Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Vuosien takaa
Viimeisin 24 tuntia
Vuosien takaa: Kokki Kolmonen innostui raahelaisesta Kokki-kirjasta Patakakkosen kuvauksia tehdessään

Vuosien takaa: Kokki Kol­mo­nen in­nos­tui raa­he­lai­ses­ta Kok­ki-kir­jas­ta Pa­ta­kak­ko­sen ku­vauk­sia teh­des­sään

28.06.2022 19:00
Tilaajille
Vanhemmat
Vuosien takaa: Fiian Kymppi innosti naisia ja kukittajia

Vuosien takaa: Fiian Kymppi innosti naisia ja ku­kit­ta­jia

14.06.2022 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Ruukin maatalousoppilaitoksen lakkauttaminen oli enemmän kuin lähellä

Vuosien takaa: Ruukin maa­ta­lous­op­pi­lai­tok­sen lak­kaut­ta­mi­nen oli enemmän kuin lähellä

07.06.2022 18:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Teinihelvetti tai -taivas – Mäntylampi oli kumpaakin, riippuu keneltä kysytään

Vuosien takaa: Tei­ni­hel­vet­ti tai -taivas – Män­ty­lam­pi oli kum­paa­kin, riippuu keneltä ky­sy­tään

31.05.2022 19:30
Tilaajille
Vuosien takaa: Vihannin kaivoksen taru loppui 30 vuotta sitten

Vuosien takaa: Vi­han­nin kai­vok­sen taru loppui 30 vuotta sitten

24.05.2022 18:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Kasitie on saanut väistyä muiden kohteiden tieltä

Vuosien takaa: Kasitie on saanut väistyä muiden koh­tei­den tieltä

17.05.2022 18:00
Tilaajille
Vuosien takaa: 50 vuotta Hovityttöjen avajaisista ja 30 vuotta leirintäalueen tuhopoltosta

Vuosien takaa: 50 vuotta Ho­vi­tyt­tö­jen ava­jai­sis­ta ja 30 vuotta lei­rin­tä­alueen tu­ho­pol­tos­ta

04.05.2022 18:30 1
Tilaajille
Vuosien takaa: Junassa kirmaillut villisianpoikanen huvitti kanssamatkustajia

Vuosien takaa: Junassa kir­mail­lut vil­li­sian­poi­ka­nen huvitti kans­sa­mat­kus­ta­jia

26.04.2022 19:30
Tilaajille
Vuosien takaa: 30 vuotta sitten tietotekulaiset valjastettiin kaupunkimarkkinointiin – kommandoryhmät harjoittelivat kahden minuutin hissipuheen

Vuosien takaa: 30 vuotta sitten tie­to­te­ku­lai­set val­jas­tet­tiin kau­pun­ki­mark­ki­noin­tiin – kom­man­do­ryh­mät har­joit­te­li­vat kahden mi­nuu­tin his­si­pu­heen

19.04.2022 20:00
Tilaajille
Vuosien takaa: 30 vuotta sitten jännitettiin saako Toimi Kankaanniemi lähdöt hallituksesta ennen kabareen ensi-iltaa

Vuosien takaa: 30 vuotta sitten jän­ni­tet­tiin saako Toimi Kan­kaan­nie­mi lähdöt hal­li­tuk­ses­ta ennen ka­ba­reen en­si-il­taa

13.04.2022 10:00
Tilaajille
Vuosien takaa: "Mekaanikko irrottaa konepeitteet ja niin on hävittäjämme valmis kohoamaan taivaalle vihollista torjumaan"

Vuosien takaa: "Me­kaa­nik­ko ir­rot­taa ko­ne­peit­teet ja niin on hä­vit­tä­jäm­me valmis ko­hoa­maan tai­vaal­le vi­hol­lis­ta tor­ju­maan"

05.04.2022 19:29
Tilaajille
Vuosien takaa: 80 vuotta sitten Yhdysvallat kiirehti tarvikeapua Neuvostoliitolle ennen keväthyökkäystä

Vuosien takaa: 80 vuotta sitten Yh­dys­val­lat kii­reh­ti tar­vi­ke­apua Neu­vos­to­lii­tol­le ennen ke­vät­hyök­käys­tä

29.03.2022 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: 50 vuotta sitten avattiin Keskus-Market, 30 vuotta sitten vastustettiin pakolaisia ja 10 vuotta sitten keskusteltiin kaupunginjohtajan luottamuksesta

Vuosien takaa: 50 vuotta sitten avat­tiin Kes­kus-Mar­ket, 30 vuotta sitten vas­tus­tet­tiin pa­ko­lai­sia ja 10 vuotta sitten kes­kus­tel­tiin kau­pun­gin­joh­ta­jan luot­ta­muk­ses­ta

22.03.2022 18:30
Tilaajille
Vuosien takaa: Äidinkielen yo-kokeella aloitettiin ennen ja nyt

Vuosien takaa: Äi­din­kie­len yo-ko­keel­la aloi­tet­tiin ennen ja nyt

15.03.2022 19:30
Tilaajille
Vuosien takaa -palsta palaa menneisiin vuosikymmeniin

Vuosien takaa -palsta palaa men­nei­siin vuo­si­kym­me­niin

08.03.2022 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Stalinin päiväkäsky vuodelta 1942 käski saavuttamaan vanhat rajat helmikuun 23. päivään mennessä, maksoi mitä maksoi

Vuosien takaa: Sta­li­nin päi­vä­käs­ky vuo­del­ta 1942 käski saa­vut­ta­maan vanhat rajat hel­mi­kuun 23. päivään men­nes­sä, maksoi mitä maksoi

01.03.2022 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Raahen koulutoiminnan käynnistymisestä on kulunut 150 vuotta –  30 vuotta sitten merkkivuotta juhlittiin 3 000 oppilaan kulkueella

Vuosien takaa: Raahen kou­lu­toi­min­nan käyn­nis­ty­mi­ses­tä on kulunut 150 vuotta –  30 vuotta sitten merk­ki­vuot­ta juh­lit­tiin 3 000 op­pi­laan kul­kueel­la

22.02.2022 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Karjaluoto palasi Sapporon reissulta

Vuosien takaa: Kar­ja­luo­to palasi Sap­po­ron reis­sul­ta

15.02.2022 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Maafanttiin on tehty siltasuunnitelmia jo vuosikymmeniä

Vuosien takaa: Maa­fant­tiin on tehty sil­ta­suun­ni­tel­mia jo vuo­si­kym­me­niä

08.02.2022 19:15 1
Tilaajille
Vuosien takaa: Talvella 1942 ystävyyskaupunki tarjoutui ottamaan 12 sotalasta Raahesta

Vuosien takaa: Tal­vel­la 1942 ys­tä­vyys­kau­pun­ki tar­jou­tui ot­ta­maan 12 so­ta­las­ta Raa­hes­ta

01.02.2022 19:01
Tilaajille