Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vuosien takaa
Vuosien takaa: Kymmenen vuotta sitten Kauneuskanavaan ilmestyi pieni Nipsu

Vuosien takaa: Kym­me­nen vuotta sitten Kau­neus­ka­na­vaan il­mes­tyi pieni Nipsu

16.05.2023 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Palokunnan Volvo oli mahtava peli 50 vuotta sitten

Vuosien takaa: Pa­lo­kun­nan Volvo oli mahtava peli 50 vuotta sitten

09.05.2023 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: 30 vuotta sitten elettiin Rytmikkäiden nousukautta – 30 kisamatkaa ja 75 mitalia vuodessa

Vuosien takaa: 30 vuotta sitten elet­tiin Ryt­mik­käi­den nou­su­kaut­ta – 30 ki­sa­mat­kaa ja 75 mitalia vuo­des­sa

02.05.2023 19:30
Tilaajille
Vuosien takaa: Pyhäjoen suurtulvasta kulunut 10 vuotta

Vuosien takaa: Py­hä­joen suur­tul­vas­ta kulunut 10 vuotta

25.04.2023 19:30
Tilaajille
Vuosien takaa: Opiskelijakaupungissa lähdettiin herkästi mielenosoitusmarssille –  Raatihuone asuntolaksi! Eivät opiskelijat kroisoksia ole!

Vuosien takaa: Opis­ke­li­ja­kau­pun­gis­sa läh­det­tiin her­käs­ti mie­len­osoi­tus­mars­sil­le –  Raa­ti­huo­ne asun­to­lak­si! Eivät opis­ke­li­jat kroi­sok­sia ole!

18.04.2023 18:00
Vuosien takaa: 30 vuotta sitten Kananvanranta oli vasta ajatus

Vuosien takaa: 30 vuotta sitten Ka­nan­van­ran­ta oli vasta ajatus

11.04.2023 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Vanhat raahelaiset eivät halunneet Härkätorista toria, koska Sokeri-Jussi oli halunnut siitä puiston

Vuosien takaa: Vanhat raa­he­lai­set eivät ha­lun­neet Här­kä­to­ris­ta toria, koska So­ke­ri-Jus­si oli ha­lun­nut siitä puiston

04.04.2023 19:00 1
Tilaajille
Vuosien takaa: Nuorten juominen puhutti Paradisen diskoilloissa

Vuosien takaa: Nuorten juo­mi­nen puhutti Pa­ra­di­sen dis­ko­il­lois­sa

28.03.2023 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Arvaatko, mikä oli kuutoskunnista mökkirikkain?

Vuosien takaa: Ar­vaat­ko, mikä oli kuu­tos­kun­nis­ta mök­ki­rik­kain?

21.03.2023 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: 50 vuotta sitten rakennettiin Ollinsaarta, 30 vuotta sitten pesiskatsomoja

Vuosien takaa: 50 vuotta sitten ra­ken­net­tiin Ol­lin­saar­ta, 30 vuotta sitten pe­sis­kat­so­mo­ja

14.03.2023 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Tietotekulaisille opetettiin pöytätapoja – "On tämä vähän erilaista kuin kauppaneuvos Paukun saunailloissa"

Vuosien takaa: Tie­to­te­ku­lai­sil­le ope­tet­tiin pöy­tä­ta­po­ja – "On tämä vähän eri­lais­ta kuin kaup­pa­neu­vos Paukun sau­nail­lois­sa"

07.03.2023 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Tutut aiheet pysyvät puheissa – 50 vuotta sitten palauteltiin Tuomiojan junaliikennettä ja 10 vuotta siten siirreltiin toria

Vuosien takaa: Tutut aiheet pysyvät pu­heis­sa – 50 vuotta sitten pa­lau­tel­tiin Tuo­mi­ojan ju­na­lii­ken­net­tä ja 10 vuotta siten siir­rel­tiin toria

28.02.2023 18:30
Tilaajille
Vuosien takaa: Raahen ensimmäinen apteekkari kyllästyi omatoimiseen lääkintään tottuneisiin raahelaisiin ja muutti Ruotsiin

Vuosien takaa: Raahen en­sim­mäi­nen ap­teek­ka­ri kyl­läs­tyi oma­toi­mi­seen lää­kin­tään tot­tu­nei­siin raa­he­lai­siin ja muutti Ruot­siin

21.02.2023 19:30 1
Tilaajille
Vuosien takaa: Pikkulahden kehittämiseksi on tehty jo monta suunnitemaa

Vuosien takaa: Pik­ku­lah­den ke­hit­tä­mi­sek­si on tehty jo monta suun­ni­te­maa

14.02.2023 18:30
Tilaajille
Vuosien takaa: Raahelaisten jää oli Mikonkarin kalastajille liian kallista

Vuosien takaa: Raa­he­lais­ten jää oli Mi­kon­ka­rin ka­las­ta­jil­le liian kal­lis­ta

07.02.2023 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Raahen lastenkoti sai alkunsa maalarimestarin lahjoituksesta

Vuosien takaa: Raahen las­ten­ko­ti sai alkunsa maa­la­ri­mes­ta­rin lah­joi­tuk­ses­ta

31.01.2023 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: 30 vuotta sitten Softpoliksen paikalla oli aukio ja parakki

Vuosien takaa: 30 vuotta sitten Soft­po­lik­sen pai­kal­la oli aukio ja parakki

24.01.2023 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: PattU ja RaVe jakoivat joukkueet sopuisasti

Vuosien takaa: PattU ja RaVe ja­koi­vat jouk­kueet so­pui­sas­ti

17.01.2023 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Raahen ja Saloisten kuntaliitoksen jälkeen jaettiin luottamuspaikat uusiksi

Vuosien takaa: Raahen ja Sa­lois­ten kun­ta­lii­tok­sen jälkeen jaet­tiin luot­ta­mus­pai­kat uusiksi

10.01.2023 18:30
Tilaajille
Vuosien takaa: 10 vuotta sitten Raahe ja Vihanti yhdistyivät kuin huomaamatta, mutta 50 vuotta sitten Raahen ja Saloisten yhdistyminen oli varsinainen kansanjuhla

Vuosien takaa: 10 vuotta sitten Raahe ja Vihanti yh­dis­tyi­vät kuin huo­maa­mat­ta, mutta 50 vuotta sitten Raahen ja Sa­lois­ten yh­dis­ty­mi­nen oli var­si­nai­nen kan­san­juh­la

03.01.2023 18:30
Tilaajille