Vuosien takaa
Kuukausi
Vuosien takaa: Muistatko 3" kuppilan? Se avattiin kymmenen vuotta sitten

Vuosien takaa: Muis­tat­ko 3" kup­pi­lan? Se avat­tiin kym­me­nen vuotta sitten

04.10.2022 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Renne Nikupaavola oli Suomen Catherine Cookson

Vuosien takaa: Renne Ni­ku­paa­vo­la oli Suomen Cat­he­ri­ne Cookson

27.09.2022 21:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Vieläkö sinä puhut Pattijoen Unionin risteyksestä? Unionit muuttuivat Neste-asemiksi 30 vuotta sitten

Vuosien takaa: Vieläkö sinä puhut Pat­ti­joen Unionin ris­teyk­ses­tä? Unionit muut­tui­vat Nes­te-ase­mik­si 30 vuotta sitten

20.09.2022 21:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Samuli Putron levynjulkkarikonsertti näytti, mitä Ruiskuhuoneen vintillä syntyi

Vuosien takaa: Samuli Putron le­vyn­julk­ka­ri­kon­sert­ti näytti, mitä Ruis­ku­huo­neen vin­til­lä syntyi

13.09.2022 18:30
Tilaajille
Vanhemmat
Vuosien takaa: Muistatko vielä Antiikkia, antiikkia -ohjelman Raahe-jakson?

Vuosien takaa: Muis­tat­ko vielä An­tiik­kia, an­tiik­kia -oh­jel­man Raa­he-jak­son?

30.08.2022 18:30
Tilaajille
Vuosien takaa: Raahen tietokonealan oppilaitos käynnistyi 50 vuotta sitten – vain pieni osa hakijoista hyväksyttiin opiskelemaan

Vuosien takaa: Raahen tie­to­ko­ne­alan op­pi­lai­tos käyn­nis­tyi 50 vuotta sitten – vain pieni osa ha­ki­jois­ta hy­väk­syt­tiin opis­ke­le­maan

23.08.2022 20:00 1
Tilaajille
Vuosien takaa: Turhapurot olivat Huvimyllyn vetonauloja

Vuosien takaa: Tur­ha­pu­rot olivat Hu­vi­myl­lyn ve­to­nau­lo­ja

16.08.2022 19:30
Tilaajille
Vuosien takaa: Palokunnalle suunniteltiin uutta ruiskuhuonetta 8o vuotta sitten

Vuosien takaa: Pa­lo­kun­nal­le suun­ni­tel­tiin uutta ruis­ku­huo­net­ta 8o vuotta sitten

09.08.2022 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Rantakentän pukukopin purkamisesta on jo kymmenen vuotta

Vuosien takaa: Ran­ta­ken­tän pu­ku­ko­pin pur­ka­mi­ses­ta on jo kym­me­nen vuotta

20.07.2022 10:30 1
Tilaajille
Vuosien takaa: "Uusi poliisimestari tarvitsee ehyen tuolin ja kirjahyllyn etteivät paperit lennä tuulen mukana"

Vuosien takaa: "Uusi po­lii­si­mes­ta­ri tar­vit­see ehyen tuolin ja kir­ja­hyl­lyn ett­ei­vät paperit lennä tuulen mukana"

05.07.2022 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Kokki Kolmonen innostui raahelaisesta Kokki-kirjasta Patakakkosen kuvauksia tehdessään

Vuosien takaa: Kokki Kol­mo­nen in­nos­tui raa­he­lai­ses­ta Kok­ki-kir­jas­ta Pa­ta­kak­ko­sen ku­vauk­sia teh­des­sään

28.06.2022 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Fiian Kymppi innosti naisia ja kukittajia

Vuosien takaa: Fiian Kymppi innosti naisia ja ku­kit­ta­jia

14.06.2022 19:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Ruukin maatalousoppilaitoksen lakkauttaminen oli enemmän kuin lähellä

Vuosien takaa: Ruukin maa­ta­lous­op­pi­lai­tok­sen lak­kaut­ta­mi­nen oli enemmän kuin lähellä

07.06.2022 18:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Teinihelvetti tai -taivas – Mäntylampi oli kumpaakin, riippuu keneltä kysytään

Vuosien takaa: Tei­ni­hel­vet­ti tai -taivas – Män­ty­lam­pi oli kum­paa­kin, riippuu keneltä ky­sy­tään

31.05.2022 19:30
Tilaajille
Vuosien takaa: Vihannin kaivoksen taru loppui 30 vuotta sitten

Vuosien takaa: Vi­han­nin kai­vok­sen taru loppui 30 vuotta sitten

24.05.2022 18:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Kasitie on saanut väistyä muiden kohteiden tieltä

Vuosien takaa: Kasitie on saanut väistyä muiden koh­tei­den tieltä

17.05.2022 18:00
Tilaajille
Vuosien takaa: 50 vuotta Hovityttöjen avajaisista ja 30 vuotta leirintäalueen tuhopoltosta

Vuosien takaa: 50 vuotta Ho­vi­tyt­tö­jen ava­jai­sis­ta ja 30 vuotta lei­rin­tä­alueen tu­ho­pol­tos­ta

04.05.2022 18:30 1
Tilaajille
Vuosien takaa: Junassa kirmaillut villisianpoikanen huvitti kanssamatkustajia

Vuosien takaa: Junassa kir­mail­lut vil­li­sian­poi­ka­nen huvitti kans­sa­mat­kus­ta­jia

26.04.2022 19:30
Tilaajille
Vuosien takaa: 30 vuotta sitten tietotekulaiset valjastettiin kaupunkimarkkinointiin – kommandoryhmät harjoittelivat kahden minuutin hissipuheen

Vuosien takaa: 30 vuotta sitten tie­to­te­ku­lai­set val­jas­tet­tiin kau­pun­ki­mark­ki­noin­tiin – kom­man­do­ryh­mät har­joit­te­li­vat kahden mi­nuu­tin his­si­pu­heen

19.04.2022 20:00
Tilaajille
Vuosien takaa: 30 vuotta sitten jännitettiin saako Toimi Kankaanniemi lähdöt hallituksesta ennen kabareen ensi-iltaa

Vuosien takaa: 30 vuotta sitten jän­ni­tet­tiin saako Toimi Kan­kaan­nie­mi lähdöt hal­li­tuk­ses­ta ennen ka­ba­reen en­si-il­taa

13.04.2022 10:00
Tilaajille