Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vanha Raahe
Hammaslääkäri Freyvid Nylanderin kontolla oli Raahe lähialueineen

Ham­mas­lää­kä­ri Freyvid Ny­lan­de­rin kon­tol­la oli Raahe lä­hi­aluei­neen

01.11.2023 16:00
Asukasyhdistys toteutti yhteisöllisen ikkunan Vanhan Raahen tapahtumiin

Asu­kas­yh­dis­tys to­teut­ti yh­tei­söl­li­sen ikkunan Vanhan Raahen ta­pah­tu­miin

10.10.2023 15:05
Tilaajille
Kolumni: Kauppakadun maisemissa
Kolumni

Ko­lum­ni: Kaup­pa­ka­dun mai­se­mis­sa

09.08.2023 07:00 1
Tilaajille
Mika Murtomäki remontoi Durchmanin talon kellariin 50 hengen juhlatilan

Mika Mur­to­mä­ki re­mon­toi Durch­ma­nin talon kel­la­riin 50 hengen juh­la­ti­lan

02.08.2023 13:00 5
Tilaajille
Onni Norio oli myös museomies ja kotiseutuystävä

Onni Norio oli myös mu­seo­mies ja ko­ti­seu­tu­ys­tä­vä

13.07.2023 09:00
Valokuvaamo Oinonen toimi Kauppakadulla

Va­lo­ku­vaa­mo Oinonen toimi Kaup­pa­ka­dul­la

17.06.2023 14:30 1
Vanha Raahe toimii kesän ajan katugalleriana – yhteistyö toteutetaan Lybeckerin kanssa

Vanha Raahe toimii kesän ajan ka­tu­gal­le­ria­na – yh­teis­työ to­teu­te­taan Ly­bec­ke­rin kanssa

13.06.2023 21:00
Tilaajille
Restaurointia ajan hengen mukaisesti – Vanhan Raahen asukkaat saavat nyt korjausneuvontaa

Res­tau­roin­tia ajan hengen mu­kai­ses­ti – Vanhan Raahen asuk­kaat saavat nyt kor­jaus­neu­von­taa

09.06.2023 08:00
Tilaajille
Valmiina talkoilemaan Bio Huvimyllyn hyväksi – Redkinin perhe haluaa olla mukana tekemässä jotain merkittävää

Val­mii­na tal­koi­le­maan Bio Hu­vi­myl­lyn hyväksi – Red­ki­nin perhe haluaa olla mukana te­ke­mäs­sä jotain mer­kit­tä­vää

08.06.2023 16:00 2
Cortenkatu

Cor­ten­ka­tu

08.06.2023 15:41
Tilaajille
Cortenkatu

Cor­ten­ka­tu

08.06.2023 15:41
Tilaajille
Wanhalla Herralla on tärkeä viesti vesiemme suojelemisesta

Wan­hal­la Her­ral­la on tärkeä viesti ve­siem­me suo­je­le­mi­ses­ta

07.06.2023 17:00
Vanha Raahe mukana Vuoden kaupunginosa -kilpailussa

Vanha Raahe mukana Vuoden kau­pun­gin­osa -kil­pai­lus­sa

18.04.2023 11:19 1
Tilaajille
Wanha Herra avaa suunsa ja oven kotiinsa – "Toivon, että tämä nostaisi Raahen näkyvyyttä laajasti", Piia Vähäsalo sanoo

Wanha Herra avaa suunsa ja oven ko­tiin­sa – "Toi­von, että tämä nos­tai­si Raahen nä­ky­vyyt­tä laa­jas­ti", Piia Vä­hä­sa­lo sanoo

14.04.2023 06:00 1
Tilaajille
Bio Huvimylly lähdössä vauhdilla liikkeelle – monenlaisia kumppanuuksia ja kovia nimiä mukana yhteistyössä

Bio Hu­vi­myl­ly läh­dös­sä vauh­dil­la liik­keel­le – mo­nen­lai­sia kump­pa­nuuk­sia ja kovia nimiä mukana yh­teis­työs­sä

09.04.2023 12:00 10
Tilaajille
Asemakaava kiinnosti kansaa – Vanhan Raahen kehittäminen on jälleen tapetilla

Ase­ma­kaa­va kiin­nos­ti kansaa – Vanhan Raahen ke­hit­tä­mi­nen on jälleen ta­pe­til­la

01.04.2023 20:00 2
Tilaajille
Kunnostusintoisille seminaari lauantaina

Kun­nos­tus­in­toi­sil­le se­mi­naa­ri lauan­tai­na

28.03.2023 18:45
Tilaajille
Subutex-Raahesta kiinnostunut Rosa Liksom yllättyi: “Mikä mieletön mesta!”

Su­bu­tex-Raa­hes­ta kiin­nos­tu­nut Rosa Liksom yl­lät­tyi: “Mikä mie­le­tön mesta!”

28.03.2023 18:00 6
Tilaajille
Hiirenkorva myydään eniten tarjonneelle, ostaja sitoutuu kaupungin asettamiin korjausehtoihin

Hii­ren­kor­va myydään eniten tar­jon­neel­le, ostaja si­tou­tuu kau­pun­gin aset­ta­miin kor­jaus­eh­toi­hin

28.03.2023 16:00 3
Tilaajille
Kaupunki jalkauttaa korjausneuvojan Vanhaan Raaheen – puolen vuoden kokeilu alkaa huhtikuussa

Kau­pun­ki jal­kaut­taa kor­jaus­neu­vo­jan Vanhaan Raaheen – puolen vuoden kokeilu alkaa huh­ti­kuus­sa

15.03.2023 11:06
Tilaajille