Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Raahen Seutu tästä!

Pyöräily
Viimeisin 24 tuntia
Taneli Myllykoski pyöräili Italiasta Norjaan – "Ei voi ajatella, että nyt on 3500 kilometriä edessä"

Taneli Myl­ly­kos­ki pyö­räi­li Ita­lias­ta Norjaan – "Ei voi aja­tel­la, että nyt on 3500 ki­lo­met­riä edessä"

16.08.2022 13:12
Tilaajille
Vanhemmat
Verovapaus on lisännyt kiinnostusta työsuhdepolkupyöriin – "Kuin korotonta osamaksua"

Ve­ro­va­paus on li­sän­nyt kiin­nos­tus­ta työ­suh­de­pol­ku­pyö­riin – "Kuin ko­ro­ton­ta osa­mak­sua"

29.07.2022 08:00
Tilaajille
Kilpailua hyvässä hengessä – Hiihtomajalla pyöräiltiin ja juostiin maastossa

Kil­pai­lua hyvässä hen­ges­sä – Hiih­to­ma­jal­la pyö­räil­tiin ja juos­tiin maas­tos­sa

19.06.2022 12:00
Tilaajille
Polkien pitkin rengasreittiä – Pyörällä kuuhun -hanke ottaa koppia pyöräilybuumista

Polkien pitkin ren­gas­reit­tiä – Pyö­räl­lä kuuhun -hanke ottaa koppia pyö­räi­ly­buu­mis­ta

01.04.2022 17:00 1
Tilaajille
Pyöräilyreittejä toivotaan Siikajoelle

Pyö­räi­ly­reit­te­jä toi­vo­taan Sii­ka­joel­le

29.01.2022 12:00
Tilaajille
Liikenneturva: Alle puolet pyöräilijöistä käyttää kypärää talvisin

Lii­ken­ne­tur­va: Alle puolet pyö­räi­li­jöis­tä käyttää kypärää tal­vi­sin

19.01.2022 17:40 2
Siikajoki liittymässä pyöräilykuntien verkostoon

Sii­ka­jo­ki liit­ty­mäs­sä pyö­räi­ly­kun­tien ver­kos­toon

08.01.2022 17:00
Tilaajille
Urheilutärpit: Pitkään viikonloppuun mahtuu monta kotiottelua

Ur­hei­lu­tär­pit: Pitkään vii­kon­lop­puun mahtuu monta ko­ti­ot­te­lua

02.12.2021 19:00
Tilaajille
Liikenneturva: neljännes autoilijoista ei näytä vilkkua liikenneympyrässä, pyöräilijöilläkin paljon petrattavaa

Lii­ken­ne­tur­va: nel­jän­nes au­toi­li­jois­ta ei näytä vilkkua lii­ken­neym­py­räs­sä, pyö­räi­li­jöil­lä­kin paljon pet­rat­ta­vaa

27.10.2021 09:55

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa: Näissä ti­lan­teis­sa au­toi­li­jan on väis­tet­tä­vä tien ylit­tä­vää pyö­räi­li­jää – katso ha­vain­nol­lis­ta­vat videot

01.09.2021 15:30
Hyvällä porukalla pyöräily on silkkaa nautintoa

Hyvällä po­ru­kal­la pyö­räi­ly on silkkaa nau­tin­toa

31.08.2021 17:00
Tilaajille
Maailma avautuu pyörän satulasta
Pääkirjoitus

Maailma avautuu pyörän sa­tu­las­ta

30.08.2021 06:01
Tilaajille
RS kysyy: Kuinka paljon pyöräilet?

RS kysyy: Kuinka paljon pyö­räi­let?

27.08.2021 12:00
Reija pyöräilee hyvän asian puolesta 5 500 kilometriä

Reija pyö­räi­lee hyvän asian puo­les­ta 5 500 ki­lo­met­riä

12.08.2021 20:00
Tilaajille
Jussi Honka pyöräili alamäessä SM-hopeaa

Jussi Honka pyö­räi­li ala­mäes­sä SM-ho­peaa

06.08.2021 10:00
Tilaajille
Pyöräilijät pääsevät nyt tutustumaan Pyhäjoen uusiin retkeilyreitteihin kilpailun muodossa

Pyö­räi­li­jät pää­se­vät nyt tu­tus­tu­maan Py­hä­joen uusiin ret­kei­ly­reit­tei­hin kil­pai­lun muo­dos­sa

30.06.2021 17:00
Tilaajille
Toiveissa päästä ensi vuonna pyörällä Pariisiin

Toi­veis­sa päästä ensi vuonna pyö­räl­lä Pa­rii­siin

14.11.2020 20:00
Tilaajille
Raahe Cycling Clubille maakunnallinen järjestötekopalkinto

Raahe Cycling Clu­bil­le maa­kun­nal­li­nen jär­jes­tö­te­ko­pal­kin­to

02.11.2020 12:00
Tilaajille
Kauheessa kiireessä Kaamasen tiellä

Kau­hees­sa kii­rees­sä Kaa­ma­sen tiellä

21.09.2020 10:00
Tilaajille
Pyöräilijä kuoli: kännykkäänsä ajon aikana käsitellyt kuorma-auton kuljettaja sai ehdollista vankeutta

Pyö­räi­li­jä kuoli: kän­nyk­kään­sä ajon aikana kä­si­tel­lyt kuor­ma-au­ton kul­jet­ta­ja sai eh­dol­lis­ta van­keut­ta

09.09.2020 16:30
Tilaajille