Pyöräily
Kauheessa kiireessä Kaamasen tiellä

Kau­hees­sa kii­rees­sä Kaa­ma­sen tiellä

21.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Pyöräilijä kuoli: kännykkäänsä ajon aikana käsitellyt kuorma-auton kuljettaja sai ehdollista vankeutta

Pyö­räi­li­jä kuoli: kän­nyk­kään­sä ajon aikana kä­si­tel­lyt kuor­ma-au­ton kul­jet­ta­ja sai eh­dol­lis­ta van­keut­ta

09.09.2020 16:30 0
Tilaajille
Koronakevään luontobuumi-ilmiö: Sähköpyöristä ja läskipyöristä on syntynyt pulaa, kun kysyntä ylitti tarjonnan

Ko­ro­na­ke­vään luon­to­buu­mi-il­miö: Säh­kö­pyö­ris­tä ja läs­ki­pyö­ris­tä on syn­ty­nyt pulaa, kun kysyntä ylitti tar­jon­nan

17.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Pyöräilyyn tulee uusia sääntöjä kesäkuussa

Pyö­räi­lyyn tulee uusia sään­tö­jä ke­sä­kuus­sa

25.04.2020 17:00 0
Tilaajille
Pyöräile läpi koronakriisin – Ota haltuun Pyöräliiton vinkit

Pyö­räi­le läpi ko­ro­na­krii­sin – Ota haltuun Pyö­rä­lii­ton vinkit

02.04.2020 19:00 0
Tilaajille
Pyhäjoella kääritään hihat ja aletaan tehdä isoja talkoita

Py­hä­joel­la kää­ri­tään hihat ja aletaan tehdä isoja tal­koi­ta

22.02.2020 12:00 0
Tilaajille
Kaksinkertainen Euroopan mestari Matti Tahkola lopettaa kilpapyöräilyn

Kak­sin­ker­tai­nen Eu­roo­pan mestari Matti Tahkola lo­pet­taa kil­pa­pyö­räi­lyn

10.12.2019 12:23 0
Tilaajille
Urheilutärpit: TeKi ja PJK kohtaavat kahdesti viikon sisään

Ur­hei­lu­tär­pit: TeKi ja PJK koh­taa­vat kah­des­ti viikon sisään

06.12.2019 07:15 0
Tilaajille
Pro Raahe: Lääkäri, kaupunginvaltuutettu ja kotiseutuihminen liikuttui kyyneliin

Pro Raahe: Lää­kä­ri, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja ko­ti­seu­tu­ih­mi­nen lii­kut­tui kyy­ne­liin

06.12.2017 16:00 0
Pyhäjoki luomassa maastopyöräilyparatiisia, missä retkiopas kulkee kännykässä

Py­hä­jo­ki luo­mas­sa maas­to­pyö­räi­ly­pa­ra­tii­sia, missä ret­ki­opas kulkee kän­ny­käs­sä

17.11.2017 17:00 0
Kolumni: Säännöt luovat sujuvuutta

Ko­lum­ni: Säännöt luovat su­ju­vuut­ta

17.11.2017 07:00 0
Matti Tahkola polki klassikkokisan voittoon

Matti Tahkola polki klas­sik­ko­ki­san voit­toon

02.11.2017 12:47 0

Raahen uusien pyö­rä­tei­den suun­ni­tel­mia esi­tel­lään ylei­söl­le

15.10.2017 13:00 0

Kuor­ma-au­to törmäsi pol­ku­pyö­räi­li­jään – Poliisi etsii vakavan on­net­to­muu­den sil­min­nä­ki­jöi­tä

05.09.2017 14:24 0
Liikenneturva: Pyöräilyturmassa menehtyy usein iäkäs mies

Lii­ken­ne­tur­va: Pyö­räi­ly­tur­mas­sa me­neh­tyy usein iäkäs mies

24.07.2017 10:00 0
Pyöräteiden Harley-Davidson säästää aikaa ja takamusta

Pyö­rä­tei­den Har­ley-Da­vid­son säästää aikaa ja ta­ka­mus­ta

14.06.2017 14:00 0