Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso Poh­jois-Poh­jan­maan ja koko Suomen vaa­li­tu­los tästä

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

jouluikkuna
Jouluikkuna 24: Soveliuksen kräämäpuojin puotineittyt mittasi ja punnitsi aamukuudesta iltayhdeksään

Jou­lu­ik­ku­na 24: So­ve­liuk­sen krää­mä­puo­jin puo­ti­neit­tyt mittasi ja pun­nit­si aa­mu­kuu­des­ta il­tayh­dek­sään

24.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 23: Tuomi lähti, kioski jäi – Cortenkadun kioski kannettiin aikoinaan paikalleen Varvista

Jou­lu­ik­ku­na 23: Tuomi lähti, kioski jäi – Cor­ten­ka­dun kioski kan­net­tiin ai­koi­naan pai­kal­leen Var­vis­ta

23.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 22: Kolmen Corten komennossa –  vähemmästäkin kuuluu saada nimikkokatu

Jou­lu­ik­ku­na 22: Kolmen Corten ko­men­nos­sa –  vä­hem­mäs­tä­kin kuuluu saada ni­mik­ko­ka­tu

22.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 21: Hyvä Tuomas joulun tuopi

Jou­lu­ik­ku­na 21: Hyvä Tuomas joulun tuopi

21.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 20: Kirjaston Anna Mustonen kasvatti raahelaisten mukulat ihmisiksi

Jou­lu­ik­ku­na 20: Kir­jas­ton Anna Mus­to­nen kas­vat­ti raa­he­lais­ten mukulat ih­mi­sik­si

20.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 19: 1960-luvulla nuoret pasteerasivat Kauppakadulla, olihan siellä Kellaribaari ja Ankkuribaari

Jou­lu­ik­ku­na 19: 1960-lu­vul­la nuoret pas­tee­ra­si­vat Kaup­pa­ka­dul­la, olihan siellä Kel­la­ri­baa­ri ja Ank­ku­ri­baa­ri

19.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 18: Seminaarin Pappa oli todellinen gentlemanni

Jou­lu­ik­ku­na 18: Se­mi­naa­rin Pappa oli to­del­li­nen gent­le­man­ni

18.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 17: Limonaditehtaan Vichy-kone pidettiin kylmänä merestä haetuilla jäillä

Jou­lu­ik­ku­na 17: Li­mo­na­di­teh­taan Vic­hy-ko­ne pi­det­tiin kylmänä merestä hae­tuil­la jäillä

17.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 16: Entiseen aikaan hyvin kasvatettujen naisten ja miesten odotettiin osaavan viihdyttää tuttaviaan laulamalla tai soittamalla

Jou­lu­ik­ku­na 16: En­ti­seen aikaan hyvin kas­va­tet­tu­jen naisten ja miesten odo­tet­tiin osaavan viih­dyt­tää tut­ta­viaan lau­la­mal­la tai soit­ta­mal­la

16.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 15: Rantakadun kulmauksessa elettiin paraatipaikalla  – torilla riitti katseltavaa ja rantasaunassa oli makiat löylyt

Jou­lu­ik­ku­na 15: Ran­ta­ka­dun kul­mauk­ses­sa elet­tiin pa­raa­ti­pai­kal­la  – torilla riitti kat­sel­ta­vaa ja ran­ta­sau­nas­sa oli makiat löylyt

15.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 14: Kenkäkauppialle oli itsestään selvää, että hän palveli asiakkaita 24/7

Jou­lu­ik­ku­na 14: Ken­kä­kaup­pial­le oli it­ses­tään selvää, että hän palveli asiak­kai­ta 24/7

14.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 13: Talon entiset asukkaat olivat merimiehiä purjelaivojen Raahessa

Jou­lu­ik­ku­na 13: Talon entiset asuk­kaat olivat me­ri­mie­hiä pur­je­lai­vo­jen Raa­hes­sa

13.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 12: Kruununvoudin 120 vuoden takaiset rakkauskirjeet löytyivät tämän talon vintiltä

Jou­lu­ik­ku­na 12: Kruu­nun­vou­din 120 vuoden ta­kai­set rak­kaus­kir­jeet löy­tyi­vät tämän talon vin­til­tä

12.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 11: Tuoksusta tiesi, milloin apteekissa valmistettiin Reumaton-pulveria tai Patentti-yskäntippoja tai Keppiukkoa

Jou­lu­ik­ku­na 11: Tuok­sus­ta tiesi, milloin ap­tee­kis­sa val­mis­tet­tiin Reu­ma­ton-pul­ve­ria tai Pa­tent­ti-ys­kän­tip­po­ja tai Kep­pi­uk­koa

11.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 10: Sofian lahjoitus antoi tytöille mahdollisuuden koulutukseen

Jou­lu­ik­ku­na 10: Sofian lah­joi­tus antoi ty­töil­le mah­dol­li­suu­den kou­lu­tuk­seen

10.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 9: Hassisen kauppa tarjosi kotiinkuljetusta vuosikymmeniä ennen koronaa

Jou­lu­ik­ku­na 9: Has­si­sen kauppa tarjosi ko­tiin­kul­je­tus­ta vuo­si­kym­me­niä ennen koronaa

09.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 8: Rantakadun jugend-talo rakentui yhdistelemällä ja muokkaamalla

Jou­lu­ik­ku­na 8: Ran­ta­ka­dun ju­gend-ta­lo ra­ken­tui yh­dis­te­le­mäl­lä ja muok­kaa­mal­la

08.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 7: Heikku oli kitupiikki, joka teki suuria lahjoituksia

Jou­lu­ik­ku­na 7: Heikku oli ki­tu­piik­ki, joka teki suuria lah­joi­tuk­sia

07.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 6: Villioppiset armeijalaiset kiinnostivat raahelaisia

Jou­lu­ik­ku­na 6: Vil­li­op­pi­set ar­mei­ja­lai­set kiin­nos­ti­vat raa­he­lai­sia

06.12.2021 07:45
Tilaajille
Jouluikkuna 5: Kirkkokadun ja Koulukadun kulmassa toimi aikoinaan Montinin majatalo

Jou­lu­ik­ku­na 5: Kirk­ko­ka­dun ja Kou­lu­ka­dun kul­mas­sa toimi ai­koi­naan Mon­ti­nin ma­ja­ta­lo

05.12.2021 07:45
Tilaajille