Wanha Raahe
Lyhtyvanhuksen katse loistaa kirkkaana

Lyh­ty­van­huk­sen katse loistaa kirk­kaa­na

23.10.2021 15:00
Tilaajille
Wanhan Raahen parhaat talot ja miljööt palkittiin

Wanhan Raahen parhaat talot ja miljööt pal­kit­tiin

05.09.2021 14:00 1
Tilaajille
Uutta ilmettä Vanhaan Raaheen: Harri Hemmilä kunnostaa vanhan talon

Uutta ilmettä Vanhaan Raa­heen: Harri Hemmilä kun­nos­taa vanhan talon

03.07.2021 14:08
Tilaajille
Voisiko Raahesta tulla Oulun Porvoo? Arkkitehti Päivi Aholalle kaupunkitalo käy kesämökistä

Voisiko Raa­hes­ta tulla Oulun Porvoo? Ark­ki­teh­ti Päivi Aho­lal­le kau­pun­ki­ta­lo käy ke­sä­mö­kis­tä

09.10.2020 08:00 1
Tilaajille
Tiedemiehen ja kirjailijan saunassa noudatetaan "saunan lakia": Korkeilla lauteilla kokee aidon saunatunnelman keskellä Wanhaa Raahea

Tie­de­mie­hen ja kir­jai­li­jan sau­nas­sa nou­da­te­taan "saunan lakia": Kor­keil­la lau­teil­la kokee aidon sau­na­tun­nel­man kes­kel­lä Wanhaa Raahea

26.09.2020 15:00
Tilaajille
Rakennuskieltoa pukkaa Raaheen, mutta se ei kiellä rakentamasta

Ra­ken­nus­kiel­toa pukkaa Raa­heen, mutta se ei kiellä ra­ken­ta­mas­ta

07.09.2020 06:00
Tilaajille
Vanhan Raahen kunnialaattojen julkistus netissä - katso lähetys tästä

Vanhan Raahen kun­nia­laat­to­jen jul­kis­tus netissä - katso lähetys tästä

29.08.2020 15:00 5
Uusia asuntoja Wanhaan Raaheen

Uusia asun­to­ja Wanhaan Raaheen

14.05.2020 10:00
Tilaajille
Talonomistaja voi hakea Wanhaan Raaheen korjausavusta juuri nyt

Ta­lon­omis­ta­ja voi hakea Wanhaan Raaheen kor­jaus­avus­ta juuri nyt

31.03.2020 16:00
Tilaajille
Siitä tulikin sitten tavallista antoisampi reissu kun Paulaharju piipahti

Siitä tulikin sitten ta­val­lis­ta an­toi­sam­pi reissu kun Pau­la­har­ju pii­pah­ti

30.03.2020 09:00
Tilaajille
Martti Lehtelä palaa maalauksissaan kreivi Pietari Brahen aikaan

Martti Lehtelä palaa maa­lauk­sis­saan kreivi Pietari Brahen aikaan

06.03.2020 18:00
Tilaajille
Tämä on helmi! Hyppää aikakoneeseen ja katso videopätkä Raahesta vuodelta 1946

Tämä on helmi! Hyppää ai­ka­ko­nee­seen ja katso vi­deo­pät­kä Raa­hes­ta vuo­del­ta 1946

12.02.2020 18:30
Tilaajille
Vieraita isosta elokuvamaailmasta – Raahe suuren elokuvan kuvauspaikaksi?

Vie­rai­ta isosta elo­ku­va­maail­mas­ta – Raahe suuren elo­ku­van ku­vaus­pai­kak­si?

26.12.2019 21:00
Tilaajille
Jouluikkuna 24: Ruiskuhuoneen ikkuna avautuu aattona – nyt lyysaa koko kaupunki

Jou­lu­ik­ku­na 24: Ruis­ku­huo­neen ikkuna avautuu aattona – nyt lyysaa koko kau­pun­ki

24.12.2019 06:00
Jouluikkuna 23: Anderssonin luumylly piti lapset lakritsirahoissa

Jou­lu­ik­ku­na 23: An­ders­so­nin luu­myl­ly piti lapset lak­rit­si­ra­hois­sa

23.12.2019 06:00
Jouluikkuna 22: Kauppakatu on liike-elämän keskus ja nuorten riiauspaikka

Jou­lu­ik­ku­na 22: Kaup­pa­ka­tu on lii­ke-elä­män keskus ja nuorten riiaus­paik­ka

22.12.2019 06:00
Jouluikkuna 21: Opettajaseminaari muodosti oman pienen maailmansa

Jou­lu­ik­ku­na 21: Opet­ta­ja­se­mi­naa­ri muo­dos­ti oman pienen maail­man­sa

21.12.2019 06:00
Jouluikkuna 20: Swanljungin talossa pyöritettiin laivanselvitysfirmaa ja matkatoimistoa

Jou­lu­ik­ku­na 20: Swanl­jun­gin talossa pyö­ri­tet­tiin lai­van­sel­vi­tys­fir­maa ja mat­ka­toi­mis­toa

20.12.2019 06:00
Jouluikkuna 19: Hassisen kaupasta ei lähetetty kräväyskirjeitä

Jou­lu­ik­ku­na 19: Has­si­sen kau­pas­ta ei lä­he­tet­ty krä­väys­kir­jei­tä

19.12.2019 06:00
Jouluikkuna 18: Pirttiahon Fanny huolehti semiskoista ja naapureista

Jou­lu­ik­ku­na 18: Pirt­ti­ahon Fanny huo­leh­ti se­mis­kois­ta ja naa­pu­reis­ta

18.12.2019 14:28