vanhaan Raaheen

Van­ha­ta­lo ja Hir­vo­nen: Elä­mys­ten ja elo­ku­vien Hu­vi­myl­ly Vanhaan Raaheen

08.08.2022 17:30 11
Tilaajille
Raahe-viestiä vietiin Kalajoelle: "Pekkatori on ihan oikea piazza"

Raa­he-vies­tiä vietiin Ka­la­joel­le: "Pek­ka­to­ri on ihan oikea piazza"

05.08.2022 08:00 2
Tilaajille
Vanhassa Raahessa murtauduttu pihalle ja piharakennuksiin - jälkeen jäi vain kamala sotku

Van­has­sa Raa­hes­sa mur­tau­dut­tu pihalle ja pi­ha­ra­ken­nuk­siin - jälkeen jäi vain kamala sotku

04.08.2022 17:00 1
Vanhassa Raahessa parasta on rauhallisuus – Wanhan Raahen Vuoden talo ja miljöö -kohteet ovat selvillä

Van­has­sa Raa­hes­sa parasta on rau­hal­li­suus – Wanhan Raahen Vuoden talo ja miljöö -koh­teet ovat sel­vil­lä

15.07.2022 19:00 3
Tilaajille