Kirjallisuus
"Pitää keksiä aina jotain uutta meininkiä, että pysyy vire yllä", pian kymmenen vuotta Pyhäjoen kirjastoa johtanut Heikki Lahnaoja sanoo

"Pitää keksiä aina jotain uutta mei­nin­kiä, että pysyy vire yllä", pian kym­me­nen vuotta Py­hä­joen kir­jas­toa joh­ta­nut Heikki Lah­na­oja sanoo

28.08.2020 09:01 0
Tilaajille
Raahesta kotoisin oleva Harri Tuomela vaihtoi uusimmassa kirjassaan jännityksen romantiikkaan

Raa­hes­ta ko­toi­sin oleva Harri Tuomela vaihtoi uu­sim­mas­sa kir­jas­saan jän­ni­tyk­sen ro­man­tiik­kaan

18.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Kummitus, aave, vaiko jotain muuta? – Tarinat hengistä ovat tulleet viime aikoina jopa entistä suosituimmiksi

Kum­mi­tus, aave, vaiko jotain muuta? – Tarinat hen­gis­tä ovat tulleet viime aikoina jopa entistä suo­si­tuim­mik­si

20.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Airi Haataja aikoi lopettaa kirjoittamisen, mutta sitten löytyi tarina, joka piti kertoa

Airi Haataja aikoi lo­pet­taa kir­joit­ta­mi­sen, mutta sitten löytyi tarina, joka piti kertoa

03.04.2020 10:00 0
Tilaajille
Vaikka kirjaston ovet ovat kiinni, niiden takana tehdään töitä – Myyräkin on nyt entistä ehompi

Vaikka kir­jas­ton ovet ovat kiinni, niiden takana tehdään töitä – Myy­rä­kin on nyt entistä ehompi

20.03.2020 10:00 0
Tilaajille
Suomalainen klassikkokirjailija on tarjonnut Minna Maijalalle työtä pariksikymmeneksi vuodeksi ja tuonut muun muassa Tieto-Finlandia-ehdokkuuden

Suo­ma­lai­nen klas­sik­ko­kir­jai­li­ja on tar­jon­nut Minna Mai­ja­lal­le työtä pa­rik­si­kym­me­nek­si vuo­dek­si ja tuonut muun muassa Tie­to-Fin­lan­dia-eh­dok­kuu­den

17.03.2020 20:00 0
Tilaajille
Torstaina 19. maaliskuuta Suomi juhlii Minna Canthia ja tasa-arvoa

Tors­tai­na 19. maa­lis­kuu­ta Suomi juhlii Minna Canthia ja ta­sa-ar­voa

17.03.2020 19:55 0
Tilaajille
Uhkaako lukeminen loppua? Pyhäjoen kirjasto tarjoaa helpotusta

Uhkaako lu­ke­mi­nen loppua? Py­hä­joen kir­jas­to tarjoaa hel­po­tus­ta

17.03.2020 15:08 0
Tilaajille
Huispausta ja velhotaisteluita  Raahen kirjastossa

Huis­paus­ta ja vel­ho­tais­te­lui­ta Raahen kir­jas­tos­sa

08.02.2020 18:00 0
Tilaajille
Kirjoittajan pitää uskoa tekstiinsä

Kir­joit­ta­jan pitää uskoa teks­tiin­sä

24.12.2019 20:00 0
Tilaajille
Kylähistoriikki syntyi ennätysajassa

Ky­lä­his­to­riik­ki syntyi en­nä­tys­ajas­sa

22.11.2019 16:01 0
Mielikuvitus liikkeelle kirjan kanssa

Mie­li­ku­vi­tus liik­keel­le kirjan kanssa

03.11.2019 20:30 0
Tilaajille
Kerrottuja satuja kirjaksi – Viides satukirja vie Leena Pyhäluodon lapsuusmaisemaan Rovaniemelle

Ker­rot­tu­ja satuja kir­jak­si – Viides sa­tu­kir­ja vie Leena Py­hä­luo­don lap­suus­mai­se­maan Ro­va­nie­mel­le

26.06.2019 16:00 0
Kahvila Hippu alkaa järjestää kirjallisuustapahtumia

Kahvila Hippu alkaa jär­jes­tää kir­jal­li­suus­ta­pah­tu­mia

25.01.2018 12:13 0
Kolumni: Todennäköisesti olen väärässä

Ko­lum­ni: To­den­nä­köi­ses­ti olen vää­räs­sä

10.01.2018 07:00 0
Niko Peltokankaan toinen runokokoelma käsittelee muun muassa uskonyhteisöstä luopumista

Niko Pel­to­kan­kaan toinen ru­no­ko­koel­ma kä­sit­te­lee muun muassa us­kon­yh­tei­sös­tä luo­pu­mis­ta

03.12.2017 12:41 0
Sandra ui omiin nahkoihin

Sandra ui omiin nah­koi­hin

13.10.2017 12:24 0

Ko­lum­ni: Kir­jal­le kiitos!

29.09.2017 06:30 0
Varjo on raahelaisin voimin tehty esitys raahelaisista tapahtumista

Varjo on raa­he­lai­sin voimin tehty esitys raa­he­lai­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta

28.09.2017 18:00 0
Kirjat suurennuslasin alla: kirjoista tuli taas vähän tutumpia

Kirjat suu­ren­nus­la­sin alla: kir­jois­ta tuli taas vähän tu­tum­pia

15.09.2017 13:22 0