Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi + Lehti 4 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Raahen saaristo
Raahen saaristossa olisi tilaa uusille reiteille ja palveluille – matkailupäällikkö toivoo luovia ratkaisuja palvelujen kehittämiseen

Raahen saa­ris­tos­sa olisi tilaa uusille rei­teil­le ja pal­ve­luil­le – mat­kai­lu­pääl­lik­kö toivoo luovia rat­kai­su­ja pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­seen

18.04.2023 20:00 4
Meren jäälle pitää päästä – "Raahen saaristosta on tullut tuttu ja rakas"

Meren jäälle pitää päästä – "Raahen saa­ris­tos­ta on tullut tuttu ja rakas"

28.02.2023 15:00
Tilaajille
Kesämatkailijat toivat Raahen alueelle 13,5 miljoonaa – Suurin syy tulla Raaheen poikkeaa monesta muusta alueesta

Ke­sä­mat­kai­li­jat toivat Raahen alueel­le 13,5 mil­joo­naa – ­Suu­rin syy tulla Raaheen poik­keaa monesta muusta aluees­ta

14.11.2022 10:00 5
Tilaajille
Pauli Juusola ja Raahen saaristo matkalla maineeseen maailmanlaajuisessa hyväntekeväisyyskonsertissa just nyt

Pauli Juusola ja Raahen saa­ris­to mat­kal­la mai­nee­seen maail­man­laa­jui­ses­sa hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­tis­sa just nyt

21.09.2022 19:00
Tilaajille
MeriRaahen kesä vaikuttaa vilkkaalta – "Viime heinäkuussa helteiden aikaan ajoimme nonstoppina mantereelta porukkaa saariin"

Me­ri­Raa­hen kesä vai­kut­taa vilk­kaal­ta – "Viime hei­nä­kuus­sa hel­tei­den aikaan ajoimme nons­top­pi­na man­te­reel­ta po­ruk­kaa saa­riin"

14.06.2022 13:00
Tilaajille
Kaupunki aloittaa latujen tekemisen saaristoon aivan näinä päivinä – Saarten nuotiopaikkojen puuhuolto on jo aloitettu.

Kau­pun­ki aloit­taa latujen te­ke­mi­sen saa­ris­toon aivan näinä päivinä – Saarten nuo­tio­paik­ko­jen puu­huol­to on jo aloi­tet­tu.

10.02.2022 17:00 2
Tilaajille
Saaristomeri täynnä kevätaktiviteetteja – Saarikahvila, hylkeenpyyntiä ja uusi rekisauna

Saa­ris­to­me­ri täynnä ke­vät­ak­ti­vi­teet­te­ja – Saa­ri­kah­vi­la, hyl­keen­pyyn­tiä ja uusi re­ki­sau­na

11.01.2022 19:01
Tilaajille
Rantajatsiuinti on taas täällä – Moni aikoo uida lauantain saarikonserttiin

Ran­ta­jat­si­uin­ti on taas täällä – Moni aikoo uida lauan­tain saa­ri­kon­sert­tiin

29.07.2021 13:01
Tilaajille
Iso-Kraaseli

Iso-Kraa­se­li

14.06.2021 08:43
Tilaajille
Isokraaselin luotsitupa

Isok­raa­se­lin luot­si­tu­pa

13.06.2021 16:53
Tilaajille
Matkailukesään on enää kuukausi aikaa – "Nyt pitää hioa viestintää ja tulla esiin monessa kanavassa"

Mat­kai­lu­ke­sään on enää kuu­kau­si aikaa – "Nyt pitää hioa vies­tin­tää ja tulla esiin monessa ka­na­vas­sa"

03.05.2021 08:00
Tilaajille
Saariston kunnostus jatkuu tänä kesänä

Saa­ris­ton kun­nos­tus jatkuu tänä kesänä

16.04.2021 13:00
Tilaajille
Ei tarvitse lähteä merta edemmäs lomalle – Konikarissa tyytyväisiä retkeilijöitä

Ei tar­vit­se lähteä merta edemmäs lomalle – Ko­ni­ka­ris­sa tyy­ty­väi­siä ret­kei­li­jöi­tä

11.03.2021 18:00
Tilaajille
Saaristossa varottava heikkoja jäitä: Sulan raja Taskun ja Kallan tuntumassa

Saa­ris­tos­sa va­rot­ta­va heik­ko­ja jäitä: Sulan raja Taskun ja Kallan tun­tu­mas­sa

25.01.2021 11:06 1
Tilaajille
Varovasti ulkoilemaan saaristoon: Kapeikkoja ja virtapaikkoja pitää välttää

Va­ro­vas­ti ul­koi­le­maan saa­ris­toon: Ka­peik­ko­ja ja vir­ta­paik­ko­ja pitää välttää

08.01.2021 18:00
Tilaajille
Monien elämysten meri – Eteläinen Perämeri on täynnä upeita kohteita

Monien elä­mys­ten meri – Ete­läi­nen Pe­rä­me­ri on täynnä upeita koh­tei­ta

09.12.2020 10:00
Tilaajille
Roska-astiat poistetaan retkeilykohteista – jokaisen huolehdittava omista roskistaan

Ros­ka-as­tiat pois­te­taan ret­kei­ly­koh­teis­ta – jo­kai­sen huo­leh­dit­ta­va omista ros­kis­taan

17.09.2020 16:00
Tilaajille
Rantajatsit peruuntuivat, mutta uintitempaus toteutuu

Ran­ta­jat­sit pe­ruun­tui­vat, mutta uin­ti­tem­paus to­teu­tuu

07.07.2020 18:00
Tilaajille
Tule aikamatkalle sadan vuoden taakse: Suvisunnuntaita saarten sylissä, meren helmassa

Tule ai­ka­mat­kal­le sadan vuoden taakse: Su­vi­sun­nun­tai­ta saarten sy­lis­sä, meren hel­mas­sa

06.06.2020 09:00
Tilaajille